Toate articolele scrise de Iustin Popovici

Binecuvântare de lucrări la Biserica Ortodoxă Seleuş

Parohia Seleuş din Protopopiatul Ineu s-a aflat duminică, 24 noiembrie, în zi de mare sărbătoare.

Încă din zorii zilei de duminică, soborul de preoți și mulțimea de credincioși l-au întâmpinat pe Întâistătătorul Eparhiei, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei la intrarea în sfântul locaș. Părintele Protopop Moise Nica a urat bun venit Înaltpreasfinției Sale, arătând că: „venirea Arhiepiscopului în parohia Seleuş este un semn de înaltă preţuire pentru credincioşii din această parohie”. După aceasta a urmat slujba de binecuvântare a Sfântului Altar şi a întregii Biserici după care s-a trecut  la înconjurarea locaşului de cult.

Citiți în continuare

Seară duhovnicească la Parohia Ciunteşti

Parohia Ciunteşti din protopopiatul Ineu, judetul Arad, a găzduit în seara zilei de 21 noiembrie 2013, la sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, o binecuvântată întâlnire a cercului preoţesc Beliu. Evenimentul a purtat cu sine o încărcătură duhovnicească deosebită prin participarea ca oaspete de onoare a Prea Onoratului Părinte Protopop de Ineu, Moise Nica, prin săvârşirea slujbei acatistului Maicii Domnului Ocrotitoarea celor necăjiţi şi prin prezentarea referatelor pe temele teologice propuse.

Astfel credincioşi, veniţi într-un număr semnificativ, au primit cu bucurie cuvântul de întărire în credinţă adresat de către părintele protopop, precum şi expunerile temeinic alcătuite dar accesibil susţinute de către preotul Trînc Petru, parohia Susag, cu tema „Semnificaţia Liturghiei catehumenilor”, şi de către preotul paroh Gabriel Vladu cu tema „Dezvoltarea vieţii liturgice după Edictul de la Milan”. Spre bucuria tuturor dar mai ales a celor mici, cu acest prilej, în parohia Ciunteşti s-a dat şi tonul colindelor cu care vor fi împodobite slujbele pe parcursul binecuvântatului post al Naşterii Domnului noastru Iisus Hristos.

Plinirea, în primul rând spirituală, a acestui eveniment se datorează cu recunoştinţă şi în egală masură părintelui Protopop Moise Nica, coordonatorului cercului, preot Huţiu Ioan din parohia Beliu, celorlalţi preoţi care întregesc cercul misionar amintit, şi consiliului parohial şi credincioşilor din Ciunteşti care prin participare, dar mai ales prin implicare au făcut cinste credinţei ortodoxe, satului în care trăiesc şi Bisericii, Trupul lui Hristos din care facem parte.

Hram la Mănăstirea Hodoş-Bodrog

Biserica veche a Mănăstirii Hodoş-Bodrog şi-a sărbătorit hramul de praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică (21 noiembrie). La sărbătoare a fost prezent Înaltpreasfinţia Sa Timotei, Arhiepiscop al Aradului, care a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat faptul că Maica Domnului a fost adusă în templul din Vechiul Testament, icoană ce închipuia Biserica Noului Legământ. Astfel, Născătoarea de Dumnezeu devine Maică a Bisericii, adică a tuturor celor ce alcătuiesc Trupul tainic al Mântuitorului Hristos. Chiriarhul a explicat înţelesul templului din Ierusalim, unde a intrat Maica Domnului, ca prefigurarea a Bisericii ca instituţie întemeiată de Mântuitorul.

Biserica veche a mănăstirii datează din a doua jumătate a sec. XIV, respectiv din anul 1370, şi este o construcţie din piatră şi cărămidă romană, cu ziduri foarte groase, fiind construită în stilul triconc bizantin. Ea este una dintre cele mai specifice şi reprezentative monumente ale trecutului, din domeniul artelor şi frumosului, care secole neîntrerupte a fost loc de închinare pentru oamnenii acestor locuri. În decursul timpului biserica a trebuit să fie de mai multe ori restaurată, păstrându-se însă forma ei iniţială, intervenindu-se doar la acoperiş, care, în sec. XVIII, a primit o formă barocă. După anul 1766 s-a executat tencuirea bisericii în exterior, cu tencuială de var şi nisip cu influenţe baroce. Pentru a putea fi mai bine protejată şi pentru a-i mări interiorul, în anul 1790 s-a mai adăugat un pridvor, care era prevăzut a fi cu turlă, dar din lipsă de fonduri nu a mai putut fi terminat. Catapeteasma din lemn a fost executată de stareţul Ieronim Balinton, în 1940.

Pictura interioară este realizată în frescă. În decursul timpului, s-au mai făcut unele restaurări, între 1938-1940, de pictorii Al. Demian si C. Cenan, iar mai recent, prin purtarea de grijă a părintelui stareţ Nestor Iovan, în vechiul locaş s-au executat ample lucrări de restaurare a picturii de către restauratorii Marius Oprea şi Adriana Scarlatescu. Cu acest prilej s-au scos la iveală scene care erau acoperite şi la baza turlei s-a descoperit anul în care a fost pictată biserica mănăstirii, 1658, şi cine a pictat-o, ieromonahul Nicodim.

În ziua de 6 august 2011, la Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului, Înaltpreasfinţitul părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi ai mănăstirii şi ai parohiilor din jurul mănăstirii, a resfinţit lucrările executate la acest vechi lăcaş de închinare, care este şi cea mai veche construcţie din ansamblul mănăstiresc. datând din a doua jumătate a secolului XIV, respectiv din anul 1370. Construcţia bisericii este executată în stil triconc bizantin, stil răspândit în întregul Orient creştin, iar începând din secolul XIV, şi în Ţările Române.

Biserica cea veche deţine importante ansambluri şi vestigii de pictură, sculptură, argintării, broderii, care contribuie la perpetuarea marilor tradiţii ale culturii şi artei româneşti.

Spre sfârşitul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa, i-a acordat Preacuviosului Ieromonah dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, rangul de Protosinghel, ,,în semn de deosebită preţuire şi părintească dragoste”, cum reiese din Hrisovul de hirotesie.

Preacuviosul părinte stareţ arhimandritul Nestor Iovan a mulţumit Înalpreasfinţitului Părinte Timotei şi tuturor clericilor şi credincioşilor pentru participare la această zi de sărbătoare a mănăstirii.

Seară duhovnicească în Parohia Macea

În data de 17 Noiembrie 2013, preoții din cadrul Cercului Pastoral- Misionar Nr. 4 Pecica, coordonat din încredințarea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, de către preotul Nădăban Ilie, s-au întrunit la biserica ortodoxă cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”din Parohia Macea, Protopopiatul Arad.

În cadrul acestei întruni s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu, la care au participat numeroși credincioși atât din parohie cât și din împrejurimi. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Iștoc Liviu de la Parohia Șeitin, care a încercat, în câteva cuvinte, să sublinieze importanța postului în viața creștinului ortodox, precum și datoria noastră de a fi în slujba aproapelui, de a-l iubi și sprijini pe cel în nevoi, încercând astfel să nu ne asemănăm cu bogatul din Evanghelia zilei.

După terminarea slujbei, în cadrul programului misionar-cultural și catehetic al Anului omagial dedicat Sfinților Împărați Constantin și Elena,  preotul Pompiliu Gavra de la Parohia Sânpaul, a susținut disertația cu tema „Modelul constantinian în relația Stat-Biserică”, prin care sublinia că odată cu publicarea Edictului de la Milan din ianuarie 313 începe „Epoca de aur a creștinismului”, o perioadă de maximă înflorire și propășire spirituală, prin care se pune început bun „Simfoniei bizantine” între Stat și Biserică.

Au urmat discuții și au fost aduse completări de către ceilalți preoți. La finalul întâlnirii, preoții parohi Morar Gheorghe și Budeanu Tudor și-au exprimat bucuria că i-au avut alături pe colegii din cercul misionar, mulțumindu-le totodată pentru participare.

Sărbătoare în Parohia Grădişte

În prima duminică din Postul Naşterii Domnului, biserica din Parohia Grădişte, prot. Arad, a devenit neîncăpătoare. La Sfânta Liturghie, credincioşii au avut bucuria de-al avea în mijlocul lor, ]n fruntea soborului de  preoţi şi diaconi,  pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop dr. Timotei.

În cuvântul de învăţătură, Î.P.S. Timotei, făcând legătură cu Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena,  le-a vorbit credincioşilor despre îmbogăţirea în Dumnezeu prin fapta cea bună pentru propăşirea personală şi ajutorarea aproapelui în vederea folosului obştesc. Aceasta mai ales în perioada Postului naşterii Domnului, pentru întâmpinarea sărbătorii cu mulţumirea sufletească a urmării căii spre desăvârşire. Ca şi din alte pilde ale Evangheliilor din acest răstimp, pământul cel bun şi sămânţa ce rodeşte însutit reprezintă pe omul binecuvântat cu harul lui Dumnezeu care trebuie să conlucreze spre continua îmbunătăţire atât a vieţii materiale cât şi a celei spirituale.

 

Înaltpreasfinţia Sa a poposit în Parohia Grădişte şi pentru a-i ura P.C. Părinte pensionar Iconom Stavrofor Teodor Gorea „ani mulţi”, cu ocazia împlinirii, în 14 noiembrie, a 70 de ani de slujire preoţească, iar la 1 iulie – 93 de ani de viaţă. Prea Cucernicul Părinte, de loc din Basarabia, refugiat de peste Prut în martie 1944 din faţa tăvălugului bolşevic comunist, a slujit la mai multe parohii din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei şi a Episcopiei Oradiei, iar de 15 ani, de când a rămas văduv, slujeşte la parohia Grădişte.

Cu această ocazie Î.P.S. Părinte Arhiepiscop i-a înmânat Părintelui Teodor Gorea o Diplomă de recunoştinţă pentru o viaţă închinată slujirii Bisericii Ortodoxe Române, felicitându-l pentru dăruirea cu care slujeşte la fiecare Sfântă Liturghie.

Sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Biserica Ortodoxă îl pomenește, pe 13 noiembrie, pe Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost unul dintre cei mai mari oratori ai Bisericii, dar şi un mare teolog şi ierarh, adică şi un mare păstor de suflete. A fost un supranumit ,,ambasadorul săracilor” datorită faptului că a fost un  organizator neîntrecut al asistenţei sociale, vorbind chiar de o Liturghie a fratelui sărac, săvârşită pentru Hristos Care stă desculţ la uşa bisericii. Un fragment din moaștele sale se află și la Catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad, primate în dar de la cardinalul Angelo Comastri, mare eclesiarh al Bisericii papale din Roma. Racla din argint în care se află moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur, a fost sfinţită de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL, sâmbătă 6 decembrie 2008, cu ocazia sfinţirii Catedralei arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad.

În ajunul sărbătorii Înaltpreasfinţia Sa dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit slujba Vecerniei cu Litie înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Acestora li s-au adăugat şi un grup de măicuţe de la Mănăstirea Arad-Gai, împreună cu sute de credincioşi veniţi să-l cinstească pe ocrotitorul Catedralei „Sfânta Treime” din Arad.

La sfârşitul Litiei, preoţii slujitori au purtat în procesiune racla cu moaştele Sfântului Ioan Hrisostom, rostindu-se ectenii la cele patru popasuri. Credincioşii au purtat în mâini lumânări aprinse ca simbol al credinţei statornice şi în acelaşi timp  mărturisitoare.

Cuvântul de învăţătură al ierarhului a cuprins un istoric al vieţii Sfântului Ioan Gură de Aur şi al Sfântului Ioan cel Milostiv. Totodată Înaltpreasfinţia Sa a subliniat importanţa jertfei în activitatea slujitoare a Bisericii, precum şi cinstirea de care se bucură oamenii aleşi ai lui Dumnezeu.

În ziua de miercuri, 13 noiembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, înconjurat de un ales sobor de preoţi, a săvârşit Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a arătat învăţătura Bisericii despre cinstirea sfintelor moaşte, amintind totodată şi faptul că Eparhia Aradului s-a învrednicit de acest mare dar, de a avea sfintele moaşte ale acestui mare Sfânt Părinte. De asemenea, chiriarhul a evocat covârşitoarea activitate a Sfântului Ioan Gură de Aur, ca şi arhiepiscop al Constantinopolului, mai ales prin opera de asistenţă socială, constituind în acest scop spitale şi case de adăpost pentru bătrâni şi săraci, ajutând săracii şi văduvele, tinerii orfani, introducând astfel în palat vieţuirea ascetică, devenind prin acestea un continuator al activităţii Sfântului Împărat Constantin cel Mare.

În seara zilei de prăznuire, s-a săvârşit Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur, în prezenţa ÎPS Timotei.

În cuvântul de învăţătură s-a stăruit asupra învăţăturii Sfântului Ioan Gură de Aur despre unitatea Bisericii şi comuniunii credincioşilor, ca icoană a comuniunii cu Dumnezeu şi cu oamenii.

Răspunsurile liturgice, pe tot parcursul preznicului, au fost asigurate de către cântăreţii Catedralei, alături de un grup de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox Liceal din Arad.

 

Două zile de prăznuire deosebită la Facultatea de Teologie din Arad

Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad poartă hramul Sf. M. Mc. Mina. Ca în fiecare an această zi este marcată în chipul tradiţiei liturgice a Bisericii, cu slujbe speciale dedicate acestui eveniment, la care participă cadrele didactice, studenţii şi ostenitorii  acestui aşezământ teologic, cât şi credincioşi care frecventează acest paraclis.

Acest moment a fost precedat de o primă bucurie, anume prezenţa Ierarhului locului, Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului la Sfânta Liturghie oficiată în capelă de ziua pomenirii Sf. Ierarh Nectarie. Motivaţia prezenţei Sale în ajunul serbării propriu zise este dată prin aceea că în data de 11 va fi nevoit să participe la desfăşurarea Sinodului Mitropolitan de la Timişoara. La momentul predicii ÎPS Sa a adresat un cuvânt de învăţătură celor prezenţi, în care a evidenţiat necesitatea păstrării tradiţiei răsăritene a pomenirii celor adormiţi în contrapondere cu noile influenţe apusene „care aduc în mintea copiilor şi a celor tineri accente străine de duhul cinstirii adevărate, prin aceea că serbarea aceasta de început de noiembrie se manifestă prin felurite schimonosiri cu măşti şi imagini care nu arată pe îngeri ci pe diavoli, iar în locul pomenirii morţilor serbări mascate şi lucruri de ocară… De aceea trebuie să avem grijă ce icoane imprimăm în sufletele copiilor, căci ceea ce se imprimă acum se va vădi mai târziu. În biserică avem icoanele Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Sf. Nectarie şi a Sf. Mina şi ale altor sfinţi. Acestea arată adevăratul nostru chip, ca zidire de la Dumnezeu, spre asemănarea cu El”.  După încheierea liturghiei, PC. Pr. Lect. dr. Lucian Farcaşiu a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru prezenţă şi cuvânt, aducând mesajul de cinstire şi ascultare fiască din partea şcolii teologice arădene.

În ziua de luni, 11 noiembrie, serbarea Sf. M. Mc. Mina a adus alt prilej de rugăciune şi bucurie duhovnicească. În ajunul sărbătorii s-au oficiat slujba Vecerniei cu Litie şi privegherea, urmate de dimineaţă cu Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de preoţi în care s-au regăsit părinţi profesori şi absolvenţi ai facultăţii. La momentul predicii PC. Pr. Lect. dr. Filip Albu a adresat un cuvânt asistenţei în care a evidenţiat câteva nuanţe deduse din rostul instituirii hramului pentru biserici: „Sfinţii se arată ca nemuritori prin aceea că sunt ai lui Dumnezeu, Cel veşnic Viu. Din acest motiv fiecare biserică, în momentul sfinţirii este pusă sub patronajul unui sfânt care o transformă dintr-o simplă clădire, sau zidire de piatră într-una duhovnicesc-vie, care se manifestă ca atare. Respiraţia ei este Sfânta Liturghie iar prin (re)naşterea la viaţa veşnică a credincioşilor se arată calitate  ei de mamă… Şi acest locaş, prin hramul ei, Sf. M. Mc. Mina a constituit de la începuturile lui un astfel de corp viu care a odrăslit o mulţime de fii pe care-i vedem prezenţi de la altar şi până la copiii care se joacă în curtea bisericii”. La finalul Sfintei Liturghii ai fost sfinţite prinoasele aduse şi s-a oficiat şi un parastas pentru ctitorii şi binefăcătorii acestei capele, urmate de o agapă frăţească.

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, face cunoscută necesitatea vacantării unor parohii din cadrul Eparhiei Aradului prin pensionarea personalului clerical la limită de vârstă (65 ani), datorită necesităților pastoral-misionare ce se impun în condițiile actuale, date de către promovarea unui mare număr de tineri teologi absolvenți din cadrul Eparhiei noastre.

Precizăm că numărul total de parohii care vor fi vacantate până la sfârșitul anului 2014 sunt în număr de aproximativ 28, urmând ca până la sfârșitul acestui an să se vacanteze un număr de 8 parohii (Curtici I, Arad-Centru IV, Șagu, Micalaca Nouă, Chișineu Criș I, Mâsca, Cruceni, Pâncota I), la care cei interesați vor putea să se înscrie avându-se în vedere metodologia și programul pentru candidare, care va fi comunicat prin Protoierii, pe site-ul Arhiepiscopiei Aradului, precum și la Centrul Eparhial, cu toate informațiile necesare.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului

Sfinţire de lucrări la biserica din Zăbrani

Duminica a XXV-a după Rusalii (a Samarineanului milostiv) a constituit o zi de aleasă sărbătoare pentru credincioşii Parohiei Zăbrani, din cadrul Protopopiatului Lipova. Sărbătoarea de aleasă trăire spirituală a fost încununată de venirea în această parohie a Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, pentru a binecuvânta şi sfinţi lucrările de înfrumuseţare exterioară şi interioară a bisericii parohiale cu hramul „Sf. M. Mc. Dimitrie”, cu sfinţirea, de asemenea a  noului Iconostas, a mobilierului şi a pardoselii de marmură din locaşul de cult.

În dimineaţa zilei, Întâistătătorul Eparhiei Aradului a fost întâmpinat de un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu părintele Onea Crinel, protopopul Lipovei, numeroşi copii purtând costume naţionale, oferindu-i Înaltpreasfinţiei Sale frumoase buchete de flori, exprimând astfel o dragoste fiască şi o deosebită preţuire. După cuvântul de bun venit adresat de către protopopul locului, Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit pentru invitaţie, precum şi pentru primirea călduroasă, accentuând faptul că a păşit într-o parohie de frunte a Arhiepiscopiei Aradului, cu oameni vrednici şi muncitori, unde printr-o bună conlucrare a preotului cu organismele parohiale şi, totodată cu oficialităţile locale şi judeţene ale Statului, s-a reuşit realizarea lucrărilor de înfrumuseţare şi împodobire a locaşului de cult, ca moştenire lăsată de înaintaşi.

A urmat apoi sfinţirea exterioară a bisericii, cu înconjurarea şi rugăciunile speciale de binecuvântare ale lucrărilor, precum şi sfinţirea lucrărilor interioare, a Iconostasului, a uşilor şi scaunelor sculptate, a tronului arhieresc şi a pardoselii din marmură din interiorul locaşului de cult. În cadrul Sfintei Liturghii arhiereşti, la momentul respectiv, Înaltpresfinţitul Timotei a ţinut cuvântul de învăţătură, având ca temă ,,Viaţa veşnică prin comuniunea tuturor celor ce cred în Biserică” după pericopa apostolică de la Efeseni 4,1-7, precum şi pericopa evanghelică de la Luca 10, 25-37, despre Pilda Samarineanului milostiv. Pentru întreaga sa activitate administrativ-gospodărească şi pentru activitatea parohială susţinută pe toate planurile, la finalul Sfintei Liturghii,  părintele paroh Teodor Farcaş a fost hirotesit iconom-stavrofor. Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie arhierească au fost date de către corul bărbătesc din Parohia Bata, condus de P.C. preot Matei Vasile Florin.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o are şi faţă de această Parohie, mulţumindu-i de asemenea şi pentru faptul că a răspuns favorabil invitaţiei de a veni în parohia Zăbrani pentru a binecuvânta şi sfinţi efortul şi strădania depuse în conlucrare armonioasă a credincioşilor cu instituţiile locale şi centrale ale Statului. De asemenea P.C preot paroh a mulţumit Întâistătătorului locului şi pentru distincţia oferită, făgăduind că aşa cum a făcut-o şi până acum, va purta în suflet crucea cu demnitate şi credinţă. După ce s-a făcut o succintă dare de seamă a lucrărilor executate an de an în această Parohie, cu accentuarea lucrărilor executate în ultimul timp, s-au adus apoi mulţumiri înaltelor oficialităţi prezente la această sărbătoare, preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, d-l Nicolae Ioţcu, membru în Adunarea eparhială Arad, precum şi primarului Comunei Zăbrani, d-l Marian Toader, care au sprijinit în mai multe rânduri executarea unor lucrări de importanţă majoră la biserica parohială. Frumosa zi de aleasă sărbătoare din Parohia Zăbrani s-a încheiat cu o agapă creştinească ce a avut loc la Căminul cultural din Comuna Zăbrani.

Spre seara Înaltpreasfinţia Sa a poposit în Parohia Pilu, prot. Arad, unde în fruntea soborului de preoţi a săvârşit Taina Sf. Maslu, vorbind la final credincioşilor prezenţi despre hramul bisericii şi însemnătatea alegerii lui.