Consfătuirea profesorilor de religie din județul Arad

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, aula Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad a găzduit, în ziua de 22 septembrie 2022, consfătuirea profesorilor de religie din județul Arad.

La prezidiul manifestării s-au aflat, alături de IPS Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Preacuviosul Protos. Dr. Iustin Popovici – consilier cultural, prof. Veronica Sirca, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Arad și PC pr. prof. Călin-Dan Teuca, directorul Seminarului Teologic Ortodox Arad.

În cadrul consfătuirii s-a vorbit despre: Diagnoza procesului educațional, disciplina Religie — an școlar 2021-2022, priorități ale educației pentru anul școlar 2022-2023, la disciplina Religie, aplicarea curriculumului național: planuri-cadru, programele și manualele școlare în vigoare și proiectarea curriculară conform structurii anului școlar 2022-2023 aprobată prin OME nr. 3505/2022.

S-a realizat apoi prezentarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a și a X-a în anul școlar 2022-2023, a publicației Catehetul, nr. 33, revista de metodică și spiritualitate a profesorilor de Religie, numărul 33 fiind intitulat  In memoriam Arhidiacon Florin-Adrian Sirca, de către pr. prof. Călin-Dan Teuca, în care este evocată personalitatea părintelui inspector, care a fost sufletul publicației.

După aceea, PC pr. prof. drd. Flavius Lazăr, de la Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal” a prezentat cele doua platforme on line pentru disciplina religie ortodoxă: e-religie și red-religie. Doamna profesor Ana-Maria Jitea a prezentat activitatea unui profesor de religie, activitate desfășurată în mai multe zone rurale ale județului, scrisă în cartea intitulată „Drum”.

Doamna inspector Veronica Sirca a prezentat în cele ce au urmat temele care s-au dezbătut la întâlnirea inspectorilor de religie de la Râmnicu Vâlcea, desfășurată în perioada 13-16 septembrie 2022.

Ca o încununare a întâlnirii, ÎPS Părinte Timotei al Aradului a rostit un cuvânt de încurajare la o cunoaștere reciprocă mai eficientă a activităților în ceea ce privește relația Biserică-Școală sub ordin catehetic, omiletic și liturgic, evidențiind și rolul important pe care îl are religia în școală și teologia în cetate, făcând o legătură între profesorii de religie din prima jumătate a veacului al XX-lea și începutul celui de-al XXI-lea. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe profesori la o implicare și la o credință vie, transmisă elevilor spre practică atât pentru momentul prezent cât și pentru viitor, amintind despre unitatea activităților școlare și bisericești îndrumate și desfășurate de către vrednicul de pomenire, părintele Florin-Adrian Sirca, în activitatea de inspector. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre prestigioasa școală teologică arădeană pe care au absolvit-o majoritatea profesorilor de religie din județ, școală care sărbătorește în acest an Bicentenarul, fapt apreciat și de PF Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în mesajul transmis cu prilejul Sfințirii Paraclisului universitar, din curtea Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”.

În final, doamna inspector a mulțumit celor prezenți pentru sprijinul acordat, felicitând pe toți profesorii de religie pentru activitatea didactică desfășurată în anul școlar trecut, recomandând respectarea Parteneriatelor Școală – Biserică, studierea atentă a Planurilor cadru, a Programelor școlare, a reperelor metodologice pentru clasele pregătitoare, clasa I, clasa a IX-a, clasa a X-a și adaptarea demersului didactic la vârsta și nivelul de achiziție al elevilor.

prof. drd. Cătălin-Iulian Drăgan
Seminarul Teologic Ortodox Arad

https://doxologia.ro/consfatuirea-profesorilor-de-religie-din-judetul-arad