Licitație pentru fostul spital TBC, de pe Eminescu

Compania Națională de Investiții a lansat licitația pentru proiectarea și lucrările de transformare a fostului spital TBC de pe strada Mihai Eminescu în centru de îngrijiri paliative.

După ce în decembrie 2022 a fost adoptată o hotărâre de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare şi dotare Centru de îngrijiri paliative, municipiul Arad, judeţul Arad”, Compania Națională de Investiții a lansat acum procedura de achiziție a serviciilor de proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii.

Conform descrierii din Sistemul Electronic de Achiziți Publice, construcțiile existente în cadrul complexului de pe Mihai Eminescu se prezintă astfel astfel:

„Destinația actuală a Corpului C1+C7 – Cladirea principală, este de construcție administrativă și social culturală, ea a funcționat până acum câțiva ani ca Secție TBC a Spitalului Clinic Municipal Arad. Destinația Corpului C2 – construcție anexă (magazie). Destinația Corpului C3 – construcție administrativă și social culturală (capelă). Destinațiile corpurilor de clădire C4, C5 si C6 – Contrucții anexe (magazii)”.

„Construcția existentă pe amplasament, Corp C1 cu regim de înălțime D+P+2E este o construcție valoroasă de importanță locală, inclus în Lista Monumentelor Istorice la pozitia 185, cod AR-II-m-B 00506, în conformitate cu Anexa la Ord. Nr. 2314/2004 modificat prin Ord. Nr. 2828/2015 al Ministrului Culturii și Cultelor privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, imobil categoria II, ce nu se poate modifica”, arată cei de la Compania Națională de Investiții.

Valoare estimată maximă a contractului este de 38.781.950,96 lei, fără TVA, compusă din valoarea estimată minimă de 36.949.360,94 lei fără TVA, plus valoarea aferentă lucrărilor suplimentare, de 1.832.590,02 lei fără TVA.

În parteneriat cu biserica

Transformarea fostului spital în centru de îngrijiri paliative este considerată necesară deoarece „în România există în momentul de față doar 3 ambulatorii de îngrijire paliativă, 2 în județul Brașov și 1 în București, respectiv 5 centre de zi de îngrijiri paliative, câte unul în Argeș, Dolj și București și două în Brașov. Toate cele 5 centre de zi funcționează în cadrul unor organizații neguvernamentale”. O statistică a Guvernului arată că în momentul acesta există „4 milioane de persoane în țară care au nevoi de îngrijiri paliative, însă mai puțin de 7 mii beneficiază de astfel de îngrijiri”. Înființarea centrului de la Arad se va face în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului – proprietar al clădirii, care desfășoară și alte proiecte de sprijin pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi Așezământul Social „Cantina Sf. Ierarh Nicolae”, Centrul de Incluziune Socială Arad, Așezământul Medical „Sf. Cozma și Damian” sau Școala „Episcop Ioan Mețianu”.

Istoricul clădirii

Construită în 1912 pentru a găzdui Gimnaziul Ortodox Român de Fete, clădirea a adăpostit ulterior Internatul Diecezan Ortodox de Fete. Mai târziu, a fost transformată în spital TBC, având această utilizare până în momentul finalizării construcției noului spital TBC din Grădiște. În timpul primului și celui de-al doilea război mondial, clădirea a fost ocupată de armata germană, respectiv sovietică. La finalul anilor 1940, în timpul Războiului Civil din Grecia, clădirea a adăpostit o colonie de copii refugiați din țara elenă.

Un an și trei luni

Teoretic, atât ar trebui să dureze proiectarea și execuția lucrărilor. Conform documentelor ce însoțesc licitația lansată de Compania Națională de Investiții, durata destinată serviciilor de este de 3 luni, iar cea destinată execuției lucrărilor este de 12 luni. Va fi nevoie, apoi, de dotarea cu mobilier și aparatură medicală a clădirii.

Eugen Rogojan

Sursa:https://www.aradon.ro/aradon-stirile-judetului-arad/licitatie-pentru-fostul-spital-tbc-de-pe-eminescu-1743603/

https://basilica.ro/arad-au-inceput-procedurile-pentru-transformarea-fostului-spital-tbc-in-centru-de-ingrijiri-paliative/