Deschiderea Consfătuirii Naționale a inspectorilor de Religie, la Arad

În perioada 14-17 septembrie 2023, Eparhia Aradului găzduiește Consfătuirea națională a inspectorilor școlari pentru disciplina Religie.

Întâlnirea a debutat joi seara, 14 septembrie, la Colegiul Economic din Arad, unde au fost prezenți și ierarhii arădeni, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, precum și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. De asemenea, la această festivitate au participat reprezentanţi ai Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române, delegat fiind pr. George Jambore, consilier patriarhal, dar și reprezentanții Ministerului Educaţiei: dl. prof. univ. dr. Vasile Timiș, Inspector general pentru disciplina Religie, dl. Romeo Moşoiu, consilier al Ministrului Educaţiei; Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, Prof. Veronica Sirca, inspector de Religie în cadrul IȘJ Arad, Prof. Monica Băltărețu, Directorul Colegiului Economic din Arad, coordonatorii disciplinei din întreaga țară, reprezentanții cultelor religioase, dar și experții domeniului pedagogiei și psihologiei școlare. Alături de aceștia, în prezidiu, s-au aflat Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, dl prof. Marius-Sorin Göndör, Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Arad, Pr. conf. univ. dr. Vasile Pop, din cadrul Universității de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad și Pr. Lect. Dr. Filip Albu din partea facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” și a Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad.

În deschidere, Corurile Seminarului Teologic Ortodox din Arad au interpretat: Troparul Înălțării Sfintei Cruci; Crucii Tale; Doamne, Iisuse Hristoase; Adrian Petcu – Nu ne vindem țara – cântec patriotic; Ionel Borlea – Cât îi Țara Crișului; Lucas Peter – Mândrulito, Mândro, baălăioară; Triptic folcloric – Două vieți dac-aș avea – bade ciobănel – ce vii bade târzior. Dirijori și instrumentiști – diac. Prof. Marius Lăscoiu-Martin și Prof. Ștefan-Adrian Bugyi.

Pe agenda de lucru a întâlnirii s-au regăsit teme precum: diagnoza procesului educațional, pentru anul școlar 2022-2023, diseminarea activităților de bună practică, precum și identificarea priorităților pentru anul școlar 2023-2024; aplicarea curriculumului național: planuri-cadru, programele și manualele școlare în vigoare; proiectarea curriculară conform structurii anului școlar 2023-2024, aprobată de OM nr. 3800/2023; formarea continuă a profesorilor de religie, atât prin programele de formare derulate de către Ministerul Educației în parteneriat cu casele corpului didactic, cât și prin programele oferite în cadrul facultăților de profil; prezentarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a XI-a în anul școlar 2023-2024; elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară pe discipline/niveluri de studiu, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examenele naționale și în cadrul competițiilor școlare; prezentarea cadrului normativ care reglementează organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii claselor a VIII-a și a admiterii în învățământul liceal și profesional, în anul școlar 2023-2024; Ordinul nr. 4150/29.06.2022 pentru aprobarea cadrului de competențe digitale ale profesionistului din educație; Ordinul nr. 3750/20.02.2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de evaluare în mediul on-line a performanțelor școlare și a competențelor elevilor; desfășurarea și rezultatele concursurilor de specialitate în anul 2022-2023; propuneri privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare naționale și regionale în anul școlar 2023-2024.

Ziua s-a încheiat cu vizita la cea mai veche mănăstire din țara noastră, cu viață monahală neîntreruptă din anul 1177, unde Părintele Nicolae Tang, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad și viețuitor în această mănăstire le-a făcut o prezentare a ansamblului monahal, după care, prin bunăvoința părintelui stareț Protos. Grigorie Timiș, toți participanții au rămas la o agapă în trapeza mănăstirii.

Prof. Drd. Cătălin-Iulian Drăgan

https://basilica.ro/inspectorii-scolari-pentru-disciplina-religie-din-toata-tara-s-au-intrunit-la-arad/