Parohia Moțiori

Parohia Ortodoxă Moțiori

Hramul ”Înălțarea Sfintei Cruci”

Protopopiatul Ineu

Preot paroh Ciprian-Petru Sălăvăstru

Data și locul nașterii: 17.11.1985, Arad

Domiciliu: Loc. Moțiori, Nr. 133, cod poștal 317012, com. Apateu, jud. Arad

Studii:

  1. 2000 – 2005: Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad
  2. 2005 – 2009: Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă Arad, Specializarea: Teologie Pastorală
  3. 2009 – 2011: Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă Arad, Specializarea: Master Teologie Sistematică
  4. 2011 – prezent: Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă Arad, Specializarea: Școală doctorală în Domeniul Teologie

Adresă de contact: Loc. Moțiori, Nr. 133, cod poștal 317012, com. Apateu, jud. Arad

Telefon: mobil 0740262889; fix 0257327888; e-mail: pr.cipriansalavastru@yahoo.ro

Număr de credincioși: 270 suflete (100 familii)

DSC00177

DSC09939 DSC00135 DSC00139 DSC00141 DSC00142 DSC00146 DSC00147 DSC00158 DSC00160 DSC00161 DSC00179 DSC00191 DSC09524 DSC09751 DSC09759 DSC09769 DSC09772

Istoricul parohiei

Parohia Ortodoxă ”Înălțarea Sfintei Cruci” Moțiori își are întinderea în limitele cadastrale ale localităţii Moţiori. Parohia noastră se află în nordul judeţului Arad, în Câmpia Cermeiului, o subdiviziune a Câmpiei Crişurilor fiind amplasată la o distanţă de 2 km de Berechiu, la 7 km de Apateu, la 5 km de Șomoșcheș, la 10 de Cermei. De aici și până la orașele din jur sunt următoarele distanțe:  Ineu – 30 km,  Chişineu Criş – 35 km, (oraşe unde o mare parte a locuitorilor își au serviciul), Salonta – 34 km, Arad – 79 km, Oradea – 71 km. Localitatea Moţiori este în totalitatea ei formată din creştini ortodocşi.

Prima atestare documentară a satului Moțiori o găsim în anul 1922, el luând ființă prin împroprietărirea după reforma agrară din 1921[1]. În anul 1924 aici s-au aşezat câteva familii de credincioși veniți din părțile Munților Apuseni, fiind toți moți din comuna Arieșeni, în frunte cu delegatul Belei Alexandru. Printre primele familii stabilite aici a fost și cea a Pr. Ioan Todea din Arieșeni, cel care a primit și el pământ. Nu au avut de la început biserica lor pentru săvârșirea slujbelor religioase, fiind nevoiți să meargă la preoții din parohiile învecinate: Berechiu, Șomoșcheș și Apateu, până în anul 1925 când și-au amenajat o capelă-paraclis din lemn, dar cu acoperiș din tablă, pe locul unde este astăzi noua casă parohială.

Pe pământul primit, preotul a ridicat o casă în care se făcea slujbă atunci când venea el, din când în când, fiind sfințită de Protopopul Georgea din Ineu. Aici s-au adunat credincioșii la rugăciune, până în anul 1936, când s-a început săvârșirea slujbelor religioase în casa cumpărată de fostul primar Vârciu Iosif ce trebuia să îndeplinească rolul de primărie. Cu timpul s-au făcut modificări pentru a da aspectul unei biserici, prin despărțirea altarului, s-a făcut și un mic turn în care a fost pus clopotul care inițial era afară în clopotniță. Tot în 1936 s-au făcut de către credincioși 60.000 mii de cărămizi pentru construirea Bisericii, fiind depozitate pe intravilanul Bisericii. Tot atunci s-au adunat pentru construirea bisericii din contribuția credincioșilor 300 mii lei tot, dar care au fost puși la poștă de unde nu i-au mai primit, iar din cărămidă s-a construit Căminul Cultural din Moțiori.

În anul 1940, ca urmare a hotărârii organelor parohiale, ia ființă parohia Moțiori, desființată însă în 1968, când a trecut ca filie la parohia Susag, din anul 1988 devenind iarăși parohie statutară.

Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu împreună lucrarea Sfântului Duh, biserica actuală din parohia Moțiori, Protopopiatul Ineu, Județul Arad, cu hramul ”Înălțarea Sfintei Cruci”, a fost construită între anii 1977-1978, din cărămidă, acoperită cu tablă, pe cheltuiala credincioșilor localnici, prin strădania preotului Gheorghe Mangu.

În anii 1994-1995, biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica tempera, de către pictorul Petru Dănuț din Șomoșcheș. De asemenea, a fost înzestrată cu mobilier nou, obiecte de cult, veșminte preoțești și îmbrăcăminte, cărți de ritual la altar și strană, candelabre, prapori și alte lucruri necesare, toate însumând suma de 15 milioane lei, provenită în majoritate din contribuțiile benevole ale credincioșilor. Din partea Secretariatului de Stat pentru Culte s-a primit suma de un milion lei. Unele parohii și familia preotului paroh Gheorghe Mangu, au donat 200.000 lei (sumele sunt exprimate la valoarea din 1995).

Târnosirea s-a făcut în data de 15 octombrie 1995, de către Preasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu – Episcopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi: P.C. Pr. Iacob Bupte – consilier economic, P.C. Prot. Moise Nica – Ineu, P.C. Pr. Gheorghe Mangu – Moțiori, P.C. Pr. Călin Craveț – Șepreuș, P.C. Pr. Radomir Stoica – Berechiu și Arhid. Teodor Băbuția – Arad, prin așezarea Sfintelor Moaște și a Icoanelor Sfinților Evangheliști la temelia Sfântului Prestol și săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești, spre lauda lui Dumnezeu și mulțumirea credincioșilor [2].

În anul 2010-2011 sub arhipăstorirea Înaltpreasfințitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, pictura bisericii a fost restaurată prin grija preoților parohi Florin Horațiu Borca și Ciprian Petru Sălăvăstru, tot de pictorul Petru Dănuț din Șomoșcheș.

Astăzi parohia Moţiori numără 270 de suflete, a căror credinţă şi dragoste faţă de biserică se vădeşte şi-n jertfelnicia lor, pentru că an de an, parohia efectuează lucrări de reparații, de întreținere și înfrumusețare a bisericii și a spațiilor parohiale, dotându-le cu cele necesare săvârșirii cultului divin, cea mai mare parte a lucrărilor efectuate la parohie executându-se din fonduri proprii.

Pe plan administrativ-economic, în ultimii ani, s-au realizat următoarele lucrări: la Sfânta Biserică: curăţarea și restaurarea picturii, confecţionare şi montare Sfânta Cruce pe turla bisericii, a paratrăsnetului și a unei trape de acces, schimbarea uşilor bisericii, modificarea a trei geamuri pentru a se deschide, înlocuirea celor sparte, protejarea iconostasului împotriva cariilor, amenajări exterioare (trotuar, parcare,) împrejmuirea cu gard a faţadei cimitirului, confecţionarea a două porţi de acces. La casa parohială s-au efectuat amenajări interioare: gletuirea şi finisarea camerelor, confecţionarea şi montarea unei uşi, înlocuirea panoului electric; amenajări exterioare: confecţionarea şi montarea gardurilor exterioare şi interioare.

Pe plan cultural s-a dotat Biserica cu cărţi de cult (Sf. Scriptură, Liturghierele, Psaltire, Ceaslov, Acatistier, Penticostar, Octoih mic şi mare, Mineiele pe 12 luni, Prohodul şi altele), precum şi cu 10 prapuri, cristelniţă, icoane, cruci, veşminte bisericeşti, vas de aghiasmă și altele, din fonduri proprii şi din donaţii ale credincioşilor.

Preoții slujitori care au deservit această parohie sau după caz filie, în diferite perioade au fost:

Pr. Ioan Todea din Arieșeni,

Pr. Ioan Popoviciu din Berechiu,

Pr. Simion Bulcu din Șomoșcheș,

Pr. Sabin Sas din Bladovin,

Pr. Petru Belean din Șicula

Pr. Sasu Sextil din Oradea,

Pr. Iulian Andrițoiu din Câlnic-Bt.

Pr. Teodor Dușe din Beliu,

Pr. Gheorghe Popovici din Basarabia

Pr. Traian Șuțu din Berechiu

Pr. Gheorghe Mangu din Susag

Pr. Florin Horațiu Borca 2002 – 1.04. 2011

Pr. Ciprian Petru Sălăvăstru 1.06.2011 – prezent

Cântăreți la această parohie au fost: Matei Gheorghe, Briciu Ilie, Vârciu Iosif și în prezent Negrea Voicu.

 

Vizite Arhierești

 

Dintre vizitele arhierești care s-au făcut în această parohie în decursul vremurilor amintim următoarele:

În data de 12 decembrie 2010 Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a fost întâmpinat cu multă bucurie în parohia noastră de preotul paroh Florin Borca, cu un sobor de diaconi, înconjurați de credincioşii parohiei și au săvârșit slujba Vecerniei iar la final, corul dirijat de părintele paroh, a oferit un mic concert de colinde[3].

Pe data de 6 octombrie 2013 Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei a descins în parohia noastră la invitația Pr. Paroh Ciprian Petru Sălăvăstru și a Consiliului Parohial pentru a binecuvânta și sfinți lucrările de restaurare efectuate la biserică și casa parohială. În cadrul Sfintei Liturghi preotul paroh fiind hirotesit sachelar pentru întreaga activitate depusă de la numirea în această parohie, iar epitropul bisericii Matei Mihai a primit o diplomă de recunoștință din partea Înaltpreasfințitului pentru întreaga activitate depusă în această frumoasă parohie[4].

 

Evenimente mai deosebite din viața parohiei

 

Programul liturgic al parohei începe în ziua de sâmbătă dimineața prin săvârșirea Sfintei Liturghii, urmată de eventualele parastase, sâmbătă seara prin slujba Vecerniei, Duminica dimineața prin săvârșirea Utrenei și a Dumnezeiești Liturghi, urmată seara de Paraclisul Maicii Domnului sau de un Acatist. La praznice și sărbători se săvărșește Vecernia cu Litie seara în ajun, iar în ziua praznicului Utrenia, Dumnzeiasca Liturghie și seara Acatistul Praznicului sau a Sfântului pomenit. De asemenea se săvârșesc și celelalte slujbe bisericești la momentele cuvenite sau de câte ori au nevoie credincioșii parohiei.

Manifestările religios culturale sunt evidențiate în parohie și cu ocazia Hramului Bisericii ”Înălțarea Sfintei Cruci”, prin slujbele obișnuite, adăugându-se slujba de sfințire a apei la Troița din curtea Bisericii, iar în după amiază acesteia săvârșindu-se Taina Sfântului Maslu. Acestea se mai săvârșesc în Biserica noastră și în Duminica a III-a din Postul Mare, a Crucii, precum și în cea mai apropiată Duminică de Sfântul Nicolae.

Satul nostru este ocrotit și apărat de puterea Cinstitei și de viață făcătoarei Cruci a Mântuitorului Hristos și prin faptul că la cele patru extremități a satului se află câte o Troiță. Astfel, în Vinerea din Săptămâna Luminată, de Izvorul Tămăduirii, după Dumnezeiasca Liturghie se merge în procesiune, la Troița din partea de răsărit a satului, săvârșindu-se Aghiasma mică împreună cu rugăciunile de binecuvântare a pământului. În două dintre duminicile a III-a (a Mironosițelor), a IV-a (a Slăbănogului), a V-a (a Samarinencei), sau a VI-a (a Orbului din naștere) după Înviere, în funcție și de timpul de afară, se merge în procesiune la Troițele din partea de apus și miazăzi a satului, săvârșindu-se aceleași slujbe.

La Înălțarea Domnului, după pomenirea eroilor căzuți pentru apărarea neamului și a credinței ortodoxe strămoșești, se merge în procesiune la Troița din partea de miazănoapte a satului, unde după sfințirea apei se fac rugăciuni pentru binecuvântarea cirezii de vite și a hergheliei de cai a satului.

La praznicul Sfintei Treimi credincioșii parohiei, în frunte cu părintele paroh pornesc în procesiune până la troița din mijlocul satului, unde după sfințirea apei se rostesc rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra credincioșilor acestei parohii apărate de puterea Sfintei Cruci. Cred că nu întâmplător, credincioșii acestui sat, au rămas întru totul fideli credinței ortodoxe, tocmai prin faptul că puterea crucii se arată biruitoare asupra celor de altă credință și neam.

Sărbătoarea Învierii are o importanţă deosebită în această parohie. Astfel, potrivit obiceiului moţilor din vechime, care trebuiau ca în noaptea de Înviere, Sfintele Paşti să fie în casele lor, încă din ajun, din Sâmbăta Mare, în cadrul Dumnezeieştii Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia Învierii – cam pe la vremea când Sfânta Lumină coboară în Mormântul Domnului de la Ierusalim – se sfinţesc Sfintele Paşti. După terminarea slujbei credincioşii vin cu ouă, pe care le lasă la Biserică, iau acasă Sfintele Paşti, pe care le consumă numai după Liturghia din ziua Învierii.

În Duminica Tomei, prima duminică după Sfintele Paşti, numită şi „paştile morţilor”, după Dumnezeiasca Liturghie, se săvârşeşte Parastasul unde se pomenesc întâi cei adormiţi din neamul familiei care a dat Sfintele Paşti, apoi pe toţi cei adormiţi părinţi, fraţi sau alte rudenii trecuţi la cele veşnice. După aceea credincioşii în frunte cu preotul paroh se duc în cimitir, pentru a continua rugăciunile pentru cei adormiţi. Se fac rugăciuni întâi la crucea din mijlocul cimitirului pentru cei decedaţi şi înmormântaţi în alte localităţi, apoi la fiecare mormânt, unde se pomeneşte cel adormit, se cântă „veşnica pomenire”, şi apoi se împart daruri de ouă roşii, colaci, cozonaci şi băuturi (vin, ţuică, suc, etc.) spre pomana celui răposat.

Într-o frumoasă zi scăldată în poleiul razelor de soare, prima zi a anului bisericesc în 2012, la prăznuirea Sfântului Dionisie Exiguul şi al Sfântului Simeon Stâlpnicul, Preaonoratul Părinte Protopop Moise Nica, la invitaţia Părintelui Paroh Ciprian Petru Sălăvăstru, s-a aflat în Parohia Moţiori din Protopopiatul Ineu, Arhiepiscopia Aradului. Cu acest prilej a săvârşit slujba sfinţirii Sfintei Cruci ce a fost așezată pe turla dinspre răsărit a Bisericii cu Hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”.

Datorită vitregiei vremii într-o Duminică Sfânta Cruce a căzut de turla Bisericii răpusă de un viscol puternic, lemnul de brad care o susţinea la interior fiind măcinat de-a lungul timpului. Astfel că în urma sprijinului oferit de credincioşii parohiei s-a confecţionat o cruce nouă, a globului de sub ea din tablă de inox şi o tabacheră din tablă zincată. Tot acum s-a montat şi o trapă de acces pe turlă, precum şi paratrăsnetul, s-au îndreptat jgheaburile şi s-au mai efectuat lucrări de reparaţie în interiorul turlei[5].

În cadrul parohiei funcționează Centrul parohial pentru copii şi tineri „Sf .Vasile cel Mare”, sub conducerea preotului paroh, unde se desfășoară numeroase activități educative, religios-morale, pastoral-misionare, pentru tinerii din parohia noastră.

În plan cultural s-a încercat o împrospătare prin formarea unui cor mixt de tineret (înființat în anul 2012), pe lângă corul mixt de adulți. Acest cor cuprinzând toți copii parohiei se întrunește la repetiţii de 2 ori pe săptămână (Miercuri şi Vineri) pentru a putea pregăti un buchet de pricesne specifice Bisericii noastre străbune, pe perioada posturilor, pe care copiii le cântă la Sfânta Liturghie. Aceștia au învățat și unele cântări proprii stranei, precum cântările Vecerniei, ale Sfintei Liturghii, intonarea Apostolului, Prohodul Domnului, Prohodul Maicii Domnului și altele, iar în Ziua Învierii dau un mic concert de cântece și poezii pascale. Fiecare copil are un portofoliu cu cântecele și poeziile pe care le-au învăţat.

Cu acest cor, format din toţi copii parohiei, am colindat credincioşii noştri în ajunul Naşterii Domnului, apoi aceşti copii mulţumind lui Dumnezeu, au donat Bisericii un set de veşminte preoţeşti, ca amintire şi pomenire a lor peste ani. Tot cu aceşti copii sau susţinut concerte de Naşterea şi de Învierea Domnului.

Corul de tineret al Parohiei a participat la a V-a ediţie a concursului de folclor, tradiţii şi obiceiuri de Crăciun „O, ce veste minunată!“, organizat marţi, 17 decembrie 2013, la Liceul Tehnologic Sântana, unde a luat locul al II-lea. Concursul este cuprins în Calendarul Activităţilor Regionale şi Interjudeţene aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi a fost organizat în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului, Primăria oraşului Sântana şi ISJ Arad. Atât cu acest cor, cât şi cu cel al adulţilor parohia noastră a fost prezentă la diferite concerte şi manifestări religios-culturale, unde a făcut cinste Bisericii şi neamului din care face parte.

De asemenea copiii au fost învățați să ”tragă” clopotul și să ”bată” toaca. Biserica parohiei Moţiori are un singur clopot, ceea ce face ca învăţarea să fie mai uşoară, iar despre toacă, în zonă este cunoscut faptul că parohia Moţiori este singura parohie din Arhiepiscopia Aradului unde toaca se bate din seara Lăsatului Postului, după Vecernia Iertării, prima dată în curtea bisericii, toca de lemn, după care începe a se bate pe la casele credincioşilor. Fiecare gospodărie are amenajată o toacă de lemn sau fier pe care de obicei seara o bat membrii familiei realizându-se astfel o unitate şi o armonie în dulcele glas de toacă peste tot cuprinsul satului. Anul acesta a avut loc a IV-a ediție a concursului ”Toaca – o chemare la rugăciune”, desfășurat în parohia noastră, în Săptămâna Mare, pentru toate categoriile de vârstă, de la preșcolari la cei cu pleata sură, răsplătiți cu diplome și cărți duhovnicești pentru toate vârstele.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, sub îndrumarea Sectorului social al arhiepiscopiei, coordonat de pr. consilier Mircea Constantin Bupte, şi cu sprijinul Asociaţiei Filantropia Arad, în perioada 5 august – 13 septembrie 2013, la Schitul „Veşmântul Maicii Domnului“ – Tămand, în Protopopiatul Ineu, au avut loc tabere creştine social-caritative pentru copii. Primii beneficiari care s-au bucurat de această tabără gratuită în zilele de 5- 9 august au fost 18 copii din Parohia Moţiori, Protopopiatul Ineu, conduşi de preotul paroh Ciprian Petru Sălăvăstru. Activităţile religios-educative au fost coordonate de pr. Ciprian, împreună cu profesoara de religie Ramona Ghiţulescu, din Ploieşti, iar copiii au participat la diferite activităţi de cunoaştere, educative şi cu caracter religios-moral, precum şi la activităţi de relaxare[6].

În prima zi a anului bisericesc în 1.09.2014, de Sfântul Simeon Stâlpnicul, parohia noastră a organizat un pelerinaj cu credincioşii parohiei, în special copii în număr de 30, având ca destinaţie Mănăstirea Gai, cu participarea la Dumnezeiasca Liturghie, împreună cu celelalte slujbe de hram, săvârşite de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului, care ne-a binecuvântat. De aici am poposit la Catedrala Arhiepiscopală unde am fost întâmpinaţi de Diac. Alexandru Tiulea, care ne-a fost ghid. Aici ne-am închinat la moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur. Am zăbovit apoi la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, unde cu binecuvântarea Părintelui Stareţ, ne-am închinat şi am vizitat muzeul mănăstirii. Ultimul popos a fost Mănăstirea Feredeu, unde de asemenea ne-am închinat, apoi am văzut aşezarea monahală, împreună cu gospodăriile, şi frumoasele animale de aici.

Pe perioada vacanţei de vară a anului 2013, în cadrul Centrul parohial pentru copii şi tineri „Sf .Vasile cel Mare”, s-a desfăşurat şi o şcoală de vară, în care părintele, împreună cu alte cadre didactice voluntare au organizat diferite activităţi religios educative şi de relaxare cu copiii.

La nivelul parohiei s-a desfășurat programul patriarhiei ”Alege școala”, beneficiind de acest program nouă dintre copiii parohiei, precum și programul catehetic adresat copiilor și tinerilor ”Hristos împărtășit copiilor”.

La concursul național de proiecte ”Sfânta Euharistie – lumina vieții creștine”, organizat de Patriarhia Română în anul 2014, parohia Moțiori s-a clasat pe locul  al II-lea, la nivel de protopopiat, cu proiectul de educație misionar filantropic ”Liturghie după liturghie”, din Protopopiatul Ineu.

Preotul paroh face parte din Corala Preoților a Arhiepiscopiei Aradului, reprezentând parohia și credincioșii ei la concertele coralei în diferite Biserici ale Arhiepiscopiei Aradului[7].

Cercul pastoral-misionar Ineu, de care aparţine parohia s-a întrunit şi în Biserica noastră în ultimii patru ani, drept urmare invitaţiei preotului paroh, aici desfăşurându-se în deschidere Taina Sfântului Maslu, continuând apoi cu lucrările cercului, fiind prezenţi un număr impresionant de preoţi şi credincioşi[8].

De asemenea pe lângă activităţile cercului pastoral misionar, au fost numeroşi preoţi care au participat împreună cu preotul paroh la diferite slujbe şi evenimente din viaţa parohiei, cum ar fi Liturghia Arghierească, având în mijlocul nostru pe Înaltpreasfinţitul Dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Sfinte Liturghii, seri duhovniceşti, boteze, cununii, înmormântări, Sfinte Taine sau alte ierurghii, ţinând predici, cuvântări pentru credincioşii noştri, precum şi grupuri de cântăreţi sau colindători, pentru înfrumuseţarea sfintelor slujbe.

 

[1] Alexandru Roz, Covach Geza, Dicționar istoric al localităților din Județul Arad, Editura Universității ”Vasile Goldiș­­­” Arad, 1997, p. 167

[2] Hrisovul Bisericii.

[3] http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/100-de-ani-de-la-zidirea-bisericii-din-apateu, accesat la 25 iunie 2014.

[4] http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/sfintiri-si-hirotonii-mitropolia-banatului, accesat la 25 iunie 2014.

[5] http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/o-noua-cruce-pentru-biserica-din-motiori , accesat la 25 iunie 2014.

[6] http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/tabara-crestina-la-schitul-vesmantul-maicii-domnului-tamand-arad, accesat la 25 iunie 2014.

[7] http://arhiepiscopiaaradului.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=794:corala-preoilor-din-arhiepiscopia-aradului-in-concert-la-catedrala-veche&catid=49:tiri-bisericeti-locale, accesat la 25 iunie 2014.

http://arhiepiscopiaaradului.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=788:corala-preoilor-din-arhiepiscopia-aradului-au-concertat-la-comlu&catid=49:tiri-bisericeti-locale, accesat la 25 iunie 2014.

http://arhiepiscopiaaradului.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=802:corala-preoilor-arhiepiscopiei-aradului-la-parohia-ineu&catid=49:tiri-bisericeti-locale, accesat la 25 iunie 2014.

[8] http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/hramul-inaltarea-sfintei-cruci-parohia-motiori-ineu, accesat la 25 iunie 2014.

http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/seara-duhovniceasca-parohia-motiori, accesat la 25 iunie 2014.