PS Emilian a slujit în Parohia Roșia Nouă

Izvoare nesecate de lumină, Duminca Ortodoxiei, Duminica Sfântului Grigorie Palama și Duminica Sfintei Cruci au făcut rând pe rând smerită plecăciune Învierii, lăsând ca timpul acestei binecuvântate zile să poarte numele de Duminica Sfântului Ioan Scărarul.

Pe această scară a vieții de la Pământ la Cer, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie Arhierească, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în Parohia Roșia Nouă din Arhiepiscopia Aradului.

 La cale de aproape două ore de Arad, bisericuța monument istoric din Roșia Nouă, ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir și temeinic străjuită de Munții Zarandului, spune parcă dintr-o răsuflare, oricui i-ar trece pragul, taina celor peste două veacuri de existență. Oamenii au venit, s-au botezat, au crescut, au participat la Sfinte Liturghii și Taine, s-au spovedit, s-au împărtășit, s-au cununat, au trăit și… au plecat. Ea, martor de netăgăduit al urcușului tuturor pe scara vieții, de la Pământ la Cer.

Martoră a fost și astăzi Liturghiei Arhierești așezată ca o cunună Săptămânei duhovnicești pe care Părintele Paroh o organizează de deja 9 ani spre folosul celor încredințați spre păstorire, căci „Bun lucru este a admira ostenelile sfinților și a urma străduințele lor cele pricinuitoare de mântuire”, după cuvântul Sfântului al cărui nume îl poartă Duminica a patra din Postul Paștelui.

În Cuvântul de învățătură așezat la sufletele credincioșilor, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a vorbit despre Scara Sfântului Ioan Scărarul, făcând părinteasca invitație ca „împreună să urcăm cu credință, dragoste și nădejde pe scara vieții de la pământ la cer”.

CUVÂNTUL IERARHULUI: Pe scara vieții de la Pământ la Cer

„Ce poate fi mai frumos și folositor duhovnicește pentru noi, decât viața ca o „scară” pe care să urcăm de pe pământ la cer, însoțiți de dragostea și harul lui Dumnezeu!

În Duminica a 4-a (Marcu 9, 17-32; Matei 4, 25; 5, 1-12) din Postul Mare, numită a Sf. Cuv. Ioan Scărarul, Sfânta Biserică, continuă să ne călăuzească viața către Cer, către Înviere, către comuniunea permanentă cu Sfânta Treime.

Lucrarea  supranumită Scara, pe care Sfântul Ioan Scărarul (trecut la viața veșnică pe la anul 600 și pomenit în fiecare an în ziua de 30 martie) a alcătuit-o, este viața duhovnicească descrisă de autor ca pe o luptă cu păcatul și patimile, dar și cultivarea virtuților pentru a dobândi viața veșnică din Împărăția lui Dumnezeu (Vezi Sf. Ioan Scărarul, Scara Raiului, Timișoara, 1998, traducere, introducere și note de mitropolitul Nicolae Corneanu, care scrie în introducere că: „Autorul nu-și numește scrierea „Scară” și nici capitolele „trepte”, dar cuprinsul scrierii în ansamblu și componentele sale ne sugerează clar ideea de urcare, treaptă cu treaptă, a scării ce duce la perfecțiune, la unirea cu Dumnezeu”, p. 10).

Părintele mărturisitor Ilarion Felea spune că, Sfântul Ioan Scărarul „înșiră 30-33 de trepte, trepte pe care trebuie să le urce creștinul, dacă vrea să ajungă la desăvârșire. Mântuitorul, modelul desăvârșirii, a avut 33 de ani (…)” (Spre Tabor, vol. 1, p. 399).

Scara pe care a visat-o Patriarhul Iacob din Vechiul Testament (Facere 28, 11-13), este  Scara  ce o prefigura pe Maica Domnului, Fecioara Maria, ea este Scara prin care Fiul lui Dumnezeu a coborât la noi, a devenit Om, pentru noi și a noastră mântuire (Crezul), să răscumpere omenirea din păcatul strămoșesc și să ne vindece de moarte.

Scara dintre Pământ și Cer, pe aceasta trecem de la moarte la viață, după cum spune și cântarea de la Praznicul Învierii Domnului: „Ziua Învierii, popoare să ne luminăm! Paștile Domnului, Paștile! Că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință” (Penticostar, p.16).

Pe această Scară trecem de la păcat la iertare; de la neascultare la ascultarea de voia lui Dumnezeu, așa după cum a ascultat Fiul lui Dumnezeu: „S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-se până la moarte, și încă moarte pe cruce…” (Filipeni 2, 8).

Cu har, post și rugăciune, cu dragoste și iertare, trecem de la păcat la virtute; de la „marea vieții” la „limanul cel lin”, în „brațele lui Dumnezeu”, în Raiul făgăduit prietenilor Săi, adică acelora care ascultă de Hristos Domnul: „Adevărat, adevărat, vă spun vouă că Cel ce ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață” (Ioan 5, 24).

Dacă avem credință, dragoste și nădejde, ne ajută Mântuitorul nostru Iisus Hristos să trecem de încercări, suferințe, boală și ispitele care vin de la diavol, așa după cum am văzut în Evanghelia ce s-a citit în timpul Sfintei Liturghii (cf. Marcu 9, 17-32).

Felicităm pe Părintele Cătălin Craveț, părintele duhovnicesc al Parohiei Roșia Nouă, care organizează în fiecare an în Postul Mare, conferințe duhovnicești, fiind așezate ca niște trepte pe scara urcușului către Praznicul Învierii Domnului Iisus Hristos. Îl felicităm pentru misiunea ce o săvârșește în Biserică spre slava lui Dumnezeu și călăuzirea dumneavoastră, a credincioșilor spre Împărăția lui Dumnezeu.

Așadar, împreună să urcăm cu credință, dragoste și nădejde pe scara vieții de la pământ la cer, pentru a primi răsplata lucrării și slujirii de aici, din Biserica luptătoare. Amin!”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

14 aprilie 2024, Duminica a 4-a din Postul Mare (a Sfântului Ioan Scărarul), Liturghie Arhierească în Parohia Roșia Nouă, încheierea celei de-a 9 ediții a Săptămânii duhovnicești, și un îndemn: „Împreună să urcăm cu credință, dragoste și nădejde pe scara vieții de la pământ la cer”.

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/9352/foto-ps-emilian-in-parohia-rosia-noua-impreuna-sa-urcam-cu-credinta-dragoste-si-nadejde-pe-scara-vietii-de-la-pamant-la-cer