Cerc pastoral misionar în Parohia Șeitin

Azi 7 iunie a avut loc în Parohia Șeitin întrunirea Cercului Misionar IV Pecica, coordonat din încredințarea ÎPS Timotei Arhiepiscopul Aradului, de pr.dr. Tudor Budeanu.

În cadrul dezbaterilor teologice au fost tratate două teme: Sfânta Liturghie rugăciune și comuniune în viziunea părintelui Dumitru Stăniloaie: Liturghia credincioșilor, susținut de PC pr Mirel Lazăr paroh al parohiei Șeitin și referatul cu tema Sfântul Grigore Palama, viața și opera, susținut de PC pr. Alin Bosancu de la parohia Șeitin. În primul referat s-a subliniat modul în care părintele Stăniloaie definește Liturghia ca și pe o comuniune euharistică ce are ca model comuniunea de iubire veșnică dintre persoanele Sfintei Treimi, de care sunt chemate să se împărtășească prin har toți oamenii. Mântuitorul nostru Iisus Hristos arhiereul veșnic, aduce și primește darurile prefăcându-le în Sfântul Său Trup și Sânge, spre iertarea și împăcarea noastră cu Dumnezeu.
Al doilea referat a accentuat rolul rugăciunii inimii în cadrul teologiei isihaste, Sfântul Grigore Palama fiind teologul ce susținea că omul poate fi părtaș al luminii celei necreate și veșnice. Prin rostirea rugăciunii inimii ,,Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne” omul poate intra în comuniune cu Dumnezeu și poate experimenta real lumina taborică. Ambele referate au fost întocmite riguros și apreciate de confrații preoți prezenți, subiectele abordate fiind încadrate în tematica generală a Sfântului Sinod pe anul 2022.

La finalul întrunirii, preoții prezenți au săvârșit o slujbă de pomenire pentru profesorul Mircea Buta, trecut la cele veșnice în aceste zile.

Pr.dr.Tudor Budeanu