Aluniș

ARHIEPISCOPIA ARADULUI

PROTOPOPIATUL ARAD

PAROHIA ALUNIŞ

Hramul Naşterea Maicii Domnului

Preot paroh SORIN ILOTA

Data şi locul naşterii* 4 septembrie 1987, Loc. Arad

Domiciliu: Arad, str. Mioriţei, Bl. 181, Ap. 21

Studii:

Seminar/Liceu: Seminarul Teologic Ortodox Arad

Facultate/Institut: Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”, Arad, promoţia 2011

Masterat: Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”, Arad, promoţia 2013

Data hirotoniei: 8 august 2014

Parohii ocupate şi perioada: Aluniş, din anul 2014 –

Grade profesionale: Definitivat

Distincţii primite şi anul: Sachelar, anul 2017

Domiciliu stabil: Arad, str. Mioriţei, Bl. 181, Ap. 21

Tel (fix/mobil)*. 0743.502051

E-mail*: sorin.ilota@gmail.com

Număr de credincioşi: 540 (persoane)

Pr-Ilota-Sorin

Monografia Parohiei Ortodoxe Române Aluniș

Valea Mureșului a fost foarte populată din timpurile cele mai vechi și până astăzi. Mulți oameni în drumul lor s-au așezat pe aceste meleaguri având un pământ fertil și drumuri bune de circulat.

Parohia Aluniș este așezată pe malul stâng al răului Mureș, la o distanță de 20km de municipiul Arad și la 14km față de orașul Lipova.

Satul Aluniș, numit în vechime Traunau a luat ființă în anul 1785, cu 100 de familii de germani care au fost chemate de Împăratul Iosif al II- lea și Președintele Împărătesc al Timișoarei, baronul Orczy, să lucreze pământul actual al Alunișului; celor veniți li s-a dat pământ și loc de casa, școli și biserică. Numele inițial de Traunau provine de la numele soției Președintelui Împărătesc al Timișoarei, contesa Traun, sau Trauni.  În anul 1838 se pune temelia bisericii romano-catolice, religia etnicilor germani din această localitate, iar în anul 1839 este finalizată și sfințită purtând hramul „Nașterea Maicii Domnului”, continuând oarecum hramul vechii mănăstiri (astăzi sit arheologic) din apropiere, Bizere, a cărei basilici purta acest hram. Despre populația germană se vorbește din anii 1750-1780 din timpul împărătesei Maria Tereza când aceste meleaguri, zona de N a Banatului, au fost colonizate cu „șvabi” în mare proporție.

De un trecut românesc în acest sat nu se poate vorbi nimic până după cel de-al doilea război mondial, deoarece Alunișul nu avea familii românești. Despre așezarea românilor în acest sat se poate vorbi începând cu anul 1946, când din mai multe părți ale țării, și în special din zona Hălmagiului, satul Lazuri și împrejurimi, au fost aduși și colonizați români. Odată cu colonizarea acestui sat cu români s-a simțit nevoia organizării vieții religioase, astfel că în anul 1947 a luat ființă Parohia Ortodoxă Română din Aluniș.

Parohia Ortodoxă, la început nu a avut locaș de închinare, primele servicii religioase fiind săvârșite într-o casă, iar mai apoi în fosta Scoală Confesională Germană, care a fost dată cultului Ortodox Român în schimbul unei plăți lunare. Primul preot al acestei comunități a fost părintele Traian Rusu, slujitor la parohia vecină Zăbrani, menționat în actele de arhivă ale parohiei la 26 ianuarie 1947, împreună cu directorul școlii Popovici vasile și primarul Dinuț Ioan.

Începând cu 1 august 1947 este numit preotul Pantelimon Calancea, având un număr de 165 de familii de români ortodocși. Acesta păstorește parohia până în anul 1972, retrăgându-se la pensie, fiind înlocuit de preotul Traian Sirca, transferat de la parohia Susani- Sebiș. Preotul Traian Sirca a trecut la cele veșnice în anul 1998, după o frumoasă actvitate pastorală.

Următorul slujitor al acestei parohii, preotul Dan Mândra, din anul 1998 este ctitorul actualei biserici parohiale. Biserica a fost ridicată între anii 2001- 2008, pe fundația fostei capele ortodoxe, fiind construită în formă de navă din cărămidă și acoperită cu tablă zincată. Planul a fost întocmit de arhitectul Prof. Dr. Gheorghiu Teodor, iar lucrările au fost coordonate de arhitectul Mircea Șerb și executate de o echipă de meșteri condusă de Ioan Hoimorogan. Planul este de navă, cu împărțirea clasică a bisericilor ortodoxe, altar, naos și pronaos, având și un mic pridvor. Lungimea Bisericii este de 17m, lățimea de 10m, iar înălțimea tot de 10m. Pictura în tehnica frescă este executată de pictorul Constantin Popescu din Rădăuți. Iconostasul din lemn de tei a fost executat la firma SC VLAȘ SRL Arad. Clopotele au fost turnate  la București în timpul păstoririi părintelui Sirca Traian. Construcția, pictarea și doatarea bisericii cu cele necesare desfășurării cultului divin s-au făcut prin donațiile credincioșilor, precum și cu sprijinul Secretariatul de Stat pentru Culte, a Consiliului Județean Arad și a Consiliului Local Frumușeni, toate cheltuielile însumând suma de peste 150.000 euro.

Biserica a fost târnosită la data de 15 XI 2009 de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La data de 10 august 2014 a fost instalat actualul preot paroh Ilota Sorin Ioan.

În prezent în parohia ortodoxă din Aluniș se desfășoară mai multe activități, gospodărești, culturale, filantropice și misionare, precum și un program liturgic la care participă bunii credincioși ai parohiei.

Sub aspect gospodăresc credincioșii se străduiesc în a amenaja și înfrumuseța atât interiorul bisericii, cât și exteriorul și curtea lăcașului de cult, precum și finalizarea lucrărilor aflate în desfășurare la cimitirul parohial. În plan cultural s-a început organizarea unei biblioteci, sortarea și aranjarea cărților, între care  a fost descoperit un Octoih Mare, aflat într-o stare de deteriorare, scris în limba română însă cu litere chirilece. Nu s-a putut constata anul tipăririi, dar se presupune o datare în a II-a jumătate a secolului al XIX-lea.

            În plan misionar, împreună cu credincioșii s-a realizat un pelerinaj la mănăstirile Prislop și Crișan, în vara anului 2015. Impresiile au fost pozitive, iar dorința credincioșilor de a participa și la alte pelerinaje este una crescândă. Totodată împreună cu copiii din parohie, an de an sunt colindați în ajunul Crăciunului toți credincioșii, aducând astfel bucurie și o rază de lumină în inimile lor. În ajunul marilor praznice, se organizează colecte în alimente și bani pentru ajutorarea familiilor nevoiașe din parohie.

 În prezent se dorește intensificarea activităților pastoral-misionare, filantropice și culturale, tinerii și atragerea lor spre Biserică fiind una din cele mai importante scopuri ale tuturor.

Bibliografie:

Toate informațiile au fost extrase din documentele aflate în arhiva parohiei.

  • Istoricul parohiei Aluniș- text dactilografiat de pr. Sirca Traian, 30 octombrie 1982
  • Istoricul comunei Trauna- Cseralja- Aluniș– text dactilografiat de Johann Hoch fără dată.

La data de 10 august 2014 a fost instalat noul preot paroh Ilota Sorin Ioan.
Iconostas Aluniș

Alunis