Toate articolele scrise de Iustin Popovici

Praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului la Mănăstirea Hodoş-Bodrog

În ziua praznicului Schimbării la Faţă a Domnului, obştea monahală, în frunte cu Părintele arhimandrit Nestor Iovan, stareţul mănăstirii, soborul preoţilor şi diaconilor slujitori şi mulţimea de pelerini, au întâmpinat pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a poposit ca în fiecare an, pentru a oficia Sfânta Liturghie arhierească, cu prilejul hramului Paraclisului de iarnă al Sfintei Mănăstiri Hodoş-Bodrog.

Cu acest prilej, chiriarhul a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură după titlul luat din istorisirile biblice şi prelucrări ale tradiţiilor imnografice, anume ,,strălucirea dumnezeirii”, arătând că aceasta cuprinde întreaga făptură sau creaţie, dar este învederată numai pe măsura putinţei de cuprindere a puterilor sufleteşti ale credincioşilor. Ea se oglindeşte în fiinţa celor ce lucrează după dreptarul evanghelic, aşa încât drepţii strălucesc ca luminătorii, luminând lumea. Într-un astfel de cadru, la acest praznic se binecuvintează şi roadele pământului, mai ales acelea aduse pentru Sfânta Euharistie, pentru împărtăşirea credincioşilor prin vrednicia ce o dă acestora schimbarea permanentă în bine a vieţii lor sufleteşti, a amintit ierarhul.

La momentele rânduite, slujba Sfintei Liturghii a fost înfrumuseţată prin hirotonia a doi vieţuitori din obştea sfintei mănăstiri, şi anume: a monahului Varlaam (Vasile) Frîncu întru ierodiacon şi a ierodiaconului Macarie (Mihai) Deleu, întru ieromonah.

 

După Sfânta Liturghie Înaltpreasfinţia sa a oficiat slujba parastasului  vrednicului de amintire episcop al Aradului, Visarion Aştileanu, la 30 de ani de la trecerea la cele veşnice.

Părintele stareţ arhim. Nestor Iovan a mulţumit Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, în numele vieţuitorilor mănăstirii şi al soborului preoţilor slujitori, pentru prezenţa în mijlocul credincioşilor veniţi să participe la Sfânta Liturghie.

Ultima actualizare (Joi, 07 August 2014 23:37)

Evenimente culturale în Parohia Vinga

În zile de 1, 2 si 3 august 2014 a avut loc în localitatea Vinga din judeţul Arad  cea de-a noua ediţie a Zilelor Comunei. Deschiderea acestei  manifestări a început cu un simpozion consacrat următoarelor aniversări:

–         800 de ani de la prima atestare documentară a localităţii Vinga;

–          280 de ani de la stabilirea bulgarilor pe aceste meleaguri;

–          270 de ani de la ridicarea localităţii la rang de oraş privilegiat în Banat

–         şi a 300 de ani de la martiriul sfinţilor Brâncoveni.

La acest eveniment au participat şi au luat cuvântul PC Părinte Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, care a transmis mesajul şi binecuvântarea IPS Arhiepiscop Timotei, spunând că acest simpozion se încadrează în ansamblul tuturor evenimentelor care se desfăşoară în cuprinsul întregii eparhii cu prilejul anului omagial al Sfinţilor Brâncoveni şi a vorbit de bunele raporturi intereligioase şi interetnice din Eparhia Aradului;  Monseniorul Martin Roos, din partea bisericii romano-catolice; Ioan Haţegan, membru al Academiei Române; poetul  Vasile Dan precum şi alţi invitaţi din judeţele Arad şi Timis dar şi din Bulgaria.

 

La ora 17, în prima zi a manifestărilor, în sala Consiliului local al Primăriei, în prezenţa domnilor senatori Traian Igaş şi Ioan Cristina,  şi a deputatului  Mihaiţă Calimente, domnul primar Sorin-Ioan Negrei a conferit titlul de cetăţean de onoare preotului ortodox Liviu Suciu şi preotului  romano-catolic Nacov Nicolae.

În Biserica romano-catolică a avut loc o expoziţie de pictură a domnului Gabriel Cociuba cu titlul ,,Identitate”, precum şi un concert interconfesional de cântări religioase.

Ziua de sâmbătă a fost dedicată întrecerilor sportive; iar duminică a avut loc o expoziţie cu crescători de animale şi utilaje agricole; un concurs al catlanelor; o paradă a ansamblurilor folclorice din Vinga, Mailat, Buteni şi Giroc, precum şi un spectacol folcloric cu interpreţi de muzică populară de la televiziunea ,,Hora TV”. Invitaţi speciali la acest eveniment au fost cunoscuţii interpreţi de muzică populară Tiberiu Ceia, Benone Sinulescu şi Otilia Radu cu formaţia sa.

Seara s-a încheiat cu un foc de artificii care a luminat localitatea Vinga şi cu discursul Domnului Primar care le-a mulţumit invitaţilor pentru participare, iar toţi cei prezenţi au fost multumiţi de organizarea evenimentlui.

Ultima actualizare (Luni, 04 August 2014 15:12)

Program liturgic si catehetic în Postul Adormirii Maicii Domnului la parohia Arad-Şega II

Intrarea Bisericii în acest nou post închinat Adormirii Maicii Domnului presupune din partea noastră, a preoţilor şi a credincioşilor, integrarea într-un ritm duhovnicesc aparte, în raport cu tot ceea ce cultura consumistă a vremurilor ne propune ca mod de viaţă.

Tocmai de aceea, în viaţa oricărei parohii, mai ales a celor urbane, aceste răstimpuri din perioada unui an bisericesc trebuie să devină prilej pentru mai multă rugăciune, căci aceasta, ajutată de postul alimentar, deschide inima şi mintea omului către orizontul Împărăţiei lui Dumnezeu din lăuntrul nostru.

Imnografia bisericească ne sprijină cu o bogată paletă de rugăciuni sub forma paracliselor şi acatistelor închinate Maicii Domnului. Acestea dezvoltă, tematic şi plastic, pe graiul inimii, ataşamentul şi iubirea de fii pe care noi o avem către Cea care s-a făcut acoperemânt, mângâiere, nădejde şi folositoare credincioşilor prin Naşterea Cuvântului în lume. Tocmai datorită acestor calităţii ale Preasfintei Fecioare, la care se adaugă desigur multe altele nenumite aici, istoria liturgică a Bisericii a reţinut pentru posteritate aceste preafrumoase alcătuiri izvodite din dragostea oamenilor sfinţi şi a poporului credincios care au resimţit ajutorul şi ocrotirea Ei de Mamă.

Asociat acestor rugăciuni se impune şi prezenţa unor cateheze sau meditaţii care să dezvăluie ceva din Taina credinţei, din frumuseţea cultului ascunsă în gesturi rituale cu semnificaţii adânci, ori din exemplele oferite de chipul vieţuirii sfinţilor.

 

Acestea toate întăresc voinţa omului pentru a urma Calea Mânturii întru dobândirea bucuriei vieţii alături de Dumnezeu şi de prietenii Lui.

Urmând aceste principii pastorale, puse în practică încă din anul trecut, Parohia Ortodoxă Arad-Şega II propune şi în acest an credincioşilor ei un program liturgic-catehetic în acest post al Adormirii Maicii Domnului. Astfel, în fiecare seară, se vor oficia alternativ diferite slujbe: Paraclisul Maicii Domnului şi Acatistul Adormirii, la care se va adăuga la vremea cuvenită Vecernia. Pentru faptul că anul acesta este închinat de Patriarhia Română Sfinţilor Brâncoveni, se va oficia şi slujba acatistului închinat acestora.

La finalul fiecărei slujbe se va ţine un cuvânt de învăţătură prin care se vor evidenţia aspecte care privesc Preacinstirea Macii Domnului, Cinstirea Sfinţilor Brâncoveni cât şi îndrumări legate de Sfintele Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei.

Ca urmare, pe data de 1 august, la paraclisul noii biserici în construcţie, PC Părinţi slujitori Gheorghe Iova şi Filip Albu, alături de credincioşii prezenţi, au oficiat slujba Paraclisului. În cuvântul său, Părintele Filip a arătat că „acest program liturgic caută să aducă întărire şi spor, prin purtarea de grijă a Maicii Domnului, tuturor credincioşilor, slujitorilor şi ostenitorilor care trudesc la edificarea noii biserici a parohiei, în contextul impus de urgenţa strămutării din vechiul locaş aflat în revendicare”.

La final, cei prezenţi s-au bucurat de o agapă frăţească cu fructe de sezon, oferită în curtea paraclisului.

Ultima actualizare (Luni, 04 August 2014 15:14)

Slujire arhierească în Parohia Ciunteşti, Protopopiatul Ineu

Biserica veche a Parohiei Ciunteşti cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a îmbrăcat în Duminica a VIII-a după Rusalii haină de sărbătoare. IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost întâmpinat de părintele Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc, fiu al satului şi pr. Adrian Zaha, noul protopop al Ineului. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în prezenţa unui număr mare de credincioşi.

Pornind de la pericopa evanghelică,  în cuvântul de învățătura cu titlul preluat din literatura teologică privind ,,Minunea înmulţirii pâinilor şi peştilor”, Înaltpreasfințitul Timotei le-a vorbit celor prezenţi despre înţelesul obişnuit al celor două cuvinte, adică pâini şi peşti, punând în lumină înţelesul spiritual, cu referire directă la taina euharistică pentru cel dintâi şi cuprinsul tainic al numelui de creştin pentru cel de-al doilea, subliniind legătura dintre ele în viaţa credinciosului, care se desăvârşeşte prin urmarea lui Hristos şi împărtăşirea cu El. Aceasta asigură şi unitatea creştină la care fac apel citirile zilei ( I Cor. 1 şi Matei 14) şi care se verifică prin cercetare duhovnicească şi Taina Spovedaniei, a arătat chiriarhul.

Cu acest prilej, chiriarhul a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Bogdan Tod, iar întru preot pe diaconul Sorin Streulea, care a fost hirotesit şi duhovnic. La sfârşitul Sfintei Liturghii părintele protopop Adrian Zaha l-a instalat ca paroh în Parohia Ciunteşti şi Filia Vălani, pe noul preot Sorin Streulea.

 

La ceas de seară, chiriarhul a poposit în Filia Vălani, unde după Slujba Vecerniei a săvârşit binecuvântarea de lucrări executate la biserică. În cadrul cuvântului de învăţătură s-a referit la hirotoniile săvârşite, de diacon şi preot, subliniind importanţa preoţiei în săvârşirea celor două taine amintite, spovedania şi euharistia, în acest an omagial în Biserica Ortodoxă Română şi evidenţiate de duminica a opta după Rusalii.

Pentru strădania depusă în lucrarea pastoral-misionară desfășurată în această parohie şi pentru lucrările efectuate la această biserică, părintele Adrian Zaha, fost preot paroh în această parohie până în anul 2011, a primit distincția de iconom.

Date despre localitatea Ciunteşti, comuna Craiva

Prima mențiune documentară a satului Ciuntești este din anul 1581, într-un document privitor la dijmele satelor bihorene. Satul se află într-o „fundătură”, la umbra pădurii de stejar, cu casele rânduite de o parte și de cealaltă a văii. De la șoseaua modernizată până în satul Ciuntești sunt 8 km, pe un drum „de țară” care duce spre crestele Munților Codru Moma, dar și spre Defileul Crișului Negru. Pe un deal din mijlocul satului se înalță o bisericuță de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Tradiția, după unii săteni, spune că ar fi fost construită în 1648. Planul navei este dreptunghiular, iar absida are planul pătrat, decroșată pe laturile de nord și sud față de linia longitudinală a pereților navei. Spre deosebire de alte biserici din zonă, la Ciuntești s-au folosit bârne rotunde și scurte. Din doi în doi metri se află câte un „șoș” în care se prind capetele bârnelor orizontale. Toate bârnele din perete sunt tăiate numai cu toporul. Cu toporul au fost făcute și „vișuiturile”, un fel de uluc, în care se prind „coarnele” acoperișului de cosoroabă. Când construcția a fost gata, pereții au fost lipiți în exterior, ca și o parte a suprafețelor din interior, cu „tină”, adică pământ amestecat cu pleavă; a urmat apoi „văcălitul”, așternerea unui strat subțire de „ceamur”, argilă amestecată cu pleavă fină. După uscarea văcăliturii s-a procedat la văruirea pereților. Acum biserica este tencuită, iar temelia este din piatră, cu un soclu mai înălțat pentru a feri pereții de umezeală. Înainte sub tălpile bisericii se afla doar un șir de bolovani de râu. În interior, absida are un tavan drept, din scânduri de brad. „Biserica bărbaților”, adică naosul bisericii, este boltit semicircular, cu scânduri prinse de arcuri ce nu se văd din interior. O grindă tirant leagă peretele de nord cu peretele de sud al naosului spre a consolida rezistența bolții. Biserica a fost pictată în anul 1861 de zugravul bihorean Ioan Lăpușanu. Iconostasul este împărțit în două registre orizontale: sus este zugrăvită Răstignirea, având de o parte și de alta portretele Prorocilor, în medalioane circulare. În registrul al doilea sunt cele 12 portrete ale Sfinților Apostoli, portrete delimitate de arcade pictate. În mijloc se află Iisus Hristos pe tron. Pe boltă se întâlnesc următoarele teme: Sf.Constantin și Elena, Pogorârea Sf.Duh. Jos, la baza peretului vestic, se află o inscripție parțial păstrată, cu litere chirilice, unde cu greu se pot desluși următoarele: „sau zugrăvit în anu 1861…Gavril, Gavrileanu Ioan, Gavril Iancu…”. Sunt poate numele credincioșilor care au contribuit cu bani la pictarea bisericii. În tinda femeilor pereții sunt pictați: în jurul temei centrale , Fecioara cu Pruncul sunt portretele Mucenițelor. Cele trei uși ale altarului sunt și ele pictate cu temele: Sf.Arhidiacon Ștefan, Bunavestire și Sf.Ioan Zlataust. Există icoane pe lemn valoroase: Mormântul Domnului (sec.XVIII), Sfântul Apostol Ioan (sec.XVIII), Maica Domnului (sec.XVIII), Iisus Hristos (sec.XVIII), Bunavestire (sec.XVIII).

Ultima actualizare (Luni, 04 August 2014 15:21)

Cerc pastoral-misionar în Parohia Cintei

Din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Duminică 03 August 2014 s-a întrunit în biserica cu hramul ,,Înălţarea Domnului” din parohia Cintei, cercul pastoral-misionar Zărand.

Soborul preoţesc care alcătuieşte acest cerc pastoral misionar, s-a întrunit sub protia Înaltpreacuviosului Dr. Iustin Popovici, consilier cultural, delegatul Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la săvârşirea Tainei Sfântului Maslu de obşte.

În cuvântul de învăţătură Părintele Iustin Popovici după ce a transmis cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Timotei a arătat importanţa Duminicii a VIII-a după Pogorârea Sfântului Duh prin relaţia dintre Sfânta Euharistie şi Tainei Sfântului Maslu ca terapie duhovnicească a credincioşilor.

De asemenea, în cuvântul de învăţătură a exemplificat aspectul tainei euharistice şi al martiriului în contextul anului euharistic şi al martiriului Sfinţilor Brâncoveni arătându-se că prin mărturisirea sinceră a păcatelor în Taina Spovedaniei devenim vrednici de Hristos prin suprema jertfă euharistică. De asemenea s-a arătat că martiriul Sfinţilor Brâncoveni dovedeşte ataşamentul faţă de dreapta credinţă şi neamul românesc.

 

În cadrul cercului-misionar Pr. Paroh Dr. Nicu Breda a susţinut referatul legat de Taina Sfintei Euharistii în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur exemplificând grija ierarhiei bisericeşti şi vrednicia celor ce se apropie de această Sfântă Taină. Înaltpreacuviosul Iustin a oferit comunităţii o copie după icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, la care după finalul Tainei Sfântului Maslu credincioşii s-au închinat primind ungerea cu untdelemn sfinţit.

La final prin  Înaltpreacuviosul Părinte Consilier Dr. Iustin Popovici, preotul paroh a mulţumit purtării de grijă a Înaltpreasfinţitului Timotei care cercetează anual această parohie în contextul activităţilor pastoral-sociale şi misionare derulate de preotul paroh şi organismele parohiale.

Cercul pastoral-misionar s-a desfăşurat sub oblăduirea Maicii Domnului al cărui post îl trăim duhovniceşte.

Ultima actualizare (Miercuri, 27 August 2014 22:40)

Tundere în monahism la Schitul Bodrogu-Vechi

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, părintele protos. Teodor Vid, exarh şi consilier administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Aradului, împreună cu arhimandritul Nestor Iovan, stareţul Sfintei Mănăstiri Hodoş-Bodrog şi protos. Grigore Timiş, duhovnicul schitului de maici, au săvârşit sâmbătă, 2 august, la slujba Vecerniei şi slujba tunderii în monahism a sorei Marinela-Claudia Pleş, în prezent monahia Nectaria.

Maicile vieţuitoare în Schitul Sfânta Cuvioasă Paraschiva din Bodrogul Vechi au cântat Braţele părinteşti şi au dat răspunsurile la strană. Maica Ioresta a fost naşa de călugărie – cea care a luat-o sub mantia sa pe sora Marinela-Claudia, care se pregătea de mult timp pentru acest moment. Momentul tunderii presupune pe lângă tăierea părului – semnul renunţării la voia proprie-, şi primirea hainelor şi a însemnelor monahului: cămaşa, crucea pectorală, paramanul, dulama (antereul), brâul, papucii, rasa, potcapul (scufia), mantia, mătaniile, crucea şi făclia.

 

La finalul slujbei, părintele exarh Teodor Vid a rostit un cuvânt de învăţătură, vorbind despre viaţa călugărească şi despre acest moment important din viaţa monahiei Nectaria.

După slujba de seară a călugăriei, monahia Nectaria va rămâne cinci zile şi cinci nopţi în biserică, fără să vorbească cu cineva. Ea îşi va petrece timpul în rugăciune.

Ultima actualizare (Luni, 04 August 2014 15:29)

„Ortodoxia în culori”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradului, Asociația Filantropia Arad va organiza în centrele pastorale din cuprinsul eparhiei, concursul „Ortodoxia în culori”.

Concursul, având activități educativ religioase, se va desfășura pe parcursul lunii august și este destinat copiilor de clase primare. Atelierul de creație va cuprinde cateheză pentru fiecare temă și activități de desen cu creioane colorate sau acuarele, pe următoarele teme: Adormirea Maicii Domnului, Familia creștină – modelul brâncovean, Biserica mea și Sfânta Euharistie. Înscrierile copiilor se pot face la preotul paroh.

Prin acest concurs, se dorește implicarea copiilor din parohiile arădene, prin desen și activități educativ religioase, în viața Bisericii Ortodoxe.

Ultima actualizare (Luni, 04 August 2014 15:17)

LUCRĂRILE CONSILIULUI EPARHIAL DIN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Sub conducerea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, în sala de şedinţe a Centrului Eparhial, s-au desfăşurat joi, 31 iulie 2014, lucrările Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Aradului. La lucrările Consiliului eparhial  au participat membrii aleşi, clerici şi laici, Permanenţa Consiliului eparhial şi Părinţii Protopopi din cele patru protopopiate care alcătuiesc Arhiepiscopia Aradului. În deschiderea lucrărilor Înaltpreasfinţitul Timotei, a salutat pe cei prezenţi şi a făcut o prezentare a activităţii eparhiale în primul semestru al acestui an, precum şi modul în care au fost aduse la împlinire hotărârile adoptate la  ultima şedinţă a Consiliului şi Adunării eparhiale. Chiriarhul a evaluat activitatea pastoral- misionară, catehetică, educaţională, economică şi socială a preoţilor de la protopopiate şi parohii ca fiind una în general pozitivă, cu evidente posibilităţi de îmbunătăţire, îndemnând în mod special la respectarea disciplinei financiare, în primul rând prin  achitarea impozitelor şi contribuţiilor pentru asigurările sociale.

În cadrul lucrărilor, responsabilii sectoarelor din Administraţia Eparhială au prezentat sinteza problemelor de ordin administrativ-bisericesc; economico-financiare; pastoral-misionare; cultural-educaţionale şi social-filantropice, care intră în competenţa soluţionării de către Consiliul Eparhial din primul semestru al anului 2014, la nivelul fiecărei subunităţi. De asemenea, au fost analizate principalele proiecte cultural-patrimoniale şi sociale pe care Arhiepiscopia Aradului le desfăşoară în prezent şi s-a insistat pe aspectele financiar-contabile de la nivelul Centrului eparhial şi a subunităţilor.

 

Tot acum a avut loc şi şedinţa de lucru a Casei de Ajutor Reciproc a preoţilor şi personalului auxiliar bisericesc al acestei eparhii. În cadrul şedinţei au fost evaluate activităţile CAR a Arhiepiscopiei Aradului până în prezent. În urma discuţiilor purtate, s-au luat şi unele hotărâri care vin în sprijinul membrilor Casei de Ajutor Reciproc din Arhiepiscopia Aradului.

În partea a doua a şedinţei au fost analizate programe desfăşurate în contextul Anului omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română.

În încheierea lucrărilor Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a mulţumit tuturor pentru osteneală şi implicare.

Ultima actualizare (Joi, 31 Iulie 2014 12:18)

Ziua Imnului

Într-o atmosferă sărbătorească, pe platoul din faţa Palatului Administrativ din Arad, s-a desfăşurat ceremonialul religios şi militar ocazionat de Ziua Imnului Naţional al României în prezenţa oficialităţilor de seamă ale urbei noastre.

Ceremonialul a fost deschis de către ÎPS Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi care au oficiat serviciul religios. În cuvântul său Înaltpreasfinţitul Timotei a scos în evidenţă importanţa imnului naţional pentru poporul nostru făcând o trecere în revistă a apariţiei sale. Întâistătătorul eparhiei noastre a menţionat că toţi cei implicaţi în apariţia acestui imn au fost oameni ai Bisericii, oameni de cultură cu dragoste de Dumnezeu şi de ţară.

Ceremonialul a continuat cu o expunere tehnică despre imnul naţional şi s-a încheiat cu intonarea acestuia de către toţi cei prezenţi.

Ultima actualizare (Joi, 31 Iulie 2014 09:57)