ȘEZĂTOARE ÎN TINDA BISERICII Ediția I – ȘEGA I   17 MAI 2022

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, în ziua de 17 mai în Parohia Arad-Șega I, din Protopopiatul Arad, ctitoria vrednicului de pomenire Pr. Ilarion V. Felea, a avut loc o frumoasă activitate intitulată „Șezătoare în tinda Bisericii” cu tinerii, copiii și credincioșii din parohie, aflată la prima ediție.

Cei prezenți au luat parte la activităţi diverse desfăşurate în tinda bisericii, întreaga activitate fiind coordonată de părintele paroh Aurel Bonchiș, în conlucrare cu preoții slujitori ai parohiei, pr. Silviu Nicolae Faur, pr. Silviu Raul Pele, şi credincioși voluntari ai parohiei.

Evenimentul a debutat cu primirea Chiriarhului, care a fost așteptat cu bucurie și emoție de copii îmbrăcați în straie populare cu buchete de flori. S-a săvârșit slujba de Te-Deum în biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, urmată de un recital de cântări religioase susținut de Corul de copii și tineret al parohiei condus de pr. Silviu Raul Pele. Mai apoi s-a continuat cu o serie de activităţi educativ-religioase, recreative și de prezentare din partea unor meșteri populari consacrați din zonă, a unor obiceiuri și tradiții străbune, care au avut rolul de a-i apropia pe tineri şi pe copii mai mult de biserică, şi în acelaşi timp, unii de alţii și nu în ultimul rând de a le arăta frumusețea acestor obiceiuri.

În cuvântul de deschidere al acestor activități preotul paroh Aurel Bonchiș a prezentat câteva aspecte  importante ale acestor activități și anume că „Tradiţiile populare sunt elemente ale istoriei unui neam, ale unui popor, sunt însemnări în grinda istoriei vieţuitorilor de pe aceste meleaguri, care arată creşterea, evoluţia în timp a neamului. Totodată, tradiţiile populare dau mărturie, într-o oarecare măsură, şi de specificul sau identitatea neamului respectiv…izvorâte din experiență și înțelepciune de viață, din bucurie sau durere, din năzuințele și dorurile românului, din setea de liniște sau din dragostea pentru frumos; elementele de cultură și tradițiile populare transmit valori și creează punți de legătură între generații. Tradițiile, obiceiurile, portul popular și folclorul sunt comori inestimabile, care definesc un popor, făcându-l unic, statornic și nemuritor. Importanţa cunoaşterii valorilor identitare capitale, la nivel individual, comunitar şi naţional, este fundamentală pentru înţelegerea şi consacrarea locului lor în lume. De-a lungul timpului, redescoperirea tradițiilor culturale românești a determinat păstrarea și valorificarea acestora prin punerea în scenă, reconsolidări arhitecturale, purtarea straielor populare, arta populară și culinară, promovarea acestora în mass-media națională și locală și prin organizarea diferitelor evenimente care au reunit comunitățile interesate de moștenirile culturale și au atras atenția și altor categorii de public asupra importanței păstrării culturii românești….Originalitatea fiecărui popor se caracterizează prin potențialul lui de a crea, de a da viață unor obiecte, găsindu-și expresia în cultura materială și spirituală. Un loc aparte în cultura românească îl ocupă meșteșugurile populare. Din cele mai vechi timpuri, în România, alături de agricultură și păstorit, populația sătească avea un șir de îndeletniciri practice, care forma „industria” meșteșugăritului, bazată pe materia primă locală, uneltele lucrate în gospodărie și forța de muncă a membrilor casei, în vederea satisfacerii necesităților funcționale și estetice ale familiei. Românii au reușit să facă din aceste îndeletniciri o artă, prin entuziasmul și priceperea cu care au transformat diferite pasiuni în ocupații care au ajuns să caracterizeze regiunile istorice ale țării și chiar să promoveze România peste granițe. Printre meșteșugurile românești se numără prelucrarea lemnului sau a fierului, olăritul, țesutul, cusutul, împletitul, prelucrarea pieilor sau sculptura în lemn.”

La finalul acestei frumoase activități Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a amintit că familia creștină română este ocrotită de Sfântul Apostol Andronic și de soția sa, Iunia, pomeniți în ziua de 17 mai, dar și de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Familiei care este marcată anual în lume în data de 15 mai, iar în Biserica Ortodoxă Română aceasta se sărbătorește, în duminica cea mai apropiată de această dată, o zi națională a familiei- Duminica Familiei Creștine. Chiriarhul a binecuvântat pe cei prezenți și a îndemnat ca pe mai departe aceste activități să fie continuate prin implicarea tuturor, în special a preoților din parohie și a credincioșilor de toate vârstele.

Acest eveniment se încadrează în seria de activităţi educativ-religioase derulate în Parohia Arad-Șega I, prin implicarea preoților parohiei.

Pr. Silviu Nicolae Faur

Parohia Arad-Șega I