Izvor de vindecare sufletească şi trupească – Cerc misionar şi Sfântul Maslu la Parohia Ilteu

Duminică, 27 martie 2011, s-a desfăşurat întâlnirea preoţilor din Cercul Misionar Săvîrşin. Gazda acestui eveniment a fost părintele paroh Ionel Bălănescu de la parohia Ilteu, protopopiatul Lipova, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

S-a oficiat de către preoţii prezenţi Taina Sfântului Maslu sub protia părintelui paroh, taină la care au participat credincioşi ai parohiei precum şi din împrejur. La finalul Sfântului Maslu a fost prezentat referatul „Taina Sfântului Maslu, taină a ridicării din boală” susţinut de părintele Călin Mădăluţă, paroh al Prohiei Săvîrşin. Sfinţia sa le-a vorbit celor prezenţi despre  însemnătatea Duminicii a III-a din Postul Mare, arătând legătura dintre cruce ca „semn al biruinţei Fiului Omului” şi Taina Sfântului Maslu ca şi „Izvor de vindecare sufletească şi trupească”. În toate bisericile ortodoxe este cunoscut faptul că în perioada Postului Mare se săvârşeşte această Sfântă Taina iar credincioşii se împărtăşesc de harul sfinţilor, fiind unşi cu untdelemn sfinţit.

A doua parte a întâlnirii s-a desfăşurat la oficiul parohial unde s-au purtat discuţii referitoare la această duminică şi legătura ei cu Taina Sfântului Maslu oficiat aici.

În semn de preţuire pentru fraţii preoţi, părintele paroh Ionel Bălănescu a oferit o agapă creştinescă celor prezenţi.

Dimpreună rugători la Taina Sfântului Maslu, cu credincioşii din Pecica şi Şofronea

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, în Duminica a treia din Postul Mare, a Sfintei Cruci, Preoţii Cercului pastoral-misionar Pecica IV, din protopopiatul Arad, au descins în cele două biserici parohiale din Pecica şi Şofronea, care au fost pline de enoriaşi. Grupaţi în două soboare a câte nouă preoţi, aceştia au săvârşit Taina Sfântului Maslu de obşte.

Cuvinte înălţătoare şi ziditoare au fost rostite, la parohia pecica  de Pr. Vasile Chindriş, care s-a referit în predica sa la rostul Sfintei Cruci în viaţa de zi cu zi a credincioşilor, iar la Şofronea, Pr. Teodor Budeanu a vorbit despre păstrarea credinţei în Dumnezeu.

Mulţimea de credincioşi prezenţi a fost impresionantă, aducând slujitorilor bucuria şi mulţumirea că, în rândul parohienilor se păstrează încă, cu sfinţenie, dragostea faţă de biserica strămoşească şi faţă de sfintele ei slujbe, în care aceştia află alinare, întărire în credinţă şi sprijin pentru a răzbate peste toate problemele ce se ivesc în viaţa de zi cu zi.

BUCURIE DUHOVNICEASCĂ ÎN PAROHIA SINTEA MARE

Duminica a treia din Postul Mare, închinată cinstirii Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci, a însemnat pentru credincioşii parohiei Sintea-Mare, Protopopiatul Arad, o zi de aleasă bucurie duhovnicească. Bucuria cinstirii şi închinării la Sfânta Cruce, scoasă în mijlocul bisericii înainte de oficierea Sfintei Liturghii, s-a prelungit şi în seara acestei duminici, când în biserica parohiei s-a oficiat, începând cu orele 17:00, Taina Sfântului Maslu de obşte.

Este un obicei îndătinat la această parohie ca în Duminica Sfintei Cruci să se oficieze Taina Sfântului Maslu, iar de această dată bucuria a fost mult sporită de faptul că această Taină a reunit în parohia Sintea-Mare 14 preoţi din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş, întruniţi pentru şedinţa lunară a Cercului.

Credincioşii veniţi în număr impresionant la sfânta biserică să se roage Părintelui Ceresc pentru sănătatea sufletească şi trupească, au putut asculta şi un cald cuvânt de învăţătură, rostit de părintele Aurel Mager din parohia Nădab. Părintele a exprimat în cuvântul său bucuria tuturor, preoţi şi credincioşi, de a se afla în comuniune şi rugăciune frăţească în jurul Crucii lui Hristos şi încălziţi de razele iubirii lui Hristos care izvorăsc din Cruce. Purtarea Crucii de către fiecare dintre noi, a subliniat părintele Mager, este singura cale prin care putem ajunge la Hristos şi putem să-L urmăm pe El, potrivit cuvântului Evangheliei Sale pe care l-am ascultat dimineaţă la Sfânta Liturghie.

După oficierea Tainei Sfântului Maslu, a urmat şedinţa Cercului pastoral, având ca temă: „Maica Domnului şi femeia creştină”. Referatul temei a fost pregătit şi susţinut de părintele paroh Ioan Pavel. Acesta a subliniat în referatul său că „Fecioara Maria este icoana desăvârşită a femeii. Ea este mamă după trup a lui Iisus Hristos şi mamă după iubire a tuturor celor răscumpăraţi. Îngerul o salută: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar. Domnul este cu tine…” (Luca 1, 28). Această Bună Vestire se răsfrânge asupra tuturor femeilor. Însuşi Iisus Hristos, după slăvita Sa Înviere, salută pe femeile purtătoare de mir: Bucuraţi-vă!”.

În încheiere, părintele paroh a mulţumit colegilor preoţi pentru împreuna slujire în parohia dânsului.

Următoarea întrunire a preoţilor din Cercul pastoral Chişineu-Criş va avea loc în data de 8 mai, în parohia Vânători.

Cerc pastoral-misionar la Seleuş, Protopopiatul Ineu

În după-amiaza Duminicii a III-a din Sfântul şi Marele Post al Paştilor de anul acesta, preoţii aparţinători Cercului Pastoral-Misionar Ineu I s-au întrunit în Parohia Ortodoxă Seleuş, Protopopiatul Ineu, pentru a participa la activitatea programată pentru această dată.

Întrunirea a debutat cu săvârşirea Sfântului Maslu de obşte, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. Din soborul preoţilor sluitori au făcut parte preoţii Petru Lazea (Parohia Cermei), Augustin Braiţ (Parohia Mocrea), Sever Mocan (Parohia Ineu-Traian), Cristian Ardelean (Parohia Ineu II), Flavius Ardelean (Parohia Bocsig), Gheorghe Mance (Parohia Iermata), Tiberiu Suciu (Parohia Moroda), Mircea Oală (Parohia Şicula), Petru Ursulescu (Parohia Seleuş) şi diaconul Marius Braiţ. La finalul slujbei, preotul Flavius Ardelean (coordonatorul Cercului Pastoral-Misionar Ineu I) a ţinut un cuvânt de învăţătură despre Sfânta Cruce ca semn luminos al Învierii, arătând că „Taina Învierii se ascunde în Cruce, iar Taina Crucii se descoperă şi-şi arată mărirea ei în lumina Învierii”, cei ce îşi poartă crucea şi urmează lui Hristos mergând, de fapt, către Înviere şi viaţă veşnică.

Răspunsurile liturgice au fost date de către corul mixt al Parohiei Seleuş, care a interpretat şi un frumos buchet de pricesne adecvate perioadei Postului Mare.

Activitatea Cercului Pastoral-Misionar a continuat, apoi, la casa parohială, unde preotul paroh – Petru Ursulescu – a susţinut un interesant şi bine documentat referat cu tema „Ritualul baptismal în perioada patristică”, făcând un excurs istorico-liturgic asupra modului în care s-a desfăşurat şi s-a cristalizat rânduiala Tainei Sfântului Botez în veacurile primare ale creştinismului, în special în secolul al IV-lea, aşa cum reiese din scrierile Sfinţilor Părinţi şi scriitori bisericeşti trăitori în această perioadă.

Următoarea întrunire a Cercului Pastoral Misionar Ineu I va avea loc duminica viitoare în Parohia Ortodoxă Cermei.

Bucurie duhovnicească în Parohia Lazuri

De Blagoveștenie Biserica Ortodoxă din Lazuri Protopopiatul Sebiș s-a dovedit neîncăpătoare din cauza mulțimii de credincioși care au participat la Sfânta Liturghie și apoi la Taina Sfântului Maslu, oficiat de către preoții Cercului Misionar – Pastoral Hălmagiu.

Trebuie menționat că biserica din Lazuri a fost construită în plină epocă comunistă, între anii 1948-1953 de către vrednicul preot Cornel Sirca și o bună parte a credincioșilor, fiind târnosită  la 19 septembrie 1954 de către episcopul Aradului, Andrei Mager.

La sfârșitul sfintei taine protopopul locului Ioja Beni a ținut un cuvânt de învățătură prin care a scos în evidență credința ce a călăuzit poporul nostru dreptmăritor în decursul veacurilor și-l ține și acum aproape de biserică după cum o dovedesc și numărul mare de credincioși prezenți. Conducătorul Cercului Misionar Pastoral Hălmagiu, preotul Viorel Nan a vorbit despre „Momente esențiale din viața omului: botezul și cununia”, arătând între altele căci această temă va fi dezbătută la toate întâlnirile lunare ale cercului din anul în curs, pentru a se scoate în evidență importanța căsătoriei binecuvântate de Dumnezeu, naștere de prunci și  botezarea lor după rânduială ortodoxă.

Ca noutate de abordare, constatând în timpul cuvântării căci în biserică sunt mulți copii, preotul i-a chemat în față și a dialogat cu ei pe tema dezbătută concluzionând și fixând ideile principale.

La sfârșit preotul locului Adam Crișan, mulțumind tuturor a invitat preoții și preotesele la o agapă frățească.

Cerc Pastoral – misioar la Zăbalţ

În parohia Zăbalţ, Protopopiatul Lipova s-a desfăşurat cea de-a treia întrunire din acest an a preoţilor din  Cercul Pastoral-Misionar Lipova. Preoţii prezenţi au dezbătut tema: ”Importanţa postului pentru viaţa duhovnicească a Creştinismului”.

S-a aduc pentru întărirea celor prezenţi texte din Sf. Scriptură şi citate din Sfinţii Părinţi.S-a explicat Istoria postului creştin dintr-un început  până în zilele noastre, evidenţiindu-se  importanţa lui pentru viaţa creştinului.

S-a subliniat împletirea celor două feluri de post – cel de bucate şi cel de fapte rele, după cartea Prorocului Isaia – fără a întoarce spatele nimănui – Atunci lumina Ta va răsări ca zorile şi vindecarea Ta va încolţi repede.

S-a stabilit că următorul cerc să aibă loc în parohia Chesinţ în data de 17 aprilie.

Cerc pastoral-misionar în parohia Andrei Șaguna

Duminică 20 martie Biserica s-a aflat în a doua duminică din Postul Mare, când în Parohia Andrei Șaguna, Protopopiatul Arad, credincioșii au trăit bucuria participării la o seară duhovnicească prilejuită de întâlnirea preoților din Cercul pastoral misionar 3 Sântana.

Începând cu ora 16 s-a oficiat Taina Sfântului Maslu, prin care cei șapte preoți și un diacon au înălțat rugăciuni stăruitoare pentru sănătatea sufletească dar și trupească a credincioșilor prezenți și pomeniți în cadrul acestei Sfinte Taine a Bisericii.

La timpul cuvenit părintele Călin Dragoș de la parohia Olari și profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, a rostit un bogat cuvânt de învațătură,  îndemnând credincioșii la rugăciune, fapte bune și iertare. În final, tinerii parohiei au cântat mai multe pricesne spre lauda lui Dumnezeu.

În încheiere, părintele paroh Mariș Adrian a adus mulțumiri colegilor preoți, dar și credincioșilor prezenți în număr atât de mare la Taina Sfântului Maslu.

A urmat, în prezența preoților Nicolaie Porcolean, Ioan Crainic, Călin Dragoș, Adrian Mariș, Nicolaie Rădulescu, Gabriel Mariș, Ciprian Ilica și diaconului Adrian Crainic, prezentarea referatului cu tema „Despre Post” de către preotul paroh, urmat  de discuții pe această temă. Seara s-a încheiat cu o agapă frațească la casa parohială.

 

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA ZĂRAND

Duminică 20 martie 2011 Parohia Ortodoxă Zărand din Protopopiatul Arad s-a aflat în mare sărbătoare marcată de descinderea Înalt Preasfinţitului dr. Timotei Seviciu al Aradului în mijlocul credincioşilor acestei parohii pentru slujirea Sfintei Liturghii.

De dimineaţă, începând cu ora 9.30 Înalt Preasfinţia Sa a fost întâmpinat în faţa bisericii de soborul slujitor, în frunte cu părintele protopop dr. Nicu Breda al Aradului care a adresat un cuvânt de bun venit Întâistătătorului eparhiei Aradului. La eveniment au participat şi oficialităţile locale în frunte cu primarul comunei.

În cadrul cuvântului de învăţătură de la Sfânta Liturghie, Înalt Preasfinţia Sa  a tâlcuit pericopa apostolică şi evanghelică, subliniind dubla importanţă a duminicii a doua a Postului Mare: vindecarea slăbănogului şi pomenirea Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. Referindu-se la pericopa evanghelică, ierarhul a scos în evidenţă credinţa celor patru prieteni ai slăbănogului şi a sa, care i-a adus vindecarea sufletească şi trupească. Vindecarea sufletească este condiţie a tămăduirii trupeşti, căci dacă sufletul este curat  şi trupul este luminat, conform preceptelor evanghelice. Al doilea moment al duminicii adoua a Postului Mare a fost marcat de personalitatea Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. A fost prezentată personalitatea şi învăţătura despre rugăciune şi lumina necreată a Sfântului Grigorie. În continuare s-a arătat faptul că Sfântul Grigorie a activat în Tesalonic unde se află moaştele Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir care este şi ocrotitorul bisericii parohiale din Zărand.

În cuvântul de învăţătură, Înalt Preasfinţia Sa a mai arătat că perioada Postului Mare implică săvârşirea faptelor bune de ajutorare a semenilor. Aici ierarhul a amintit credincioşilor mesajul Sfântului Sinod al BOR din Duminica Ortodoxiei cu privire la colecta Fondului Central Misionar, îndemnând credincioşii spre fapta cea bună.

Nu în ultimul rând, Înalt Preasfinţia Sa a pus la sufletul credincioşilor grija faţă de familia creştină, temă de meditaţie în acest an consacrat de către Sfăntul Sinod tainei Sfântului Botez şi Sfintei Cununii. La final, Întâistătătorul eparhiei Aradului s-a adresat credincioşilor, dorindu-le ca Postul Mare să le aducă roade duhovniceşti şi împlinire în viaţa de zi cu zi.

După sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele paroh Nicolae Paşca a adus mulţumiri Înalt Preasfinţiei Sale pentru descinderaea în parohie, rugând pe Dumnezeu să-i dăruiască sănătate şi întru toate bună sporire.

Vizita în parohia Zărand se înscrie în şirul misiunilor duhovniceşti caracteristice Postului Mare cu scopul de a întări credincioşii în dreapta credinţă şi de a-i feri de fenomenul sectar.

Seară de rugăciune în Parohia Bătuţa

Miercuri, 16 martie 2011, în comunitatea credincioşilor din Parohia Bătuţa, Protopopiatul Lipova, s-a ţinut ora de cateheză cu elevii din parohie. Seara a început după rânduiala bisericească, cu slujba Deniei după care Pr. Paroh Balint Cosmin împreună cu elevii din cadrul programului ,,Hristos împărtăşit copiilor” au abordat tema: ,,Postul creştin”. Alături de copii au participat şi părinţii sau bunicii lor.

La final Pr. Paroh a adus la cunoştinţă elevilor că în acest an, ca şi anul trecut, Patriarhia Română organizează concursul naţional de creaţie creştină ,,Copilul în familie”, expunându-le graficul desfăşurării acestui concurs, iar la final le-a urat succes.