Duminica Părinților și Copiilor 2022

Începând cu anul 2009, prima duminică după data de 1 iunie este dedicată părinţilor şi copiilor. Hotărârea a fost adoptată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, arătând preţuire pentru părinţii şi pruncii lor, crescuți și educați în dreapta credinţă.

Mesajul Patriarhului Daniel la această sărbătoare se adresează părinților care sunt chemați să cultive practica rugăciunii în comun „ca izvor de bucurie și iubire statornică în familie”.

„Rugăciunea este temelia vieții și a creșterii spirituale a omului, care ne ajută să înfruntăm greutățile vieții, să pregustăm încă din lumea aceasta lumina și bucuria învierii și a vieții veșnice. Rugăciunea nu este doar lucrarea omului care se adresează lui Dumnezeu, ci şi lucrarea tainică a harului lui Dumnezeu în sufletul celui care se află în comuniune cu El. Nimic nu poate înlocui rugăciunea şi nicio activitate nu este mai de preţ decât aceasta, fiindcă rugăciunea ne dăruiește inspiraţie şi putere pentru a rosti cuvântul frumos şi pentru a săvârși fapta bună”, transmite Părintele Patriarh Daniel.

„Într-o societate tot mai divizată și secularizată, pentru a răspunde nevoilor spirituale profunde ale generațiilor de copii și de tineri, Biserica îi cheamă pe părinți, educatori, învățători și profesori la o conlucrare permanentă, în spiritul comuniunii fraterne și al solidarității practice, ca educația copiilor să devină o preocupare comună majoră”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel semnalează că în ultimele decenii, în contextul multor provocări la adresa familiei creștine, Biserica a intensificat activitățile ei privind educația copiilor și a tinerilor. Dintre aceste activități, Preafericirea Sa amintește Concursul Național Catehetic „Rugăciunea în viața mea”, ai cărei premianți au fost evidențiați recent la hramul istoric al Catedralei Patriarhale.

„Adresăm părinților și copiilor români un mesaj părintesc de multă prețuire, precum și îndemnul de a păstra și de a trăi dreapta credință, de a practica rugăciunea în familie, de a cultiva iubirea părintească, fiască și frățească, spre slava Preasfintei Treimi și spre bucuria tuturor copiilor și a părinților!”, transmite Patrirahul României. Vezi mesajul integral.

Citește și

Foto: arhivă ©Basilica.ro / Raluca Ene

Duminica Părinților și Copiilor 2022: Părinții sunt chemați să cultive practica rugăciunii în comun