Cerc pastoral-misionar în Parohia Șofronea

Azi 8 iunie, s-a desfășurat în Parohia Șofronea , întâlnirea Cercului Pastoral Misionar Pecica IV, coordonat din încredințarea Înaltpreasfințitului Timotei Arhiepiscopul Aradului de părintele Tudor Budeanu de la Parohia Macea II.

Tema de azi a fost în concordanță cu tematica Sfântului Sinod:  Repere privind pastorația persoanelor vârstnice în viața Bisericii, cu următorul plan de abordare: 1) Despre respectul datorat persoanelor în vârstă în literatura patristică; 2) Biserica este universală, pentru tot omul care este în lume (In. 1, 9), tânăr sau bătrân;3). Fenomenul de „îmbătrânire” a populației, o provocare pastorală și misionară în viața Bisericii;4). Forme concrete de pastorație a persoanelor vârstnice în istoria Bisericii: azilurile de bătrâni, centrele de ocrotire, spitale etc.; 5). 1 octombrie – Ziua internațională a persoanelor vârstnice. 6) Exemple de imnuri creștine nou-testamentare: cântarea Maicii Domnului (Luca 1, 46-55), cântarea îngerilor în noaptea Nașterii Mântuitorului (Luca 2, 14), cântarea dreptului Simeon -(Luca 2, 9) etc.; 7) Cântarea religioasă și rolul acesteia în cadrul primelor comunități creștine (Matei 26, 30; Efeseni 5, 19; Coloseni 3, 16).  Referatul a fost întocmit cu multă rigoare de părintele Han Marian, de la Parohia Șofronea, care a punctat aspecte extrem de importante în pastorația persoanelor vârstnice, având în vedere îndemnul Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române „din nefericire, astăzi, sunt foarte mulți bătrâni care trăiesc în multă însingurare, în izolare de comunitate, simțindu-se cumva inutili acesteia sau, mai mult, traumatizați de propria îmbătrânire, ajung chiar la deznădejde. De aceea, Biserica este chemată să gândească noi forme și metode pastorale actuale, apropiindu-se mai mult de nevoile și așteptările bătrânilor. Concomitent, trebuie lucrat și la creșterea și educarea tinerilor spre a nu marginaliza persoanele vârstnice, a nu le abandona și izola în centre de asistență socială, deoarece tinerii și persoanele în vârstă au nevoie unii de ceilalți”.( https://basilica.ro/actul-de-proclamare-a-anului-omagial-si-comemorativ-2023/)

O primă constatare ce se desprinde din studiul referatului este și o trimitere proverbială  ce susţine următorul adevăr după care cine nu are bătrâni va trebui să-i cumpere ! Acest răspuns s-ar traduce prin recunoaşterea deschisă a unei valori specifice a bătrâneţii. Bătrâneţea şi bătrânii se înţeleg excelent şi se asociază echilibrat cu copilăria şi nepoţii. Bătrânii rămân la fel de curaţi în jocul lor cu nepoţii purtaţi în braţe sau ţinuţi pe genunchi, într-o simetrie sufletească izbitoare. Deseori, bătrânii caută copiii cu bucurie şi cu dorinţa de a le împărtăşi adevăruri mai mari sau mai mici ale vieţii trăite, transformându-se în simboluri uimitoare ale copilăriei. Grija față de bătrâni arată gradul de civilizație a unui popor, precum și profunzimea trăirii lui. În cadrul parohiilor din Cercul Pastoral IV, confrații preoți au manifestat întotdeauna o grijă deosebită față de persoanele vârstnice, ce au fost mereu stâlpul parohiei, prin prezența lor la sfintele slujbe și prin susținerea cultului în cele mai dificile momente ale istoriei.

Am adus în discuție și celelalte puncte ale anului omagial 2023, cu referire la rolul imnografilor și cântăreților bisericești, temă ce a stârnit discuții, deoarece în fiecare parohie se resimte lipsa cântăreților de vocație. În acest sens un curs de cântăreți bisericești pe lângă Seminarul Teologic sau în mănăstire ar fi binevenit, pentru consolidarea cunoștințelor cultice și stăpânirea corectă a cântării bisericești.

Pr. Tudor Budeanu