ADMITERE LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD – 2023

În perioada 15-19 mai 2023, la Seminarul Teologic Ortodox Arad se desfășoară sesiunea I de admitere pentru clasa a IX-a.

În acest an, pentru liceele vocaționale sunt 24 de locuri disponibile.

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminar absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Acte necesare în dosarul de înscriere:
1. cerere de înscriere (se va completa la depunerea dosarului, la Seminarul Teologic)
2. anexa la fișa de înscriere (de la școala de proveniență);
3. certificat de naştere și CI – copii;
4. fişa medicală în original (de la școala de proveniență);
5. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte (se va completa la depunerea dosarului);
6. adeverință/certificat de botez – copie;
7. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;
8. recomandarea profesorului de Religie;
9. binecuvântarea chiriarhului locului.

Calendar admitere:
15-16 mai 2023: Depunerea dosarelor
17-19 mai 2023: Desfășurarea probelor de aptitudini

Probele de aptitudini:
1. un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii , la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase , la alegerea candidatului.
2. Proba scrisă ce constă într-o lucrare de verificare a cunoștințelor religioase (VCR), cu durata de două ore, la Religie. Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Teme pentru proba scrisă:
Conţinuturile propuse în vederea realizării subiectelor pentru proba scrisă, conform programei şcolare de religie (clasele V-VIII), sunt următoarele:
1. Decalogul – importanța lui in viața omului (Cls. V)
2. Rugăciunea, temei şi putere a vieții creştine ( Cls. VI)
3. Rugăciunea Tatăl nostru ( Cls. VI)
4. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a omului (Cls. VII)
5. Sfintele Taine in viața creștinilor (Cls. VII)
6. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața Bisericii (Cls. VIII)
7. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – minunea vindecării orbului din naştere (Cls. VIII)

Bibliografie:
1. Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
2. Mica Biblie;
3. Învățătura de credința Ortodoxă, Editura Trinitas, Iași, 2000.

Secretar,

Prof. Drd. Cătălin-Iulian Drăgan, Seminarul Teologic Ortodox Arad