PREGĂTIREA PENTRU SFÂNTA SĂRBĂTOARE A INTRĂRII DOMNULUI ÎN IERUSALIM ÎN PAROHIA GURAHONȚ

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, în biserica ortodoxă ,,Bunavestire” din Gurahonț se desfășoară numeroase întâlniri cu tinerii.

În cadrul proiectului  ,,Hristos Împărtășit copiiilor”, prin grija preotului paroh, copiii au luat parte la  cateheze și la Sfintele slujbe de seară, pentru ca apoi să se apropie de Mântuitorul Iisus Hristos în chipul cel mai real, prin Sfânta Împărtășanie.

În acest sens în după-amiaza zilei de sâmbătă 16 aprilie 2022, în ajunul Sfintei Sărbători a Intrării Domnului în Ierusalim, copiii și elevii din parohia Gurahonț potrivit tradiției au adus la Sfânta Biserică, ramurile de sălcuță, fiind întâmpinați la intrarea lor în curtea Bisericii de către preotul paroh Moț Aurelian Iulian, care i-a binecuvântat și le-a mulțumit pentru osteneala lor.

A urmat apoi o convorbire ,,Despre spovedanie”, între pr. Moț Aurelian Iulian și tinerii prezenți.

Se apropie Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului pentru care suntem chemaţi să ne pregătim prin post, rugăciune sporită, milostenii şi fapte bune, încununând această pregătire cu bucuria primirii Sfântului Trup şi Sfântului Sânge a Mântuitorului Iisus Hristos, care ne curăţeşte de orice păcat.

Spovedania (Pocăinţa) este Sfânta Taină prin care credinciosul, mărturisindu-se în faţa preotului duhovnic şi luând dezlegare de la acesta, primeşte, prin puterea Duhului Sfânt, iertarea păcatelor mărturisite.

Această Sfântă Taină a fost aşezată de Mântuitorul atunci când, după ce a făgăduit Sfinţilor Apostoli că le va da putere să lege şi să dezlege zicând: “Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer” (Matei 18, 18), le-a dat cu adevărat, după învierea Sa, puterea de a ierta păcatele prin cuvintele: “Luaţi Duh Sfânt: cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute!” (loan 20, 22-23).

Dacă fără Sfântul Botez nu putem deveni mădulare ale Bisericii lui Hristos, fără Sfânta Spovedanie este imposibil să moştenim Împărăţia Cerurilor. Este o rătăcire să credem că respectarea unor anumite îndatoriri religioase, precum mersul la biserică, milosteniile şi alte fapte bune, pot înlocui Taina Sfintei Spovedanii.

Cuvântul Domnului este foarte clar. Viaţa veşnică ne este dăruită prin iertarea fărădelegilor noastre. Iar iertarea nu se dă în nici un alt mod decât numai în Spovedanie. Însă, pentru a primi iertarea în Taina Sfintei Spovedanii nu este de ajuns numai simpla înşirare a păcatelor noastre.

Este neapărat necesară pocăinţa sinceră, însoţită de o adâncă simţire a păcătoşeniei şi a bolii noastre duhovniceşti şi de zdrobirea inimii.

Spovedania este un nou început. Păcatele mărturisite sunt iertate de Dumnezeu, dar rănile pe care le-au cauzat sufletului rămân în suflet. Ele trebuie vindecate prin rugăciune şi canon, dar şi printr-o prezenţă ritmică şi atentă la scaunul de spovedanie, pentru a eradica rădăcinile şi prilejurile de păcatuire. A trata păcatul fără a lua în considerare izvorul lui, este echivalent cu a trata efectele, fără a înlătura cauza bolii. Spovedania nu este un sfârşit, ci un început de viaţă nouă.

Apoi au fost spovediți fiecare în parte de către preotul paroh Moț Aurelian Iulian, pregătindu-se astfel pentru primirea cu vrednicie în Ierusalimul lor sufletesc, în chip real, a Mântuitorului Iisus Hristos prin Sfânta Împărtășanie.

Apropierea acestor copii și tineri de cele Sfinte, ne dă speranța că Biserica va avea un viitor luminat de Hristos.

Pr. Moț Aurelian-Iulian