Mesajul Patriarhului Daniel către Asociația Europeană a Cadrelor Didactice la Congresul Pedagogic European

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj Asociației Europene a Cadrelor Didactice cu ocazia Congresului Pedagogic European desfășurat luni la Palatul Parlamentului. 

Redăm mesajul integral:


Educația – prioritate fundamentală pentru Familie, Biserică și Școală

Hristos a înviat!

Cu multă bucurie salutăm pe toți participanții la această ediție a Congresului Pedagogic European al Asociației Europene a Cadrelor Didactice. Totodată, ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să binecuvânteze această importantă reuniune educațională și pe toți organizatorii ei.

Tematica educației rămâne mereu actuală pentru orice societate care își dorește dezvoltarea socială, elevarea spirituală și prosperitatea materială. Ca fundament al dezvoltării personale, al inserției profesionale și al integrării în comunitate, educația este esențială pentru vitalitatea societății europene. Existența de peste 60 de ani a Asociației Europene a Cadrelor Didactice și rezultatele meritorii ale activității acesteia arată preocuparea constantă a societății europene de a se asigura că toți cetățenii europeni beneficiază pe tot parcursul vieții de dreptul la educație, formare și învățare, de înaltă calitate și incluzive, drepturi care, de altfel, sunt garantate constituțional și în România.

Pentru Biserică, educația este o vocație fondatoare, confirmată de tradiție și de prezentul orientat spre viitor. În acest sens, Biserica s-a implicat mereu pentru ca procesul educațional al persoanelor de diferite vârste să fie fundamentat întotdeauna pe un set coerent de valori autentice, considerate temelii existențiale ale societății. Pentru dezvoltarea, în context european, a unei educații autentice pentru viață, FamiliaBiserica și Școala sunt chemate să ofere echitabil tuturor persoanelor ajutorul necesar și suficient dezvoltării lor atât în plan personal și profesional, cât și comunitar.

Familia și Biserica au responsabilitatea de a mărturisi iubirea față de Dumnezeu și de semeni, și de a învăța prietenia, solidaritatea, hărnicia, dărnicia și recunoștința, iar Școala, pe lângă predarea diferitelor materii, are și îndatorirea de a cultiva libertatea și responsabilitatea, personală și socială, precum și de a promova valorile spirituale și culturale, naționale și europene. Cultivarea libertății responsabile, trăirea și fructificarea valorilor credinței aduc în familie și în societate încredere, entuziasm și fericire, pentru că „roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția” (Sf. Ap. Pavel, Epistola către Galateni 5, 22-23).

Societatea actuală cunoaște noi provocări, în care științele și noile tehnologii au devenit prioritare în viața oamenilor, poziționându-se înaintea valorilor umaniste și spirituale, favorizând astfel apariția unor noi paradigme axiologice. Din acest motiv, rolul determinant al Familiei și al Bisericii în educarea copiilor și a tinerilor trebuie să fie augmentat, pe baza autenticii tradiții românești și europene. Astăzi, când, sub influența unor ideologii individualiste și secularizante, se dorește diminuarea contribuției acestora în domeniul educației, devine și mai necesară cooperarea dintre FamilieBiserică și Societate, pentru a oferi astfel copiilor și tinerilor ajutorul necesar formării și dezvoltării lor în cadrul unui proces educațional coerent, echitabil și de calitate. În comunitatea europeană, educația se constituie, așadar, ca o prioritate fundamentală pentru FamilieBiserică și Școală, un autentic apostolat social.

Pentru cele peste 6 decenii de activitate rodnică, încununate cu rezultate demne de apreciere, felicităm conducerea și membrii Asociației Europene a Cadrelor Didactice și pe organizatorii acestei ediții a Congresului Pedagogic European, și transmitem tuturor participanților părintești binecuvântări, precum și doriri de sănătate și mult ajutor de la Dumnezeu în nobila slujire a educației.

Vă dorim tuturor pace și bucurie sfântă întru lumina Învierii lui Hristos.

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Preotul Profesor George Grigoriță a fost delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Congresului Pedagogic European al Asociației Europene a Cadrelor Didactice.

Foto reprezentativă: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

https://basilica.ro/mesajul-patriarhului-daniel-catre-asociatia-europeana-a-cadrelor-didactice-la-congresul-pedagogic-european/