Patriarhul Daniel la Simpozionul Internațional Eugen Simion – 90: Opera sa trebuie cunoscută şi cinstită

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj la Simpozionul Internațional „Eugen Simion – 90” organizat de Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă (FNSA) și Muzeul Național al Literaturii Române, joi, 25 mai 2023.

Redăm mesajul integral:


A evocat opere fundamentale ale literaturii şi culturii românești

Simpozionul „Eugen Simion – 90”, organizat de Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă (FNSA) și Muzeul Național al Literaturii Române, dorește să comemoreze și să evoce personalitatea regretatului academician Eugen Simion, critic și istoric literar, editor, eseist, profesor universitar, membru titular al Academiei Române și președinte al acestui înalt for cultural român din anul 1998 până în 2006.

Prin activitatea de decenii pe care a desfășurat-o în cadrul unor instituții culturale importante, Academicianul Eugen Simion a întregit tezaurul culturii române publicând cărți fundamentale, pe care fie le-a scris, fie le-a coordonat apariția în seria operelor complete ale unor autori clasici şi contemporani.

Uneori, activitatea culturală a domniei sale a însemnat restituire fundamentală şi istorică a unor manuscrise – cum este cazul poetului național Mihai Eminescu, alteori a fost vorba de o reevaluare a receptării operei şi a omului – cum este cazul lui Titu Maiorescu.

Înainte să ajungă unul dintre cei mai importanți critici literari ai generației sale, scriind despre literatura anilor ʼ60, dar şi despre scriitori veniți dinspre ,,dimineața poeziei” românești, îmbinând armonios critica de întâmpinare cu elemente de istorie literară, Eugen Simion a fost atras definitoriu de opera eminesciană.

Când se afla în ultimul an de facultate, a fost chemat de eminescologul Dumitru Panaitescu-Perpessicius în echipa de cercetare a manuscriselor eminesciene a Academiei Române. Misiunea primită a fost continuarea ediției critice monumentale pe care marele critic şi editor o începuse în anul 1933 şi pe care avea s-o ducă până la volumul al VI-lea (1963). Eminescu a devenit astfel şi pentru Eugen Simion unul din importantele proiecte, o preocupare serioasă care avea să se întindă pe parcursul mai multor ani.

După ce a fost ales Președinte al Academiei Române (1998), Eugen Simion a reușit să împlinească visul cultural de a-l aduce pe Eminescu la îndemâna oricărui cercetător eminescolog sau tânăr literat, cititor de ocazie sau pasionat de poezie, prin tipărirea integrală în facsimil a manuscriselor lui Eminescu.

Proiectul care a fost coordonat de Eugen Simion, realizat de Academia Română şi Fundația Națională pentru Știință şi Artă a fost unul dintre cele mai importante şi monumentale acte culturale, salvând de la deteriorarea firească şi ireversibilă manuscrisele de o valoare inestimabilă ale patrimoniului național cultural.

De asemenea, Academicianul Eugen Simion, atât din postura de istoric literar, cât şi de critic experimentat – cel mai reprezentativ al generației sale – a fost un adevărat apărător al impozantului autor al celebrei teorii a formelor fără fond în cultura română, Titu Maiorescu, un alt mare clasic şi întemeietor de cultură românească modernă.

Vocația sa de a evoca şi restitui conștiinței culturale românești opere fundamentale, de a aduce în actualitate personalități sau chipuri de lumină cu valoare de simbol şi de reper ale culturii noastre, i-a conturat reputația de vrednic slujitor al literaturii și culturii româneşti contemporane, atât în țară, cât şi în străinătate.

Opera sa trebuie cunoscută şi cinstită, fiind un îndemn la o mai bună cunoaștere a culturii și identității noastre româneşti.

Felicităm pe organizatorii acestui eveniment cultural deosebit şi binecuvântăm pe toți participanții!

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

https://basilica.ro/patriarhul-daniel-la-simpozionul-international-eugen-simion-90-opera-sa-trebuie-cunoscuta-si-cinstita/