Cerc pastoral-misionar în Parohia Arad-Bujac

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, astăzi, 09 iunie 2022, la Parohia Ortodoxă Arad-Bujac, cu hramul „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, păstorită de către părintele Proteasa Mircea,  a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Arad, așezat sub patronajul „Sfântului Ier. Chiril, arhiepiscopul Alexandriei, coordonat de către Părintele Ursulescu Petre.

După săvârșirea rugăciunii „Tatăl Nostru” a fost prezentată tema cu titlul: ,,Teologia luminii și a întunericului în opera Sfântului Simeon Noul Teolog”.

„Figura şi opera Sfântului Simeon Noul Teolog (949-1022), au o calitate rară, în contextul întregii literaturi spirituale a creștinismului răsăritean. La Sfântul Simeon esența învățăturii despre desăvârșirea creștinului o constituie mărturia unei experiențe personale. De aceea omul credincios, a cărui țintă este desăvârșirea în Hristos, trebuie să fie în primul rând un lucrător al virtuților, pentru a ajunge la contemplația lui Dumnezeu ca lumină şi iubire.”

Catehezele Sf. Simeon ni se înfățișează astăzi ca una din capodoperele literaturii mistice ale tuturor timpurilor;

Cea mai strălucitoare prezentare a lui Hristos, ca lumină sau ca izvor de lumină, venit în cei ce se curăţesc de patimile egoismului şi se deschid lui Hristos, a făcut-o Sfântul Simeon în “imnele dragostei dumnezeiești”. Toate au drept conținut tema luminii şi a întunericului, în care se arată iubirea lui Hristos pe care şi-o însușește omul credincios.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care amintim:

  • rugăciunea, este cel mai intim dialog între om și Dumnezeu, este o adresare plină de sinceritate, și de dăruire tainică a fiului față de Părintele său. Această stare vine dintr-o simțire lăuntrică, omul fiind povățuit de propriile bucurii sau necazuri să-și plece genunchii înaintea lui Dumnezeu;
  • a vedea pe Dumnezeu în lumină, a se împărtăși de vrednicia vederii luminii dumnezeiești este pentru creștinul ortodox identic cu mântuirea. Lumina divină, ca încununare supremă a vieții virtuoase prin harul Preasfântului Duh este o garanție a familiarității mântuitoare cu Hristos, şi a iubirii cu semenii prin care strălucește Hristos.
  • s-au făcut propuneri pentru următoarea întrunire a preoților din cadrul Cercului pastoral Arad și dezbaterea situaților speciale în ceea ce privește Sf. Taina a Spovedaniei și Sfânta Taină a Împărtășaniei.

În încheiere, părintele Coordonator Petre Ursulescu, a mulțumit tuturor preoților pentru participare și a îndemnat la unitate în rugăciune.

Pr. Mircea Proteasa