Arhive din categoria: Știri

Concert de colinde în parohia Sebiş

Duminică, 11 XII 2011 în Parohia Sebiş cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil a avut loc un concert extraordinar de colinde organizat de către  preot paroh protopop Ioja Beni.

Cei care au venit să le încânte auzul şi să aducă bucurie în sufletele credincioşilor au fost studenţii din Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Timişoara condus de emeritul preotul paroh Nicolae Belean.

Concertul a început la orele 18:00. Pentru început, pr. paroh protopop Ioja Beni le-a adresat oaspeţilor un cuvânt de bun venit, mulţumindu-le pentru onoarea făcută parohiei de a putea fi gazda acestor tineri talentaţi.

În mijlocul bisericii pline de credincioşi, tinerii au început să cânte colinde tradiţionale care vesteau apropierea Naşterii Domnului. Din repertoriul lor bogat şi variat amintim colinde binecunoscute precum: Moş Crăciun, Floricica, Din an în an… etc.

A preluat cuvântul apoi preotul prof. dr. Belean Nicolae care a explicat credincioşilor importanţa Postului Crăciunului şi a colindelor.

Şi chiar dacă „drumul-i lung”, după cum au mărturisit colindătorii, ei nu au obosit, pentru a parafraza celebrul colind şi de la Sebiş au pornit înspre Parohia Prăjeşti pentru a onora invitaţia preotului paroh Rus Mercea Cătălin. Şi aici, virtuoşii colindători au mai susţinut un concert de colinde în prezenţa părintelui protopop şi a numeroşilor credincioşi din parohie şi din parohiile învecinate.

Clipe de înălţare sufletească la noul spital din oraşul Ineu

Miercuri, 9 februarie, în oraşul Ineu din Arhiepiscopia Aradului, a avut loc săvârşirea slujbei Aghiasmei mici sau a Sfeştaniei la noul Spital orăşenesc, care a fost dat în folosinţă cu puţin timp în urmă, după finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea cu echipamentele necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor medicale. Slujba a fost oficiată de către  părintele protopop Moise Nica, protopopul Ineului, de părintele spitalului Felician Crăciun şi diaconul Dan-Marius Braiţ.

Prin slujba Sfeştaniei, Biserica este prezentă în viaţa credincioşilor, sfinţind toate lucrurile de care au nevoie în viaţa lor, pentru a o face mai bună, mai frumoasă şi mai uşoară, spre binele lor şi slava lui Dumnezeu.

După slujba Aghiasmei mici, preoţii au sfinţit fiecare salon, cât şi pe cei prezenţi: cadre medicale şi pacienţi, deoarece prin stropirea cu apă sfinţită, care are putere harică, se câştigă întărirea sănătăţii, vindecarea bolilor trupeşti şi sufleteşti.

La sfârşitul slujbei, părintele protopop, în cuvântul său de înălţare sufletească, a arătat că: “Astăzi am chemat ajutorul şi binecuvântarea lui Dumnezeu, aşa după cum o face orice creştin, deoarece orice lucru trebuie să-l începem cu Dumnezeu, pentru că acolo unde este El cu harul Său, nici un lucru nu e greu. Cele mai importante momente din viaţa omului sunt binecuvântate de Biserică, purtând pecetea nevăzută a Harului dumnezeiesc. Ne găsim în clipa în care Biserica, prin preoţii săi, dă sfânta ei binecuvântare acestui spital, acestei case de oaspeţi, care îi primeşte pe aceia, care zac întru neputinţă trupească şi sufletească.”

În încheiere, părintele Felician Crăciun a adresat mulţumiri părintelui protopop, părintelui diacon, doamnei Director a Spitalului Geta Bogdan, cadrelor medicale, precum şi tuturor celor prezenţi.

Liturghie arhierească la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Arad

În Duminica XXXIII-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu Arhiepiscop al Aradului, a celebrat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din incinta Spitalului Clinic Judeţean din Arad.

Această zi a fost una de mare bucurie duhovnicească atât pentru părintele dr. Pavel Vesa, preotul duhovnic de la această unitate spitalicească, precum şi pentru cadrele medicale şi credincioşii participanţi la acest moment deosebit.

Duminica a XXXIII-a coincide, anul acesta cu începutul Triodului care prin frumuseţea cântărilor specifice acestei perioade  şi prin prezenţa IPS dr. Timotei Seviciu, au dat o conotaţie cu totul deosebită acestei zile de sărbătoare.

Sfânta Liturghie a fost celebrată de IPS Timotei alături de pr. dr. Pavel Vesa şi pr. Cornel Neamţiu iar răspunsurile la strană au fost date de un grup vocal condus de prof. Paul Krizner.

În cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţia Sa a subliniat importanţa începutului Triodului, ca un urcuş duhovnicesc pe care trebuie să-l parcurgem fiecare din noi, îndemnându-ne la rugăciune şi la smerenie, dând exemplu vameşului din pericopa evanghelică şi nu precum fariseul să aşteptăm slava deşartă de la oameni.

Viaţa este darul lui Dumnezeu şi ea trebuie acceptată aşa cum este de aceea trebuie să ne rugam pentru cei ce suferă în acest spital mulţumind lui Dumnezeu pentru toate.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele duhovnic dr. Pavel Vesa a mulţumit Înaltpreasfinţitului dr. Timotei Seviciu pentru vizita canonică efectuată în biserica noastră comparând acest moment cu vizitele canonice efectuate de Episcopul Procopie Ivascovici care au fost menţionate în scris de renumitul scriitor Ioan Slavici. Nu în ultimul rând s-a subliniat importanţa unui lăcaş de cult ortodox în incinta spitalului ca un izvor de apă vie pentru tămăduirea trupurilor şi a sufletelor celor bolnavi şi internaţi în această instituţie sanitară.

Chiar dacă timpul, parcă s-a scurs nespus de repede, în această Duminică binecuvântată de Dumnezeu, rămâne totuşi bucuria duhovnicească în sufletelor tuturor că în această zi IPS dr. Timotei Sevicu a vizitat Biserica monument istoric datată de la anul 1724 şi strămutată pe cheltuiala vrednicei de pomenire acad. Cornelia Bodea şi prin grija pr. dr. Pavel Vesa.

 

Proiect „Leonardo da Vinci” la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale dr. Timotei Seviciu, arhiepiscop al Aradului, două grupuri de câte zece elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad din clasele a XI-a şi a XII-a, însoţiţi de pr. prof. Dacian-Emilian Nan şi de diac. prof. Paul-Tiberiu Ardelean vor pleca duminică, 27 februarie 2011, în Germania, la Leipzig, respectiv la Hanovra pentru derularea unui proiect „Leonardo da Vinci”, intitulat „Paşi spre mai bine!”. Acest proiect se realizează în parteneriat cu instituţii diaconale protestante şi parohii ortodoxe din Germania (Centrum fur Erwachsenenenbildung Tagungs-und Gastehaus din Hanovra, Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Gheorghe” din Lepzig – organizaţii de primire; şi Wisamar Bildungsgesellshaft mbH i.Gr. din Lepzig – organizaţie intermediară).

Seminariştii vor beneficia de un stagiu de formare în domeniul asistenţei sociale în instituţii cu caracter social din Leipzig şi Hanovra. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele care urmează a fi dobândite de către elevi vizează desăvârşirea activităţii pastoral-misionare şi dobândirea de experienţă practică în organizarea de activităţi filantropice. De asemenea sunt vizate finalităţi legate de aplicarea cunoştinţelor din domeniul spiritualităţii şi moralei ortodoxe în viaţa comunităţii, în context misionar, pastoral şi liturgic, de furnizarea unor servicii sociale prin dezvoltarea de programe şi proiecte de asistenţă socială la nivel de comunitate, de promovarea dialogului intercultural, interlingvistic, şi interconfesional în spiritul ecumenismului, al înţelegerii şi al respectului reciproc.

În Germania seminariştii arădeni vor studia şi vor analiza particularităţile structural funcţionale şi manageriale ale instituţiilor filantropice din Germania patronate de Biserică, vor afla care sunt tipurile de servicii sociale oferite în cadrul organizaţiei de primire, vor experimenta metode şi tehnici utilizate în practica centrelor de tinere, a centrelor de zi pentru copii, a şcolilor speciale, a caselor de îngrijire medicală, vor realiza modele de proiecte în vederea rezolvării problemelor sociale identificate, precum şi alte activităţi specifice. În fiecare zi în care se va desfăşura proiectul (28 februarie – 13 martie 2011) sunt programate activităţi precise în vederea atingerii obiectivelor propuse. De asemenea, vor fi realizate o serie de excursii în alte centre (Wittenberg, Bonn etc.) în vederea lărgirii orizontului cultural al elevilor.

Activităţile din cadrul proiectului vor fi monitorizate de către părintele inspector diac. prof. Florin Sirca, inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad (Lepzig) şi de către pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, directorul Seminarului arădean (Hanovra), care vor transmite de la faţa locului noutăţi legate de realizarea efectivă a proiectului.

 

Cerc misionar la Parohia Vărădia de Mureş

Vineri, 18.02.2011, începând cu orele 10.00 s-a desfăşurat întâlnirea preoţilor din cercul misionar Săvârşin. Gazda acestui eveniment a fost părintele Mili Mihai, paroh al parohiei Vărădia de Mureş. Preacucernicia sa a prezentat tema „Particularităţile Triodului”, dat fiind faptul ca Biserica Ortodoxă a intrat în perioada Triodului, părintele subliniind  că: „Triodul sau perioada Triodului este  timpul sau vremea din anul bisericesc în care ne pregătim pentru prăznuirea şi întâmpinarea marelui praznic al Învierii Domnului”.

În primele trei duminici, Biserica prin învăţătura din Sfintele Evanghelii, ne pregăteşte pentru Sfântul şi Marele  Post al Paştilor, de aceea aceste duminici se numesc „duminici premergătoare sau pregătitoare începutului Postului”, a mai adăugat  părintele în expunerea sa.

În a doua parte a întâlnirii, preoţii prezenţi au discutat dspre specificul acestei perioade şi despre slujirea Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte Sfinţite care este centrul acestei perioade liturgice, Deniile şi toate celelalte rânduieli pe care le găsim în cartea cu acelaşi nume „Triod”.

Întâlnirea acesta a fost de un real folos şi sprijin preoţilor din cercul misionar Săvârşin, reamintindu-ne de modul cum se slujeşte Sfânta Liturghie a Darurilor, de pregătirea Sfintelor Daruri, ştiut fiind faptul ca această Liturghie este pe bună dreptate numită „Solemna Împărtăşanie.”

La final, părintele paroh a precizat că: „în acest referat am pus câteva idei şi gânduri din mulţimea învăţăturilor  Sfintei Evanghelii, de la Sfintele Liturghii şi meditaţii la Sfintele Denii care se fac în special în această perioadă.”

Slujire arhierească la Spitalul TBC Arad

Cercetarea celor aflaţi în suferinţă pe patul de spital reprezintă o grijă permanentă a Bisericii prin prezenţa, dăruirea şi activităţile preoţilor din unităţile medicale.

În Duminica a XXXIV-a după Rusalii bolnavii internaţi în Spitalul TBC din Arad s-au bucurat de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a slujit Sfânta Liturghie în capela cu hramul Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan din incinta Spitalului.

În cuvântul de învăţătură rostit, Înaltpreasfinţia Sa a explicat câteva din implicaţiile pe care această pildă rostită de Fiul lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât între cei prezenţi s-au putut regăsi credincioşi de toate vârstele. Astfel, Înaltpreasfinţia Sa a menţionat că în starea tatălui sau a vreunuia din fii poate fi orice om, îndemnând la dragostea părintească, iubitoare şi jertfelnică a tatălui, la pocăinţă sinceră ca a fiului risipitor şi totodată să ne ferim de invidia şi neputinţa iubirii de frate a celui mai mare. Chiriarhul Aradului i-a îndemnat pe cei prezenţi să aibă nădejde în purtarea de grijă a Tatălui ceresc care întotdeauna aşteaptă şi priveşte spre depărtare, căutând la cel plecat în ţara îndepărtată, de multe ori boala sau suferinţa fiind cele care-l fac pe om să se întoarcă spre Dumnezeu.

Cei prezenţi s-au rugat pentru sănătatea lor şi a tuturor celorlalţi bolnavi internaţi în spital, părintele Rovin Petruşe, slujitor în această unitate medicală mulţumind Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru bucuria făcută şi pentru cuvintele de încurajare transmise.

Ultima actualizare (Luni, 28 Februarie 2011 10:59)

Racla cu moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena de la catedrala patriarhală din București au ajuns în Arhiepiscopia Aradului

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o delegație condusă de Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a adus racla cu moaștele Sfinților Împăraţi Constantin și Elena de la Catedrala patriarhală din București. Moaștele au fost întâmpinate la intrarea în judeţul Arad, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop dr. Timotei, alături de subprefectul Aradului domnul Radu Stoian, alte oficialităţi judeţene  şi o parte din Permanenţa Eparhială. De acolo, în coloană oficială, moaştele au fost duse spre binecuvântare la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, unde au fost întâmpinate de obştea sfintei mănăstiri, în frunte cu Părintele Stareţ arhim. Nestor Iovan şi credincioşii din împrejurimi. În biserica nouă a mănăstirii s-a oficiat o slujbă de mulţumire pentru aceste zile de misiune în Arhiepiscopia Aradului.

La ceas de seară, delegaţia a fost întâmpinată în faţa Catedralei Arhiepiscopale din Arad, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, însoţit de Permanenţa Centrului Eparhial, oficialităţile judeţene şi locale, după care sfintele moaşte au fost purtate în procesiune în jurul Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Treime”. După înconjurarea catedralei, au fost depuse în sfântul locaș alături de racla cu moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, unde vor rămâne spre închinare și binecuvântarea credincioșilor arădeni până miercuri dimineaţa.

Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, după ce a transmis cuvântul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, i-a dăruit Înaltpreasfințitului Timotei, din partea Preafericirii Sale, icoana și medalia omagială a Sfinților Împărați și cartea lui Eusebiu de Cezareea cu Viața Împăratului Constantin.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a transmis Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cuvânt de mulţumire pentru toată purtarea de grijă care o are faţă de arădeni, şi a mulţumit Preasfinţitului Varsanufie pentru osteneala de-a aduce spre închinare sfintele moaşte în partea de vest a ţării.

Moaştele vor rămâne în Catedrala Arhiepiscopală până miercuri dimineaţa, când vor fi duse la Mănăstirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul” din cartierul arădean Gai, unde vor poposi vreme de o oră, după care se vor întoarce la Catedrala Patriarhală din Bucureşti.

Cuvânt la înfiinţarea Episcopiei Devei şi Hunedoarei

Preafericite Părinte Patriarh,

Înalţipreasfinţiţi Arhiepiscopi şi Mitropoliţi,

Înalţipreasfinţiţi Arhiepiscopi,

Preasfinţiţi Episcopi, Episcopi Vicari şi Arhierei Vicari,

Onorate Autorităţi,

Stimaţi reprezentanţi ai instituţiilor, inteprinderilor şi unităţilor locale,

Iubiţi oaspeţi, credincioşi şi credincioase,

În ajunul acestei sărbători, în cuvântul rostit la Arad, odată cu ridicarea în rang a episcopiei, am socotit potrivit a reaminti că nu s-ar putea aborda cronica acesteia fără o referire directă la judeţul Hunedoara. Ori, după cum precizează monografia Eparhiei Aradului, judeţul Hunedoara trebuie privit ca o carte de istorie deschisă, frumuseţile naturale îmbinându-se în mod armonic cu urmele istorice şi artistice care atestă vechimea şi continuitatea noastră neîntreruptă pe aceste meleaguri. Datorită, pe de-o parte aşezării sale geografice, iar pe de alta mulţumită bogăţiilor de tot felul ale solului şi subsolului, ţinutul hunedoarean a fost locuit din timpurile cele mai îndepărtate. În nici o parte a ţării nu sunt reprezentate atât de bine urmele dacice decât în munţii Orăştiei. Tot aşa de bine este reprezentată civilizaţia romană, singurii care au trăit pe aceste meleaguri de la formarea lor ca popor distinct şi până azi sunt românii, ei au apărut în zarea istoriei cu organizaţiile lor naţionale, în frunte cu cnezi, juzi şi voievozi, cu moşiile şi drepturile lor. De aci s-a ridicat vestitul erou Iancu de Hunedoara, murind în 1456 ca apărător al Europei împotriva invadatorilor. Se ştie prietenia familiei cu Sfântul Voievod Ştefan cel Mare al Moldovei. Tot de aici a pornit şi reacţiunea împotriva asupririi naţionale şi sociale prin răscoala din 1784, condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, ultimul originar chiar din loc. De asemenea, aici s-au purtat şi eroicele lupte din anii revoluţionari 1848-1849 sub conducerea eroului naţional Avram Iancu. Teritoriul fostului comitat al Zărandului, desfiinţat în 1876 şi împărţit la comitatele Arad şi Hunedoara a fost leagănul celor două mari revoluţii ale românilor. Astăzi, acest minunat ţinut românesc se înalţă tot mai sus spre zări de lumină, progres şi bunăstare. Monumentele istorice şi arheologice ale trecutului sunt scoase la lumină conservate şi puse în valoare şi prin grija Bisericii. Sfinte locaşuri ca cele din Densuşi, Strei, Ostrov, Gurasada, Colţ, Prislop şi alte multe sunt ilustrative. La fel, nume de sfinţi ca Nicodim de la Tismana, Cuviosul Ioan de la Prislop sau de mari duhovnici ca Arsenie Boca şi Ioan Sabău sunt grăitoare. Nu adâncim mai mult frământările istorice ale hunedorenilor, ci ne mulţumim a sublinia însemnătatea celor 60 de ani petrecuţi laolaltă cu arădenii. Cu toţii au îngregistrat o dezvoltare uniformă şi au urmat dezideratul uniformizării cultice, chiar dacă tradiţiile fiecărei zone au fost distincte. Au avut împreună aceleaşi inteprinderi economice bisericeşti ca de pildă atelierul de lumânări, de croitorie, de legătorie a cărţilor, casa de ajutor reciproc a clerului, aceleaşi tipărituri, monografii, cărţi de învăţătură, istorie ecleziastică şi naţională şi reviste între care „Biserica şi şcoala” şi „Calea Mântuirii”, aceleaşi şcoli ca seminarul teologic din Arad şi cel monahal liceal din Pislop, facultatea de teologie cu profilurile de asistenţă socială şi litere, cu dascăli şi ucenici din ambele judeţe, fără deosebire. La ceas de despărţire, mai bine zis de viaţă nouă cu avânt sporit şi fără a reconstitui pe deaîntregul trecutul, adică întoarcerea la unirea din 1949, mărturisim că Episcopia Hunedoarei faţă de cea arădeană are un număr mai mare de preoţi şi credincioşi, parohii şi mănăstiri şi se poate mândri în oraşul de reşedinţă cu o catedrală nouă şi trei noi biserici iar în judeţ cu nouă noi mănăstiri şi două încă în construcţie pe lângă alte edificii sau bunuri bisericeşti adaose la cele vechi. În răstimpul de referinţă s-au construit 58 de biserici din temelii, 19 fiind în construcţie, iar case parohiale noi – 14, sedii protopopeşti – 3. Exprimăm Preafericirii Voastre, Înaltpreasfinţiţilor şi Preasfinţiţilor membri ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre cele mai alese mulţumiri pentru modul chibzuit în care a răspuns dorinţelor clerului şi poporului hunedoarean în împlinirea aşteptărilor pe măsura înfăptuirilor înaintaşilor ca şi a năzuinţelor de viitor. Dorim în rugăciune fierbinte către Bunul Dumnezeu ca noul ierarh împreună cu preoţii şi credincioşii săi să aibă întru toate bunăsporire cu sănătate şi lungime de zile, noi mulţumind pentru colaborarea rodnică din trecut şi cu anticipaţie pentru cea viitoare în comuniunea frăţească după chipul Sfintei Treimi, Căreia se cuvine slava în veci.

 

+ TIMOTEI

Arhiepiscop al Aradului

Timp de înfrânare şi rugăciune – Cerc Pastoral la Buteni

Biserica a rânduit, după  porunca lui Dumnezeu anumite timpuri de trăire în înfrânare şi rugăciune deosebită. Înaintea marilor praznice, în cazul de faţă a Naşterii Domnului, rânduiala postului are rostul unei şcoli duhovniceşti în care sunt chemați credincioşii pentru îmbunătăţirea vieţii trupeşti şi sufleteşti.

Duminică, 21 noiembrie a.c., în Parohia Buteni, Protopopiatul Sebiş din cadrul Arhiepiscopiei Aradului a avut loc întâlnirea preoţilor Cercului pastoral-misionar II – Buteni. Întâlnirea a fost condusă de către coordonatorul Cercului, preotul Marian Ciucur din parohia Buteni.

În Biserica cu hramul Bunavestire din Buteni s-a săvârşit slujba Vecerniei de către soborul preoţilor aparţinători Cercului misionar, răspunsurile fiind date de către corul bisericesc care la sfârşitul slujbei a susţinut un concert de colinde.

În cadrul Vecerniei părintele Flavius Petcuţ de la Parohia Cărand a rostit un cuvant de învăţătură. După slujbă preoţii au dezbătut tema „Gânduri despre post” susţinută de către preotul gazdă, Marian Ciucur. Din gândurile şi ideile evidenţiate reţinem câteva:

Ca o mamă bună, care se îngrijeşte de binele vremelnic şi cel veşnic al credincioşilor, în vremea postului, omul găseşte cerul deschis şi pe Dumnezeu mai milostiv şi mai iertător. Se potriveşte cuvântul Apostolului Pavel: „La vremea potrivită te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii” (II Cor. 6.2). Postul stă în înfrânarea trupului de la anumite mâncări, băuturi şi gânduri rele.

Porunca postului este foarte veche, e cea dintâi poruncă ce s-a dat oamenilor pe pământ. Trebuie să postim deoarece „trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului” (Galateni 5,17). În fiecare om între trup şi suflet este o luptă  mare pentru stăpânire. Armele trupului sunt poftele lui neânfrânate, iar sufletul nu are arma mai puternică asupra trupului decât postul. Mai postim pentru că trebuie să urmăm exemplul lui Iisus şi al sfinţilor.

Trebuie să postim în duh de pocăinţă, de întoarcere la Dumnezeu după cum ni se spune prin profetul Ioil: „Întoarceţi-vă la Mine din toată inima voastră cu postiri, cu plâns şi cu tânguire. Sfâşiaţi inimile şi nu hainele voastre și întoarceţi-vă către Domnul Dumnezeul vostru căci El este milostiv şi îndurat.” (Ioil 2, 12-13)”.

Pe marginea temei s-au purtat discuţii de către toții preotii prezenţi, apoi s-au stabilit teme pentru urmatoarele întruniri.