Parohia Pâncota

Parohia: Pâncota

 

Hramul: Sf. Apostoli Petru şi Pavel

 

Protopopiatul: Lipova

 

Preot paroh: Dărău Petru

 

Data şi locul naşterii: 22 iulie 1951 – Loc. Ineu, jud. Arad

 

Domiciliul: Str. Avram Iancu, nr. 49, loc. Pâncota, jud. Arad

 

Studii: Licenţiat – Teologie

 

Tel. mobil: 0748.820.571

 

Număr de credincioşi: 2850

 

Istoricul bisericii:

 

În anul 1969 cu ocazia unei campanii de săpături arheologice, întreprinse de cercetători ai Muzeului din Oradea, în partea de nord a oraşului Pâncota s-a descoperit un sit arheologic cu vestigii neolitice, de epocă romană şi feudalism timpuriu. Tradiţia locală amintea existenţa unui castru roman. Este certă existenţa unei comunităţi umane aici cu rădăcini în trecut (neolitic) şi care se continuă, vatra primei amplasări a localităţii Pâncota era la foarte mică distanţă de aşezarea descoperită.

Până în secolul al XVII -lea nu deţinem informaţii despre situaţia religioasă a locuitorilor Pâncotei.

În prima jumătate a secolului al XVII – lea un exemplar din Tâlcul Evangheliilor şi Molitvelnicul românesc imprimate de Coresi, se aflau în posesia preotului Ioan din Pâncota. Se poate susţine că existând preot, trebuia să fie şi biserică, înlocuită la începutul secolului al XVIII –lea cu alta din lemn cu hramul Sf. Arhangheli, sfinţită în 1728.

În 1765 s-a primit aprobarea pentru construirea unui lăcaş de zid, nu se ştie, pe vatra Pâncotei vechi sau cea nouă pe cheltuiala strictă a credincioşilor. Din motive financiare, lucrarea nu s-a putut realiza atunci. Până la 1812 însă a fost ridicată biserica cu hramul Sf. Ap. Petru şi Pavel, din piatră şi cărămidă, pe actuala vatră, care a fost sfinţită de protopopul Gh. Chirilovici al Şiriei.

În 1843, iconostasul bisericii şi 50 de icoane prăznicare care au fost aşezate pe pereţi, au fost pictate de către Ghe. Barabaş Zlătar din Timişoara, aşa cum se menţionează în inscripţia din Sf. Altar a cărei imagine foto am redat-o.

Nu se cunoaşte data instalării clopotelor, dar există data doveditoare că în primul război mondial, au fost luate de armata austro-ungară.

Biserica a fost reparată radical în 1925 pe cheltuiala credinciosului Palcu Lazăr, valoarea ridicându-se la un milion de lei. Plafonul plat a fost înlocuit cu plafonul boltit, s-a schimbat acoperişul, s-a instalat clopotul mare (300 kg) şi s-a pictat bolta de către pictorul Carol Wolf, originar din Pâncota, în stil realist.

Sfinţirea bisericii s-a făcut pe data de 13 septembrie 1925 de către P.S. Episcop Dr. Grigore Gh. Comşa, episcopul Aradului.

Preoţii parohi au fost Filip Leuca şi Ioan Iercoşan.

Pereţii laterali au fost pictaţi în stil neobizantin în anul 1951 de către fraţii Petre şi Gh. Lişteveanu din Craiova. Sfinţirea bisericii s-a făcut în 2 decembrie 1951 de către pr. dr. Gheorghe Liţiu, preoţi parohi fiind Gh. Păiuşan şi Tiberiu Iercoşan.

Corul bisericii exista deja în anul 1900.

Restaurarea picturii s-a realizat în anul 1986 pe cheltuiala credincioşilor de către pictorul Teodora Cican. Preoţi parohi au fost Octavian Stratulat şi Petru Dărău.

Lista preoţilor slujitori începe cu preotul Ionu (Ioan), în prima jumătate a secolului al XVII –lea şi se încheie cu actualii slujitori, pr. Octavian Stratulat care îşi începe slujirea aici în iulie 1975 şi pr. Petru Dărău începând din iunie 1977.

În vrednica păstorire, I.P.S. Timotei Seviciu a efectuat mai multe vizite pastorale, cu ecouri de lungă durată în conştiinţa credincioşilor din Pâncota.

IMG_20140713_141820 IMG_20140713_141926 IMG_20140713_142149 IMG_20140713_142558 IMG_20140713_142957