Parohia Aldești

Parohia: Aldești cu filia Voivodeni

Hramul: Buna Vestire

Protopopiatul: Sebiș

Preot paroh: Pr. Iconom Ioan Iercoșan, din 1976

Data şi locul naşterii: 01.03.1954

Domiciliu: Aldești, nr.137

Studii: Seminarul Teologic Caransebeș

Adresă de contact: Tel 0744 634975

Număr de credincioşi: (336 Aldești; 162 Voivodeni)

Pr.-Ioan-Iercosan-2

  1. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE

Localitatea Aldeşti este atestată în anul 1471[1], iar localitatea Voivodeni este atestată în anul 1553[2].

Actualmente, din punct de vedere administrativ-teritorial, cele două localități aparțin de comuna Bârsa, aflându-se pe drumul național 79 A, ce leagă orașul Ineu de orașul Sebiș.

În Aldești, pe vechea vatră a satului, în partea de est spre Bârsa este consemnată existența unei biserici de lemn, cu hramul „Buna-Vestire”, înregistrată în conscripţia episcopului Sinesie Jivanovici din 1755 ca veche, dar nesfinţită. Satul avea 29 de case.

Nu după multă vreme s-a construit o biserică nouă care a continuat să existe în anul 1844. Conform mărturiilor care s-au păstrat, la mijlocul secolului al XIX-lea s-a construit în sat o nouă biserică de piatră, cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, lungă de 9 stânjeni, lată de 3 stânjeni şi având în turn două clopote din care unul de o majă şi 30 de fonţi. Biserica a fost antesfinţită în anul 1856 de protopopul Gheorghe Popovici al Buteniului. Însă noua biserică, ce avea un frumos iconostas, icoane pe pereţi şi cărţi în strane a fost mistuită de un incendiu înainte de anul 1864, când începe edificarea unei noi biserici de piatră, cu hramul „Buna-Vestire.”[3]

Întrucât vechea biserica de piatră, edificată în 1864, avea grave probleme la structura de rezistență, preotul Ioan Iercoșan a lansat ideea construirii unei noi biserici încă din 1987, însă începerea lucrărilor de construcție a unei noi biserici s-a făcut abia în anul 1992, când s-a pus piatra de temelie (14 septembrie de „Înălţarea Sf. Cruci”).

În Voivodeni, conscripţia din 1755 menţionează o „biserică de lemn veche”, cu hramul „Întâmpinarea Domnului.” O altă biserică de lemn cu hramul „Sf. Ioan Botezătorul” este amintită şi într-o însemnare din anul 1793, făcută pe un Penticostar

tipărit la Blaj în 1768.

În anul 1844 această biserică nu mai exista, localitatea fiind filie la parohia Aldeşti. În 1858 a fost sfinţită o altă biserică, tot de lemn, cu hramul celei vechi. În 1902 aceasta a fost demolată, în locul ei fiind construită actuala biserică de zid, cu hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”.[4]  Noua biserică a fost sfinţită la 7 decembrie 1903.[5]

  1. ISTORICUL BISERICICII PAROHIALE.

Zidirea actualei biserici din Aldești, cu hramul „Buna-Vestire”, a început în anul 1994, fiind finalizată în 1999. În anul 2002 s-a pus acoperișul din țiglă, în 2004 s-au ridicat turlele, fiind finalizată și tencuiala interioară, meșteri fiind zidarii familiei Rus.

Un moment important în viaţa credincioşilor din Aldeşti a avut loc în 17 decembrie 2006, când a fost sfinţită actuala biserică construită în locul celei din 1864. Un articol apărut în presa arădeană relatează despre felul în care s-a desfăşurat acest eveniment: „zi de aleasă sărbătoare pentru cei 420 de credincioşi ortodocşi din Parohia Aldeşti, dar şi pentru creştinii din zonă care au ţinut să fie prezenţi la slujba de binecuvântare a lucrărilor la noua biserică. De dimineaţă, sute de oameni, de la copii la vârstnici, şi un ales sobor de preoţi l-au întâmpinat pe Chiriarhul locului……”[6]

Biserica actuală din Voivodeni – cum s-a mai spus – s-a zidit în locul celei vechi, demolate, în anul 1902, purtând Hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, fiind târnosită la 7 decembrie 1903.

Așa după cum reiese și din pisania bisericii, la stăruința consiliului parohial și cu  cheltuiala credincioșilor, în anul 1972 s-a retencuit interiorul bisericii și s-a pictat, iar în

1973 s-au efectuat reparații exterioare, urmate în timp de altele.

ARHITECTURA. (PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII)

Biserica actuală din Aldeşti este construită din cărămidă, având trei turle, acoperite cu tablă. Biserica are 25 m lungime și 10 m lățime. Mobilierul interior şi iconostasul sunt confecţionate din lemn de tei sculptat de către meşteri populari din zona Maramureşului, pe cheltuiala credincioşilor.

Biserica din Voivodeni este zidită din piatră și cărămidă, având formă de navă, cu un turn clopotniță, fiind acoperită cu țiglă, iar turnul cu tablă. Biserica are 20 m lungime și      8 m lățime.

PICTURA

Biserica din Aldeşti este pictată în stil neobizantin de către pictorul Constantin Popescu cu sprijinul financiar al credincioşilor, Consiliului Judeţean Arad, Primăriei Bârsa şi al altor sponsori.

Biserica din Voivodeni este pictată în anul 1972 de către pictorul Niculae Vasile, în tehnica fresco, sub păstorirea preotului Tripa Petru.

OBIECTE VECHI DE CULT, MANSUCRISE, CĂRȚI VECHI

Dintre cărțile existente în 1855 la Aldești, amintim: Mineie (2), Triod, Evanghelie, Penticostar, Psaltire, Ceaslov (2), Tipicon, Octoih.

Biserica din Voivodeni a deținut un Penticostar (Blaj, 1768).

ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI

La Aldești sunt menționați preoții: Petru Dimitrescu-Ţiucra (1740); Gheorghe Ţiucra (1745); Iovan (1746); Gheorghe Verşigan(1746,1767,1784); Teodor Verşigan (1791); Teodor Verşigan (1821-1854); Lazăr Vanc (1849); (Andrei Machi 1855 – 1871); Sofronie Verşigan (1855); Tripa Petru (?- 1976); Ioan Iercoșan (1976- prezent).

La Voivodeni au slujit preoții: Ioan Tonța (1816); Neța Popovici (1835); Pavel Popovici (1848-1855); Petru Pintea; Ioan Popovici, Tripa Petru (?-1976); Ioan Iercoșan (1976- prezent).

  1. CIMITIRUL

Parohia deține un cimitir parohial în localitatea Aldești și unul în filia Voivodeni.

  1. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT

La Adești se menționează existența unei școli confesionale încă din 1791; apoi în anul școlar 1841-1852, învățătorul Gheorghe Lațco instruia 15 elevi. Potrivit unui document din 18 februarie 1869, învăţătorul din Aldeşti, Teodor Cordea, se ocupa de instruirea a 35 de elevi, cei 25 de elevi din Voivodeni frecventând şcoala din Aldeşti.

La Aldeşti-Voivodeni, în anul 1873, urmau cursurile 31 de băieţi şi 15 fete cu vârste cuprinse între 6-12 ani şi 16 băieţi şi 12 fete de 12-15 ani. Ei erau instruiţi de învăţătorul Dimitrie Mihuţiu, care era în primul său an de învăţământ. În 1879, aici a funcţionat Gheorghe Dârlea, absolvent al Preparandiei în 1866. În anul şcolar 1909-1910, şcoala din Aldeşti era frecventată de 62 de elevi. Din cei 108 copii de vârstă şcolară, 46 nu urmau cursurile. Din 1888, locuitorii din Voivodeni au susţinut propria instituţie de învăţământ într-o casă închiriată. În 1891, ei au construit un edificiu în care a funcţionat ca învăţător Ioan Moldovan.

  1. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI

La nivelul parohiei Aldești și filiei Voivodeni se derulează acțiuni culturale și filantropice, adaptate după necesitățile parohiale și cerințele ierarhice.

BIBLIOGRAFIE:

Pavel VESA, Episcopia Aradului, Istorie.Cultură.Mentalităţi, Presa Universitară Clujeană, Cluj -Napoca, 2006; Vasile POPEANGĂ, Şcoala românească din părţile Aradului la mijlocul secolului al XIX-lea 1821-1867, Arad, 1979; Idem, Şcoala românească din părţile Aradului în perioada 1867-1918, Arad, 1976.

[1] Alexandru ROZ, KOVACH G., Dicționarul istoric al localităților din județul Arad, Arad 1997, p. 18.

[2] Ibidem, p. 268.

[3] Pavel VESA, Episcopia Aradului, Istorie.Cultură.Mentalităţi, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, p. 563.

[4] Ibidem, p. 682.

[5] Ioan GODEA, Bârsa, comună din Țara Zărandului.Monografie, Ed. Mirador, Arad 2012, p.191.

[6] Vasile FILIP, Binecuvântare arhierească, în „Adevărul”, Arad, 18 decembrie 2006, p. 12

poza nr._-01


poza nr._-06

poza nr._-07

Filia: Voivodeni

Hramul: Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Istoricul bisericii: Conscripţia din 1755 menţionează la Voivodeni, o „biserică de lemn veche”, cu hramul „Întâmpinarea Domnului.” O altă biserică de lemn cu hramul „Sf. Ioan Botezătorul.” este amintită şi într-o însemnare din anul 1793, făcută pe un Penticostar tipărit la Blaj în 1768.

În anul 1844 această biserică nu mai exista, localitatea fiind filie la parohia Aldeşti. În 1858 a fost sfinţită o altă biserică, tot de lemn cu hramul celei vechi.

În 1902 aceasta a fost demolată, în locul ei fiind construită actuala biserică de zid, cu hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”,târnosită la 7 decembrie 1903.

Așa după cum reiese și din pisania bisericii, la stăruința consiliului parohial, cu îndemnul PreaSfințitului Teoctist Episcop al Aradului Ienopolei și Hălmagiului și cheltuiala credincioșilor, în anul 1972 s-a retencuit interiorul bisericii și s-a pictat în tehnica fresco de către pictorul Niculae Vasile, iar în 1973 s-au efectuat reparații exterioare.

De-a lungul timpului până în prezent, s-au efectuat și alte lucrări de reparații la exteriorul bisericii.

Dintre preoții care au păstorit de-a lungul timpului la Voivodeni amintim pe Ioan Tonța (1816); Pavel Popovici (1848, 1855), Petru Tripa în timpul căruia s-a pictat biserica.

Din 1976 până în prezent s-a oficiat o slujire arhierească în această Sfântă Biserică.

poza nr._-01

poza nr._-04

poza nr._-10