Un nou doctor în teologie la Școala doctorală arădeană

În ziua de 8 iunie 2023, la Școala doctorală a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad a avut loc susținerea tezei de doctorat, în domeniul Teologie, a părintelui Florin-Ioan Avram, intitulată: Opera Canonică a Pr. prof.univ.dr. Valerian Şesan. O evaluare critică a operei sale și importanța ei pentru sistematizarea Dreptului Bisericesc. Cercetarea a fost întreprinsă sub coordonarea Pr. prof. univ. dr. Constantin RUS.

Din comisia instituită cu acest prilej au făcut parte: Pr. prof. univ. dr. Cristinel IOJA, de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, în calitate de președinte; iar ca referenți pe : Pr. prof. univ. dr. Iulian-Mihai CONSTANTINESCU (Universitatea din Craiova); Pr. prof. univ. dr. Emilian-Iustinian ROMAN (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi) și Pr. conf. univ. dr. Lucian FARCAŞIU (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad).

După rostirea rugăciunii, părintele decan Cristinel Ioja a salutat prezența distinșilor părinți profesori și a participanților, arătând faptul că au fost îndeplinite toate prevederile legale necesare pentru susținerea publică a tezei de doctorat.

Candidatul și-a prezentat cercetarea, evocând câteva coordonate ale lucrării: motivația, structura și concluziile. După aceasta, au fost citite referatele membrilor comisiei, urmate de o sesiune de dialog, în care candidatul a răspuns la întrebările venite din partea comisiei și a câtorva dintre participanți.

La final, părintele director al Departamentului de Discipline Teologice Pr. conf. dr. Caius Cuțaru, a mulțumit membrilor Comisiei pentru prezentarea referatelor de evaluare, anunțând decizia comisiei, de conferire a înaltului titlu științific de doctor părintelui Florin Avram.

Pr. Filip Albu