Ziua Eroilor în Parohia arădeană Vânători

Eroi sunt cei care și-au păstrat raționamentul și umanitatea intacte în fața suferințelor groaznice. Eroi cunoscuți sau anonimi, unii știuți doar de Dumnezeu” – Silvia Cartwright

Această prăznuire a Înălțării Mântuitorului de-a dreapta Tatălui ne arată la ce este chemată și firea umană. Cine Îi urmează lui Hristos în moarte poate să-I urmeze lui Hristos și în Înviere. Moartea devine astfel o trecere spre veșnicia Lui Dumnezeu.

Evenimentul istoric al Înălțării Domnului de pe Muntele Măslinilor, în prezenţa apostolilor, după patruzeci de zile de la Înviere, constituie încheierea unei perioade din viața și activitatea Sa pe pământ. Cu toate acestea Înălțarea Domnului nu reprezintă despărțirea Sa definitivă de ucenici și implicit de creație deoarece Le-a făgăduit „şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” Matei 28, 20.

Praznicul Înălţării Domnului reprezintă însumarea tuturor sărbătorilor şi Tainelor cerești, începând de la Naşterea Domnului până la Înviere și continuând-o prin Pogorârea Duhului Sfânt, ca o extensie a prezenței veșnice a dumnezeirii în lume. Aceste două cele din urmă praznice ne duc cu gândul la rodul pe care Duhul Sfânt îl naște în poporul nostru.

Vorbind despre eroi, Nicolae Iorga spunea „Neamul este etern prin cultul eroilor. Eroii sunt cei dragi nouă. … Eroii, oameni căzuţi pe câmpurile de luptă de-a lungul istoriei, au luptat pentru apărarea pământului strămoşesc, a fiinţei naţionale, pentru apărarea religiei. Ei şi-au dat viaţa pentru ca noi să fim liberi, ei sunt eroii noştri.” Pomenirea eroilor români la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Biserica a ales sărbătoarea Înălţării Domnului ca zi de pomenire a eroilor pentru a ne învăţa că există o legătură tainică între Crucea suferinţelor, Învierea şi Înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos şi jertfa eroilor neamului. Să nu uităm că prima Înălțare a Domnului a fost pe Muntele Golgotei, așa cum ne mărturisește Sfântul Grigorie de Nyssa: „Din clipa când Crucea ca o mamă L-a purtat pe Hristos pe brațele ei și L-a arătat îngerilor și oamenilor, din clipa aceea Crucea înseamnă lungimea, lățimea și înălțimea dragostei lui Dumnezeu față de noi, oamenii”.

Pomenirea eroilor neamului, dar și a eroilor din Satul Vânători care s-au jertfit pentru apărarea localității și unitatea neamului în cele două războaie s-a făcut într-un cadru festiv, cu participarea autorităților locale, a Domnului Primar Tiberiu Haas, a Domnului Viceprimar Alexandru Nagyi, a corpului cadrelor didactice în frunte cu Doamna Director Oana Crainic și a elevilor din Școala Gimnazială din Vânători, precum și a bunilor credincioși ai parohiei.

Azi, de la mic la mare, venim cu câte o floare, cu un pios omagiu în fața acestor eroi, cu recunoștință pentru că ne-au dăruit libertatea și au păstrat unitatea gliei strămoșești, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să le facă odihnă veșnică și pomenire din neam în neam!

Pr. Adrian Hanțiu