Arhive din categoria: Știri

Hram la schitul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din staţiunea Moneasa

În urmă cu un an, pe un teren mirific, parcă anume binecuvântat de Dumnezeu spre a-I fi loc pentru zidire sfântă, a fost aşezată de către Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, piatra de temelie a schitului monahal „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din staţiunea Moneasa. Dorinţă a unui smerit creştin, care îşi dăruieşte agoniseala de o viaţă şi tot timpul său, muncind pentru a ridica locaş de închinare, edificarea schitului a găsit porţi deschise în sufletele factorilor de decizie, administrativi şi bisericeşti, iar rezultatul începe să se contureze odată cu ridicarea bisericii din lemn, urmată de ridicarea chiliilor pentru personalul monaha. La prima sărbătoare de hram, din încredinţarea Chiriarhului s-a slujit aici Sfânta Liturghie, de către un sobor de preoţi, în prezenţa credincioşilor veniţi în staţiune şi a localnicilor din Moneasa. Desigur lucrările de edificare, până la etapa finală vor dura, dar localnicii pe care i-am întrebat despre oportunitatea înfiinţării schitului aici sunt dornici să contribuie cu tot ce le stă în putinţă ca acest timp să fie scurtat. Lor li se vor adăuga şi credincioşi din alte părţi, veniţi ăn staţiune şi care au fost impresionaţi de idea ridicării unui locaş de rugăciune ăn această frumoasă staţiune.

Ultima actualizare (Luni, 05 Iulie 2010 14:28)

PREMIEREA OLIMPICILOR ARĂDENI

În data de 14.06.2010, la Palatul Cultural din municipiul Arad, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor olimpici din judeţul Arad, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean în colaborare cu Primăria, Prefectura, Consiliul Judeţean şi reprezentanţi ai mediului cultural şi de afaceri arădean.

Evenimentul a fost marcat şi de participarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului. În deschidere, Înaltpreasfinţia Sa, la invitaţia doamnei Inspector Şcolar General Mirela Aldescu, a adresat cuvenitele felicitări elevilor olimpici, părinţilor acestora precum şi profesorilor care i-au pregătit şi a încadrat fericitul eveniment, mergând pe firul tradiţiei, în rândul sărbătorilor închinate tineretului şi familiei.

Părintele Arhiepiscop, în caldul şi duhovnicescul său cuvânt, a subliniat necesitatea şi importanţa recunoştinţei şi mulţumirii pe care o datorăm în primul rândlui Dumnezeu, Cel care este „Dătătorul tuturor bunătăţilor”, Care i-a înzestrat pe elevii arădeni cu daruri şi i-a aşezat în fruntea altora, tocmai pentru a fi modele şi exemple vrednice de urmat. Înaltpreasfinţia Sa a făcut o paralelă între curajul alpiniştilor de a cuceri Everestul şi cucerirea înălţimilor cunoaşterii spre care s-au avântat cei încununaţi cu laurii olimpici.

Festivitatea a continuat cu alte luări de cuvânt din partea oficialităţilor locale şi a reprezentanţilor celor două universităţi arădene: „Aurel Vlaicu” şi „Vasile Goldiş”, urmate de decernarea premiilor pentru elevii olimpici (în număr de peste 100) şi pentru profesorii care i-au pregătit.

Cu rezultate meritorii la ora de Religie s-au remarcat elevii:

  1. Lavinia Simina, cl. a VII-a, Şcoala Generală Almaş, Menţiune – Religie Ortodoxă (pregătită de prof. Ioan Slev),
  2. Ioana-Alexandra Luce, cl. a IX-a, Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” Ineu, Menţiune – Religie Ortodoxă ((pregătită de prof. Lăcrămioara-Melania Ardelean),
  3. Silviu- Ovidiu Popa, cl.a XII-a, Seminarul Liceal Teologic Ortodox Arad, Menţiune – Dogmatică Orodoxă (pregătit de Pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa). (Prof. Lăcrămioara -Melania Ardelean)

Examen de disertaţie la Facultatea de Teologie din Arad

În data de 15 iunie a.c. a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad o nouă sesiune de examene de disertaţie pentru absolvenţii cursurilor de master, promoţia 2008-2010. Astfel, la specializarea Teologie Sistematică, cei 17 absolvenţi au promovat examenul cu media generală de absolvire şi media examenului de disertaţie 9, 20. La specializareaTeologie Practică au absolvit 56 de cursanţi cu media generală a anilor de studii 9, 57, iar media de disertaţie fiind 10. După finalizarea examenului absolvenţii au depus jurământul în biserica din incinta facultăţii. Părintele decan, preşedinte al comisiei de examene, a felicitat pe absolvenţi pentru bunele rezultate obţinute, acestea oferind perspective îmbucurătoare pentru lucrarea misionară prezentă şi viitoare a Bisericii.

Răsplătire arhierească.Vizita Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei în parohia Şoimoş

Ecoul Concursului naţional de oratorie creştină „Crezul meu”, iniţiat cu binecuvântarea Patriarhului ţării a pătruns, datorită ziarului Lumina în fiecare parohie. Duminică, 13.05.2010, într-o zi de vară toridă, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, adorit să poposească în parohia Şoimoş, de la poalele dealurilor Lipovei, spre a sluji aici Sfânta Liturghie arhierească. Motivaţia hotărârii Chiriarhului a fost aceea că elevul Andrei Jivănescu din această parohie, fiul preotului paroh, părintele Vasile Jivănescu, a câştigat locul I la etapa eparhială a concursului „Crezul meu” şi în această calitate a reprezentat Arhiepiscopia Aradului la etapa finală, desfăşurată în zilele de 20-21 mai la Sfânta Patriarhie.

Întâmpinat  după obicei în sunetul clopotelor, de către preoţii slujitori şi parohieni, cu imnul arhieresc, cu prapori şi buchete de flori oferite în semn de preţuire de un grup de copii, Înaltpreasfinţia Sa a intrat în biserica parohială, cu hramul Buneivestiri, monument istoric, ctitorită de obştea credincioşilor de aici în anul 1792.

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul cuvenit, grupul de copii prezenţi la strană a rostit împreună cu toţi credincioşii prezenţi,   Credeul, cu glas tare. Înaltpreasfinţia Sa a ţinut un cuvânt de învăţătură, în contextul cuvintelor pericopei evanghelice şi ale apostolului zilei, legat de grijile acestei vieţi, amintind despre importanţa virtuţilor teologice. apreciind pozitiv.  Preotul paroh Vasile Jivănescu la sfârşitul Sf. Liturghii a ţinut să-i premieze cu diplome speciale pe toţi copii care sunt incluşi în programul ,,Hristos împărtăşit copiilor”, şi care au participat la acest concurs ,,Crezul meu”, faza pe parohie, arătând cu acest gest că toţi copiii au avut de câştigat, fiind aşa cum după cum  i-a plăcut Preafericitului Părinte Daniel să-i numească pe aceşti copii :,, apostoli ai credinţei”.

De asemeni, Pr. paroh i-a mulţumit Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei pentru purtarea de grijă ce-o poartă pentru toţi fiii duhovniceşti şi, în mod deosebit pentru bucuria acestei vizite asigurând şi pe mai departe pe Înaltpreasfinţia Sa de dragostea şi ascultarea fiiască.

Conferinţe teologice la Arad

Corpul profesoral şi studenţii de la Facultatea de Teologie a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad au avut bucuria de a primi la 7 iunie 2010 vizita a doi oaspeţi de seamă: Prof. dr. Adolf M. Ritter de la Facultatea de Teologie din Heildelberg (Germania) şi D-l. Cosmin Olinici, director de programe la Radio „Trinitas” al Patriarhiei Române din Bucureşti.

Prof. Ritter a dialogat împreună cu studenţii pe marginea unui subiect incitant privind reconcilierea dintre Bisericile creştine, despre lucrurile care le despart şi cele care le apropie, dezbaterea fiind mediată prin traducerea Pr. Asist. dr. Călin Dragoş.

A doua conferinţă a fost susţinută de d-l. Cosmin Olinici, tema abordată vizând „Radioul creştin în dialog cu societatea”. Printre altele, oaspetele nostru a descris câteva dintre calităţile comunicatorului creştin: credinţa solidă, cultura riguroasă, comunicabilitatea dinamică, conştiinţa misionară şi responsabilitate eclesială, starea de pace şi bucurie, respectul şi deschiderea pentru alţii. Prelegerea a provocat un dialog interesant cu cei prezenţi, finalizată cu proiectarea unui scurt film despre naşterea acestui post de radio creştin, primului de acest gen din România.

Pr. Filip Albu

Simpozion Internaţional la Arad

La Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad s-au deshis la 7 iunie 2010 lucrările unui Simpozion Internaţional prilejuit de Anul jubiliar închinat Crezului, la care participă oaspeţi din ţară şi străinătate.

Genericul sub care se desfăşoară evenimentul este circumscris sub tema: Crezul Niceo Constantinopolitan, expresie a credinţei Bisericii celei una şi nedespărţite. Istoric, doctrină şi spiritualitate.

Această manifestare ştiinţifică se va desfăşura pe perioada a trei zile, deschiderea având loc la 8 iunie, cu oficierea slujbei de Te Deum, în prezenţa Înaltpreasfinţitului dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

 

Dintre invitaţi îi amintim pe: Prof. dr. Dimitrios Tselengidis (Thesalonic, Grecia), Pr. prof. dr. Ernst Christoph Suttner (Viena, Austria), Prof. dr. Adolf M. Ritter, (Heidelberg, Germany), Prof. dr. Theodoros Alexopoulos, (Atena, Grecia), Prof. dr. Volker Drecoll (Tubingen, Germany), Prof. dr. Andreas Heiser(Humboldt, Germany), Prof. Svetoslav Ribolov (Sofia, Bulgaria), Pr. Prof. dr. Stefan Buchiu, Pr. Prof. dr. Ioan Caraza, Pr. Prof. dr. Daniel Benga (Facultatea de Teologie din Bucureşti), Pr. Prof. dr. Adrian Niculcea şi Pr. Prof. dr. Vasile Citiriga (Facultatea de Teologie din Constanţa), Pr. Prof. dr. Ion Popescu, (Facultatea de Teologie din Piteşti, Romania), Pr. Prof. dr. Dumitru Megheşan şi Pr. Prof. dr. Marius Tepelea (Facultatea de Teologie din Oradea), Pr. Prof. dr. Ion Stoica (Facultatea de Teologie din Târgovişte, Pr. Prof. dr. Valer Bel Pr. Lect. dr. Ştefan Iloaie (Facultatea de Teologie din Cluj, Romania), Pr. Lect. Dr. Nicolae R. Stan (Facultatea de Teologie din Craiova) şi dr. Ciprian Toroczkai (Facultatea de Teologie din Sibiu).

ÎNALTPREASFINŢITUL ARHIEPISCOP TIMOTEI SĂRBĂTORIT CU PRILEJUL ZILEI DE NAŞTERE

La 4 iunie a.c. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a împlinit vârsta de 74 de ani. Prilej fericit pentru clerul din oraşul de reşedinţă şi din împrejurimi, ostenitorii Centrului eparhial, oficialităţile locale, reprezentanţi ai unor instituţii, credincioşi, de a-l felicita pe sărbătorit la reşedinţa arhiepiscopală. Înaltpreasfinţia Sa a fost prezent în dimineaţa zilei la Catedrala Sfânta Treime din Arad, unde a asistat la slujba Sfintei Liturghii şi la Te-Deum. La reşedinţa eparhială Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a primit din partea rectorului Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, medalia jubiliară de aur ,,Vasile Goldiş” pentru contribuţii excepţionale la promovarea valorilor spirituale şi naţionale în aceste locuri. Intr-un cuvânt evocator, în numele tuturor, P. On. Părinte Iacob Bupte, vicar administrativ, a evidenţiat aspecte istorice reprezentative din anii arhipăstoririi Înaltpreasfinţitului Timotei, făcându-se mesagerul doririlor de ani mulţi cu alese împliniri, ale celor prezenţi, ale tuturor preoţilor şi credincioşilor din eparhie.

Înaltpreasfinţitul Timotei, a mulţumit celor care i-au transmis urări la acest moment aniversar. ÎPS Sa a mulţumit Părintelui ceresc pentru darurile primite: „Pentru mine astăzi este o zi deosebită ca să pot mulţumi Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce a însemnat dar al Său şi pentru cele ce urmează, oricâte ar fi după voia Sa cea sfântă. De asemenea, ne aducem aminte de toţi cei care au contribuit pe parcursul vieţii noastre la tot ceea ce am putut împlini spre bine şi care nu sunt împreună cu noi astăzi. Un cuvânt de mulţumire şi pentru toţi cei care ne-au adresat felicitări şi s-au rugat pentru noi”.

Dorim Înaltpreasfinţiei Sale ani mulţi şi fericiţi şi, de asemenea, să păstorească Arhiepiscopia Aradului cu acelaşi devotament, cu dragoste şi blândeţe şi ne rugăm: ,,Întâi pomeneşte Doamne pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, pe care-l îl dăruieşte sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănăstos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău”.

Întru mulţi ani Înaltpreasfinţite Stăpâne!

Diac. Claudiu Condurache

 

Curs festiv.Promoţia 2000 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

Apropierea aniversării a două decenii de la redeschiderea porţilor Facultăţii de Teologie din Arad, în anul 1991, este pregătită de frumoasele momente ale cursurilor festive ale absolvenţilor. Una cu totul specială, însă, este aceea prilejuită de sărbătorirea unui deceniu de la absolvire, căci aici se văd cel mai bine roadele seminţelor bune sădite de profesori în studenţii lor de altă dată.

Un astfel de moment de bucurie şi emoţie a fost ocazionat de revederea celei de-a şasea promoţii (1996-2000) a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, în data de 28 mai ac.

Acesta a debutat cu slujba de Te Deum oficiat în Catedrala Veche din Arad, la care a asistat şi Înaltpreasfinţitul Arhiepsicop al Aradului Dr. Timotei Seviciu, care, într-un scurt cuvânt, le-a amintit celor de faţă că „este un moment deosebit prilejuit de împlinirea unor visuri legate din studenţie şi realizate într-o primă etapă a vieţii, de aceea, suntem datori să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru acestea”, mai ales că bunele nădejdi pe care le-au pus Părinţii Profesori în aceşti absolvenţi, au fost confirmate de realizările lor din cei zece ani.

 

După încheierea slujbei a urmat cursul festiv îndătinat, susţinut de Părintele Decan, Prof. dr. Ioan Tulcan, în Aula Magna „Ilarion V. Felea”, care le-a vorbit studenţilor despre importanţa şi valoarea Crezului pentru misiunea slujitorului bisericesc. Pornind de la exprimarea câtorva premise care au scos în evidenţă faptul că scopul mărturisirii, în şi prin Crez, nu este unul abstract ci fundamental soteriologic, acesta fiind întemeiat pe Revelaţie şi Tradiţie, a arătat cum Crezul sintetizează cele trei mari dogme ale Bisericii: despre Sfânta Treime, despre Iisus Hristos şi despre Sfântul Duh. Simbolul de credinţă devine, astfel, o permanenţă a autenticităţii credinţei creştine, prin care s-a reuşit să se păstreze unitatea de credinţă a Bisericii, acesta constituindu-se într-un punct de verificare a credinţei noastre. Pe baza acestor temeiuri au fost trasate câteva accente privind tema amintită: a) slujitorul mărturiseşte Crezul Bisericii şi nu o credinţă concepută de el, ceea ce-i dă conştiinţa trimiterii sau a investirii; b). prin mărturisirea acestui Crez el are garanţa că se află în adevăr, Crezul nefiind un produs exclusiv al raţiunii umane, ci al conlucrării cu harul divin; c) Crezul devine astfel o oportunitate de a iniţia un dialog cu credincioşii din interiorul şi de dincolo de zidurile bisericii.

După această prelegerea academică, fiecare dintre absolvenţii prezenţi şi-au prezentat, în câteva cuvinte, realizările şi evenimentele mai importante din cei zece ani scurşi de la absolvirea studiilor universitare, aducând mulţumiri şi aprecieri laudative părinţilor profesori.

 

VIZITĂ ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA HĂLMAGIU

Biserica veche din parohia Hălmagiu, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, cunoscută şi sub numele de biserica voievodală, este în prezent unul dintre cele mai importante monumente istorice din eparhie. Aici se desfăşoară, sub directa coordonare a Comisiei pentru restaurarea monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, lucrări de restaurare şi conservare a picturii murale.

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, însoţit de P. C. Consilier Vasile Pop, a efectuat o vizită de lucru la acest obiectiv, în ziua de 27 mai a.c., pentru a cerceta stadiul lucrărilor şi calitatea acestora. Au fost vizitate cu acest prilej biserica parohială şi muzeul de obiecte bisericeşti al parohiei.