Prezență chiriarhală la biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Arad-Centru

În Duminica a 6-a după Paști (a vindecării orbului din naștere), 9 iunie 2024, Chiriarhul arădean, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de către un sobor de preoți și diaconi în biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Arad-Centru.

La momentul rânduit, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a vorbit despre ,,Ochii sufletești” (în baza citirilor scripturistice ale duminicii: Fapte 16; Ioan 9), miracolul luminii este nu doar cunoscut ci și trait de tot ce viază. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, izvoarele revelației divine, dau adevărate mărturii despre aceasta. Dumnezeu este Lumină, afirmă Sfântul Evanghelist Ioan (I, 1-5), iar ,,lumina lui Hristos luminează tuturor” (Liturghia Darurilor mai înainte sfințite). Perioada post pascală în sfintele slujbe citează din plin textile mărturisitoare de către toți: ,,Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”; credincioșii trebuind să umble ca fii ai luminii (cf. Efeseni 5, 8), virtuțile ei călăuzindu-i mereu în lupta împotriva întunericului, adică a răului ,,scuturând tina de pe ochii minții”, așa cum cântă un imn bisericesc (Canonul Cincizecimii), îndemnând și cu scriitorul inspirat, a ridica ochii spre ceruri de unde vine ajutorul pentru făptuirea binelui. Ochiul inimii, împreună cu cel al minții se îndreaptă spre țintă, spre cunoaștere și simțire sfântă (cf. Ps. 122, 2), a arătat Înaltpreasfinția Sa.

Credincioșii prezenți s-au bucurat de binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei.

Protos. Iustin Popovici