ZIUA EROILOR COMEMORATĂ ÎN PAROHIA GURAHONȚ ȘI FESTIVALUL CULTURAL-PATRIOTIC ,,ȚARA CRĂIȘORULUI”

La Praznicul Înălțării Domnului, zi în care Biserica Ortodoxă Română prăznuiește jertfa eroilor neamului, în Parohia Gurahonț din protopopiatul Sebiș, a fost săvârșită de către preotul paroh Moț Aurelian Iulian și părintele militar(r) Mateș Gabriel, slujba de pomenire, a eroilor, a ostașilor căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre sau închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești.

În cuvântul său părintele Iulian spunea: ,,dintre atâtea zile de reculegere „Ziua Eroilor” este şi una din cele mai sfinte sărbători care ne poate da prilej de aducere aminte, căci prin jertfa lor au devenit pentru noi toţi un adânc legământ sufletesc şi înălţare.

Astăzi, ca nişte trimişi ai neamului ei vin la noi, cu rol hotărâtor în viaţa de zi cu zi şi ne cer să dărâmăm egoismul, răutatea, duşmănia, ura, nedreptatea şi tot ce ne desparte şi ne îndepărtează.

Să preţuim valorile neamului şi să le cultivăm cu grijă şi să le punem în practică prin fapte bune, care se cer acum mai mult ca oricând. Eroii reprezintă jertfa de veacuri a unui neam!

Făclie de lumină şi de înălţare, eroii neamului ne cer astăzi un stil de viaţă nouă şi devotament cu dăruire pe altarul neamului.

Nu putem să uităm pe eroul martir al meleagurilor noastre Rănoiu Gelu Iustian, soldat născut în Gurahonţ, căzut la revoluția 24 decembrie 1989.

Să plecăm genunchii şi inimile noastre pentru pioasa reculegere în faţa eroilor noştri, ctitori ai veşniciei româneşti şi să lăsăm să cadă o lacrimă de recunoştinţă, în rugăciunea noastră pentru veşnica lor odihnă!

Cineva spunea că morții nu mor cu adevărat când sunt coborâți în mormânt, ci când îi uităm, când îi îngropăm în uitarea sufletului nostru.

Dormiţi în pace scumpi eroi şi pomenirea voastră să fie în veci!

Apoi au urmat discursuri din partea conducerii Primăriei Gurahonț și din partea conducerii Liceului ,,Ioan Buteanu”, a vorbit și domnul președinte al asociației ,,Țara Iancului – Iubirea mea”, ing.Mărginean Ioan Paul.

După aceea, a urmat un program artistic susținut tinerii din parohia Gurahonț și elevii de la Liceul ,,Ioan Buteanu” din Gurahonț,  conduși de învățătorii Tulea Corina și Caraban Marcel,  tinerii de la Liceul din Pecica conduși de prof. Zaharia Alexandru, toți îmbrăcați în costumații tradiționale au intonat cântece patriotice și au recitat poezii.

 La final, în semn de recunoștință autorităţile locale și conducerea Liceului ,,Ioan Buteanu”  au depus la monument coroane de flori.

Pr. Moț Aurelian Iulian