Arhive din categoria: Știri

Canonul cel mare cu tinerii din parohia Arad-Bujac

În biserica cu hramul „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din  parohia Arad-Bujac s-a oficiat astăzi a treia parte din Slujba Canonului cel Mare. Cei care au dat răspunsurile la strană şi au rostit citirile rânduite au fost tinerii parohiei, pregătiţi în prealabil de către preotul paroh şi profesoara de Religie de la şcoala din cartier, doamna Luciana Doca. Emoţia din glasul copiilor, împletită cu profunzimea şi frumuseţea textului liturgic au produs o vie impresie în sufletul credincioşilor prezenţi, mulţi dintre ei părinţi şi bunici ai acestora.

Acţiunea se înscrie în şirul activităţilor cultural-pastorale cu tinerii care se derulează în mod constant la Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Ierarh Nicolae”, al parohiei, între acestea numărându-se programele: „Hristos împărtăşit copiilor”, „Alege şcoala”, „Centrul parohial pentru Tineri”, „Învaţă limba engleză”.

În încheierea slujbei, părintele Vasile Pop, a vorbit tinerilor despre conţinutul şi semnificaţiile Canonului Sfântului Andrei Criteanul, invitându-i să participe şi în Săptămâna a V-a din Post la Denia în cadrul căreia se va citi acest Canon şi viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca.

Slujire arhierească în Duminica Ortodoxiei la

Duminică, 13 martie, în prima Duminică a Postului Mare, Înalpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfânta Treime” din Arad.

În cuvântul său de învăţătură, Ierarhul a subliniat importanţa Duminicii Ortodoxiei, ca prim popas al urcuşului duhovnicesc spre Înviere. Astfel, a vorbit despre starea moral-religioasă a lumii greco-romane, în care Sfântul Apostol Pavel şi-a început propovăduirea în Areopagul Atenei. Printre ucenicii Apostolului Neamurilor s-a numărat şi Dionisie Areopagitul, care în opera sa teologică cuprinde credinţa cea adevărată.

Aplecându-se asupra Apostolului Duminicii, Evrei 11, 24-26; 32-40, Chiriarhul a evidenţiat legătura dintre Noul şi Vechiul Testament. Dumnezeu nu a răsplătit credinţa drepţilor din Vechiul Testament până la Hristos, „pentru că nu a dorit ca ei să ia fără de noi desăvârşirea, şi toţi să fim în unitate”. De asemenea, credinţa se manifestă prin fapte. În societatea contemporană, banul are rolul de „a echilibra posibilităţile materiale ale lumii şi caută să intre în realitatea sprituală”. Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române efectuează colecta pentru Fondul central misionar destinat ajutorării parohiilor sărace.

Pericopa evanghelică, Ioan 1, 43-51, ne relatează întâlnirea minunată dintre Natanael şi Iisus Hristos, care a dus la convertirea celui dintâi. Răsplata mărturisirii lui Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu o constituie făgăduinţa Mântuitorului de a vedea „cerurile deschise şi îngerii suindu-se şi coborându-se în jurul Său”. Această învăţătură o adânceşte Sfântul Atanasie cel Mare, Părintele Crezului ortodox, în cuvintele sale: „Dumnezeu S-a făcut Om pentru ca omul să se înalţe la Dumnezeu”.

„Prin cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic şi prin Sinodul din 11 martie 843, se redeschide icoanei drumul spre Biserică”. Cu acest prilej, s-a instituit Duminica Ortodoxiei, care anul acesta aproape coincide cu data iniţială. Prin Ortodoxie nu se înţelege numai dreapta credinţă, ci şi dreapta trăire a credinţei.

În concluzie, Ierarhul a sintetizat cele trei elemente fundamentale ale vieţii creştine: învăţătura ortodoxă, slujba ortodoxă şi duhovnicia.

Cuvântul de învăţătură s-a încheiat cu citirea Pastoralei Sfântului Sinod din Duminica Ortodoxiei, ca îndemn la milostenie creştină.

CLOPOTELE ŞI CRUCILE BISERICII “NAŞTEREA DOMNULUI” DIN MICĂLACA VECHE AU FOST SFINŢITE

Duminica Lăsatului sec de brânză a însemnat pentru credincioşii parohiei Arad Micălaca Veche prilej de aleasă bucurie, aceasta întrucât Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit Sfânta Liturghie în paraclisul de la demisolul bisericii aflate în construcţie.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a transmis celor prezenţi îndemnurile potrivite perioadei liturgice în care ne găsim, întemeiate pe citirile biblice ale Duminicii din Epistola către Romani a Sf Apostol Pavel, cap 13, 11-14; 14, 1-4 şi din Sfânta Evanghelie după Matei, cap. 6, 14 – 21, care oferă principalele mijloace de aşezare a creştinului pe calea postului ce stă să înceapă: lepădarea lucrurilor întunericului, îmbrăcarea cu armele luminii, umblarea cuviincioasă şi îmbrăcarea în Domnul Hristos. Contextul scrierii epistolei către locuitorii capitalei Imperiului roman, păgân, aduce până în zilele noastre actualitatea cuvintelor apostolului privind grija pe care fiecare se cuvine a o avea atât în privinţa ţinerii postului de mâncare, cât şi, sau mai ales, a nejudecării semenului, a feririi de tot ce se înfăţişează ca păcat. Evanghelia iertării din Duminica aceasta va adeveri pentru tot omul dacă a înţeles cuvintele Rugăciunii Domneşti, anume că iertarea divină nu poate avea loc fără  acordarea ei între semeni. Comorile de care vorbeşte Sfânta Scriptură, comori ale bunătăţii, ale dragostei, ale facerii de bine, trebuiesc adunate acolo unde-i este locul inimii, acolo unde nu pot fi distruse nici de rău-voitări, nici de stricăciunea lumii.

Înalpreasfinţia Sa a menţionat prezenţa într-un număr frumos a copiilor din parohie îmbrăcaţi în stihare, care la momentul potrivit au rostit Crezul, împreună cu toţi credincioşii, dând un adevărat exemplu de răbdare şi cuminţenie, spre mângâierea părinţilor şi a bunicilor lor, crescând cu darul lui Dumnezeu în viaţă.

La finalul Sfintei Liturghii a fost hirotesit duhovnic părintele Valentin Herbei, noul preot al parohiei Buhani, protopopiatul Sebiş.

A urmat momentul emoţionant şi, totodată, dătător de nădejde în viitor pentru credincioşii şi preoţii parohiei, anume sfinţirea celor două cruci care vor fi aşezate pe cupola centrală a bisericii şi pe turnul clopotniţă aflat în preajma acesteia, cât şi a celor trei clopote, turnate la Insbruck, Austria.

Părintele paroh Iacob Bupte, a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru prezenţa şi împreuna rugăciune înalţătă Milostivului Dumenzeu în această zi premergătoare Sfântului Post al Paştilor, precum şi credinsioşilor care din strădania muncii lor au făcut cu putinţă ca într-un timp cât mai scurt crucile bisericii să o străjuiască, iar clopotele, după trebuinţă, pe vii să îi cheme, pe morţi să îi plângă, fulgerele să le frângă.

Moment catehetic la Ineu

La biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din Parohia Ineu  s-a desfăşurat o întâlnire de catehizaţie creştină a elevilor din clasele a V-a  de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” Ineu cu preotul paroh Ardelean Cristian. Această manifestare este o continuare a proiectul naţional „Hristos împărtăşit copiiilor” iar la ea au participat şi profesorii de religie ortodoxă Ardelean Lăcrămioara şi Gaşpar Marcel, care au antrenat elevii în discuţiile purtate.

Astfel, în după-amiaza Duminicii izgonirii lui Adam din rai, s-a săvârşit slujba Vecerniei unită cu Pavecerniţa Mică, specifică perioadei Postului Mare la bisericile de enorie. Elevii participanţi la serviciul religios, s-au rugat împreună cu ceilalţi credincioşi, au cântat şi au rostit, la momentul potrivit, Simbolul Credinţei Ortodoxe. Părintele paroh a rostit un cuvânt de învăţătură despre importanţa spirituală a Postului Sf. Paşti, arătând că rugăciunile şi cântările din cadrul cultului divin din această perioadă, pun accentul pe starea de pocăinţă şi nevoinţă spre dobândirea virtuţilor dumnezeieşti.

După încheierea slujbei comunitare a urmat catehizaţia copiiilor prezenţi în biserică. Împreună cu prof. de religie Gaşpar Marcel a fost aleasă ca temă „Tainele Sf. Botez şi a Sf. Mir în viaţa creştinilor”, aceasta aflându-se în concordanţă cu programa şcolară pentru clasa a V-a dar şi cu dorinţa elevilor de a aprofunda, pe cât se poate, învăţătura ortodoxă cu privire la aceste Taine.

Pentru a capta atenţia copiiilor, preotul le-a prezentat mai întâi icoana Botezului Domnului Iisus Hristos de pe peretele bisericii, punându-i pe aceştia să descrie personajele pe care le-au văzut. De asemenea, le-au fost arătate imagini de la râul Iordanului cuprinse în atlasul „Pelerinaj în Ţara Sfântă”. Ei au înţeles că Mântuitorul Hristos a fost Cel care a lăsat Tainele Sf. Botez şi a Sf. Mir, Sf. Apostoli şi preoţilor iar fără ele nu putem deveni creştini şi credincioşi ai Bisericii lui Dumnezeu.

După aceea, părintele le-a explicat elevilor ritualul Botezului şi al Mirungerii, prezentându-le, în acelaşi timp, şi obiectele sfinţite care se folosesc în cadrul acestora şi momentele utilizării lor. La sfârşitul prezentării, copiii au fost activizaţi prin întrebări şi răspunsuri pentru a fi subliniate şi reţinute importanţa şi efectele acestor două Sf. Taine în viaţa creştinilor.

Întrunirea aceasta a fost un bun prilej de conlucrare şi apropiere, în cadrul Bisericii, dintre preot, profesorii de religie şi elevii şcolii ineuane, dar şi de „nou început” pentru toţi pe drumul ascetic al Marelui Post.

SFÂNTA TREIME, IZVORUL ŞI TEMEIUL UNITĂŢII FAMILIEI CREŞTINE

Aşa s-a intitulat tema consfătuirii preoţilor  aparţinători Cercului misionar  Sebiș I, condus, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiespiscop dr. Timotei Seviciu, de preotul  Traian Luştrea. Întâlnirea  a avut loc în parohia ortodoxă Rănuşa, în data de 24 februarie  2011.

Tema  a fost susţinută de către preotul gazdă, părintele Flavius Suciu. În susţinerea temei Preacucernicia sa a arătat că definirea dogmei despre Sfânta Treime, meritul Sfintilor Părinti de la Sinoadele I si II ecumenice, de la Niceea, 325 respectiv Constantinopol, 381, îşi găseşte rezonanţe şi pentru ceea ce priveşte unitatea familiei, aşa cum este aceasta văzută în Biserica creştină. Biserica a elaborat, pe baza învăţăturii Mântuitorului Hristos, cuprinsă in Sfanta Scriptura si Sfânta Tradiţie, Crezul – Mărturisirea de credinţă a Bisericii – normativ până la sfârşitul veacurilor.

Biserica Ortodoxă nu şi-a schimbat şi nu îşi va schimba vreodată viziunea asupra familiei, care are drept temei iubirea Sfintei Treimi şi icoană văzută Familia Sfântă, în care Fiul lui Dumnezeu a crescut «cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul, la Dumnezeu şi la oameni» (Luca 2, 52). Rolul Bisericii, prin fiecare slujitor al ei, este acela de a susţine şi afirma valorile familiei şi a întări poziţia acesteia în societate. Familia este parte a întregului, trup din trupul Bisericii.

S-a discutat despre aspecte practice cu privire la săvârșirea Sfintelor Taine, a Botezului şi a Cununiei, despre spovedanie și canoanele de la spovedanie. Părintele Protopop Beni Ioja a prezentat o scurtă  istorie a parohiei Rănuşa, locul de naştere al Preacucerniciei sale.

Au participat la întâlnire preoţii: Beni Ioja,  Traian Luștrea, Marius Ioan Leucuţa, Ioan Iercoșan, Avram Matcău, Cătalin Rus Mercea, Florin Bătrân, Ioan Suba, Romică Confideratu, Viorel Albiș, Valentin Herbei şi Flavius Suciu.

Următoarea întâlnire a preoţilor din acest Cerc pastoral – misionar va avea loc în luna martie, în parohia Aldeşti.

Cerc pastoral – misionar în parohia Cicir

În parohia Cicir, Protopopiatul Arad, păstorită de părintele Teodor Mureşan, s-au întrunit, duminică 27 februarie, preoţii din Cercul pastoral-misionar Vladimirescu.

Începând cu orele 17, cei nouă preoţi care au fost prezenţi, au oficiat în biserica parohială din Cicir slujba Vecerniei, la care au luat parte numeroşi credincioşi. La sfârşitul Vecerniei, părintele Petru Bercean din parohia Vladimirescu, care este şi coordonatorul acestui cerc pastoral, a rostit un cuvânt de învăţătură, fundamentat pe Evanghelia zilei, a ,,Înfricoşătoarei Judecăţi”. Părintele s-a referit în cuvântul său la semnificaţiile acestei duminici din perioada Triodului, cât şi la iminentul început al Postului Mare, ca perioadă de pregătire prin post, rugăciune, priveghere şi pocăinţă, pentru întâmpinarea în curăţie a Sfintelor Paşti.

După oficierea Vecerniei, la casa parohială s-au desfăşurat lucrările cercului pastoral. Părintele paroh, Teodor Mureşan, a fost acela care a susţinut referatul temei ,,Taina Sfântului Botez”, în contextul declarării anului 2011 de către Sfântul Sinod, ca ,,Anul Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”.

În încheiere, părintele paroh a adus mulţumiri preoţilor, care se vor reîntâlni la lucrările cercului pastoral în data de 25 martie, în parohia Fântânele.

 

Cerc pastoral – misionar în parohia Nădab

Duminică, 27 februarie, credincioşii parohiei Nădab, din Protopopiatul Arad, au trăit bucuria participării la o seară cu adevărat duhovnicească în biserica parohială cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”. Această seară duhovnicească a fost prilejuită de întâlnirea lunară a preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş.

Seara a debutat cu oficierea Tainei Sfântului Maslu de obşte, începând cu orele 17. Cei 11 preoţi prezenţi au înălţat rugăciuni stăruitoare pentru sănătatea sufletească, dar şi trupească a tuturor credincioşilor prezenţi şi pomeniţi în cadrul acestei Sfinte Taine a Bisericii.

Frumuseţea slujbei a fost sporită şi de bogatul şi înălţătorul cuvânt de învăţătură, rostit de părintele Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I, care este şi coordonatorul acestui cerc pastoral. ,,Înfricoşătoarea Judecată” de la sfârşitul veacurilor, a fost tema abordată de părintele Savulov, care a subliniat faptul că toţi trebuie să fim pregătiţi să dăm răspunsul cel bun înaintea judecăţii lui Hristos, iar această pregătire constă în neîncetată priveghere, dar şi în lucrarea pocăinţei. În această lucrare a pocăinţei, Triodul, această minunată perioadă din cursul anului bisericesc, ne oferă modele desăvârşite de pocăinţă, începând cu rugăciunea smerită a vameşului şi continuând cu celelalte duminici ale Triodului.

În încheierea Tainei Sfântului Maslu, părintele paroh Aurel Mager, a adus calde mulţumiri colegilor preoţi, dar şi credincioşilor prezenţi în număr impresionant în sfânta biserică.

Au urmat apoi lucrările cercului pastoral, la care părintele paroh Aurel Mager a avut cea mai bogată contribuţie, prin pregătirea şi susţinerea referatului cu tema ,,Particularităţi liturgice în perioada Triodului”. Tema a fost deosebit de interesantă şi a suscitat interesul tuturor preoţilor. Au fost evidenţiate şi reamintite cele mai importante caracteristici ale acestei perioade liturgice, care îi conferă o frumuseţe aparte faţă de celelalte două perioade liturgice ale anului bisericesc.

La sfârşit, părintele paroh Aurel Mager a mulţumit colegilor preoţi pentru popasul duhovnicesc în parohia dânsului. Următoarea întâlnire a preoţilor din Cercul pastoral Chişineu-Criş va avea loc în 27 martie, în parohia Sintea-Mare.

 

SEARĂ DUHOVNICEASCĂ LA SEMLAC

Duminică 20 februarie, duminica Fiului Risipitor, preoţii din cercul misionar-pastoral Pecica, Arhiepiscopia Aradului, Protopopiatul Arad, s-au întrunit în parohia Semlac, ocazie cu care au săvârşit Taina Sfântului Maslu de obşte.

Astfel, în după-amiaza zilei, la orele 17.00 P.C. Preoţi au fost întâmpinaţi de un număr impresionant de credincioşi, dornici de a participa la această Sfântă Taină şi de a se bucura sufleteşte şi trupeşte de roadele ei, aceasta întrucât în anul care a trecut, în biserica parohială nu s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu de obşte, datorită lucrărilor de restaurare a picturii şi iconostasului, desfăşurate pe parcursul anului 2010. Aşadar, în duh de rugăciune şi mulţumire adusă lui Dumnezeu, credincioşi s-au adunat, cu mic cu mare, tineri şi vârstnici, în biserica parohială cu hramul “Sfântul Ioan Gură de Aur”, împărtăşindu-se cu toţii de harul Sfântului Duh, conferit de Taina Sfântului Maslu săvârşit. În cadrul slujbei părintele profesor Pompiliu Gavra, a rostit un deosebit cuvânt de învăţătură despre pocăinţă şi apropiere de Dumnezeu, corelat cu Evanghelia zilei – pilda Fiului Risipitor,ca model de întoarcere şi pocăinţă: „nu există viaţă, prospeţime, curăţire, fericire şi rod veşnic decât atâta vreme cât sufletul petrece întru Hristos. Câtă vreme stă astfel, acel suflet e o binecuvântare atât pentru el cât şi pentru alţii”. La finalul cuvântului de învăţătură, părintele profesor a vorbit cu ardentă pasiune, despre importanţa exemplului părinţilor în educaţia copiilor, pentru a deveni fii de nădejde a Bisericii strămoşeşti.

La finalul serii, părintele paroh Mihai Ardelean a mulţumit tuturor, preoţi şi credincioşi pentru participare, dând slavă lui Dumnezeu, pentru că preţ de câteva clipe sufletele tuturor s-au contopit în comuniunea unui ritual străbun. Totul s-a încheiat cu o agapă creştinească oferită de femeile din comitetul parohial, în frunte cu doamna primar, făcându-se tot acum şi programările viitoarelor întâlniri care vor avea loc în Postul Paştilor.

Cerc misionar în parohia Honţişor

În data de  20.02.2011  a avut loc în Biserica Ortodoxă din parohia Honţişor, întâlnirea cercului misionar Gurahonţ, condus din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiespiscop dr. Timotei Seviciu, de PC pr. Moţ Dorel. Întâlnirea a fost precedată de slujirea Sfintei Taine a Maslului, la care au luat parte un număr mare de credincioşi din parohia Honţişor şi din parohiile vecine. Au fost prezenţi preoţii: Pr. Turean Dan (Mădrigeşti), Pr. Tuţu Petcuţ (Secaş), Pr. Mihai Boca (Honţişor), Pr. Moţ Dorel (Gurahonţ), Pr. Simion Petruţ (Gura-Văii), Pr. Vesa Ioan (Iosăşel), Pr. Ciprian Luşca (Zimbru), Pr. Florea Ioan (Dieci), Pr. Zbârcea Vasile (Pescari), Pr. Dârbaş Andrei (Bonţeşti), Pr. Daşcău Ioan (Almaş), Pr. Daşcău Ovidiu (Rădeşti), Pr. Curechian Alin (Cil) şi Pr. Birău Alexa (Joia-Mare), aparţinători cercului misionar Gurahonţ.

Tema, „Adevărata pocăinţă” a fost tratată şi prezentată de părintele Petcuţ Tuţu de la parohia Secaş. Pornind de la citatul „Tată am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău”(Luca, 15,23) părintele Petcuţ a arătat că perioada în care ne aflăm numită a Triodului presupune urcuşul nostru sufletesc spre Înviere, ca ridicare din păcat şi ca bucurie a întâlnirii noastre cu Hristos Domnul. Taina pocăinţei sau adevărata pocăinţă are ca miez împăcarea omului cu Dumnezeu. Treptele ridicării duhovniceşti din păcat pe care le-a urmat tânărul risipitor sunt treptele esenţiale ale pocăinţei adevărate, ele constituind un adevărat model în acest sens. De altfel în viaţa noastră, constatăm că păcatul şi înstrăinarea omului de Dumnezeu nu sunt stări fireşti, ci nefireşti, în acest sens de multe ori o adevărată capcană a păcatului este obişnuinţa cu el. Prin pocăinţa adevărată şi prin mărturisirea păcatelor creştinul primeşte iertarea care reînnoieşte haina de la Botez. Astfel prin pocăinţă i se redă omului haina începutului bun, haina curăţirii de păcate, haina harului sfinţitor, pocăinţa fiind numită  „al doilea Botez”.

În încheiere părintele  a invocat ajutorul Bunului Dumnezeu ca din pilda „Fiului risipitor” să învăţăm cât de mare este puterea adevăratei pocăinţe, cât de sfântă este iubirea milostivă a lui Dumnezeu Care iartă păcatele oamenilor. Părintele Mihai Boca în calitate de gazdă a mulţumit preoţilor şi credincioşilor prezenţi după care a urmat o agapă frăţească la care au luat parte preoţii, preotesele şi cântăreţii bisericeşti prezenţi.