Programarea conferințelor preoțești de toamnă în Arhiepiscopia Aradului

Tema conferinţei preoţeşti de toamnă va fi tratată sub genericul: „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)în Patriarhia Română.

La cele patru protopopiate, Conferinţa semestrială de toamnă va avea loc în data de:

Arad        –        16    octombrie  2023

Ineu         –        17    octombrie  2023

Lipova     –        18    octombrie  2023

Sebiş        –        19    octombrie  2023 

Conferinţele vor începe de la ora 9:00 şi vor fi prezidate de Chiriarh sau un delegat al acestuia de la Centrul Eparhial.

Tema conferinţei va fi prezentată astfel:

  1. Despre cântarea religioasă în Sfânta Scriptură;
  2. Semnificaţia cântării liturgice potrivit Sfintei Tradiții ortodoxe. Nume şi chipuri de imnografi creştini;
  3. Importanţa muzicii psaltice în cultul şi misiunea Bisericii Ortodoxe Române;
  4. Compozitori și psalți români care au contribuit la românirea și dezvoltarea muzicii psaltice liturgice. 

Conferinţa va fi precedată de Slujba de Te-Deum, săvârşită în prezenţa tuturor preoţilor din protopopiat. La lucrările conferinţei vor fi convocaţi şi sunt îndatoraţi să participe toţi preoţii şi diaconii din protopopiat, inclusiv preoţii profesori de la Şcolile teologice, preoţii cu activităţi caritative şi preotul militar.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului