Parohia Luncșoara

Parohia Luncșoara

Hramul:   ,,Sf. M. Mc. Gheorghe”

Protopopiatul Sebiș

Preot paroh:   Tulcan Cătălin-Claudiu-Liviu

Data și locul nașterii:  19.03.1986. Oraș Ineu, jud Arad

Domiciliu:  sat Luncșoara, nr. 71, jud. Arad

Studii: Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad

Adresă de contact:  Tel. 0720 277 972            

Nr. de credincioși:                 142

Filia   Luncșoara de Sus, Vojdogi

poza nr._-06

Istoricul comunităţii parohiale

Numele localităţii provenine de la lunca pe care este aşezat satul; datează din anul 1516. Satul Luncşoara este cel mai îndepărtat sat din Arhiepiscopia Aradului, faţă de municipiul de reşedinţă Arad. Se află  în partea de NV a comunei Hălmăgel şi se întinde pe o suprafaţă de 7 km de-a lungul văii Luncşorii, vale ce pleacă de sub vârful Rotundu, din Muntele Găina. De-a lungul văii sunt aşezate casele, majoritatea construite după anul 1970, iar pe de o parte şi de alta, pe culmile dealurilor grupate în cătune, încă mai sunt gospodării cu case, aceste cătune purtând denumirile: Gănceşti, Cristeşti, Ienăşeşti, Bălăneşti, etc.

Istoricul bisericii parohiale

A existat o veche biserică din lemn încă din prima jumătate a secolului XVIII, situată în cătunul Crăciuneşti, pe vârful unei coline din mijlocul aşezării din această zonă, cu hramul „Buna-Vestire”. Se spune că această bisericuţă din lemn ar fi fost adusă din satul Prăvăleni(judeţul Hunedoara), pe bucăţi, şi aşezată în locul unde este acum, având hramul „Sfântul Mucenic Gheorghe”; aceasta înainte de 1825.

Biserica este construită sub formă de dreptunghi, cu un altar trapezoidal, acoperişul este în două ape, arca bisericii, iar turnul acoperit separat în patru ape din şindrilă, din  lemn de brad. Materialele folosite la ridicarea sfântului lăcaş de cult sunt lemnul şi piatra de râu. Lemnul din pereţii bisericii se află bine conservat, fiind din bârne de gorun cioplit în patru feţe, peste care au fost puse cercuri (nuiele prinse în cuie peste bârne) pentru a putea fi îmbrăcaţi în maltăr(var şi nisip). Peste maltăr pereţii sunt acoperiţi cu var alb, atât afară cât şi în interior. Dimensiunile bisericii sunt 11,5 m lungime și 5 m lățime.

În jurul anului 1900, biserica a fost tencuită atât în interior cât şi la exterior. Pictura executată la mijlocul secolului al XIX , de către Ioan Demetrovici, se păstrează numai pe iconostas şi în altar.

Şirul preoţilor parohi: Ioan Popovici(1808-1825), Eftimie Popovici(1825-1838), Nicolae Popovici(1838-1850), Gheorghe Popovici(1871-1872), Nicolae Popescu(1872-1911), Ilie Cristea(1911-1961), Viorel Cotocea(1965-1993), Vand Ioan (1998-2015), Tulcan Cătălin (2015-prezent).

Cântăreţi şi epitropi de seamă. Cântăreţi: Cotocea Costan, Vasii Teodor, Pîţ Ioan, Lucaci Gheorghe,  Cristea Ioan; epitropi: Cristea Dumitru, Pîţ Iosif, Gavrilă Traian, Gavrilă Ionel.

  1. Activităţi culturale şi filantropice în trecut
  2. Profilul actual al parohiei:

E vorba de activităţi pastoral-misionare: slujbele din biserică, iar la solicitarea enoriaşilor și alte slujbe sau rugăciuni; filme religioase în posturile mari; catehezele din cursul anului. Parohia are 392 de credincioți din care 296 la Luncșoara și 96 la filia Vojdoci.

Filia Luncșoara de Sus

Această așezare posedă o biserică nouă ctitorită în anii 1990-1995 și sfințită în 1997. Are hramul ”Sfântul Ilie Tesviteanul” și următoarele dimensiuni 13.5 m lungime și 8,5 m lățime.

Pictura aparține lui Lichi Vică din Comănești-Bacău.

Filia Vojdogi

În această localitate, menționată întâi în anul 1553, la 1755 satul nu avea biserică iar locuitorii frecventau biserica din Bănești. După acest an s-a ridicat o biserică din lemn, înlocuită în 1860 cu alt sfânt lăcaș, tot din lemn, cu hramul ”Înălțarea Domnului”. Dimensiunile bisericii sunt : 10 m lungime și 4 m lățime.

Pictura a realizat-o Ioan Demetrovici în anul 1870.

Bibliografie:

 VESA, Pavel, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi(1706-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2006; Arhiva parohiei.
IMG_2453

IMG_2463
Filia: 
Luncșoara de Sus

Hramul:   Sf. Proroc Ilie Tesviteanul

Nr. de credincioși:                76

Istoricul bisericii:                 

Data construirii:                   1993

Materialele din care este construită:          BCA

Evenimente mai deosebite din viața parohiei:

Târnosirea ei:   1996, de către IPS Dr. Timotei Seviciu

IMG_2417
IMG_2424

IMG_2426

Filia:  Vojdogi

Hramul: Înălțarea Domnului

Nr. de credincioși:                 63

Istoricul bisericii: Se află așezată în mijlocul satului, la marginea drumului ce duce dinspre Hălmagiu spre Luncșoara, lângă pârâul Luncșoara, ce străbate satul. Biserica monument storic, a fost pictată în anul 1870 (de pictorul Ioan Demetrovici din Timișoara) iar satul Vojdogi (Voșdoci/Văsdoci/Vâjdogi,) cum s-a numit de-alungul vremii, este atestat documentar la 1561 (Vassaticha, C. Suciu, op. cit. vol. 2, pag. 250) . Având dimensiuni modeste, cu pereți de bârne de lemn tencuite la exterior, acoperișul învelit în țiglă, turnul-clopotniță de deasupra pronaosului este învelit în tablă zincată, având un mic foișor. Biserica are o singură intrare pe latura din sud.

Data construirii:                    1860

Materialele din care este construită:          lemn

Evenimente mai deosebite din viața parohiei:
IMG_2428