Cerc pastoral-misionar în  parohia Pâncota

Duminică 20.11.2022, credincioșii parohiei Pâncota au participat într-un număr însemnat la Taina Sfântului Maslu.

La orele 16 s-a constituit Cercul pastoral-misionar nr. 3 Șiria, unde  a participat un sobor ales de preoții: Ardelean Flavius, Doca Leonardo și Dărău Petru de la parohia Pâncota,  Trif  Adorian de la  parohia Galșa, Radeș Mihai de la parohia Mâsca,  Botezatu Iulian și Blidariu Aurel de la parohia Șiria, Murgu Marius de la parohia Covăsînț, Jula Petru de la parohia Cuvin,  Ciorogariu Mircea de la parohia Ghioroc, Săvușcă Valentin de la parohia Miniș și protosinghelul Emanuel de la Mănăstirea  Feredeu. Soborul a fost condus de către preotul Mercea Nelu, Protopopul Lipovei.

Preoții prezenți au săvârșit Taina Sfântului Maslu, iar cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Mercea Nelu Protopopul Lipovei, unde a făcut referiri la pericopa duminicală a ”Bogatul căruia i-a rodit țarina”  (Luca 12, 16-21) și a amintit de episodul care a provocat rostirea acestei pilde. ” Zis-a Lui cineva din mulțime : Învățătorule, zi fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Iar El le-a zis: Omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Și a zis către ei: Vedeți și păziți-vă de toată lăcomia, căci viața ciuva nu stă în prisosul avuțiilor sale ( Luca 12, 13-15).  Adesea grija pentru materia aduce multă neliniște și de aceea este necesar să înmulțim rugăciunea și să fim receptivi la nevoile semenilor noștri. La finalul a amintit de îndemnul de ajutorare a bolnavilor, bătrânilor, orfanilor, săracilor și a celor îndoliați și întristați, care se regăsește în conținutul Pastoralei Sfântului Sinod la prima Duminică din Postul Nașterii Domnului din anul 2022.

Preotul Radeș Mihai de la parohia Mâsca a dat citire referatului cu tema ”Rugăciunea isihastă și rolul ei în sfințirea și îndumnezeirea omului”. Referentul a afirmat că ”rugăciunea fierbinte și stăruitoare este mărturie a faptului că Sfântul Duh este lucrător în om sprijinindu-l întru buna lucrare spre dobândirea mântuirii, după învață Sfântul Apostol Pavel ” Și Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre. Căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci Însuși Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite ” (Romani 8,26) ( Cuvânt din Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminică din Postul Nașterii Domnului din anul 2022  pag.2)

La final preotul paroh Flavius Ardelean a mulțumit preoților și credincioșilor pentru că au impodobit Biserica prin prezența lor și i-a invitat la o agapă creștină.

Preot Botezatu Iulian