Patriarhul Daniel: Întrunirea cultelor cu reprezentanții statului, expresie a cooperării pentru binele poporului român

Părintele Patriarh Daniel a adresat un cuvânt la Întâlnirea dintre reprezentanții Statului Român și reprezentanții cultelor religioase recunoscute din România desfășurată miercuri, 10 aprilie 2024, la Muzeul Național de Artă al României din Capitală.

În cuvântul rostit la eveniment, Patriarhul României s-a referit la modalități concrete de colaborare între stat și culte și a spus că evenimentul este „expresie a coresponsabilităţii şi cooperării dintre Stat şi Culte, pentru binele poporului român”.

Text integral:


Cooperarea dintre Stat și Culte în folosul societății[1]

 Constituirea în ziua de luni, 2 octombrie 2023, la Palatul Victoria, a Comisiei de Dialog dintre Stat și Culte, a avut consecințe imediate pozitive inclusiv în plan legislativ, fiind adoptate o serie de acte normative promovate sau susținute de Guvernul României în vederea sprijinirii activității cultelor religioase în societate.

Astfel, Legea nr. 384/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România a introdus noi domenii de cooperare între Stat și Culte, precum sprijinirea asistenței sociale și medicale acreditate și licențiate a cultelor religioase sau sprijinirea instituțiilor media și a producțiilor audio-video ale cultelor religioase.

În acest sens, întâlnirea de astăzi cu doamna Simona Bucura-Oprescu, ministrul muncii și solidarității sociale, este o ocazie pentru a dezvolta cooperarea între Stat și Culte în domeniul asistenței sociale, în sprijinul categoriilor de persoane vulnerabile, iar oportunitățile prezentate de doamna secretar de stat Teodora Preoteasa, din cadrul Ministerului investițiilor și proiectelor europene, ne oferă speranțe că dezvoltarea activităților sociale ale cultelor se va putea baza și în continuare, poate în mai mare măsură, pe fondurile europene.

Atât Legea bugetului de stat pentru anul 2024, cât și o serie de acte normative cu impact bugetar pozitiv, asigură premisele dezvoltării activităților cultelor recunoscute și în acest an.

Aşteptăm cu speranţă concretizarea creșterii sprijinului salarial pentru personalul neclerical al cultelor recunoscute la nivelul salariului minim pe economie, prin aplicarea urgentă a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2024 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, întrucât unitățile de cult cu venituri reduse întâmpină dificultăți crescute în asigurarea fondurilor proprii necesare funcționării.

Totodată, folosim această ocazie pentru a cere Guvernului României să completeze Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Capitolul III – Culte, lit. E, art.2 alin.4, astfel încât să se majoreze de la 30% la 40% procentul posturilor clericale pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat în cuantum de 80%, deoarece numărul unităților de cult aflate în această situație de insuficiență a fondurilor necesare funcționării este foarte mare, mai ales în mediul rural.

Întrucât unul dintre momentele cele mai importante ale cooperării din ultimii 30 de ani între Stat și Culte a fost consensul unanim pentru semnarea în ziua de 16 mai 2000, la Snagov, a Declarației cultelor religioase pentru integrarea României în Uniunea Europeană, considerăm propunerea declarării zilei de 16 mai ca Ziua libertății religioase în România, drept una foarte potrivită și actuală.

Astăzi, Biserica Ortodoxă Română are convingerea că, în cooperare cu instituțiile Statului, poate să aducă, alături de celelalte culte religioase, o contribuție majoră şi benefică la viaţa societății românești mai ales în plan spiritual, cultural, educațional şi social-filantropic. Această misiune derivă nu numai din nevoile contextului social de astăzi, ci în primul rând din mesajul Evangheliei lui Hristos, care nu desparte iubirea faţă de Dumnezeu de iubirea faţă de oameni, fiindcă Dumnezeu iubește pe toți oamenii şi dorește mântuirea lor.

În încheiere, adresăm mulțumiri Guvernului României pentru sprijinul pe care l-a acordat până în prezent cultelor religioase şi pentru organizarea acestei Întâlniri dintre reprezentanţii Statului Româși reprezentanţii cultelor religioase recunoscute din România, ca expresie a coresponsabilităţii şi cooperării dintre Stat şi Culte, pentru binele poporului român.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

https://basilica.ro/patriarhul-daniel-intrunirea-cultelor-cu-reprezentantii-statului-expresie-a-cooperarii-pentru-binele-poporului-roman/

https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/mesaje-si-cuvantari/cooperarea-dintre-stat-si-culte-in-folosul-societatii-188879.html

https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/perspectivele-parteneriatului-dintre-stat-si-cultele-religioase-dezbatute-in-capitala-188880.html