CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA MINIȘEL

Duminica a 11-a a după Rusalii, ce prin Pilda datornicului nemilostiv ne trezește sufletul – amorțit în aceste vremuri tulburătoare –  spre a vedea și lucra iubirea milostivă după modelul iubirii milostive și jertfelnice a Mântuitorului, deschide cadrul propice în Parohia Minișel din Protopopiatul Ineu, întrunirea Cercului pastoral-misionar Târnova, coordonat de Pr. Ivănuț Voicu.

Taina Sfântului Maslu, una din expresiile  dragostei și a deschiderii Bisericii lui Hristos spre omul în suferință a fost săvârșită în sobor, de către preoții: Pr. Ivănuț Voicu – Parohia Chier, Pr. Alin Pingică – Parohia Arăneag, Pr. Bun Costel – Parohia Tauț, Pr. Achim Giani – Parohia Dud, Pr. Lucaciu Marius  – Parohia Minișel, Pr. Ivănuț  Valerian-Iulian  – Parohia Iercoșeni, Pr. Păiușan Florin – Parohia Târnova, Pr. Măriuță Doru – Parohia Camna, Pr. Pavel Dan-Traian – Parohia Șilindia, Pr. Giurgiu Gheorghe – Parohia Nadăș.

Un înălțător cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Bun Costel, aducând înaintea ochilor duhovnicești, bucuria împreună-rugării, căci la Biserică învățăm să ne rugăm, învățăm să ascultăm, iar acestea împreună – rugăciunea și ascultarea – ne (re)învață să trăim frumos, între noi oamenii, dar mai ales, să trăim frumos în Hristos. Bineînțeles, participarea la slujbele Bisericii, adeveresc și pun în practică promisiunea pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos adresată oamenilor: ”Că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor” (Mt. 18, 20). În aceeași măsură, participarea la slujbele Bisericii împlinește rânduiala întâlnirii cu Hristos, în cuget și rugăciune, în Sfintele Taine, iar, de ce le mai multe ori, acoperă neliniștea sufletească, apăsarea conștiinței, căci păcatul nu este natural firii umane, de aici dorința de a fi iertați, de a dobândi iertarea. Având proaspăt în minte cuvântul Evangheliei zilei, din Pilda Datornicului nemilostiv, suntem îndemnați ca în mod conștient, să ne păzim sufletele ”de orice înfățișare a răului”, deoarece păcatele împovărează și îndatorează omul înaintea lui Dumnezeu, și doar prin asumarea și conștientizarea păcatelor, cu părere de rău întorcându-ne la Dumnezeu – ca și act al căinței și pocăinței – ne aduce iertarea și eliberarea. Un alt aspect covârșitor al Evangheliei zilei este cel al judecății aproapelui (datornicul nemilostiv și-a judecat un semen al său, slujitor ca și el, deși Biblia mărturiseşte: ”Cine ești tu, ca să judeci pe sluga altuia”  – Rom. 14, 4) însoțită de ne-iertare – expresie a semeției, a orgoliului, a mândriei, a lipsei iubirii, în opoziție cu tot ce înseamnă chemarea și dragostea lui Dumnezeu.

În încheiere preotul paroh Lucaciu Marius a mulțumit preoților prezenți și credincioșilor pentru osteneala lor și a susținut referatul cu tema: ”Rugăciunea psalmilor: texte de inspirație a Duhului Sfânt și frământări ale sufletului omenesc în fața lui Dumnezeu”. Cea mai cunoscută carte a Vechiului Testament, rămâne fără echivoc ”Psaltirea” – un adevărat îndreptar și îndrumător duhovnicesc, unde regăsim atât răspunsuri la multe din frământările firii umane în fața lui Dumnezeu, cât și rugăciune, meditație, alinare și liniște sufletească, mai ales că majoritatea Psalmilor au o melodicitate aparte ce îndeamnă la pace sufleteasca. După conținut, caracterul Psalmilor diferă: istoric – cu referiri directe sau parțiale la experiențele reale ale autorului/poporului, didactic-dogmatic – în special cu referirea la măreția, atotputernicia și purtarea de grijă (Ps. 103, ”Al Vecerniei”) a lui Dumnezeu, alți Psalmi au caracter moral, accentuând actul pocăinței însoțit de cererea de iertare  (Ps. 50). Însă, majoritatea Psalmilor îmbină lauda, mulțumirea și cererea, adunându-le în caracter de rugăciune, uneori cu aspect de cântare. Distingem în Psalmi, Rugăciunea de laudă,  ”Cerurile spun slava lui Dumnezeu si facerea mâinilor Lui o vestește tăria” (Ps. 18, 1), a se vedea și Psalmii: 26, 40, 47, 48, 62, 73 94, 113, 103, 148 … . Rugăciunea de cerere, ”Graiurile mele asculta-le Doamne! Înțelege strâmtorarea mea! Ia aminte la glasul rugăciunii mele împăratul meu și Dumnezeul meu. Căci către tine mă voi ruga Doamne” (Ps. 5, 1-2) ), a se vedea și Psalmii: 12, 15, 24, 37, 54, 58, 82, 87, 140 … . Rugăciunea de mulțumire, ” Voi lauda pe Domnul, din toata inima mea, voi istorisi toate minunile Tale. Voi face din Tine bucuria și veselia mea, voi cânta numele Tău, Dumnezeule, Prea înalte. Pentru ca vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pier dinaintea Ta. Pentru că Tu îmi sprijinești dreptatea și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. Tu ești scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz” (Ps. 9, 1-5), a se vedea și Psalmii: 21, 105, 106, 107 … .

Momentele înălțătoare au continuat și după Taina Sfântului Maslu printr-o serie de pricesne interpretate magistral de tânărul teolog Pingică Laurențiu, acompaniat de cântărețul Braițiu Nicolae.

Următoarea întrunire a preoților din Cercul Pastoral-Misionar Târnova va avea loc la data de 11 Septembrie, la Parohia Dud.

Pr. Lucaciu Ionuț Marius