Concurs pentru postul de lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, în ziua de 7 iulie 2022, la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” a Universității “Aurel Vlaicu” din Arad a avut loc concursul pentru ocuparea unui post de lector universitar, poziția nr. 17 din Statul de funcțiuni. Disciplinele reunite în acest post sunt: Drept bisericesc, Administrație bisericească, Teologie Pastorală, Practică liturgică, Misiologie și ecumenism.

La acest concurs s-a înscris un singur candidat, Preacuviosul Părinte Arhimandrit dr. Casian Rușeț.

În conformitate cu metodologia reglementată la nivelul național cât și la nivelul Universității, dosarul de concurs a candidatului a fost evaluat, în prealabil, de serviciul personal precum și de cel juridic, primind acordul de legalitate.

Din Comisia instituită cu această ocazie au făcut parte: Pr.prof.univ.dr. Cristinel Ioja; Pr.conf.univ.dr. Caius-Claudius Cuțaru; Pr.conf.univ.dr. Lucian Farcașiu; Pr.lect.univ.dr. Filip-George Albu;Pr.lect.univ.dr. Paul-Tiberiu Ardelean.

Acestea fiind îndeplinite, parintele candidat a susținut în fața Comisei de examen și a studenților prezenți, o prelegere pe două teme. Prima temă anunțată s-a referit la “Organismele sinodale de conducere ale Bisericii”, iar cea de-a doua: “Norme financiar-contabile în administrația bisericească”. Pe baza celor prezentate, a urmat o sesiune de dezbatere, în care părintele candidat a răspuns la întrebările adresate de cei prezenți.

După încheierea acestora, a urmat prezentarea planului de dezvoltare a carierei universitare, candidatul descriind câteva direcții de cercetare viitoare, dintre care amintim: editarea unui curs de administrație bisericească și pastorală și dezvoltarea unor stagii de practica administrativă parohială pentru studenți.

În urma votului comisiei, candidatul a fost declarat admis pe postul de lector scos la concurs.

La finalul concursului, parintele decan, Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, în calitate de Președinte al Comisiei, a felicitat pe candidat pentru eleganța prelegerilor și pentru acrivia științifică demonstrată în lucrările și studiile realizate până acum. Acesta a elogiat nu doar calitatea de teoretician al Dreptului bisericesc și al Administrației bisericești, ci și pe aceea de practician.

În continuare, parintele decan a mai subliniat: “Este o zi specială pentru faptul că disciplina Dreptului bisericesc, slujită la cel mai înalt nivel de către părintele profesor Constatin Rus, în cadrul Facultății de Teologie din Arad, se primenește acum, candidatul trebuind să confirme, în timp, aceeași implicare și același prestigiu academic”.

Pr. Filip Albu