Slujire chiriarhală la Mănăstirea Feredeu

În Duminica a 16-a după Rusalii, 11 februarie 2024, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului s-a aflat în mijlocul obştii monahale de la Mănăstirea Feredeu, Protopopiatul Lipova.

Chiriarhul a fost întâmpinat de Părintele Arhim. Ilarion Tăucean, starețul mănăstirii şi de obştea monahală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în Biserica Mănăstirii cu hramul „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” de către Întâistătătorul eparhiei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Cuvântul de învățătură rostit de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a fost pus sub titlul ,,Înzestrare și strădanie” (cf. citirilor scripturistice ale duminicii: 2 Cor. 6; Mt. 25), în care a arătat că fiecare om are darul său sau chiar mai multe înzestrări, Dătătorul celor bune fiind Dumnezeu, înzestrând pe fiecare după puterea rodirii lui. Nimeni nu poate fi nemulțumitor cu darul primit, căci Dumnezeu este drept și cere osteneala conlucrării pe măsura dăruirii. În Pilda talanților, cinci și doi și unul, primii doi au răspuns întocmai primind mulțumirea Stăpânului, dar al treilea și-a restituit partea neostenindu-se cu sporirea ei, motivând nu cu propria nepăsare, ci cu firea lacomă a Dătătorului, pentru care îndrăzneală i s-a luat darul și a fost pedepsit cu îndepărtarea din comuniunea Celui care i-a dat-o, care răsplătește cu talantul nelucrat pe acela care si-a dovedit hărnicia, act ce îndeamnă la continuă silință în lucrarea binelui, potrivit cu Apostolul: ,,…vă îndemn ca harul lui Dumnezeu să nu-l primiți în zadar” (2 Cor. 6, 1).

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreacuviosul Părinte Stareț Ilarion Tăucean, a adus cuvânt de aleasă mulţumire Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, pentru prezenţa în mijlocul slujitorilor şi credincioșilor veniţi la această mănăstire, cât şi tuturor celor prezenți.

Arhid. Emanuel-Ioan Proniuc

https://basilica.ro/arhiepiscopul-timotei-nimeni-nu-poate-fi-nemultumitor-cu-darul-primit-caci-dumnezeu-este-drept/