Mesajul Patriarhului Daniel la Bicentenarul Teologiei Arădene: Două secole de teologie şi cultură academică

Cu prilejul Bicentenarului Teologiei Arădene (1822-2022), Patriarhul Daniel a transmis duminică, 18 septembrie 2022, un mesaj la slujba de sfințire a Paraclisului Universitar al Facultăţii de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad.

Patriarhul României elogiază faptul că la începutul secolului 20, în contextul dificil al Imperiului Habsburgic şi al lipsei de independenţă ierarhică în Biserica ortodoxă din Transilvania, Aradul a reuşit un lucru fără precedent: înfiinţarea a două instituţii superioare pentru Biserica şi cultura poporului român: Preparandia (1812) şi Institutul Teologic (1822), amândouă cu o activitate desfășurată în slujirea Bisericii şi a poporului român.

În mesaj, Preafericirea Sa arată că în prezent „valorile educaţionale spirituale oferite de această veche şcoală de teologie ortodoxă sunt cu atât mai necesare, având în vedere tendința de secularizare a societăţii româneşti contemporane”.

Textul integral:


Bicentenar binecuvântat la Arad. Două secole de teologie şi cultură academică

Anul acesta, 2022, Arhiepiscopia Aradului sărbătorește împlinirea a 200 de ani de la înfiinţarea Institutului Teologic (1822-2022). Este un moment istoric, menit să puncteze alte momente istorice, bisericeşti şi culturale, ale dăinuirii, slujirii şi dezvoltării învăţământului teologic arădean.

La începutul secolului al XIX-lea, în contextul dificil al Imperiului Habsburgic şi al lipsei de independenţă ierarhică în Biserica ortodoxă din Transilvania, Aradul a reuşit un lucru fără precedent: înfiinţarea a două instituţii superioare pentru Biserica şi cultura poporului român: Preparandia (1812) şi Institutul Teologic (1822), amândouă cu o activitate desfășurată în slujirea Bisericii şi a poporului român.

Institutul Teologic din Arad, înfiinţat în anul 1822, avea o structură de doi ani de studiu, iar din anul 1825 a devenit o şcoală teologică ortodoxă superioară cu trei ani de studiu, unică între şcolile teologice româneşti de la acea vreme, atât în Transilvania (Sibiu, 1850), cât şi în celelalte provincii româneşti (Iaşi, 1860-1864; Cernăuți, 1875; Bucureşti, 1881).

Dintru început, iluștrii preoţi şi profesori ai Institutului Teologic arădean au unit slujirea teologiei şi a culturii, cu lupta pentru libertate şi demnitate naţională românească, astfel încât, în anul 1829 va fi ales la Arad primul ierarh de neam român, Nestor, apoi, în anul 1864, prin decret imperial, se va recunoaște înfiinţarea Mitropoliei ortodoxe româneşti, cu sediul la Sibiu, condusă de Sf. Ierarh Andrei Şaguna.

Aniversarea Bicentenarului Teologiei Arădene reprezintă un moment semnificativ în viața Bisericii şi a învăţământului teologic românesc fiind, pe de o parte, un prilej de apreciere a generațiilor de profesori care au onorat această instituție de învăţământ și cultură teologică, iar, pe de altă parte, o ocazie de a reafirma vocația și importanţa valorilor educației teologice româneşti în contextul societății contemporane.

Astăzi, valorile educaţionale spirituale oferite de această veche şcoală de teologie ortodoxă sunt cu atât mai necesare, având în vedere tendința de secularizare a societăţii româneşti contemporane, întrucât ele reprezintă pentru tinerii viitori slujitori şi misionari ai Bisericii un reper spiritual esenţial şi un liant existențial între toate cunoștințele dobândite prin studiul celorlalte discipline.

Actul educațional săvârşit în această instituție a Bisericii noastre cu multă implicare şi responsabilitate, prin corectitudine şi fidelitate faţă de valorile credinţei ortodoxe strămoşeşti, îi pregătește pe tinerii slujitori de mâine pentru a deveni adevărați mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru oameni şi misionari ai Bisericii în lume.

Aniversarea de astăzi, împreună cu momentul solemn al sfinţirii Paraclisului Universitar al Facultăţii de Teologie „Ilarion V. Felea”, ne reamintește că Biserica are mereu nevoie de şcoli teologice de valoare, care să pregătească tineri misionari dedicați slujirii lui Dumnezeu şi aproapelui, în parohii, în instituţii filantropice, culturale şi administrative ale Bisericii, ori în societate.

Felicităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, pe Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar Emilian Crişanul, precum şi pe toţi profesorii şi studenții Facultăţii de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad, pentru eforturile depuse ca această instituție universitară să fie un permanent izvor de cultură şi spiritualitate pentru tinerii chemaţi să slujească Biserica Ortodoxă Română şi să promoveze valorile spiritualității creştine româneşti.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Foto: Arhiva Basilica.ro

Patriarhul Daniel: Când ne închinăm și sărutăm icoana, imităm întâlnirea noastră cu o persoană pe care o iubim