Toate articolele scrise de Iustin Popovici

Cerc misionar în parohia Joia Mare

În data de 13 octombrie 2013, preoţii din cadrul Cercului pastoral-misionar Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Sf. Cuvioasă Parascheva” din parohia  Joia Mare,Protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Joia Mare şi parohiile învecinate.

Având în vedere anul omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, preotul Curechian Alin-Ioan a susţinut tema „Rolul Împăratului Constantin în declararea duminicii ca zi de sărbătoare”. În cuvântul său părintele sublinia Edictul Sfântului Împărat Constantin cel Mare de a fixa drept zi de sărbătoare Duminica, este numai consfiinţirea unei practici vechi de 300 de ani, deoarece creştinii ţineau Duminica, dar erau opriţi de păgâni să o serbeze în public, aducând în acest sens mărturii biblice şi istorice.

În cadrul temei pastoral-misionare „Sectarii duşmani de moarte sau fraţi întru aşteptarea dragostei noastre”,  părintele a vorbit despre rătăcirea acestora de la dreapta credinţă, arătând că noi îi iubim, dar nu putem iubi păcatul rătăcirii lor de la dreapta credinţă.

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi. La cercul pastoral au luat parte şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

La finalul întâlnirii, preotul paroh Birău Alexa a mulţumit tuturor pentru participare. Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.

 

Bucurie şi împlinire în filia Adea

Duminică, 13 octombrie 2013, credincioşii din filia Adea, aparţinătoare parohiei Ţipari, protopopiatul Arad, au trăit momente de bucurie şi înălţare duhovnicească, prilejuite de poposirea aici a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, pentru a târnosi noua biserică de lemn ce s-a construit aici.

La orele dimineţii, Înaltpresfinţitul Părinte a fost întâmpinat în faţa bisericii de către un sobor de  preoţi şi diaconi, în frunte cu protopopul Aradului, părintele Flavius Petcuţ, care a rostit cuvântul de bun-venit.

A urmat apoi slujba de sfinţire a bisericii, începând cu exteriorul ei şi continuând apoi în interior cu rânduiala târnosirii, respectiv aşezarea Sfintelor Moaşte în piciorul mesei Sfântului Altar, spălarea şi ungerea Prestolului şi toate cele prescrise în rânduiala slujbei.

După terminarea târnosirii a urmat Sfânta Liturghie arhierescă.

La momentul cuvenit Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a rostit cuvântul de învăţătură sub titlul ,,Cuvântul şi Chipul lui Dumnezeu”, tâlcuind pericopele zilei, în sensul că omul creat după chipul lui Dumnezeu este fiinţă cuvântătoare, raţională, în comuniune cu Dumnezeu şi semenii printr-un dialog permanent. El este aşezat ca o coroană a creaţiei să răspundă de aceasta în strădania spre desăvârşire, adică pentru dobândirea asemănării cu Creatorul. Duminica a XXI –a după Rusalii, a Semănătorului şi totodată a Sinodului VII Ecumenic care a definit însemnătatea icoanei, îndreaptă cugetarea spre Cel ce prin Cuvânt a făcut toate şi prin Întruparea Cuvântului a adus lumii mântuire şi putinţa de a fi urmat de credinciosul care se face ecou al Cuvântului şi oglindire a Chipului dumnezeiesc, a spus chiriarhul.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh Daniel-Mirel Dumitru a fost hirotesit iconom stavrofor pentru jertfa şi eforturile depuse la ridicarea acestei biserici, iar ctitorilor principali, Timiş Emil-Vasile cu familia din Arad şi Bolcu Dănuţ cu familia din Seleuş le-au fost acordate din partea Înaltpreasfinţitului Parinte Arhiepiscop distincţii de vrednicie.

În numele tuturor celor prezenţi, la final părintele paroh a mulţumit Părintelui Arhiepiscop, preoţilor slujitori, autorităţilor, ctitorilor, donatorilor şi tuturor credincioşilor prezenţi la eveniment.

Filia Adea a luat fiinţă în anul 1929 prin colonizarea unui număr de aproximativ 50 de familii din Vârfuri şi din satele învecinate. Astăzi ea număra 20 de familii, cu 65 de credincioşi.

Biserica a fost construită în anul 2009 la iniţiativa preotului paroh şi cu sprijinul ctitorilor amintiţi, este din lemn, pe fundaţie de beton şi poartă hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae” şi ,,Sfântul Mucenic Ioan Rusul”.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frăţească.

 

Conferinţa preoţească dedicată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Protopopiatul Arad

Urmare a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luată în sedinţa sa de lucru din 7 noiembrie 2011, potrivit căreia la nivelul Patriarhiei Române anul 2013 a fost declarat Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, în cadrul Arhiepiscopiei Aradului au început, în ziua de marţi, 8 octombrie 2013, seria Conferinţelor preoţeşti pastoral-misionare semestriale de toamnă, sub genericul: 2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împaraţi Constantin şi Elena în Patriarhia Română.

În protopopiatul Arad conferinţa s-a ţinut în Aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea, după ce a fost precedată de slujba de Te-Deum săvârşită în Catedrala veche ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, de către un sobor slujitor, şi a fost prezidată de către Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. Chiriarhul a fost întâmpinat cu imnul arhieresc și cu un cuvânt de bun venit din partea tuturor preoților, rostit de către părintele protopop Flavius Petcuţ.

După cuvântul de binecuvântare al chiriarhului, Conducerea lucrărilor conferinței a fost încredințată părintelui Teodor Faur, consilier economic.

 

Conferinţa a reunit pe toţi preoţii parohi şi slujitori, preoţii misionari şi de caritate, din cuprinsul Protopopiatului Arad. La conferinţă au participat şi preacuvioşii şi preacucernicii părinţi membri ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului.

Referatul conferinţei a fost pregătit de PC Pr. Dr. Flavius Ardelean de la Parohia Mândruloc cu tema: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena –susţinători ai Bisericii. În cadrul referatului, a subliniat actualitatea politicii religioase a Sf. Împăraţi Constantin şi Elena în contextul realităţilor lumii contemporane. ,,Astfel, Sf. Constantin este, mai întâi de toate, modelul omului convertit în chip minunat. Preocupat, la început de puterea lumească, Sfântul Constantin, în momentul unei lupte militare grele are şansa de a descoperi o altă armă biruitoare – Sfânta Cruce. De aici începe pentru el o nouă etapă, asocierea cu Dumnezeu nu doar pentru o luptă, ci pentru tot ceea ce va însemna de acum înainte conducerea Imperiului.

Astfel, Constantin cel Mare rămâne peste veacuri modelul conducătorului ideal în vremuri neprielnice. Sfântul Constantin cel Mare ne arată că nu putem sluji oamenilor dacă nu ne lăsăm călăuziţi de Dumnezeu prin Biserică. Ne atrage atenţia că toate încercările de a realiza unitatea oamenilor, dacă sunt lipsite de axul spiritual al iubirii faţă de aproapele, al respectării poruncilor lui Dumnezeu şi al unei atitudini corecte faţă de lucrarea Bisericii,  sunt ineficiente şi sortite eşecului.

Fără valori şi repere creştine, spirituale şi morale ci doar cu temeiuri economice şi politice nu va fi posibil de refăcut unitatea de odinioară a Europei”, spunea părintele Flavius Ardelean. Completări au mai adus şi pr. pr. Murg Adrian, pr.dr. Filip Albu, pr. Nan Dacian, pr. Suciu Liviu.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei a adresat un cuvânt la nivel academic întregii asistenţe şi a felicitat pe Părintele Dr. Flavius Ardelean pentru pregătirea şi prezentarea referatului, precum şi pe ceilalţi co-referenţi.

Conferinţele preoţeşti vor continua şi în celelalte protopopiate ale eparhiei, după cum urmează: Protopopiatul Lipova, 10 octombrie, Protopopiatul Ineu, 17 octombrie şi Protopopiatul Sebiş, 15 octombrie.

 

BINECUVÂNTARE DE LUCRĂRI ÎN PAROHIA MOŢIORI

În duminica a XX-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită pastorală în Parohia Moţiori, Protopopiatul Ineu, la invitaţia preotului paroh Ciprian Petru Sălăvăstru şi a Consiliului Parohial, pentru a binecuvânta şi sfinţi lucrările de restaurare efectuate la biserica parohială cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”.

La sosire Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop, a fost întâmpinat de către un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Preacucernicul Părinte Moise Nica, Protopopul Ineului, care a rostit cuvântul de bun venit, de enoriaşi şi de copiii care au oferit oaspetelui buchete de flori.

După sfinţirea bisericii a urmat săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Înviere şi veghere”, în legătura pericopelor duminicale (Luca 7; Galateni 1), chiriarhul a arătat că minunile învierilor săvârşite de Mântuitorul, prefigurează învierea cea de obşte, avertizând totodată asupra primejdiei morţii celei de a doua, adică a celei sufleteşti. Pentru credincios, moartea cea dintâi este adormire în nădejdea răsplătirii dumnezeieşti, cum spune şi rugăciunea bisericii. Mai ales tineretul este îndemnat să fie veghetor la formarea sa în virtutea spre desăvârşire, cu harul lui Hristos, Biruitorul morţii şi Domnul vieţii.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, preotul paroh a fost hirotesit sachelar pentru întreaga activitate depusă de când a fost numit în această parohie. Acesta a mulţumit ierarhului pentru părinteasca purtare de grijă pe care o arată faţă de enoriaşii parohiei, soborului de preoţi pentru împreună-slujire, oficialităţilor pentru sprijinul financiar acordat mereu, cât şi tuturor celor prezenţi. Pentru întreaga activitate depusă în această frumoasă parohie şi  epitropul bisericii  Matei Mihai a primit o diplomă de recunoştinţă din partea Înaltpreasfinţitului.

Parohia Moţiori se află în nordul Judeţului Arad, mai precis în Câmpia Cermeiului, o subdiviziune a Câmpiei Crişurilor. Locuitorii satului sunt moţi, primii venind în jurul anului 1925. Din 1928 în Moţiori vor funcţiona o şcoală de stat cu clasele I-IV, precum şi Parohia Ortodoxă Moţiori. Prima biserică de aici a fost ridicată din lemn în anul 1936 pe locul unde este acum casa parohială şi a dăinuit până în anii ’90. Actuala biserică s-a construit între anii 1977-1978. Între anii 1994-1995, biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica tempera, iar între anii 2010-2012, pictura a fost restaurată prin grija preoţilor Borca Florin Horaţiu şi Sălăvăstru Ciprian Petru.

 

 

Deschiderea noului an academic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, cadrele didactice, studenții și ostenitorii Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad au inaugurat începerea noului an academic 2013-2014 cu o festivitate deosebită, legată și de prăznuirea zilei de 1 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului.

Astfel, de dimineață s-a oficiat Sfânta Liturghie în biserica catedralei vechi din oraș, cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, la care au participat cadrele didactice, studenții și părinții acestora. Din partea centrului eparhial, ca delegat al chiriarhului, a fost prezent P. Cuv. Ierom. dr. Iustin Popovici, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului. Soborul slujitor l-a avut în fruntea sa pe P C. Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultății arădene, alături de care s-au aflat o parte dintre clericii corpului profesoral, răspunsurile liturgice fiind date de corul bărbătesc al instituției, dirijat de Dl. Conf. dr. Mircea Buta. În cadrul acestei sfinte slujbe au fost intercalate ecteniile speciale și rugăciunea dedicată deschiderii noului an universitar.

În cuvântul său, părintele decan, Pr. Ioan Tulcan, a subliniat emoția, nădejdea și dragostea vis a vis de cea de-a 23-a deschidere a unui nou an universitar, la Facultatea de Teologie din Arad. Apoi a continuat: „Evanghelia zilei, de la Sf. Luca, ne-a arătat un îndemn și o chemare specială, anume ascultarea cuvântului Domnului și împlinirea lui, de către orice credincios, dar mai întâi a celor care caută o aprofundare a acestuia, prin studiul teologiei. De aceea, acest început de an universitar înseamnă intrarea în orizontul mirific al Cuvântului lui Dumnezeu, care este Calea, Adevărul și Viața”.

După încheierea slujirii liturgice, a urmat festivitatea de deschidere a noului an universitar, organizată de Universitate. La prezidiul manifestării s-au aflat D-na. Prof. univ. dr. Ramona Lile, Rector al Universității și D-na. Prof. dr. Lizica Mihuț, Președinte al Consiliului Academic, la care s-au adăugat oficialitățile arădene invitate: Dl. Subprefect al Aradului, Radu Stoian, Dl. Președinte al Consiliului Județean, Nicolae Ioțcu, Dl. Primar Gheorghe Falcă, Inspectorul General al Inspectoratului Școlar Arad, Claudius Mladin, Consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului, P. Cuv. Ierom. dr. Iustin Popovici, consulul Italiei, reprezentatul Ligii studenților, precum și reprezentanții structurilor de conducere ale Universității: Dl. prof. dr. Cristinel Ioja, Președintele Senatului Universității, decanii și prodecanii facultăților precum și directorii de departamente.

După intonarea imnului academic și a rugăciunii Tatăl nostru de către corul Facultății de Teologie, Doamna Rector, Prof. dr. Ramona Lile a deschis oficial noul an universitar printr-o scurtă alocuțiune în care i-a invitat pe toți actorii implicați în procesul educativ și adminitrativ al universității să pună accent, în noul an academic, pe calitate, singura virtute prin care această instituție s-a clădit și poate să dăinuie și pe mai departe.

A urmat la cuvânt Doamna Președinte a Consiliului Academic, Prof. dr. Lizica Muhuț, care a prezentat oaspeții de prezidiu și din sală, invitându-i pe primii dintre aceștia să rostească câte un scurt cuvânt.

În alocuțiunea sa, P. Cuv. dr. Iustin Popovici, a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

După încheierea acestor alocuțiuni, D-na. Prof. dr. Lizica Mihuț a creionat, în fața numeroasei audiențe, care au fost realizările pe plan academic în anul universitar precedent și care sunt proiectele pe viitor, accentuând necesitatea de atragere a noi fonduri spre universitate prin proiecte de cercetare internaționale.

La final, corul Facultății de Teologie a intonat cântarea, devenită aproape imn al universității, Cu noi este Dumnezeu, precum și imnul academic Gaudeamus igitur.

 

 

Reprezentanți ai Facultății de Teologie din Arad la simpozionul internațional „Dogmă și terminologie în Tradiția Ortodoxă și relevanța ei astăzi”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, trei cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Univeristății „Aurel Vlaicu” din Arad au participat, în zilele de 22-25 septembrie a.c. la lucrările Simpozionului internațional Dogma and Terminology in the Orthodox Tradition and its Relevance Today, manifestare academică desfășurată la Sofia (Bulgaria). Astfel, aici au fost prezenți Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, Prof. univ. dr. Cristinel Ioja și Pr. Lect. univ. dr. Filip Albu.

Această manifestare științifică a fost organizată la inițiativa Asociației Internaționale a Dogmatiștilor Ortodocși (I.A.O.D.T.), cu binecuvântarea Preafericitului Neofit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, și în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Sf. Clement de Ohrida, din capitala țării vecine, fiind cea de-a IV-a manifestare de acest fel a asociației amintite, primele trei desfășurându-se la Facultățile de Teologie din Arad (2007 și 2009) și  Tesalonic (2011).

Amintim aici că Asociaţia Internaţională a Dogmatiştilor Ortodocşi a luat naştere la Arad, odată cu prima sa conferinţă organizată în anul 2007 de către Facultatea de Teologie Ortodoxă de aici, dorindu-se a fi o platformă de dezbatere privind rolul şi misiunea teologiei în viaţa Bisericii şi a societăţii, în care, din doi în doi ani, teologii să-şi poată aduce contribuţia la conturarea unei viziuni asupra problematicii amintite. Această asociație reunește profesori și cercetători de specialitate din România, Grecia, Rusia, Serbia, Bulgaria, Liban, Germania, Anglia, Franța și America.

Aria tematică vizată de organizatorii prezentului simpozion a urmărit câteva direcții: distincția dintre dogmă și terminologia dogmatică; limitele și natura limbajului exprimării teologice; evoluția terminologiei doctrinare de la Sfinții Părinți și Sinoade până astăzi.

În deschiderea lucrărilor au fost transmise mesaje de salut din partea PF Patriarh Neofit, a Rectorului Universității și a Decanului Facultății din Sofia, precum și din partea Președintelui Asociației, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, care a salutat participanții și a mulțumit gazdelor pentru oportunitatea acordată, de a continua întâlnirile bianuale ale Asociației.

După sesiunea de deschidere au urmat prezentările referatelor și dezbaterile legate de subiectele prezentate, pe două secțiuni și în mai multe sesiuni de lucru.

Astfel, Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan a moderat prima sesiune comună, intitulată Limbă și dogmă. Referatul pregătit de sfinția sa, ca de altfel și ale Prof. dr. Peter Bouteneff și Prof. dr. Michel Stavrou, ca membri ai conducerii Asociației, au fost păstrate doar pentru publicarea în volum, tocmai din dorința acestora de a degaja programul convenit cu organizatorii.

Prof. univ. dr. Cristinel Ioja a prezentat referatul intitulat: ,,Problema receptării dogmelor bisericii în contemporaneitate”, acesta fiind bine apreciat de auditoriu, deoarece a adus în prim plan subiecte incitante și de natură practică.

După încheierea dezbaterilor teologice a urmat o sesiune specială, dedicată aspectelor de natură administrativă, legate de buna funcționare a Asociației.

Președintele Asociației, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan a prezentat un scurt raport financiar, apoi a vorbit despre publicarea volumului de la precedenta conferință, din 2011 de la Tesalonic. Aici, a adus un cuvânt de mulțumire și de apreciere celor care s-au ocupat de editarea acestuia: dr. Cristinel Ioja și Pr. dr. Filip Albu, la partea tehnică, iar dr. Michel Stavrou și dr. Peter Bouteneff la corectura de limbă a textelor.

A urmat, conform Statutului Asociației, prezentarea de candidaturi pentru funcția de președinte. La propunerea celor doi vicepreședinți: P. Bouteneff și M. Stavrou, plenul a aprobat, în unanimitate, realegerea PC Pr. prof. dr. Ioan Tulcan în această funcție de conducere.

Pe ordinea de zi a plenului s-a aflat și acceptarea de noi membri în organizație, prin  discutarea și aprobarea, prin vot, a cererilor individuale depuse în acest sens. Astfel, au fost primiți în rândul membrilor Asociației șapte profesori și cercetători din România, Grecia și Bulgaria, numărul total al membrilor ajungând la 42.

Apoi, s-a discutat și s-a aprobat ca la viitoarea întâlnire, a cincea, din 2015, să fie abordată o temă eclesiologică, locația urmând a fi aleasă de către conducere în funcție de ofertele angajate de mai mulți membri.

Toți cei prezenți au apreciat ospitalitatea gazdelor și buna desfășurare a acestei manifestări, de o înaltă ținută academică, care reușește să închege punți de legătură între școlile teologice și Bisericile reprezentate de fiecare membru, fiind scoasă în evidență inițiativa Facultății de Teologie din Arad de acum 5 ani, care-și arată acum și mai bine valabilitatea și valoarea.

La final, a fost discutat și Raportul final al întâlnirii, care urmează a fi definitivat și publicat în volumul de studii al acestui simpozion.

Organizatorii au programat, după încheierea lucrărilor, vizitarea unor obiective turistice. Astfel, prima oprire a fost la basilica Sf. Sofia, cu catacombele antice aflate în subsolul acestui edificiu. Apoi, vizitarea catedralei patriarhale și a vechii mănăstiri de la Rila.

 

 

EXAMEN DE CAPACITATE PREOŢEASCĂ ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

La Centrul eparhial din Arad a avut loc, marţi, 24 septembrie 2013, sesiunea de toamnă a examenului de Capacitate preoţească pentru absolvenţii de învăţământ teologic, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradului, doritori să devină slujitori ai sfintelor altare.

Aceştia au susţinut proba scrisă şi proba orală, în sala de şedinţe a Centrului Eparhial.

La examen s-au înscris şi au participat un număr de 9 candidaţi, Comisia de examinare, compusă din părinţi profesori de specialitate şi părinţii consilieri de la Centrul eparhial, a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. În deschiderea sesiunii Înaltpreasfinţia Sa, după ce a arătat importanţa acestui examen, care are drept scop evaluarea cunoştinţelor de specialitate, dar şi cercetarea devoţiunii sau chemării preoţeşti, i-a binecuvântat pe candidaţi şi le-a urat mult succes.

 

Examenul a debutat cu susţinerea examenului scris, în cadrul căruia, candidaţilor li s-au evaluat cunoştinţele din domeniul administrativ-bisericesc, drept canonic şi legislaţie, pastoral – misionar şi social, catehetic, mass – media şi activităţi cu tineretul, economic – financiar şi patrimonial. Apoi, la orele prânzului, a avut loc proba practică.  Proba orală a constat din examinarea cunoştinţelor de tipic şi liturgică, muzică bisericească, omiletică şi catehetică.

Prin acest mod se realizează o departajare a absolvenţilor care devin candidaţi pentru parohiile din eparhia noastră, iar Permanenţa Consiliului Eparhial ia act de rezultatul examenului de Capacitate preoţească şi procedează ca atare în vederea numirii acestora la parohii.

După încheierea sesiunii de examen, în temeiul notelor şi mediei obţinute, toţi candidaţii au fost declaraţi promovaţi.  Aceştia vor avea dreptul să candideze la ocuparea unui post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

 

 

SARBATOAREA TÂRNOSIRII BISERICII DIN PAROHIA BAIA

Duminica a 18-a după Rusalii s-a constituit într-o aleasă sărbătoare pentru credincioşii  parohiei Baia, din cuprinsul protopopiatului Lipova. Prin strădania preotului paroh Raul Adrian Moț şi cu sprijinul enoriaşilor şi a altor oameni inimoşi, biserica parohială cu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe” s-a înnoit, urmare unor ample lucrări de reparaţie capitală, exterioare şi interioare. Pe lângă lucrările de reparații s-a construit în curtea bisericii o clopotniță în care au fost mutate clopotele bisericii şi s-a înveşmântat iconostasul cu pictură nouă, de către pictorul Gurmai Ștefan.

În dimineaţa zilei un ales sobor de preoţi în frunte cu protopopul Lipovei, Crinel Onea, împreună cu un număr mare de credincioşi şi de copii îmbrăcați în frumoase costume populare specifice zonei, au întâmpinat pe Înaltpreasfinţitului Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, care după cuvântul de bun venit, a mulţumit pentru invitaţia făcută şi pentru primirea călduroasă. În continuare Înalt Preasfinţia Sa a oficiat slujba de târnosire a bisericii urmată de Sfânta Liturghie arhierească, răspunsurile liturgice fiind date de către Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, condus de conf. dr. Mircea Buta.

La momentul cuvenit Înaltpreasfinţitul Timotei în cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Minune şi misiune”, plecând de la Pericopa pescuirii minunate (Lc. 5), a tâlcuit, în sensul că cei ce poartă numele Mântuitorului, potrivit simbolismului peştelui, sunt adunaţi din marea vieţii, prin învăţătura creştină, în corabia, simbol al Bisericii.

În acest cadru, târnosirea bisericilor este prilej de înnoire a lucrării misionare ortodoxe, a mai amintit Înaltpreasfinţia Sa.

Toţi credincioşii prezenţi au avut nespusa bucurie de a intra în Sfântul Altar, închinându-se şi sărutând Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce.

Chiriarhul a  hirotesit întru sachelar, pe preotul paroh, care în încheiere a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru grija părintească şi pentru faptul că a descins în parohia păstorită pentru a binecuvânta şi sfinţi lucrările săvârşite. Ziua de sărbătoare la biserica din Baia s-a încheiat cu o agapă creştinească la Căminul cultural din localitate precum și cu un frumos spectacol de muzică populară.

 

Cerc misionar în parohia Iosăşel

În data de 22.09.2013, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr. 3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Naşterea Domnului” din parohia  Iosăşel, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întrunirii s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Iosăşel şi parohiile învecinate.

Având în vedere anul omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, preotul Boca Mihai a susţinut tema „Actualitatea politicii religioase a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în raport cu secularizarea şi laicizarea promovate în zilele noastre”, subliniind libertatea religioasă acordată de Împăratul Constantin cel Mare credincioşilor în raport cu libertatea rău înţeleasă a vremurilor noastre, libertate fără Hristos, subliniind că doar în Hristos găsim adevărata libertate.

Iar în cadrul temei pastoral-misionare a fost prezentată „Crucea Mântuitorului şi crucea noastră”,  părintele arată că, Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este Faţa lui Dumnezeu îndreptată către oameni, în înţelesul că Dumnezeu este Iubire şi în Cruce se arată Iubirea. Deci, Crucea reprezintă Iubirea lui Dumnezeu Tatăl, Care L-a trimis pe Fiu pentru mântuirea lumii, Iubirea lui Dumnezeu Fiul, Care S-a răstignit pentru noi şi pentru a noastră mântuire şi a biruit prin Cruce puterile întunericului.De asemeni fiecare dintre noi avem crucea noastră de purtat şi trebuie să o purtăm fără cârtire ştiind că este mântuitoare. Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi.La cercul pastoral au luat parte, credincioşii şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Vesa Ioan a mulţumit tuturor pentru participare. Seara s-a încheiat cu o agapă fraţească.