Biografie chiriarh

Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului


S-a născut la 4 iunie 1936, la Timişoara, din părinţii Caius şi Vioara, primind din botez numele Traian. În acelaşi oraş a urmat Şcoala elementară, apoi liceul. Între 1953 şi 1957 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, luându-şi licenţa în Teologie, alegând ca subiect: Hristologia şi soteriologia Sfântului Atanasie cel Mare. Între 1957-1960 a urmat cursurile de doctorat la acelaşi Institut, specialitatea Patrologie, secundar Istoria bisericească universală. În 1962 dând examenul aprofundat de admisibilitate, iar în ziua de 5 iunie 1973 a sustinut teza de doctorat în Teologie cu titlul: Doctrina hristologica a Sfantului Chiril al Alexandriei, în lumina tendinţelor actuale de apropiere între Biserica Ortodoxă şi vechile Biserici Orientale, având coordonator pe  părintele profesor dr. Ioan G. Coman.
Între timp, a facut studii ecumenice în Elveţia, la Facultatea de Teologie protestantă din Neuchatel în 1967, la Institutul ecumenic de la Bossey (1967-1968) şi la Facultatea de Teologie din Frieburg (1971-1972). A urmat şi cursurile de limba şi literatură franceză ale Universitatii din Neuchatel. A participat la numeroase întruniri ecumenice din diferite centre europene.
În 1961, la 1 februarie, a fost numit profesor la Seminarul Teologic din Caransebeş. De la 1 octombrie 1961 a functionaţ ca secretar eparhial la Arad, iar de la 1 iulie 1962 la Timişoara. La 1 aprilie 1968 a fost numit vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului.
Hirotonit diacon necasătorit, la 22 octombrie 1961, apoi preot la 10 martie 1968, iar la 24 iunie 1969 a fost tuns în monahism la Mănastirea Hodoş-Bodrog, sub numele de Timotei. La 6 decembrie 1970, în urma aprobării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost hirotesit întru arhimandrit.

La cererea şi recomandarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit dr. Nicolae Corneanu al Banatului, Sfântul Sinod, în şedinta din 15 decembrie 1975, a ales pe arhimandritul dr. Timotei Seviciu în postul de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, cu titlul de „Lugojanul”. Fiind instalat la Timişoara în data de 8 februarie 1976. Serviciul religios a fost oficiat de un sobor alcătuit din Înalt Prea Sfintitul dr. Nicolae, episcopul dr. Visarion Aştilean al Aradului, episcopul dr. Vasile Coman al Oradiei, asistaţi de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.
În 1984, după trecerea la cele veşnice a episcopului Visarion Aştileanu al Aradului, membrii Colegiul Electoral Bisericesc, împreună cu membrii Adunării eparhiale a Episcopiei Aradului, convocaţi pentru ziua de 30 septembrie 1984, au ales în unanimitate pe Prea Sfinţitul dr. Timotei Lugojanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului ca episcop al Aradului. Instalarea a avut loc în 2 decembrie 1984, în catedrala episcopală din Arad, în prezenţa mitropolitului Antonie Plămădeală al Ardealului, I. P. S. Sa dr. Nicolae al Banatului, episcopului Vasile al Oradiei, episcopului Emilian de Alba Iulia şi arhiereului-vicar Gherasim Hunedoreanul al Aradului. Activitatea Prea Sfintiei Sale, la Arad, se desfaşoară pe mai multe planuri.
În ultimii ani s-au construit peste 70 de biserici şi a patronat restaurarea a peste 450 de locaşuri de cult, multe dintre ele fiind monumente istorice. Din iniţiativa sa se înalţă în Arad noua catedrala ortodoxă cu hramul „Sfanta Treime”. În vara anului 1986, din initiativa şi purtarea de grija a P. S. Sale, au început ample lucrări de restaurare a întregului complex arhitectonic de la manastirea „Sfantul Simion Stalpnicul de la Arad-Gai, ctitorie a episcopului Sinesie Jivanovici al Aradului (1751-1768).
La 7 august 1989, într-un cadru festiv, a fost redeschis Muzeul colectiei de artă şi carte veche românească. A acordat atentie şi celorlalte aşezaminte monahale, înfiinţate sau reînfiinţate dupa 1990, dintre care amintim: mănăstirile de la Feredeu, Roşia, Almaş, toate din judetul Arad şi Crişan, schiturile de la Cetatea Colt, Ghelari, Sfântul Nicolae de la Vulcan, Straja, Cucuiş, toate din judetul Hunedoara.
La iniţiativa P. S. Sale, cu aprobarea Sf. Sinod al B. O. R., Începând cu anul şcolar 1991-1992, la Prislop s-au deschis cursurile unui Seminar Teologie Liceal-Monahal „Sfânta Ecaterina” pentru fete, cu o durată de şcolarizare de cinci ani.
Încă de la înfiinţarea Facultatii de Teologie din cadrul Universitatii „Aurel Vlaicu” din Arad, Prea Sfintia Sa este strâns legat de această institute de învatamant universitar, fiind şi cadru didactic, predand Istoria biericească universală.
Din anul 1992, prin hotararea Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, comunitaţile româneşti din Ungaria, aparţinand Vicariatului ortodox din Gyula, au revenit sub jurisdictia canonică a Episcopiei Aradului. În calitatea de arhipăstor şi al romanilor din Ungaria, P. S. Sa dr. Timotei, pentru parohiile din cadrul acestui vicariat a donat Biblii, Cărti de rugăciune, Mica Biblie, Catehisme, unele obiecte de colportaj şi a făcut nenumărate vizitatii canonice în aceste parohii.
A fost încredinţat de către, Sfântul Sinod al B. O. R., în numeroase rânduri, primind diferite misiuni de reprezentare la întruniri ecumenice de peste hotare. Astfel, în decursul timpului, P. S. Sa a participat la conferinte teologice interconfesionale şi intercreştine ţinute în Elvetia, Franta, Germania, Suedia, Finlanda şi S. U. A.
Cu prilejul împlinirii a doua decenii de activitate ierarhică la Arad, în ziua de 23 noiembrie 2004, în cadru festiv, i-a fost decernat titlul de Cetatean de onoare al oraşului Arad.

 

Lucrări:

În plan cultural-bisericesc, au fost editate mai multe lucrări, dintre care amintim: 

Rugăciuni şi învăţături de credinţă ortodoxă (Arad, 1984); Istoria Mănăstirii Prislop de pr. prof. dr. Mircea Pacurariu (Arad,1986, Editia a II-a Arad, 2006);

Mărturii privind lupta românilor din părţile Aradului pentru păstrarea fiinţei naţionale prin educaţie şi cultură (1784-1918). Documente referitoare la Episcopia ortodoxă a Aradului (Prefaţa P. S. Episcop dr. Timotei Seviciu. Studiu întroductiv, note şi comentarii de prof. dr. Vasile Popeanga), Arad, 1986;

Valori de artă veche românească în colecţia mănăstirii „Sfântul Simion Stâlpnicul” din Arad-Gai de Horia Medeleanu (Arad, 1986);

Călauza creştină pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant de diacon dr. Petru I. David (Arad, 1987);

Episcopia Aradului. Istorie. Viaţă culturală. Monumente de artă (Arad, 1989);

Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică 1918-1948. Colecţie de documente (Prefata, P. S. S. Episcop dr. Timotei Seviciu. Studii întroductive Vasile Popeangă şi pr. Consilier dr. Vasile Pop. Note şi comentarii Vasile Popeangă), Arad, 2006;

Antologhion, vol. I-II, Arad 2007, întocmit de părintele consilier Traian Micoroi, toate tipăriturile mentionate bucurandu-se de o Prefaţă, Precuvântare sau un Cuvânt înainte al Prea Sfintiei Sale.

Cărţi publicate:

Doctrina hristologică a Sf. Chiril al Alexandriei în lumina tendinţelor actuale de apropiere între Biserica Ortodoxa şi vechile Biserici Orientale, Timişoara, 1973, 147 p.

Studii, articole, note comentarii, editoriale publicate:

Aspecte dogmatice ale concepţiei augustiniene după”Manualul către Laurenţiu”,în „ Ortodoxia”, anul XI, 1959, nr. 2, pp. 234-250;

Hristologia şi soteriologia Sf. Ioan Damaschin, după canoanele Învierii, Înalţării şi Cincizecimii, în „Ortodoxia”, anul XI, 1959, nr. 4, pp. 567-584;

Valoarea prieteniei în viaţa şi opera Fericitului Augustin, în „Ortodoxia”, anul XII, 1960, nr. 3, pp. 374-389;

Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentariul Sf. Ioan Gura de Aur la scrisoarea paulină către Filipeni, în „Studii Teologice”, anul XII, 1960, nr. 7-8, pp. 500-517;

Sfântul Atanasie cel Mare în Biserica românească,în „Mitropolia Olteniei”, anul XII, 1960, nr. 9-12, pp. 583-600;

„Iată eu fac toate lucrurile noi”. Cea de a patra Adunare Generala a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, în „ Mitropolia Banatului”, anul XVIII, 1968, nr. 7-9, pp. 379-384;

Sensul şi dimensiunile adevăratei ecumenicităţi în „Mitropolia  Banatului”, anul XVIII, 1968, nr. 7-9, pp. 490-492;

Încercări de revalorificare a concepţiei despre preoţie în protestantism, în „M. B.”, anul XVIII, 1968, nr. 7-9, pp. 492-494;

Ecumenism şi artă, în „M. B.”, anul XVIII, 1968, nr. 7-9, pp. 494-495;

România comori de artă în „M. B.”, anul XVIII, 1968, nr. 7-9, pp. 495-496;

Aspecte ale problemei libertăţii religioase, în „M. B.”, anul XXI (1971), nr. 7-9, pp. 485-487;

Divorţul în Biserica romano-catolică, în „M. B.”, anul XXI (1971), nr. 7-9, pp. 487-490;

Contribuţii ale teologiei ortodoxe române, în „M. B.”, anul XXI, 1971, nr. 10-12, pp. 618-620;

Noi termeni ecumenişti, în „M. B.”, anul XXI, 1971, nr. 10-12, pp. 620-622;

Doctrina hristologică a Sf. Chiril al Alexandriei în lumina tendinţelor actuale de apropiere între Biserica Ortodoxa şi vechile Biserici Orientale, în „M. B.”, anul XXII,1972, nr. 7-9, pp. 325-462 (şi în extras, Timişoara, 1973, 147 p.);

Valoarea hristologiei Sfântului Chiril în contextul teologiei actuale, în „M. O.”, anul XXV,1972, nr. 5-6, pp. 477-481;

Reorganizarea vieții monahale, în „Biserica Ortodoxă. Română”, nr. 6, 1972, pp. 630-641;

Scaunul mărturiei, în „M. B.”, anul XXVII, 1977, nr. 7-9, pp. 468-472;

Îngrijirea şi împodobirea sfintelor locaşuri, în „Îndrumător bisericesc”, I, Timişoara, 1980, pp. 60-65;

Cinstirea sfintelor soboare, în „Îndrumător bisericesc”, II, Timişoara, 1981, pp. 64-74;

Numele Domnului, în „Îndrumător bisericesc”, III, Timişoara, 1982, pp. 125-130;

Un singur trup, un singur duh, în „Îndrumator bisericesc”, IV, Timişoara, 1983, pp. 34-37;

Biserica Ortodoxă Română şi apărarea patriei, în „Îndrumător bisericesc misionar şi patriotic”, V, 1984, pp. 33-37;

Cum s-a format şi dezvoltat Cultul ortodox, în „Îndrumator bisericesc, misionar şi patriotic”, VI, 1985, pp. 12-18;

Trăirea învaţăturii creştine, în „Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic”, II, Arad, 1985, pp. 1-5;

Maica Domnului şi Sfânta Cruce, în „Îndrumator bisericesc, misionar şi patriotic”, III, Arad, 1986, pp. 1-6;

Maica Domnului şi Sfânta Biserică, în „Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic”, IV, Arad, 1987, pp. 1-5;

Biserica şi slujirea patriei, în „Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic”, V, Arad, 1988, pp. 49-52;

Semănătura, în „Arca”, Arad, anul I, nr. 8, 1990, p. 2;

Corabia sfântă, în „Arca”, anul II, nr. 3 (14), 1991, p. 9;

Mărturii nedesminţite,în „Arca”, anul II, nr. 4 (15), 1991, p. 8;

Sfântul Duh în viaţa Bisericii, în „Arca”, anul II, nr. 5 (16), 1991, p. 8;

Omul lui Dumnezeu, în „Arca”, anul II, nr. 7 (18), 1991, p. 8;

Cultul Maicii Domnului la români, în „Arca”, anul II nr. 8 (19), 1991, p. 8;

An bisericesc şi şcolar, în „Arca”, anul II, nr. 9 (20), 1991, p. 8;

Crez şi viaţă, în „Îndrumător bisericesc”, Arad, 1991, pp. 65-69;

Daltuire spirituals, în „Altarul Banatului”, Serie nouă, anul III (XLII), 1992, nr. 10-12, pp. 3-7;

De la vechi la nou, în „Biserica  şi Şcoala”, anul I (73), serie nouă, nr. 2, 1992, pp. 1-2;

Preotul şi învăţătorul, în „Bis. şi Şc”, anul II (74), serie nouĂ, nr. 1-2, 1993, pp. 1-4;

Un aspect al vieţii bisericeşti în părţile Aradului. Istoria schitului „Sf. Gheorghe” de la Feredeu, în „Bis. şi Şc”, anul II (74), serie nouă, nr. 7, 1993, pp. 1-4;

Interference educaţionale în relaţia Biserica-Şcoala, în „Bis. şi Şc”, anul III (75), serie nouă, nr. 6, 1994, pp. 1-2;

Aradul şi marile momente ale afirmării unităţii Bisericii Ortodoxe Romane, în „Bis. şi Şc”, anul IV (76), Serie nouă, nr. 1-2, 1995, p. 1;

Frumuseţile Ortodoxiei, în Bis. şi Şc”, anul IV (76), serie nouă, nr. 3, 1995, p. 1;
În acest semn vei învinge, ,Bis. şi Şc”, anul IV (76), serie nouă, nr. 5, 1995, p. 1;

Însemnare la un an bisect, în „Bis. şi Şc”, anul V (77), serie nouă, nr. 2, 1996, p. 1;

Sfeşnice pe altarul străbun, în „Bis. şi Şc”, anul V (77), serie nouă, nr. 7, 1996, pp. 1-4;

Popasuri în jurul catedralei viitoare, în „Bis. şi Şc”, anul V (77), serie nouă, nr. 5. 1996, pp. 1-2;

Aniversare, în „Bis. şi Şc”, anul VI (78), serie nouă, nr. 1-3, 1997, pp. 1-2;

Catedrala şi catedra, în „Bis. şi Şc”, anul VII (79), serie nouă, nr. 1. 1998, pp. 1-2;

Nou început de drum, în „Calea Mântuirii”, Arad, anul II, Serie nouă, nr. 52 (87), 25 decembrie 2001, pp. 1-2.

 

Pastorale, predici publicate:

Pe urmele sfinţilor, în „M. B.”, anul XVI, 1966, nr. 7-9, pp. 432-434;

Mesajul păstorilor, în „M. B.”, anul XVI (1966), nr. 10-12, pp. 657-660;

Talanţii, în „M. B.”, anul XVII, 1967, nr. 1-3, pp. 106-109;

Cinstirea celor adormişi, în „M. B.”, anul XVII, 1967, nr. 1-3, pp. 112-115;

Simţământul datoriei, în „M. B.”, anul XXVII, 1977, nr. 7-9, pp. 522- 525;

Cuvântare la punerea pietrei de temelie a -viitoarei catedrale, în „Arca”, anul II, nr. 12 (23), 1991, p. 8;

Taina mirului, în TBis. şi Şc”, anul II (74), serie nouă, nr. 3, 1993, pp. 1-2;

Înnoirea vieţii, în „Bis. şi Şc.”, anul II (74), serie nouă, nr. 4, 1993, pp. 1-2;

Primavara darului, în „Bis. şi Şc., anul IV (76), serie nouă, nr. 4, 1995, pp. 1-2;

Darul aducerii aminte, în „Bis. şi Şc”, anul IV (76), serie nouă, nr. 6-7, 1995, p. 1;

Izvor de mir, în „Bis. şi Şc”, anul IV (76), serie nouă, nr. 8-9, 1995, p. 1;

Sărbatoarea Sfinşilor Trei Ierarhi, în TBis. şi Şc”, anul V (77), serie nouă, nr. 1, 1996, p. 1;

Pecetea darului. Hristos a înriat!, în „Bis. şi Şc”, anul V (77), serie nouă, nr. 4, 1996, pp. 1-2;

Rugaciune pentru unitate, în „Bis. şi Şc”, anul V (77), serie nouă, nr. 5, 1996, p. 1;

Minunile Mesianice, în „Bis. şi Şc”, anul V (77), serie nouă, nr. 10, 1996, pp. 1-2;

Semn al Sfintei Învieri, în „Calea Mântuirii”, anul IV, Serie nouă, nr. 18 (157), 27 aprilie 2003, pp. 1-2;

Mesajul Magilor, în „Calea Mântuirii”, anul IV, Serie nouă, nr. 53 (192), 25 decembrie 2003, pp. 1-2;

Căutare duhovnicească, în „Calea Mântuirii”, anul V, Serie nouă, nr. 51 (243), 25 decembrie 2004, p. 1-2;

Clopot de Înviere, în Calea Mântuirii”, anul V, Serie nouă, nr. 15 (207), 11 aprilie 2004, pp. 1-2;

Vrednicia omului, în „Calea Mântuirii”, anul VI, Serie nouă, nr. 52 (296), 25 decembrie 2005, pp. 1-4.

Traduceri:

Alexei, Patriarhul Rusiei, Demnitatea preoţiei, în „M. B.”, anul XIII,1963, nr. 5-8, pp. 296-297;

J. L. Hromadka, Urgenţa acţiunii, în „M. B.”, anul XVII, 1967, nr. 1-3, pp. 7-14 2006

Recenzii:

Fralow, IC. XC. NI. KA, în rev. „Byzantinoslavica”, vol. XVII, 1, Praug-1956, pg. 98-113, în „M. B.”, anul X, 1960, nr. 7-12, pp. 216-219;

J. Dumortie: I question d’authenticite des lettres a Theodore, în revista „Byzantinische Zeitschrift”, vol. 51, caiet I, partea I, Munchen 1958, pag. 66-72, în „M. B.”. sr. X, 1960, nr. 7-12, pp. 219-221;

P. Ştefan Năsturel, Un epitrachilion inedit de style hyzantin: L’etole de Clement, Metropolite de Philippes (1613), în ..”Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae”, Tom X, Fasc. 1-3, pp. 203-2K „ în M. B.”, anul XII, 1962, nr. 9-10, p. 591;

Emilias Timiadis, „L’eglise: Le parszis retrouve” selon l’Hymnographie, Extras din „Studia Patristica”, V. (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Band 80) Akademie Verlag, Berlin, 1962, pp. 129-142, în „M. B.”, anul XII, 1962, nr. 9-10, pp. 592.593:

Vocabulaire Oecumeniyue, sous la direction de Yves Congar, Les editions du Cerf, 1970, 424 p, în „M. B.”, anul XXII, 1972, nr. 4-6, pp. 293-294