Parohia Arad – Faleza Sud

Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Arad-Faleza Sud (Protopopiatul Arad)

Preot paroh: Vasile Chindriș

tel. 0744.708681

ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC, MONUMENTUL EROILOR] Parohia Ortodoxă Română Arad Faleza Sud, face parte din Arhiepiscopia Aradului, Protopopiatul Ortodox Român Arad, județul Arad. A fost înființată la data de 01.04.1997, când a devenit funcțională având ca locație clădirea Școlii Generale nr. 3 de pe strada Condurașilor din municipiul Arad. Municipiul Arad se află situat pe malul râului Mureș, la granița de vest a țării. Centru economic și cultural deosebit își leagă trecutul istoric și arheologic de apropierea vechii cetăți Ziridava, având monumentul eroilor Primului Război Mondial și al ,,Marii Uniri’’ amplasat în parcul de lângă primăria municipiului. Despre toponimia Aradului putem spune că are o arie largă de răspândire simbolizând o fortificație de refugiu, la început, iar mai apoi, o posesiune ducală al cărei conducător ,,orod’’ sau ,,arad’’ să fi dat numele cetății.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Activitatea de cult a început cu capela special amenajată și având hramul Sfântul Nicolae. Ulterior, construcția bisericii parohiale a început la data de 10.10.2000, după ce la sărbătoarea ,,Intrării în biserică a Maicii Domnului’’(21.11) a anului 1999 I.P.S. Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, a sfințit locul și a pus piatra de temelie noii biserici cu același hram Sf. Ierarh Nicolae, în parcul din mijlocul parohiei. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢIE] Arhitectura bisericii păstrează un stil bizantin în formă de cruce, având o cupolă centrală precedată de trei turnuri-clopotnița și două turnuri laterale mai mici. Lungimea bisericii este de 28 m, lățimea la abside are 14 m, iar înălțimea clopotniței atinge 24,5 m. Întreaga construcție este din beton și cărămidă, fiind acoperită cu țiglă. Parohia fiind înființată relativ recent, în anul 1997, prin reorganizarea parohiei Arad-Centru în anul 1997, preot paroh fiind Brândușa Pavel. [PICTURA] În curs. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deţine obiecte şi cărţi vechi. [ŞIRUL PREOŢILOR] Nu este cazul. [CÂNTĂREŢI ŞI EPITROPI DE SEAMĂ] Nu este cazul.

CIMITIRUL. Parohia nu are cimitir propriu, dar se află în vecinătatea cimitirului Pomenirea, care este proprietatea Primăriei Arad, în subordinea și administrarea căreia se găsește.

ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT. Copiii parohiei au învățat totdeauna și învață la Școala Generală nr. 3 ,,Iosif Moldovan’’ din vecinătatea parohiei, urmând ca mai departe să-și desăvârșească pregătirea medie și superioară la celelalte instituții școlare și universitare ale orașului. Activitățile culturale s-au desfășurat în incinta ,,Casei Naționale’’ aflate pe strada Dorobanți. Corul parohiei este format în cea mai mare parte din persoane de gen feminin și participă la toate serviciile religioase care au loc la Sf. Biserică în duminici și sărbători, precum și la diferite evenimente culturale. Biblioteca parohială a fost înființată relativ recent și are un număr de 400 de volume, care stau la dispoziția tuturor celor care doresc să citească sau să le împrumute. Parohia are organizată o grădiniță, iar pelerinajele credincioșilor se desfășoară prin Centrul de pelerinaje Basilica al Patriarhiei Române cu sediul în Arad.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. Activitatea misionar-pastorală a parohiei se desfășoară în conformitate cu instrucțiunile centrului eparhial transmise prin Oficiul Protopopesc. În centrul acțiunilor stă în primul rând identificarea și grija pentru familiile aflate în dificultate organizându-se periodic acțiuni de colectare a alimentelor și îmbrăcămintei care apoi sunt distribuite celor aflați în mari lipsuri materiale. Permanent se ține legătura cu comunitatea rromă din parohie prin vizite la domiciliu, având grija ca toți noii născuți să fie botezați, iar copiii mai mari de vârstă școlară să nu lipsească de la școală. Pentru elevii de vârstă școlară, periodic se țin cateheze și se întregesc cunoștințele dobândite la orele de religie. Asistența religioasă a persoanelor în vârstă și a celor bolnavi este de asemenea o prioritate, fiind cercetați frecvent la domiciliu și ori de câte ori este nevoie. Sub aspect cultural, anual ,,Ruga bisericii’’ dă prilej de întâlnire fiilor parohiei și celor plecați care revin acasă, în prima duminică a fiecărei luni septembrie.

DATELE DE CONTACT ALE PAROHIEI. [HRAM], [ADRESA] Arad, Str. Luceafărului, nr. 24-25 [OFICIUL PAROHIAL] Tel. 0257/258102, nu deţine site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Virgiliu Bradin – Pârneava, suburbiul românesc al Aradului – Ed. Promun, Arad, 2008; Virgiliu Bradin – Școli românești din Arad – – Ed. Promun, Arad, 2008, Arhiva Parohiei Arad-Faleza Sud.