Arhive din categoria: Știri

TÂRNOSIRE DE BISERICĂ ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI – SĂRBĂTOARE LA GROŞENI

Înalt Prea Sfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a poposit duminică, 20 mai, în mijlocul credincioşilor din parohia Groşeni, Protopopiatul Ineu, unde a oficiat  slujba de târnosire a bisericii cu hramurile:Cuvioasa Parascheva şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, urmată de Sfânta Liturghie.

La sosire Înalt Preasfinţitul Sa, a fost întâmpinat de preacucernicul părinte Moise Nica protopop al Ineului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, precum şi de  numeroşi credincioşi din parohie şi din împrejurimi. Copiii îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale l-au întâmpinat pe Înalt Preasfinţia Sa cu flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, a dezvoltat tema ,,Izvorul luminii”, folosind temeiul citirilor duminicale, al imnelor perioadei pascale cât şi al slujbei târnosirii bisericii, într-o împletire firească cu simţămintele pe care le dă o zi însorită de mai, cu lume în sărbătoare luminată. ,,Orbul din Sfânta Evanghelie (Ioan 9) odată cu spălarea la apa Siloamului dobândeşte vederea trupească dar şi confirmarea a ceea ce a dovedit ca propriu şi până atunci, adică vederea sufletească. Dincolo de  împotrivirea celor care nu vedeau în Mântuitorul lumina lumii, el mărturiseşte credinţa în cuvântul lui Dumnezeu, manifestat prin creaţie, providenţă şi înnoirea lumii. Slujbaşul din Faptele Apostolilor (cap. 16) cere lumină, nu doar în sensul fizic, ci şi spiritual şi care priveşte pe toţi din jurul său. La sfinţirea bisericii se arată că lumina lui Hristos luminează tuturor şi că în Biserica în sens plenar găsim adevărata lumină ce ajută la vederea celor nevăzute şi oferă părtăşia anticipată a împărăţiei cerurilor. Noul locaş din parohie, înălţat în locul unuia de lemn din vechime, mutat ca monument istoric în municipiul Arad, dar şi spre a servi unei instituţii de asistenţă medicală sub acelaşi ocrotitor duhovnicesc, Cuvioasa maică Parascheva, evidenţiază şi puterea unei tradiţii de ataşament faţă de misiunea Bisericii pe toate planurile vieţii obştei creştine, deci şi sub aspectul revelat de anul Sfântului Maslu şi îngrijirii celor bolnavi, prin aceea că ochii celui uns cu tină de Domnul, nu doar că dobândesc vindecare, ci şi râvnă pentru adevărul celor dumnezeieşti, pe care apoi le propovăduieşte în lume”- a arătat chiriarhul.

Parohia Groşeni este o aşezare de vale, cu casele rânduite de-a lungul Văii Groşului pe o distanţă de circa 2 kilometri. Este atestată documentar în anul 1580. În partea de sus a satului, pe deal, în mijlocul cimitirului, s-a aflat până în anul 2000, când a fost strămutată în curtea Spitalului Clinic Judeţean din Arad, una dintre cele mai vechi şi mai interesante biserici de lemn din zona etnografică Ineu. În locul bisericii de lemn, a fost construită actuala biserică, între anii 1990-2011, prin strădania vrednicilor preoţi: Pavel Purice şi Marius Petru Trînc, susţinuţi financiar de credincioşii parohiei. Locaşul este construit din cărămidă, în formă de cruce, cu fundaţie de beton armat şi acoperită cu tablă.  Cheltuielile pentru pictură, confecţionarea catapetesmei, a mobilierului sculptat, candelabre, prapuri şi toate cele necesare cultului s-au făcut din donaţiile credincioşilor, dar şi cu sprijinul autorităţilor locale şi judeţene.

După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, părintele paroh, Marius Petru Trînc a adresat cuvinte de mulţumire Înalt Preasfinţiei Sale, preoţilor prezenţi, tuturor ctitorilor sfântului lăcaş, oficialităţilor prezente, cât şi tuturor credincioşilor prezenţi. Toţi credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar şi să se închine înaintea Sfintei Mese, eveniment unic pentru comunitatea parohială.

 

 

Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice la Arad

Sub genericul ,,Zilele administraţiei arădene”, manifestare aflată la a IV-a ediţie,  în sala de festivităţi a Consiliului Judeţean  Arad s-a desfăşurat, joi 17 mai a.c.,  Sesiunea Naţională de Comunicări ştiinţifice. Sesiunea este dedicată  unor momente aniversare comemorate în acest an: 200 de ani de la înfiinţarea Preparandiei; 20 de ani de la înfiinţarea Consiliului Judeţean Arad; 150 de ani de la naşterea lui Vasile Goldiş; 190 de ani de la înfiinţarea Institutului teologic arădean.

Invitat la Simpozion, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a ţinut o alocuţiune în plen, în care s-a referit la prezenţa constantă a Bisericii locale, atât în miezul evenimentelor evocate, cât şi în desfăşurarea unor asemenea momente comemorative. ,,Prin reiterarea acestora urmărim, pentru început, modul în care formarea clerului în cadrul unei intelectualităţi afirmate, ca şi învăţătorii în mod deosebit, a contribuit la consolidarea unei societăţi româneşti până la desăvârşirea Statului naţional român. Personalităţile de frunte şi-au asumat rolul de călăuzitori spre împlinirea idealurilor naţionale, aci, în zonă, spre mulţumirea tuturor românilor, iar pe întregul pământ al ţării, spre fericirea întregului popor. Acest spirit a continuat mereu şi se dovedeşte după Revoluţia română prin unitatea de acţiune pe ţară în tot ceea ce reprezintă progres, Biserica fiind angajată în această lucrare la nivelul sârguinţei de totdeauna”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

La lucrări au participat istorici din diverse centre universitare ale ţări, cercetători,  oficialităţi ale municipiului şi judeţului Arad.

Examen de Certificare a Competenţelor Profesionale la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, elevii absolvenţi ai clasei a XII-a de la Seminarul Teologic liceal arădean susţin în zilele de 15 şi 16 mai a.c., examenul de Certificare a competenţelor profesionale.

În prima zi, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, având şi calitatea de preşedinte al comisiei de examen, a fost prezent la deschiderea şi derularea programului, fiind întâmpinat la sosirea în şcoală de către Preacucernicul Părinte Profesor Pompiliu Gavra, directorul Seminarului, de către membrii corpului profesoral şi de elevii absolvenţi. Chiriarhul le-a adresat absolvenţilor un cuvânt de binecuvântare, la momentul de rugăciune în capela Seminarului, întărindu-i în dreapta credinţă, arătându-le totodată cât de importantă este misiunea pe care ei şi-au ales-o, aceea de a fi mărturisitori ai lui Hristos, Cuvântul Întrupat.

Examenul s-a desfăşurat pe două coordonate: susţinerea lucrărilor de atestare profesională şi susţinerea probelor practice.

Întregul demers s-a realizat în prezenţa comisiei formată din părinţii profesori de la Seminarul Teologic din Arad, comisie prezidată de către ÎPS dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

Târnosirea bisericii din Parohia Chişlaca

În Duminica a V-a după Paşti Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită canonică în parohia Chişlaca, protopopiatul Ineu unde a oficiat slujba de târnosire a bisericii parohiale, urmată de Sfânta Liturghie arhierească. La sosire Chiriarhul a fost întâmpinat de fii ai satului, înveşmântaţi în straie populare, de credincioşii din parohie dar şi din împrejurimi, de un ales sobor de preoţi.

La sfânta Liturghie, în cuvântul de învăţătură, pe temeiul citirilor biblice ale Duminicii (F. Ap. cap.11, Ev.Ioan , cap. 4), Înaltpreasfinţia Sa s-a referit la misiunea Bisericii în lume de-a lungul veacurilor. Chemarea Mântuitorului a avut în vedere nu doar pe cei din neamul Său, ci se adresează tuturor popoarelor, reprezentate prin samarinenii care amestecau religia strămoşească cu elemente ale altor credinţe. În legătura cu evenimentul parohial, la închinarea în duh şi în adevăr menţionată în textul evangheilic, trăirea creştinească îşi găseşte expresie în evlavia enoriaşilor faţă de sfântul locaş, templul din  Ierusalim fiind simbol al celui ceresc, al Bisericii Mântuitorului, care încorporează pe toţi credincioşii. Rânduiala sfinţirii însăşi reflectă comuniunea membrilor acesteia, a celor de pe pământ şi a celor din ceruri, spre exemplu prin intrarea în Sfântul Altar spre sărutarea Sfintei Mese, Evangheliei şi Sfintei Cruci, ca cinstire. Răsplătirea pe care au avut-o din partea Domnului locuitorii din Sihar o au şi fiii parohiei, împreună cu cei ce le-au fost aproape şi care prin lucrarea lor au împlinit o devărată misiune creştinească şi românească- a arătat Înaltpreasfinţitul Timotei. În numele tuturor celor prezenţi preotul paroh Petru Ardelean a adus mulţumiri pentru momentul de înălţare spirituală.

Biserica din parohia Chişlaca,  cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril este amplasată pe locul celor două biserici vechi construite în anii1825 şi respectiv 1924.  A fost construită între anii 1976-1982 prin strădania vrednicilor preoţi Mircea Ghinga şi Ioan Ciocan, susţinuţi financiar de credincioşi, ulterior, pe parcursul timpului fiind efectuate lucrări şi dotări semnificative: pictarea interiorului, confecţionarea iconostasului, introducerea încălzirii, candelabre, mobilier sculptat, etc.

În după-amiaza zilei Înaltpreasfinţitul Timotei a participat la slujba Vecerniei şi a Sfântului Maslu în biserica parohială din oraşul Ineu. În cuvântul rostit, referindu- se la apropierea geografică a parohiilor vizitate, implicit la târnosirea din prima şi la săvârşirea Sf. Maslu în cealaltă, Chiriarhul a lămurit înţelesul actului miruirii şi ungerii în simbolismul şi totodată realitatea lor, raportate la Harul lui dumnezeu, ale cărui  daruri se revarsă peste toţi şi toate, iar aceasta prin taina Bisericii, maica tuturor credincioşilor, ei înşişi în comuniunea pecetluită cu puterea dumnezeiască. În acest sens a tălmăcit şi textul din Evanghelia zilei: ,, Dacă ai fi ştiut darul lui dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat apă vie” (Ioan 4,10).

 

MANIFESTĂRI ARĂDENE DEDICATE ZILEI DE 9 MAI

Şi în acest an, la 9 mai în municipiul Arad au avut loc manifestări militare, religioase și culturale organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenţei de Stat a României şi Zilei Uniunii Europene precum şi Zilei Comemorării şi Reconcilierii, la care Arhiepiscopia Aradului a fost reprezentată de către Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Timotei. La toate sediile instituțiilor au fost arborate drapelul național al României și al Uniunii Europene.

Manifestările comemorative s-au desfășurat în Piața Avram Iancu din centrul municipiului Arad. După salutul drapelului de luptă şi al gărzii de onoare și intonarea Imnului naţional al României, Înaltpreasfinția Sa în fruntea soborului de preoți a oficiat serviciul religios prescris pentru acest moment. A fost evocată semnificația Zilei de 9 Mai, moment urmat de depunerea de coroane și jerbe de flori.

La 9 mai 1877, Parlamentul ţării proclamă „Independenţa absolută a României”, prim- ministrul Mihail Kogălniceanu declarând oficial că suntem „în stare de rezbel…, dezlegaţi de legăturile noastre cu Înalta Poartă şi prin urmare ce suntem? Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare. Astfel Camera Deputaților și Senatul votează moțiunea prin care se lua la cunoștință că „rezbelul între România și Turcia, ca ruperea legăturilor noastre cu Poarta și independența absolută a României, au primit consacrarea lor oficială”, adică s-a votat moțiunea de proclamare a independenței României. Poporul român a participat în bătăliile războiului de Independență (1877 – 1878), purtate pentru neatârnarea țării cu peste 58.000 de oameni pe fronturi, din care mai mulți de jumătate au fost omorâți sau răniți. Și toate acestea pentru ca urmașii lor să trăiască într-o țară liberă, nesupusă niciunei puteri străine.

Europenii sărbătoresc pe 9 mai Ziua Europei. În 1985, oficialii Consiliului European de la Milano au stabilit data de 9 mai drept zi festivă pentru toţii europenii. Al doilea Război Mondial a lăsat în urma sa o Europă distrusă din punct de vedere material, framântată de puternice crize politice şi divizată, prin „cortina de fier”, în două mari blocuri: Est şi Vest. Parlamentul European a recunoscu oficial ziua de 9 mai ca sărbătoare, în octombrie 2008.

LA ARAD, ETAPA EPARHIALĂ A CONCURSULUI ,,COPILUL ÎNVAȚĂ IUBIREA LUI HRISTOS

În Arhiepiscopia Aradului s-a încheiat, la 10 mai 2012, Concursul ,, Copilul învață iubirea lui Hristos” organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Desfășurat la nivel eparhial cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei, în perioada 1 februarie –10 mai 2012, concursul s-a adresat copiilor, preoților, profesorilor de religie, altor cadre didactice, implicați în Programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor”. Acțiunea a urmărit ajutorarea  semenilor aflați în suferință, în mod special astăzi, în Anul omagial dedicat îngrijirii și într-ajutorării bolnavilor. Totodată concursul a avut scopul  de a cultiva la copii dragostea față de semeni și de a-i educa în sensul ajutorării celor aflați în suferință: bătrâni, bolnavi, oameni singuri, copii abandonați sau în situații speciale, familii sărace etc.

Concursul s-a desfășurat în trei etape: la nivel parohial, în perioada  1 februarie – 22 aprilie ; la nivelul protopopiatelor, în perioada 23 aprilie – 1 mai; la nivel eparhial, în perioada 1- 10 mai, cu participarea unui număr de 68  parohii din cele patru protopopiate ale eparhiei. La nivel eparhial au fost înscrise în concurs un număr de 71 proiecte, unele Centre Parohiale participând cu mai mult de un proiect. Parohia  câștigătoare a  a concursului la nivel eparhial și care va reprezenta Arhiepiscopia Aradului în etapa națională este parohia Sebiș I, cu miniproiectul ,,Dăruind vei dobândi”, coordonatori:  protopop Beni Ioja, prof. Irina Turnea, educatoare Mihaela Pop. Impactul proiectului asupra copiilor implicați a fost unul pozitiv, instructiv-educativ, iar asupra beneficiarilor direcți, persoane  defavorizate, emoționant.

Itinerar chiriarhal arădean în Duminica Slăbănogului

În Duminica a IV-a după Sfintele Paşti, a Slăbănogului, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Cuvioasa Parascheva” din parohia Dorgoş, protopopiatului Lipova.

În cuvântul de învăţătură, cu tema ,,valoarea omului înaintea Domnului”, pe temeiul textelor biblice ale Duminicii (Faptele Ap., cap. 9 şi Ioan, cap. 5), Înalt Preasfinţia Sa a făcut o incursiune în istoria Bisericii primare, privind în special organizarea acesteia potrivit celor trei misiuni ale Mântuitorului: profetică, sacerdotală şi împărătească, cu perspectiva realizărilor în curgerea vremii şi actualizarea prin râvna creştinilor, pentru punerea în lumină a valorii omului înaintea lui Dumnezeu. S-a insistat asupra legăturii Bisericii cu viaţa de obşte, a clerului cu poporul dreptcredincios, mai ales în latura asistenţei sociale, îngrijirea bolnavilor şi a bătrânilor în special, ţinând seama de faptul că anul în curs este dedicat Sfântului Maslu şi îngrijirii tuturor suferinzilor.

În cadrul Sfintei Liturghii Înaltpreasfinţitul Timotei a hirotonit întru diacon pe  licenţiatul în teologie Sorin Higioşan, iar preotului paroh, Daniel Ungur, i-a fost acordată distincţia de sachelar.

Tot în această parohie, Chiriarhul a sfinţit şi inaugurat Centrul de Asistenţă Socială ,, Cuvioasa Parascheva” al Arhiepiscopiei Aradului, aducând mulţumiri celor prezenţi la această sărbătoare, cât şi pentru contribuţia avută la realizarea noului obiectiv bisericesc. Preacucernicul Părinte Mircea Bupte, consilier social, a dat citire Hrisovului întocmit cu această ocazie şi a făcut precizări legate de destinaţia şi programul funcţionării aşezământului întemeiat. Agapa creştină ce a urmat a facilitat pentru cei interesaţi şi cunoaşterea mai îndeaproape a nevoilor Centrului Social.

Arhiepiscopul Aradului, însoţit de autorităţile locale a vizitat şi şantierul de construcţie al noii biserici din satul Bruznic, filie a parohiei Zăbalţ din acelaşi protopopiat, păstorită de către preotul Cristian Ungurean, întreţinându- se cu enoriaşii asupra celor trebuitoare pentru finalizarea cât mai grabnică a lucrărilor. S-a făcut, de asemenea, un popas la vechea biserică de lemn din localitate, datând de la începutul veacului al XIX- lea.

 

 

Activități social-filantropice ale copiilor din Arhiepiscopia Aradului

Bucuria Învierii Domnului din sufletele copiilor capătă expresie în aceste zile, în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, prin activități menite să aducă mângâiere celor suferinzi și să aline singurătatea bătrânilor, a copiilor abandonați, să ofere un sprijin material familiilor sărace.

Astfel, în finalizarea etapei eparhiale a concursului „Copiii învață iubirea lui Hristos”, în diferite parohii au avut loc acțiuni social-filantropice, organizate și susținute în parteneriat cu unități de învătământ, grădinițte și școli.

Acțiunile, desfășurate după graficul stabilit în micro-proiectele elaborate în cadrul Centrelor Parohiale pentru activități cu tinerii, au promovat caritatea creștină și filantropia prin sprijin acordat persoanelor vârstnice, familiilor defavorizate sau copiilor cu dizabilități.

În parrohia Sebiș printr-o frumoasă colaborare între Centrul Parohial Sebiș I și grădinița din localiatate, copiii îndrumați de cadrele didactice în frunte cu doamna profesoară Irina Turnea, au oferit  la biserică, un program de cântece și poezii  cu tematică pascală, pentru care s-au pregătit cu multă perseverență. Aceiași copii, îndrumați cu multă răbdare și dragoste de doamnele educatoare, au organizat o foarte apreciată expoziție de obiecte decorative specifice sărbătorii Paștilor, confecționate de ei, pe care le-au valorificat. Suma adunată a fost dăruită copiilor bolnavi și unor personae în vârstă.

În parohiile Arad-Bujac și Arad Micalaca-Veche III, activitățile din cadrul proiectului au constat în organizarea unor programe cultural-spirituale care au avut ca beneficiari persoane fără adăpost, persoane fără familie de la Centrele de zi pentru vârstnici.

În parohia Ineu I, prin implicarea doamnei preotese Lăcrămioara Ardelean, cadru didactic la Grup Școlar „Mihai Viteazul” din localitate au fost colectate, cu sprijinul tinerilor din liceu, alimente și îmbrăcăminte care au fost distribuite familiilor sărace.

Concursul național de miniproiecte de educație social-filantropică „Copilul învață iubirea lui Hristos”, organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române  are drept scop cultivarea  dragostei față de semeni educarea copiilor în sensul ajutorării semenilor aflați în suferință.

Moaştele Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica au făcut un popas duhovnicesc în Arhiepiscopia Aradului

Zilele acestea Arhiepiscopia Aradului şi în special Mănăstirea Hodoş-Bodrog au trăit clipe de înaltă intensitate duhovnicească, prilejuite de poposirea sfintelor moaşte ale Cuviosului Gheorghe de la Cernica.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, moaştele Cuviosului Gheorghe de la Cernica vor fi purtate într-un pelerinaj în afara graniţelor ţării, mai precis în diaspora din Italia. În acest pelerinaj moaştele au poposit şi la Mănăstirea Hodoş-Bodrog pentru două zile. Racla cu cinstitul cap al Sfântului Gheorghe a sosit, sâmbătă 28 aprilie, în jurul orei 16 la Sfânta Mănăstire Hodoş-Bodrog. Sfintele moaşte au fost întâmpinate de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, de Preacuviosul Părinte Arhim. Nestor Iovan, stareţul mănăstirii împreună cu obştea. Ele au fost aşezate spre închinare în biserica veche a mănăstirii alături de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. La sosire s-a săvârşit Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe iar în continuare slujba privegherii de duminică.

Moaştele au fost însoţite de o delegaţie a Sfintei Mănăstiri Cernica în frunte cu Preacuviosul Părinte Arhim. Maxim Bădoiu, stareţul mănăstirii.

Ziua de duminică a fost una cu totul specială. Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a adresat cuvânt de bun venit oaspeţilor, subliniind importanţa evenimentului şi exprimând bucuria credincioşilor de a avea prilejul să se închine moaştelor unuia dintre cei mai importanţi sfinţi odrăsliţi de pământul ţării noastre; şi aceasta în atmosfera şi bucuria praznicului Învierii, la Duminica cinstirii mironosiţelor femei. După aceasta, Înaltpreasfinţitul Ioan a rostit un bogat cuvânt de învăţătură,  legat de cinstirea femeilor mironosiţe şi de lumina Învierii. La sfârşit Preacuviosul Părinte Arhim. Maxim Bădoiu, stareţul Sfintei Mănăstiri Cernica a vorbit despre viaţa şi minunile Cuviosului Gheorghe de la Cernica, iar Preacuviosul Părinte stareţ Arhim. Nestor Iovan a adresat mulţumirile cuvenite.

Pe tot parcusul zilei de duminică la racla cu moaştele sfântului, s-au închinat sute de credincioşi.

În seara aceleiaşi zile, moaştele şi-au continuat traseul stabilit lăsând în urma lor multă bucurie sufletească şi binecuvântare.