Arhive din categoria: Știri

Comuniune frăţească cu românii din Ungaria

La invitaţia Preasfinţitului Părinte Siluan, Episcopul Românilor din Ungaria, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a participat, în Duminica a treia după Paşti (a Mironosiţelor), alături de Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, la un eveniment de excepţie: Festivalul de muzică religioasă corală „Veniţi de luaţi lumină!”. Astfel, duminică dimineaţa, la catedrala episcopală cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” din Jula, s-a săvârşit Sf. Liturghie arhierească, la care au slujit Chiriarhul nostru, Preasfinţitul Părinte Lucian Episcopul Caransebeşului şi Preasfinţitului Părinte Siluan, Episcopul Românilor din Ungaria, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Răspunsurile la Sf. Liturghie au fost date de către Corul „Emil Monţia” al Casei de Cultură din Arad şi Corul „Armonia” din Baia Mare. În după amiaza aceleiaşi zile, la Casa de Cultură orăşenească din Jula, începând cu orele 17.00, a avut loc în organizarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, cu sprijinul autorităţilor locale, festivalul de muzică religioasă. În cadrul acestui festival, au concertat: corul Casei de Cultură „Emil Monţia” din Arad(dirijor: Ovidiu Boar), corul „Armonia” din Baia Mare(dirijor: prof. Mihaela Bob-Zăiceanu), corul Episcopiei Caransebeşului şi, nu în cele din urmă, grupul „Katharsis” al aceleiaşi eparhii (ambele dirijate de prof. Alin Buliga), care a susţinut un recital de piese corale religioase piese psaltice din repertoriul pascal. Manifestarea a fost un moment de bucurie pentru comunitatea românească din Jula şi a reprezentat un imbold pentru conservarea identităţii naţionale şi posibilitatea creerii unei punţi de legătură între românii din ţară şi cei din cei dinafara graniţelor

Cotidianul Lumina – Ediţia de Transilvania al Sfintei Patriarhii în Arhiepiscopia Aradului

În ziua de 16 aprilie a.c., la Centrul eparhial, sub conducerea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei s-a desfăşurat consfătuirea cu părinţii protopopi şi coordonatorii cu cateheza la nivelul protopopiatelor, având următoarea ordine de zi:

– difuzarea cotidianului patriarhal Lumina, ediţia de Transilvania la protopopiate şi parohii;

– mediatizarea activităţilor pastoral-misionare, culturale şi sociale din eparhie, prin cotidianul Lumina;

În urma discuţiilor purtate, s-a stabilit ca fiecare preot şi cadrele didactice care predau Religia să se implice în promovarea publicaţiei patriarhiale, considerând că prin aceasta întărim activitatea Bisericii noastre în latura pastoral-misionară.

Alegeri de membri în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Aradului

În temeiul Deciziei Patriarhale nr. 2/2010 şi în conformitate cu Ordinul circular nr. 308-B/2010, emis de Centrul eparhial Arad, în ziua de joi, 15 aprilie 2010, au avut loc alegerile de membri în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Aradului, pentru perioada 2010-2014. Alegerile în cele 10 circumscripţii electorale: Arad; Chişineu-Criş; Pecica; Vinga; Ineu; Beliu; Lipova; Săvârşin; Sebiş; Gurahonţ, s-au desfăşurat potrivit prevederilor statutare şi regulamentului, fiind aleşi câte trei membri, un cleric şi doi mireni, în fiecare circumscripţie.

Cei zece delegaţi chiriarhali care au prezidat aceste alegeri şi au îndeplinit misiunea cu conştinciozitate, fapt pentru care, în numele Chiriarhului le-au fost adresate mulţumiri. Împotriva alegerilor nu au fost anunţate sau depuse contestaţii.

Potrivit prevederilor statutare, şedinţa de constituire a Adunării eparhiale va avea loc în data de 8 mai 2010.

Ultima actualizare (Miercuri, 21 Aprilie 2010 12:13)

Corala Preoţească a Arhiepiscopiei Aradului la primul concert

Cântarea corală bisericească în zona noastră are o tradiţie deja consacrată şi apreciată de către credincioşi. Pentru a evidenţia acest fapt, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului a luat fiinţă Corala Preoţească a Arhiepiscopiei Aradului acum aproape două luni.

Pentru prima reprezentaţie corală a fost gândită şi pregătită o suită de aranjamente muzicale pentru cor bărbătesc cu temă specifică perioadei prepascale, prin osteneala şi priceperea C. Diac. Tiberiu Ardelean, profesor de muzică bisericească la Seminarul Teologic Ortodox Român din Arad, la care se adaugă efortul şi dăruirea Preacucernicilor Părinţi ai eparhiei înzestraţi cu dragoste şi ştiinţă faţă de cântarea bisericească, selectaţi să facă parte dintre membri coralei.

Astfel, în sera zilei de 25 martie a.c., după săvârşirea slujbei Acatistului Bunei Vestiri, biserica Catedralei Vechi a Aradului a devenit neîncăpătoare, pentru mulţimea credincioşilor şi a invitaţilor, reprezentanţi ai cultelor creştine din municipiul Arad, ai Instituţiilor de învăţământ, oficialităţi, reuniţi aici pentru a audia primul concert al Coralei Preoţeşti din Arhiepiscopia Aradului.

În deschiderea Concertului, PC Părinte Vasile Pop, Consilierul cultural al Sfintei Arhiepiscopii, a prefaţat reprezentaţia muzicală amintind audienţei contextul Postului Mare în care ne aflăm, o perioadă liturgică ce cheamă, prin excelenţă, la pocăinţă. Au fost astfel evidenţiate înţelesurile şi însemnătatea pocăinţei pentru viaţa unui creştin autentic, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos şi ale Sfinţilor Apostoli din Sfânta Scriptură, dezvoltate de Părinţii şi teologii Bisericii mai vechi sau mai noi. În acest cadru, Concertul prezentat, prin piesele alese, nu se vrea altceva a fi decât o invitaţie spre pocăinţă.

Cele şapte piese (Doamne, nu ne lepăda pe noi de la faţa Ta; Miluieşte-mă Dumnezeule; Mai marii popoarelor; Doamne răbdând toate; Acestea zice Domnul către iudei; Şi era la ora a şasea) cuprinse în reprezentaţie au fost împărţite în trei părţi, între care au fost intercalate scurte aprecieri şi explicaţii ale prezentatorului. Între acestea s-a amintit că acest concert este închinat Chiriarhului locului, la care se adaugă şi contextul oferit de tema generică anuală hotărâtă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Anul Crezului şi al Autocefaliei Ortodoxiei româneşti.

În final, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a mulţumit preoţilor corişti, ostenitorilor dar şi asistenţei pentru acest frumos buchet muzical oferit, ce promovează credinţa noastră, îi arată valorile nepreţuite şi cheamă spre bună înţelegere între oameni.

 

Slujire arhierească în parohia Chişineu-Criş

În Duminica a V-a din Postul Mare, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, însoţit de diac. Claudiu Condurache de la Catedrala Arhiepiscopală, a afectuat o vizită canonică în Parohia Chişineu-Criş I, Protopopiatul Arad, săvârşind Sfânta Liturghie în biserica parohială, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul a scos în evidenţă importanţa mesajului Evangheliei şi semnificaţia Duminicii a V-a din Postul Mare în calendarul prepascal. A îndemnat pe cei prezenţi să împărtăşească smerenia şi umilinţa Cuvioasei Maria Egipteanca şi să exprime căinţa pentru păcate în Taina Sfintei Spovedanii.

Arătând că pocăinţa înseamnă smerenie, lepădare de păcat şi înălţare în virtuţi în acelaşi timp, Înaltpreasfinţia Sa a exprimat un îndemn părintesc ca în această perioadă, prin participare la Sfânta Liturghie să căutăm unirea cu Hristos, pentru ca El să fie viu întru noi.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Liviu Savulov a mulţumit Ierarhului pentru participare şi slujire, oferind, totodată, prin intermediul tinerelor vlăstare ale parohiei un buchet de pricesne şi cântări bisericeşti specifice perioadei Triodului.

Hotărârea Sfântului Sinod nr. 892 din 24 februarie 2010: Trecerea unui cleric, a personalului monahal sau a absolvenţilor de teologie într-o altă eparhie sau jurisdicţie canonică; organizarea pelerinajelor.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 11 februarie 2010, a luat în examinare referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu necesitatea completării hotărârii nr. 2844/2008 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind trecerea unui cleric într-o altă eparhie din Biserica Ortodoxă Română sau în jurisdicţia canonică a unei alte Biserici Ortodoxe, cu prevederi privind personalul monahal, absolvenţii instituţiilor de învăţământ teologic din România, precum şi în legătură cu organizarea pelerinajelor.

În referatul Cancelariei Sfântului Sinod este semnalată înmulţirea, în ultima vreme, a cazurilor unor monahi (hirotoniţi sau nehirotoniţi) care părăsesc mănăstirile de metanie din ţară pentru a pleca fie în Muntele Athos, fie la mănăstiri dintr-o eparhie aparţinând altei Biserici Ortodoxe canonice, fără aprobarea Chiriarhului şi fără acordul Patriarhului României.

De asemenea, din referatul prezentat, rezultă că mai sunt cazuri de ieşire din jurisdicţia eparhiilor din Patriarhia Română cu încălcarea hotărârii Sfântului Sinod nr. 2844/2008 semnalate Patriarhiei Române cu adresa nr. 2021/4 februarie 2010 de către Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, privind pe Pr. Aurel Popescu şi Diac. Cristian Popescu, care au trecut din Arhiepiscopia Timişoarei în jurisdicţia Mitropoliei Belgiei (Patriarhia Constantinopolului), cu carte canonică din partea IPS Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, dar fără acordul Patriarhului României.

Având în vedere că este necesar ca Sfântul Sinod să-şi exprime preocuparea în scopul limitării acestor cazuri şi pentru prevenirea unor manifestări de neascultare şi abateri disciplinare care au un impact negativ asupra stării generale a clerului şi monahismului nostru, precum şi asupra vieţii bisericeşti în general.

Ţinând seama că în urma hotărârii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc din 8 ianuarie 2010, Cancelaria Sfântului Sinod, în acord cu prevederile art. 88 Iit. q) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, a făcut o serie de propuneri de completare a hotărârii nr. 2844/2008 a Sfântului Sinod.

Luând act că în ultima perioadă de timp, ierarhii din ţară şi din afara graniţelor ţării au semnalat Patriarhiei Române existenţa a numeroase cazuri de tineri absolvenţi de instituţii de învăţământ teologic din România care, fie după stagii de studii în străinătate, fie prin părăsirea ţării, solicită hirotonia atât pentru parohii aparţinând eparhiilor ortodoxe române, cât şi pentru parohii arondate altor jurisdicţii canonice din afara graniţelor ţării.

Constatând că această problemă a statutului tinerilor teologi care au studiat în instituţii de învăţământ teologic din România şi a raporturilor lor canonice cu eparhia care i-a recomandat la studii şi cu Patriarhia Română nu a fost reglementată printr-o hotărâre a Sfântului Sinod, fiind necesare măsuri clare pentru evitarea unor situaţii neplăcute, inclusiv prin completarea hotărârii nr. 2844/2008 a Sfântului Sinod, aşa cum a propus Cancelaria Sfântului Sinod.

Întrucât, în legătură cu pelerinajele ierarhilor, clericilor, monahilor şi monahiilor la locurile sfinte ale Ortodoxiei din afara graniţelor ţării, aflate în alte jurisdicţii canonice ortodoxe, în ultima perioadă de timp au existat situaţii în care cei care au participat la aceste pelerinaje au întâmpinat neajunsuri, deoarece nu au prezentat acordul Patriarhiei Române, astfel că şi în această problemă se impune completarea hotărârii Sfântului Sinod nr. 2844/2008;

În urma discuţiilor care au avut loc. pe marginea referatului prezentat de Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină, din care au fost reţinute următoarele propuneri de completare: în cazul clericilor (de mir sau din cinul monahal) care părăsesc eparhiile Patriarhiei Române fără aprobarea chiriarhului şi acordul Patriarhiei Române, să li se aplice pedeapsa caterisirii de către eparhia pe care o părăsesc; să se adreseze IPS Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului îndemnul de a retrage, în termen de o lună, cartea canonică dată Pr. Aurel Popescu şi Diac. Cristian Popescu pentru trecerea în altă jurisdicţie ortodoxă, fără aprobarea Patriarhului României, cu precizarea că pe viitor, ierarhii care nu respectă prezenta hotărâre sinodală vor răspunde în faţa Sfântului Sinod; necesitatea ca, la începutul anului 2010, proclamat de Sfântul Sinod „Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti în Patriarhia Română”, în contextul aniversării a 125 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală şi a 85 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie, ierarhii Sfântului Sinod să adreseze un Apel de suflet către toţi clericii şi mirenii ortodocşi români din afara graniţelor ţării, aflaţi – fără binecuvântare – în alte Biserici Ortodoxe surori sau în structuri bisericeşti necanonice, de a reveni în comuniune directă cu Biserica Mamă, adică în jurisdicţia canonică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

Ca urmare a votului exprimat cu unanimitate, plenul Sfântului Sinod a hotărât:

• Aprobă ca, ţinând seama de propunerile formulate de Cancelaria Sfântului Sinod, textul hotărârii nr. 2844/2008 a Sfântului Sinod, să fie completat şi reformulat, după cum urmează:

1. În spiritul prevederilor art. 10 alin. (6) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, potrivit cărora „Hotărârile organismelor centrale deliberative şi executive sunt obligatorii pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română”, toţi chiriarhii Bisericii Ortodoxe Române vor aplica hotărârea Sfântului Sinod nr. 2891/2007, în spiritul şi litera ei, completată şi reformulată astfel:

a. Cartea canonică de ieşire a unui cleric (de mir sau din cinul monahal) din Patriarhia Română se va emite de către chiriarhul român, la solicitarea unui ierarh străin, aparţinând unei jurisdicţii canonice ortodoxe, numai cu acordul Patriarhului României;

b. Clericul (de mir sau din cinul monahal) care primeşte Cartea canonică pentru intrarea într-o eparhie aparţinând altei Biserici Ortodoxe canonice nu poate sluji decât în cadrul comunităţilor acelei jurisdicţii străine, nu şi în comunităţi ortodoxe române aflate în respectivele eparhii ortodoxe;

c. Monahii care doresc sa plece din diferite eparhii ortodoxe române din ţară şi din afara graniţelor ţării în Muntele Athos sau în mănăstiri dintr-o eparhie aparţinând altei Biserici Ortodoxe canonice au îndatorirea canonică de a obţine, în prealabil, aprobarea scrisă a chiriarhului român, la solicitarea unui ierarh străin, aparţinând unei jurisdicţii canonice ortodoxe, numai cu acordul Patriarhului României:

d. Ierarhii din eparhiile aparţinând Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor României vor aduce la cunoştinţa Patriarhiei Române schimbarea statutului oricărui cleric sau student aflat la studii în străinătate, pentru evidenţă şi în vederea evitării unor situaţii tensionate între Bisericile Ortodoxe surori.

e. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ teologic ortodox din România pot solicita hirotonia pe seama unei comunităţi ortodoxe române aflate în eparhiile ortodoxe române din afara graniţelor ţării, numai cu aprobarea scrisă a chiriarhului român care i-a acordat binecuvântarea de studii si cu acordul Patriarhului României.

In „Jurământul” pe care absolvenţii facultăţilor de teologie ortodoxă din Patriarhia Română îl depun la încheierea studiilor, să fie prevăzut faptul că aceştia vor putea trece în jurisdicţia altei Biserici Ortodoxe canonice numai cu recomandarea chiriarhului lor şi cu aprobarea Patriarhului României.

2. Delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române vor discuta cu Bisericile Ortodoxe surori pentru realizarea unor înţelegeri în plan pastoral-misionar, în vederea asigurării unei pastor aţii adecvate pentru românii ortodocşi din ţările şi Bisericile respective.

3. Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române este îndatorat să solicite de la eparhiile Bisericii Ortodoxe Române din ţară şi din afara graniţelor ţării lista cu studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ teologic din Româniacare au plecat la studii în străinătate, cu sau fără binecuvântarea chiriarhului şi, pe cât este posibil, statutul actual al acestora, precum şi să comunice către facultăţile de teologie ortodoxă din Patriarhia Română hotărârea de completare a „Jurământului”, potrivit prezentei hotărâri a Sfântul Sinod.

4. Ierarhii care doresc să meargă în pelerinaj în diferite locuri sfinte ale Ortodoxiei din afara graniţelor ţării, trebuie să aibă scrisoare de recomandare din vartea Patriarhului României, pentru a evita situaţii neplăcute în raport cu Bisericile Ortodoxe canonice.

5. Clericii, monahii şi monahiile care doresc să meargă în pelerinaj în diferite locuri sfinte ale Ortodoxiei din afara graniţelor ţării trebuie să aibă recomandarea protopopului (stareţului/ei) şi aprobarea Chiriarhului locului, urmând ca pelerinajele să se organizeze, în principiu, numai prin intermediul birourilor de pelerinaje ale Patriarhiei Române sau ale eparhiilor.

6. Clericilor (de mir sau din cinul monahal) care părăsesc eparhiile Patriarhiei Române fără aprobarea chiriarhului şi fără acordul Patriarhiei Române li va aplica pedeapsa caterisirii de către eparhia pe care o părăsesc.

7. întrucât se constată că IPS Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului a emis o carte canonică în condiţii care contravin hotărârii Sfântului Sinod nr. 2844/2008 privind trecerea unor clerici ortodocşi români în alte jurisdicţii ortodoxe fără aprobarea Patriarhului României, i se adresează îndemnul de a retrage în termen de o lună cartea canonică dată Pr. Aurel Popescu şi Diac. Cristian Popescu de trecere în altă jurisdicţie ortodoxă fără aprobarea Patriarhului României, cu precizarea că, pe viitor, ierarhii care nu respectă prezenta hotărâre sinodală vor răspunde în faţa Sfântului Sinod.

8. Aprobă ca, la începutul anului 2010, proclamat de Sfântul Sinod „Anul omagial al Crezului Ortodox şi alAutocefaliei româneşti în Patriarhia Română”, în contextul aniversării a 125 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală şi a 85 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie, ierarhii Sfântului Sinod să adreseze un Apelde suflet către toţi clericii şi mirenii ortodocşi români din afara graniţelor ţării, aflaţi – fără binecuvântare – în alte Biserici Ortodoxe surori sau în structuri bisericeşti necanonice, de a reveni în comuniune directă cu Biserica Mamă, adică în jurisdicţia canonică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi care a fost dat publicităţii cu titlul „Apel launitate şi demnitate românească” (pe site-ul Patriarhiei Române www.basilica.ro.

Aducându-Vă la cunoştinţă această hotărâre a Sfântului Sinod, rugăm binevoiţi a lua măsurile necesarepentru punerea în aplicare şi publicarea în presa eparhială în vederea cunoaşterii şi respectării acesteia de către cler,monahi şi instituţiile de învăţământ din cuprinsul eparhiei.

Iconom al Tainelor lui Hristos

Sfântul Maslu în parohiile Arad-Bujac şi Sânleani-Livada.

În perioada Postului Mare majoritatea parohiilor noastre au obişnuit săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, în special Duminica, după slujba Vecerniei. La parohiile Arad-Bujac şi Sânleani-Livada, Taina Sfântului Maslu de obşte, în Duminica a IV-a, respectiv a V-a din Post a fost săvârşită de către Întâistătătorul eparhiei, înconjurat de soborul preoţilor slujitori. Pentru cei prezenţi, rugăciunea şi binecuvântarea arhipăstorului au fost prilej de reală mulţumire duhovnicească, Înaltpreasfinţia Sa rostind, în ambele prilejuri şi câte un cuvânt de învăţătură de mare profunzime.

Comemorare şi comuniune în biserica Parohiei Grădişte

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, împreună cu un sobor de preoţi, celor ai parohiei: pr. Viorel Merluşcă şi pr. Viorel Roja, alăturându-li-se pr. pensionar Teodor Gorea şi preoţii veniţi pentru parastasul fratelui Moise: pr. Iosif Toma de la Casa Centrală a Oastei Domnului din Sibiu şi pr. Gheorghe Ardelean, misionar în Protopopiatul Beiuş, diacon fiind părintele Gheorghe Contraş.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre vindecarea sufletească a slăbănogului, pe care Mântuitorul o acordă acestuia înaintea celei trupeşti, accentuând că orice boală trupească îşi are începutul într-una sufletească.

Un om al dragostei, la fel ca şi prietenii celui slăbănog, a fost şi fratele Moise Velescu a cărui parastas s-a slujit după încheierea Sfintei Liturghii. După săvârşirea acestuia, a luat cuvântul părintele Iosif Toma care a reamintit asistenţei calităţile fratelui Moise – bunătatea, smerenia, blândeţea, dragostea faţă de aproapele –, calităţi pe care, spunea părintele, le-a deprins de la Înaltpreasfinţitul Timotei, cu care acesta a avut o relaţie specială şi faţă de care avea un respect deosebit.

În după-amiaza zilei fraţii Oastei Domnului s-au întâlnit în biserica parohială pentru Adunarea frăţească prilejuită de comemorarea celui care a fost preşedintele Oastei vreme de mulţi ani. Astfel biserica s-a umplut de mulţimea celor care şi-au amintit de fratele Moise, de virtuţile sale, de viaţa sa. La Adunarea frăţească a participat şi Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei care le-a vorbit celor prezenţi despre misiunea lor în ziua şi în societatea de azi: acea de a aduce pace. Alături de Chiriarh au participat co-slujitori şi la Sfânta Liturghie, cărora li s-a adăugat şi pr. Cornel Clop, din parohia Răbăgani, Protopopiatul Beiuş. Toate cuvântările au fost transmise în direct, prin intermediul internetului, pe site-ul Oastei Domnului.

Lucrările Adunării s-au încheiat cu hotărârea ca în fiecare an, cu ocazia parastasului, să aibă loc la Arad, în biserica din Grădişte, biserica de suflet a fratelui Moise, adunarea Oastei Domnului, dovadă a comuniunii şi iubirii creştine.

Programul Sfintelor Slujbe speciale în Postul Mare

Vremea Postului Sfintelor Paşti este rânduită spre curăţirea sufletelor şi trupurilor. Sfintele Slujbe care se săvârşesc în perioada Postului cheamă credincioşii spre sfintele locaşuri mai mult decât în altă perioadă a anului. În locaşurile de cult din cuprinsul Sfintei Arhiepiscopii a Aradului, slujbele din Postul Mare se desfăşoară după următorul program:

  • la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime şi la Catedrala Veche:

– luni şi marţi – zile aliturgice, adică zile în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie – se vor oficia, dimineaţa, de la ora 8.00: Utrenia, Ceasurile şi Obedniţa. Aceleaşi slujbe vor continua şi în celelalte dimineţi până vineri, inclusiv, iar miercuri dimineaţa se va săvârşi prima liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite din acest post.
Seara, de la ora 17.00, în primele patru zile – adică de luni până joi – se va oficia slujba Pavecerniţei celei mari cu Canonul Sf. Andrei Criteanul – slujbe specifice perioadei Postului Mare. În această săptămână Biserica a rânduit ca slujba Canonului celui Mare a Sf. Andrei Criteanul să fie citită pe parcursul a patru zile, ea săvârşindu-se integral în miercurea din Săptămâna a 5-a din post;

– joi şi vineri dimineaţa, după slujbele menţionate, se va săvârşi Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite;

– sâmbăta, de la ora 8.00 Sfânta Liturghie iar seara, de la ora 17.00, Vecernia,

– în celelalte săptămâni ale postului, zilnic: de la ora 8.00, slujbele rânduite, iar seara de la ora 17.00.

  • la Sfintele Mănăstiri din cuprinsul eparhiei: Hodoş-Bodrog, Arad-Gai, Feredeu, schitul Bodrogul Vechi, schitul Roşia, schitul Almaş, schitul Tămand, sfintele slujbe se vor oficia zilnic, după tipicul din sfintele mănăstiri.
  • la bisericile parohiale, sfintele slujbe din perioada Postului Mare se vor desfăşura după următorul program:

miercuri: de la ora 9.00, Utrenia, Ceasurile şi Obedniţa, urmate de Sfânta Liturghie a darurilor mai înainte sfinţite.

de la ora 17.00, Denie.

vineri, de la ora 9.00 Utrenia, Ceasurile şi Obedniţa, urmate de Sfânta Liturghie a darurilor mai înainte sfinţite.

– sâmbătă: de la orele 17.00, Vecernia.

Prima Săptămână a Postului Mare are pentru creştinii ortodocşi o importanţă deosebită deoarece în pelerinajul duhovnicesc spre Sfânta Înviere suntem ajutaţi de slujbele Bisericii şi de o rânduială specială a postirii.