Parohia Cuied

Parohia Cuied

Hramul   Sfântul Vasile Cel Mare

Protopopiatul Sebiş

Preot paroh Coșeri Bogdan-Lucian

Data şi locul naşterii:  08.04.1991

Domiciliul :  Cuied, nr 182/A, jud Arad

Studii : Facultate și Master la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”  din Arad

Adresa de contact : tel. 0743 896 714

Numar de credincioşi :  625

12987132_1074977619243741_2416666823479072652_n

ISTORICUL COMUNITATII PAROHIALE :

Parohia este situată în satul Cuied, comuna Buteni, județul Arad. Satul e aşezat pe şoseaua judeţeană Târnova- Buteni – Sebiş. Legătura cu municipiul Arad şi cu oraşul Sebiş se face cu autobuzul, neexistând linie ferată. Prima mențiune documentară a aşezării datează din 1477.

Până în anul 1968 Cuiedul a fost reşedinţă de comună, având în componenţă satele Hodiş şi Iercoşeni. Din 1968 localitatea Cuied devine parte componentă a comunei Buteni, satul Hodiş trecând la comuna Bârsa, iar satul Iercoşeni la comuna Şilindia. Satul Cuied se învecinează: la est cu localitatea Buteni, la sud cu satele Camna (comuna Tauţ) şi Luguzău (comuna Şilindia), iar la nord cu satul Hodiș (comuna Bârsa). În perimetrul satului există urme din neolitic şi din perioada dacică, aşa după cum atestă obiectele găsite şi depuse la muzeul din Arad şi în colecţia şcolii din localitate. Satul a fost  destul de împrăştiat, fiind aşezat pe coline , iar actuala “sistematizare“ a lui este din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Satul are livezi de excepţie, dar şi vii, din cele mai vechi timpuri. Locuitorii sunt români, buni agricultori, fiind în majoritate ortodocși.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE

 Vechea biserica de lemn care a existat în cimitirul parohiei datează din sec. XVII. Biserica actuală a fost zidită în anul 1852, pe deal, la jumătatea satului, lângă şosea, unde este şi astăzi. Planimetria este de tip “sală”, cu abside laterale drepte, cafas şi turn de clopotniţă. Biserica are o lungime de 24 m şi o lăţime de 8 m. E zidită din piatră şi cărămidă, acoperită cu ţiglă, iar turnul având elemente barochizate – este acoperit cu tablă. Pictura bisericii este opera pictorului Cornel Cenan din Cluj-Napoca, executată în anul 1948. Pictura acestuia este narativă şi lirică; e vorba deun stil neobizantino-decorativ, aşa cum îl găsim la maestrul lui, Anastasie Demian. Reparaţii interioare şi exterioare s-au făcut în 1964. În anul 1998 s-a început restaurarea picturii bisericii parohiale de către pictorul bisericesc Florian Buie din Arad, lucrări încheiate în anul 2002. Tot în această perioadă s-au executat lucrări de renovare şi a exteriorului bisericii. În data de 23 noiembrie 2003 a avut loc târnosirea sfântului lăcaș prin Î.P.S. Arhiepiscop Timotei al Aradului, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi.

Casa parohială a fost construită între anii 1968-1970, cu cheltuiala parohiei. Cărți vechi: Strastnic (Blaj, 1753); Penticostar (Râmnic, 1767) etc.

ŞIRUL PREOŢILOR: Teodor Ilicescu; Petru Mihalescu și Gavriil (1767); Medrea Bibarț (1767,1784); Mihai Negolescu (1767,1784); Arsenie (1777, 1784); Ignatie Bucatoș (1791); Dumitru Bibarț (1791); Dumitru Ardelean (1835,1855); Nicolae Bucatoș (1935); Ioan Iov (1848, 1849); Ivantie Feier (1855); Petru Jurj (1872); Floruţ ( ?); Marșău (? );  Teodor Dușe (1962-1977), Cornel Neamţu (1977-1983), Marin Radu Sava (1983 -1992), Stănel Gheorghe Stan (1992 – 2017), Coșeri Bogdan-Lucian (2017-prezent).

Parohia are un cimitir care se întinde pe o suprafaţă de 23720 mp , conform extrasului de carte funciară nr. 319, localitatea Cuied. În acest cimitir își doarme somnul de veci preotul Solomon Mican, precum şi tatăl şi bunicul acestuia, cântăreţi la strană.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.

În luna mai a fiecărui an, în cadrul cercului misionar preoţesc Buteni, precum şi în 15 august se săvârşeşte Sfânta Taină a Maslului în parohie.

 BIBLIOGRAFIE:

Arhiva parohiei; VESA,Pavel, Episcopia Aradului (1706-1918), Presa Universitară Clujeană 2006, p. 602.

poza nr._-01

poza nr._-03

poza nr._-07