Slujire Arhierească la Mănăstirea Arad-Gai

Cum să fi fost astăzi Mănăstirea Gai din Arad dacă nu în haină luminată de sărbătoare? Haină frumos tocmită prin Liturghia Arhierească săvârșită de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, împreună cu un sobor de preoți  și diaconi; prin Slujba sfințirii Aghesmei mici spre „spre sănătatea sufletului şi a trupului”; prin bogăția verdelui prin care natura întreagă a revenit la viață; prin credincioșii veniți a se adăpa de la „izvorul dătător de viață” al Maicii Domnului.

„Pe fântâna cea pururea curgătoare și de viață dătătoare, pe izvorul cel dumnezeiesc care izvorăște apele darului mai presus de cuvânt, cu un glas să-l lăudăm cei ce cerem lui dar, ca cel ce izvorăște tămăduiri în toate zilele. Pentru aceasta după datorie apropiindu-ne cu dragoste, să scoatem apă cu credință și să zicem: „rugămu-ne, rourează-ne cu darul tău”, ca să strigăm ție: Bucură-te, Ceea ce ești izvor de viață dătător!” 

Așa ne rugăm citind chiar primul Condac al Acatistului Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu.

Lesne de intuit chiar și numai atât citind că sărbătoarea de astăzi, din Vinerea din Săptămâna Luminată în al cărei timp ne aflăm, o are în centrul/inima/sufletul ei pe Maica Domnului, cea care, „ocean înțelegător” fiind, „asemenea norilor revarsă minuni peste toată lumea”. Praznicul de astăzi, menit a ne arăta rolul Fecioarei Maria în lucrarea de mântuire a oamenilor, nu este unul cu dată fixă ci unul legat de data Paștelui pentru a ne aminti că ”Învierea lui Hristos este nădejdea vindecării noastre de păcat și boală”, după cuvântul Preasfințitului Părinte Emilian.

Să avem grijă de sănătatea sufletească și trupească

„Sărbătoarea de astăzi este rânduită de Biserica noastră pentru a ne aminti că Mântuitorul Iisus Hristos este izvorul vindecării noastre, iar din acest izvor a dat putere și Maicii Sale, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, dar și Sfinților din Biserica Sa. 

Am ascultat două frangmente din Noul Testament, dintre care unul din Faptele Apostolilor în care ni se arată că ucenicii Mântuitorului aveau darul facerii de minuni și atunci când li s-a cerut au vindecat pe cei neputincioși sau bolnavi. Darul vindecării l-a dat și Maicii Sale, iar în amintirea minunii vindecării unui orb, petrecută în Constantinopol, în sec. al VI-lea, Sfinții Părinții au rânduit această sărbătoare pentru a înțelege că Hristos Domnul, prin Învierea Sa din morți, a lăsat în Biserică Izvorul acesta al Tămăduirii în care să ne găsim vindecarea sufletească și trupească. 

Ne bucurăm că Dumnezeu nu ne lasă, că nu își întoarce fața de la viața noastră, de la lucrarea pe care o săvârșim. De multe ori cerem de la El multe daruri, însă cel mai adesea cerem să fim sănătoși sau vindecați de orice boală și neputință. 

În Biserica Izvorul Tămăduirii din Constantinopol s-au vindecat mulți oameni (patriarhi, monahi, împărați…), care au apelat la milostivirea Maicii Domnului. De la această biserică și de la multe alte biserici, închinate lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfinților, găsim Izvorul Tămăduirii, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos spune „Cel ce crede în Mine nu va muri ci va avea viață veșnică. Cel ce crede în Mine și se împărtășește cu Trupul și Sângele Meu, izvoare de apă vie vor curge din el”. 

În zilele noastre sunt foarte mulți oameni bolnavi, foarte mulți tineri bolnavi care au nevoie de rugăciune, de ajutor de la Dumnezeu, Maica Domnului și Sfinți ca să fie tămăduiți. Cerem la Liturghie, dar mai cu seamă la Taina Sfântului Maslu, vindecarea lor, vindecarea noastră. Sănătatea este cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni-l dăruiește după darul vieții. De multe ori Dumnezeu îngăduie aceste boli pentru ca noi să conștientizăm cât suntem de firavi și neputincioși. Sunt o mulțime de Sfinți care au fost încercați de diferite boli, însă nu s-au lepădat ci mai mult s-au întărit în credință și în dragostea față de Dumnezeu și oameni, încât au primit darul vindecării. Sunt Sfinți care au Sfinte Moaște și pe care îi cunoașteți: Sf. Nectarie, Sf. Iosif de la Partoș, Sf. Ioan Iacob de la Neamț, Sf. Cuvioasă Parascheva, Sf. Filofteia, Sf. Grigorie Decapolitul și mulți alții. 

Să avem grijă de sănătatea noastră sufletească și trupească și să nu ne îndepărtăm de izvorul Harului, să nu neglijăm Acoperământul și mijlocirea Maicii Domnului. Să nu ajungem la îmbolnăvire, ci să prevenim prin rugăciune, grijă față de trupul și sufletul nostru, cu înțelepciune și discernământ. 

Dumnezeu să ne rânduiască zile și ani de sănătate, Maica Domnului să ne fie aproape în toate încercările și să nu uităm că Biserica este izvor de tămăduire. Hristos a Înviat!”a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

21 aprilie 2023, Praznicul Izvorului Tămăduirii, Mănăstirea Gai din Arad, Liturghie Arhierească, Slujba Sfințirii Aghesmei mici, timp luminat, timp de tămăduire dintru toate cele ale noastre și un părintesc îndemn de a avea grijă de sănătatea noastră sufletească și trupească.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Sursa: https://www.glasulcetatii.ro/articol/7656/foto-ps-emilian-de-izvorul-tamaduirii-la-manastirea-gai-sa-avem-grija-de-sanatatea-noastra-sufleteasca-si-trupeasca