Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Sebiș

Joi, 16.05.2024, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului, a avut loc în Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Sebiș I, întâlnirea preoților din Protopopiatul Sebiș cu ocazia Conferinței de primăvară, pusă sub tematica generală a Anului Omagial 2024 – „al pastorației și îngrijirii bolnavilor” și „anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”.

În prima parte a întâlnirii, începând cu ora 9:00 a fost săvârșită slujba de Te-Deum, de către un sobor de preoți, format din: PC pr. Oarcea Florin Marian– Parohia Almaș, PC pr. Herbei Valentin- Parohia Buteni și PC pr. Dărăștean Mădălin- Parohia Tălagiu, în prezența preoților din protopopiat.

În continuare, Preaonoratul Părinte Protopop Beni Ioja, a deschis lucrările conferinței preoțești de primăvară, prin rostirea unui cuvânt de bun venit delegației eparhiale, exprimând recunoștința și mulțumirea preoțimii Protopopiatului Sebiș pentru prezența și purtarea de grijă arătată neîncetat față de parohiile din cuprinsul Protopopiatului Sebiș atât din partea ierarhilor, cât și din partea ostenitorilor de la centrul eparhial.

Delegația chiriarhală a fost alcătuită din: Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Gheorghe Gligor- Vicar eparhial și Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Silviu-Nicolae Faur – Consilier administrativ-bisericesc.

Totodată Preaonoratul Părinte Protopop, a îndreptat gânduri de bun venit și către toți preoții Protopopiatului Sebiș, evocând importanța întâlnirii, în contextul anului omagial și a rugat pe PC părinte Gligor Gheorghe să prezideze lucrările conferinței.

În cele ce au urmat, în conformitate cu tematica Anului Omagial 2024, au fost susținute mai multe referate.

Conferința tematică a fost susținută de către medicul Florinel Cozma, invitat din partea Arhiepiscopiei Aradului, să prezinte tema „Alinarea suferinței prin rugăciune- o abordare medicală”. Acesta a evidențiat faptul că știința și credința sunt convergente, că nu poate exista știință fără credință și că în procesul credinței rațiunea nu este anulată, ci deopotrivă potențată. În rugăciune omul îl cunoaște pe Dumnezeu, iar în ultimă instanță Cel care a dat viața o poate și lua, dar o poate și prelungi, în ciuda incapacității științei de a o mai face.

Au fost aduse completări de PC pr. Valentin Herbei de la parohia Buteni și PC. pr. Dr. Florin-Ioan Gașpar de la parohia Cărand. Părintele Valentin Herbei a evidențiat dintr-o perspectivă pastoral-duhovnicească problema bolii și a vindecării prin credință și prin rugăciunea Bisericii, iar părintele Florin Gașpar a evidențiat din perspectivă istorico-dogmatică care sunt cele trei Taine ale vindecării în Biserica Ortodoxă: Spovedania, Împărtășania și Maslul.

În cele ce au  urmat, s-au purtat discuții pe marginea celor expuse în cadrul referatelor precum și pe marginea tematicii Anului comemorativ, delegații eparhiali manifestându-și aprecierea față de conferențiari pentru calitatea referatelor prezentate.

Delegații eparhiali, au subliniat prin intervențiile lor importanța comunicării și a colaborării tuturor preoților, asigurând preoțimea de deschiderea ierarhilor și a ostenitorilor Centrului Eparhial, de a rezolva toate problemele ce se ivesc. Aceștia au îndemnat pe preoți la îndeplinirea cu responsabilitate a atribuțiilor preoțești, la deschidere și dăruire față de credincioșii păstoriți și au lămurit mai multe probleme de ordin administrativ-bisericesc.

În încheiere, Preaonoratul Părinte Protopop Beni Ioja, a mulțumit domnului doctor Florinel Cozma pentru conferința susținută, delegației chiriarhale pentru prezență, precum și pentru sfaturile date și comunicările făcute, rugându-i să transmită Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, asigurarea că preoții Protopopiatului Sebiș vor căuta să slujească în continuare la altarul Bisericii străbune, printr-o pastorație eficientă, menită să răspundă necesităților vremurilor dificile pe care le trăim.

Pr. Dr. Florin-Ioan Gașpar

 Parohia Cărand