Arhive din categoria: Știri

Şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti

În ziua de 9 februarie, A.C., în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ din Palatul Patriarhiei s-a desfăşurat şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti (ANB), sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Şedinţa a fost precedată de oficierea în Catedrala patriarhală a Sfintei Liturghii şi a unui Te Deum.

În deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat caracterul festiv al evenimentului prilejuit de împlinirea pe data de 4 februarie 2010 a 85 de ani de patriarhat în BOR. Preafericitul Părinte a subliniat semnificaţia acestui act istoric şi a evocat memoria celor cinci fericiţi întru adormire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu. De asemenea, Preafericirea Sa a adus în discuţie demersurile şi eforturile care trebuie făcute pentru demararea în acest an a lucrărilor pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamurilor, care reprezintă „dorinţa-program a primului patriarh al României, Miron Cristea, rămasă vie în conştiinţa tutoror Patriarhilor BOR“. A fost prezentată membrilor ANB ultima machetă a proiectului, rezultat al ultimului simpozion tematic-consultativ desfăşurat în 9-10 decembrie 2009.

Participanţii au vizionat apoi un film produs de TRINITAS TV, care evocă istoria idealului construirii unei Catedrale a Mântuirii Neamului în Bucureşti, dar şi eforturile ce au fost depuse în acest sens.

După vizionarea filmului a avut loc lansarea Enciclopediei Ortodoxiei Româneşti, „tipărită în condiţii grafice de excepţie la Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune, fiind o premieră pentru Biserica Ortodoxă Română“, spune Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Activitatea BOR în anul 2009

În cadrul şedinţei, a fost examinat şi aprobat Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009, în ceea ce priveşte „lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică, organizatorică, administrativă, construirea de noi lăcaşuri de cult, viaţă monahală, învăţământ teologic şi religios în şcolile publice, patrimoniul cultural bisericesc, activitatea cultural-misionară şi editorial-tipografică, relaţiile cu alte culte, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate, relaţiile bisericeşti şi interreligioase etc“, anunţă Biroul de Presă.

Au fost evidenţiate ridicarea a şase eparhii la rangul de arhiepiscopie şi acordarea rangului de arhiepiscop onorific la doi ierarhi, cele 19 vizite canonice în eparhii ortodoxe româneşti din ţară şi străinătate efectuate de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi organizarea la Bucureşti a pelerinajului cu moaştele Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Grigore de Nyssa, cu prilejul sărbătorii Cuviosului Dimitrie cel Nou (24-28 octombrie 2009). A mai fost evidenţiată opera social-filantropică din cuprinsul Patriarhiei Române în care funcţionează „394 aşezăminte social-filantropice, dintre care: 88 aşezăminte pentru copii, 89 aşezăminte pentru vârstnici, 65 de centre pentru asistenţa familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, 92 cantine şi brutării sociale, 25 centre medico-sociale şi policlinici, 14 centre de diagnostic şi tratament pentru persoane cu nevoi speciale, şasecentre pentru persoanele fără adăpost, patru centre pentru victimele violenţei familiale şi agresori, două centre pentru victimele traficului de persoane, nouă grădiniţe şi centre educaţionale etc. De serviciile şi proiectele sociale desfăşurate în eparhii (335 programe sociale), în anul 2009 au beneficiat 629.459 persoane, din care: 152.270 copii, 26.324 persoane cu dizabilităţi, 333.882 persoane vârstnice şi 116.979 familii sărace etc.

În anul 2009, pentru susţinerea activităţilor social-filantropice şi sprijinirea celor asistaţi şi a sinistraţilor, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproximativ 45.000.000 lei“, mai precizează Biroul de Presă.

Între activităţile cultural-misionare a fost remarcată lucrarea desfăşurată de Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, format din Radio Trinitas, Televiziunea TRINITAS, publicaţiile Lumina, Agenţia de Ştiri BASILICA şi Biroul de Presă, care a devenit unul dintre cele mai importante şi eficiente mijloace misionare ale Bisericii Ortodoxe Române în societatea de astăzi.

În zilele de 10-11 februarie 2010, la Reşedinaţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va avea loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Pe ordinea de zi se află probleme de actualitate ale vieţii bisericeşti interne şi externe.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

 

Hotărârile Sfântului Sinod întrunit în şedinţa de lucru desfăşurată la Reşedinţa Patriarhală în zilele de 10 – 11 februarie

În zilele de 10 şi 11 februarie 2010, la Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Dintre hotărârile luate menţionăm:

– Publicarea la Editura Institutului Biblic şi de Misiune în cursul anului 2010, proclamat de către Sfântul Sinod„Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti”, a volumelor 1) Autocefalie, libertate şi demnitate, 2) Autocefalie şi responsabilitate şi 3) Autocefalie şi comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog şi cooperare externă (1885-2010);

– Extinderea anul acesta la nivel naţional a programului socio-educaţional de prevenire a abandonului şcolar ALEGE ŞCOALA!, iniţiat de Patriarhia Românăîn 2008 şi derulat până în prezent în parteneriat cu fundaţia World Vision-România în 10 eparhii din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei;

– Sfântul Sinod a apreciat rezultatele programului social-filantropic MASA BUCURIEI, iniţiat în urmă cu un an de către Patriarhia Română şi Societatea Selgros Cash&Carry S.R.L., prin care a fost sprijinită activitatea a 153 de instituţii social-filantropice ale Bisericii care acordă asistenţă în mod constant pentru aproape 14.000 persoane aflate în dificultate. Ca atare, s-a hotărât continuarea programului în toate eparhiile şi cooptarea a noi parteneri.

 
Sfântul Sinod a definitivat Scrisoarea pastorală către clerul şi credincioşii ortodocşi în legătură cu colecta organizată în toate bisericile şi mânăstirile în Duminica Ortodoxiei (prima din Postul Sfintelor Paşti, 21 februarie 2010) pentru Fondul Central Misionar, destinat lucrării misionare, sociale şi caritative a Bisericii Ortodoxe Române.
Sfântul Sinod a adresat un Apel la unitate şi demnitate românească către clerul şi credincioşii din diaspora românească.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, membrii Sfântului Sinod s-au întâlnit în şedinţă de lucru astăzi, in ziua de 10 februarie a.c., la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti. Lucrările ședinței au fost precedate de slujba de Te Deum săvârșită în Catedrala Patriarhală

 
În cuvântul de deschidere a lucrărilor Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus: „Trebuie să ducem mângâiere, întărire în credinţă şi în comuniune în Eparhiile pe care le reprezentăm aici. Este frumoasă de asemenea Evanghelia care s-a citit după Apostol, care a arătat prezenţa lui Hristos din ceruri între cei care pe pământ se adună în numele Domnului. Această prezenţă nevăzută, dar reală, a lui Hristos acolo unde oamenii se roagă şi cheamă numele Domnului, este văzută prin roadele pe care le dă ea atunci când noi avem duhul lui Hristos. Iar rugăciunea pătrunzătoare şi foarte inspiratoare care se citeşte totdeauna în Slujba de Te Deum, când se deschid lucrările Sfântului Sinod, în Biserica Ortodoxă, este de asemenea pentru noi o lumină mare, pentru că ne arată mai întâi pilda ierarhilor rugători, mărturisitori, ai credinţei şi lucrători în Biserica neamului nostru şi apoi se cere să lucrăm în duh de frăţietate şi să cere ca duhul de învrăjbire, de pizmuire, de dezbinare să fie alungat prin puterea Duhului Sfânt”.

De asemenea, Preafericirea Sa a vorbit despre pericolele cu care se confruntă omul contemporan: „Fenomenul migraţiei a făcut ca nimic să nu mai fie tradiţional, stabil. Europa se secularizează din ce în ce mai mult şi toate aceste noi mutaţii cer de la Biserica noastră să fie în stare de priveghere de rugăciune şi să căutăm împreună, numai împreună, soluţii noi pentru probleme noi, păstrând fidelitatea faţă de Hristos şi faţă de Evanghelie. Propunem ca în viitor, la începutul fiecărei şedinţe a Sfântului Sinod să avem o meditaţie despre slujirea preoţească şi arhierească în Biserică, făcută pe baza Sfintei Scripturi, pe baza unor scrieri ale Sfinţilor Părinţi privind slujirea arhierească, lucrarea sinodală şi lucrarea în comuniune. Spun aceasta pentru că nu e normal să intrăm direct în lucrările administrative fără să medităm puţin asupra sensului şi finalităţii lucrărilor noastre”.

 

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Corala preoţilor din Arhiepiscopia Aradului

Astăzi, 4 februrie 2010, ziua când se împlinesc 85 de ani de Patriarhat ai Bisericii Ortodoxe Române, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a fost constituită Corala preoţilor din Arhiepiscopia Aradului.

Reuniţi în cadrul oferit de Aula Magna „Ilarion V. Felea” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, preoţii cooptaţi pentru această formaţiune corală au avut bucuria de a primi binecuvântarea de început a Chiriarhului.

În cuvântul de întâmpinare, P. C. Părinte Vasile Pop, consilierul cultural al Arhiepiscopiei, a arătat că această zi va rămâne înscrisă în calendarul evenimentelor bisericeşti locale, ca o zi istorică, deoarece ea marcheazăreînvierea unei mai vechi tradiţii aici. A mulţumit în numele celor prezenţi Arhipăstorului pentru părinteasca purtare de grijă, îndrumare şi încurajare în realizarea acestei frumoase iniţiative.

În alocuţiunea sa, Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, a oferit câteva motivaţii privind necesitatea acestei corale: „După vizita de anul trecut a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în oraşul nostru, cu ocazia ridicării în rang a Episcopiei Aradului, la rang de Arhiepiscopie, responsabilităţile de ordin misionar-duhovnicesc au crescut pe măsură, astfel că una dintre acestea este legată de păstrarea şi continuarea frumoasei tradiţii locale legată de muzica bisericească, între care cea corală este una recunoscută la nivel naţional. Aşadar, iniţiativa de readucere la viaţă a coralei preoţilor exprimă dragostea noastră faţă de cântarea bisericească specifică zonei, precum şi cinstirea ce o arătăm înaintaşilor noştri ce s-au evidenţiat în această latură a vieţii bisericeşti. Exprimăm aici şi bucuria pentru faptul că Diac. Tiberiu Ardelean, profesorul de muzică la Seminarul Teologic Ortodox din Arad şi dirijorul invitat să conducă această formaţie corală, a obţinut o diplomă patriarhală ca cel mai bun dirijor, la ultimul concurs naţional, ceea ce ne oferă garanţia că reprezentaţiile acestei corale preoţeşti îi vor urma exemplul”.

Corala va avea repetiţii în ziua de luni a fiecărei săptămâni, pentru a pregăti diferite concerte cu ocazia marilor praznice şi a sărbătorilor bisericeşti mai importante.

Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi la Facultatea de Teologie din Arad

Ca în fiecare an, patronii spirituali ai şcolilor teologice, Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, au fost sărbătoriţi de ziua prăznuirii lor, 30 ianuarie (2010), şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

Manifestările au debutat cu oficierea Sfintei Liturghii la vechea catedrală din Arad, părinţii profesori slujitori dimpreună cu studenţii şi credincioşii parohiei Arad- Centru bucurându-se de împreuna slujire, binecuvântarea şi povăţuirea omiletică a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop, Dr. Timotei Seviciu, Chiriarhul locului. În cuvântul său, Înaltpreasfinţia sa a oferit o exegeză a textelor scripturistice, lecturate în cadrul slujirii liturgice, aplicată la mărturia acestor Părinţi ai Bisericii, pentru unitatea de credinţă a Bisericii, nu numai pentru vremea lor ci şi pentru vremea noastră.

Oficiul liturgic a continuat în Aula „Ilarion V. Felea” a facultăţii, cu un program duhovnicesc, alături de cei amintiţi fiind şi D-na. Prorector, Prof. univ. dr. Florentina Munteanu, din partea Rectoratului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. În acest cadru deosebit, Pr. Lect. dr. Nicu Breda, profesor de Patrologie, a prezentat un studiu teologic intitulat Sfinţii Trei Ierarhi şi aspectele sociale ale vremii lor. A urmat apoi un scurt buchet de cântări bisericeşti, în interpretarea corului Facultăţii, condus de Dl. Conf. dr. Mircea Buta, între care au fost intercalate lecturi din operele acestor trei mari Părinţi sărbătoriţi.

În încheiere, P.C. Părinte Decan, Pr. prof. dr. Ioan Tulcan a mulţumit Arhipăstorului, profesorilor, studenţilor şi întregii asistenţe, pentru frumoasa comuniune realizată în această zi, invitând pe toţi la o mărturisire şi întrupare a valorilor propovăduite de aceşti Părinţi, în contextul lumii de astăzi.

Aniversarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei

22 ianuarie, ziua de pomenire a Sfântului Apostol Timotei, se constituie într-un moment aniversar la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului. Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei este sărbătorit astăzi, cu prilejul zilei onomastice.

Înaltpreasfinţia Sa va participa la slujba Sfintei Liturghii şi la cea de Te-Deum. Ostenitorii Centrului Eparhial, preoţi din municipiul Arad, reprezentanţii cultelor şi ai autorităţilor locale, vor participa la recepţia pe care Chiriarhul o va oferi la Reşedinţa arhiepiscopală.

Dorim Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, ani mulţi, cu sănătate şi alese realizări la cârma străvechii eparhii arădane.

Şedinţă de lucru cu coordonatorii programului catehetic naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, la nivelul protopopiatelor

La Centrul eparhial, sub îndrumarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, s-a desfăşurat în data de 21 ianuarie a.c., consfătuirea coordonatorilor activităţii catehetice la nivel de protopopiate.

Pe ordinea de zi au fost înscrise teme de actualitate pastoral-misionară, culturală şi catehetică:

– evaluarea implementării şi derulării programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, la nivel de protopopiate şi la parohii;

– fixarea calendarului activităţilor catehetice, pastoral-misionare la nivelul parohiilor şi la protopopiat;

– întărirea activităţii de pastoraţie prin mijloacele mass-media ale Sfintei Patriarhii şi ale eparhiei.

Alegeri de noi membri în organismele de conducere parohiale, pentru mandatul 2010-2014

Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nr. 6282/2009, în ziua de duminică, 17 ianuarie a.c., în întreagă Patriarhia Română s-au desfăşurat alegerile de membri în Consiliile şi Comitetele parohiale. Şi în eparhia noastră aceste alegeri au fost pregătite cu multă atenţie şi conştinciozitate, în dorinţa formării unor corporaţii parohiale cu râvnă, ataşament şi dragoste faţă de Sfânta Biserică şi lucrarea ei.

Acolo unde nu s-a întrunit numărul membrilor Adunării parohiale în număr legal pentru a putea adduce hotărâri valide, alegerile se vor desfăşura duminică, 24 ianuarie 2010.