Slujire Arhierească și pomenire la Mânăstirea „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad

Duminica a 4-a după Rusalii (2 iulie 2023), a vindecării slugii sutașului, a fost prilej de sărbătoare duhovnicească pentru Mânăstirea „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arhiepiscopia Aradului (din cartierul arădean Gai) și de slujire arhierească comună a trei Ierarhi din Biserica noastră:

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului și Chiriarhul locului, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, care au fost înconjurați de clerici din cele trei Eparhii și de Părintele Duhovnic Clement Iordache, slujitor la această Mănăstire de Maici, de la marginea Aradului, care a fost ctitorită între anii 1760-1762, ca Reședință Eparhială, de către vrednicul de pomenire Episcop Sinesie Jivanovici care a cârmuit Episcopia Aradului între anii 1751-1768 și care în ultimii săi ani de viață, suferind fiind, a dorit să fie mai aproape de credincioșii săi, într-un locaș de cult monahal, în care rugăciunea se înalță către Dumnezeu mai mult decât în alte părți. La slujbă au participat mulți credincioși, de diferite vârste, dar și Domnul Iustin Cionca, Președintele Consiliuui Județean Arad și Maica Stareță  Ecaterina Joldeș, împreună cu soborul de maici.

Tot în această zi, potrivit datinii și rânduielilor din Biserica Ortodoxă, a fost săvârșit și Parastasul de 6 luni, pentru Doamna Maria Drincec, mama Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei, care a fost născută în Arad și s-a mutat la cele veșnice la Oradea, în ultima zi a anului trecut (31 decembrie 2023). Astfel, slujirea arhierească de la Mănăstirea din Arad-Gai, urmând temei centrale dedicate rugăciunii, din această duminică, a fost și un prilej de înmulțire a rugăciunii pentru odihna sufletului vrednicei de pomenire credincioase Maria Drincec, care s-a rugat mult pentru nașterea fiului ei și și-a dedicat întreaga sa viață pentru creșterea și formarea acestuia, din punct de vedere intelectual, spiritual și cultural și l-a închinat Bunului Dumnezeu, Care a și rânduit ca, la vremea potrivită, să aleagă și el calea vieții monahale, la străvechea și istorica Mănăstire Hodoș-Bodrog, tot din Arhiepiscopia Aradului, iar mai apoi să primească darul slujirii arhierești, pentru cârmuirea pe calea mântuirii a românilor ortodocși din părțile Ungariei, vreme de 8 ani de zile (1999-2007), iar mai apoi din Episcopia Oradiei, din 2007 și până în prezent. Urmând dragostei materne și jertfelniciei mamei sale, Preasfinția Sa a avut o grijă deosebită față de cea care i-a dat naștere, aducând-o aproape de sine, atunci când puterile au început să i se împuțineze și înmulțind necontenit dragostea și grija față de aceasta, până la plecarea ei pe calea veșniciei, alături de moșii și strămoșii ei, întru nădejdea Învierii și a dobândirii vieții celei veșnice.

Totodată, slujirea de la Mănăstirea Arad-Gai a fost și un prilej de amintire și bucurie duhovnicească, legată de începuturile slujirii celor doi Ierarhi, care i-au cârmuit, sau îi cârmuiesc pe românii din Ungaria (Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei și Siluan al Ungariei), care vreme de un an de zile au fost clerici slujitori (ieromonahi) în această mănăstire, împlinind trebuințele liturgice și duhovnicești ale obștii monahale, dar și a numeroși tineri din orașul Arad și din împrejurimi, care au început să își îndrepte pașii spre această mănăstire, în căutarea lui Dumnezeu și a unei vieți spirituale trăite după rânduiala ortodoxă. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a vorbit despre bunele relații dintre Eparhiile vecine, care fac parte din Patriarhia Română și păstrează bunele rânduieli și unitatea în viața bisericească și a evocat de asemenea, personalitatea Doamnei Maria Drincec, pe care a cunoscut-o personal și a stat de mai multe ori de vorbă cu ea, apreciindu-i credința și spiritul de jertfelnicie de care a dat dovadă.

Despre dragostea față de mamă și despre importanța credinței și a rugăciunii în viața omului, a vorbit și Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, care a tâlcuit și pericopa evanghelică duminicală, a iubirii milostive a sutașului păgân roman, care din milă față de unul dintre soldații săi, nu a pregetat să renunțe la sine însuși și la preceptele religiei sale, pentru a cere ajutorul lui Iisus Hristos, Doctorul și Tămăduitorul sufletelor și al trupurilor noastre, Care doar prin puterea cuvântului, bazată și pe credința sutașului, l-a vindecat pe slujitorul acestuia. La fel și astăzi, credința puternică în Bunul Dumnezeu și rugăciunea înmulțită și întărită, străbate cerurilor și imploră bunătatea divină, pentru odihna sufletelor celor plecați din această lume și vindecă sufletele celor care au rămas, dându-le și putere să își îndeplinească misiunea, care este cea mai înaltă și anume luminarea oamenilor și cârmuirea lor pe calea mântuirii.

Sfânta Liturghie s-a încheiat cu o agapă comună și cu bucuria duhovnicească a maicilor și credincioșilor care au avut posibilitatea să participe la această sărbătoare.

Doamna Maria Drincec s-a născut la Arad, în 6 octombrie 1932, din doi părinți bihoreni bine-credincioși, a fost botezată în Arad, în biserica din cartierul Grădiște și a urmat aici primele studii din viața sa (Școala Primară și Gimnazială) după care a făcut Liceul Comercial din Lipova și a fost admisă la Academia de Studii Economice din București, dovedind calități intelectuale deosebite, la fel ca și fiul ei, pe care a reușit să îl aibă mult mai târziu, împreună cu inginerul Petru-Ștefan Drincec, în 3 noiembrie 1967, ca rod al multor rugăciuni și postiri, dar a trebuit să renunțe la aceste studii, pentru a reveni alături de părinții și frații săi, de care a fost nevoie să aibă grijă, după moartea unei surori mai mici, de doar 15 ani, iar apoi și-a dedicat întreaga sa viață fiului ei, pe care l-a și închinat lui Dumnezeu, după cum s-a văzut și de care a fost aproape în toată viața ei, ultimii 10 ani petrecându-i la Centrul Eparhial din Oradea, unde și-a dat și ultima suflare, în cea din urmă zi a anului trecut. A fost readusă la Arad, conform dorinței sale și a fost așezată alături de părinții și rudeniile ei, după slujba prohodirii sale, săvârșită de 7 Ierarhi ai Bisericii noastre, în biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” din cartierul arădean Șega II, în data de 3 ianuarie 2023.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

Trei ierarhi au slujit la Mânăstirea „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad