Examen de disertaţie la Facultatea de Teologie din Arad

În data de 15 iunie a.c. a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad o nouă sesiune de examene de disertaţie pentru absolvenţii cursurilor de master, promoţia 2008-2010. Astfel, la specializarea Teologie Sistematică, cei 17 absolvenţi au promovat examenul cu media generală de absolvire şi media examenului de disertaţie 9, 20. La specializareaTeologie Practică au absolvit 56 de cursanţi cu media generală a anilor de studii 9, 57, iar media de disertaţie fiind 10. După finalizarea examenului absolvenţii au depus jurământul în biserica din incinta facultăţii. Părintele decan, preşedinte al comisiei de examene, a felicitat pe absolvenţi pentru bunele rezultate obţinute, acestea oferind perspective îmbucurătoare pentru lucrarea misionară prezentă şi viitoare a Bisericii.

Răsplătire arhierească.Vizita Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei în parohia Şoimoş

Ecoul Concursului naţional de oratorie creştină „Crezul meu”, iniţiat cu binecuvântarea Patriarhului ţării a pătruns, datorită ziarului Lumina în fiecare parohie. Duminică, 13.05.2010, într-o zi de vară toridă, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, adorit să poposească în parohia Şoimoş, de la poalele dealurilor Lipovei, spre a sluji aici Sfânta Liturghie arhierească. Motivaţia hotărârii Chiriarhului a fost aceea că elevul Andrei Jivănescu din această parohie, fiul preotului paroh, părintele Vasile Jivănescu, a câştigat locul I la etapa eparhială a concursului „Crezul meu” şi în această calitate a reprezentat Arhiepiscopia Aradului la etapa finală, desfăşurată în zilele de 20-21 mai la Sfânta Patriarhie.

Întâmpinat  după obicei în sunetul clopotelor, de către preoţii slujitori şi parohieni, cu imnul arhieresc, cu prapori şi buchete de flori oferite în semn de preţuire de un grup de copii, Înaltpreasfinţia Sa a intrat în biserica parohială, cu hramul Buneivestiri, monument istoric, ctitorită de obştea credincioşilor de aici în anul 1792.

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul cuvenit, grupul de copii prezenţi la strană a rostit împreună cu toţi credincioşii prezenţi,   Credeul, cu glas tare. Înaltpreasfinţia Sa a ţinut un cuvânt de învăţătură, în contextul cuvintelor pericopei evanghelice şi ale apostolului zilei, legat de grijile acestei vieţi, amintind despre importanţa virtuţilor teologice. apreciind pozitiv.  Preotul paroh Vasile Jivănescu la sfârşitul Sf. Liturghii a ţinut să-i premieze cu diplome speciale pe toţi copii care sunt incluşi în programul ,,Hristos împărtăşit copiilor”, şi care au participat la acest concurs ,,Crezul meu”, faza pe parohie, arătând cu acest gest că toţi copiii au avut de câştigat, fiind aşa cum după cum  i-a plăcut Preafericitului Părinte Daniel să-i numească pe aceşti copii :,, apostoli ai credinţei”.

De asemeni, Pr. paroh i-a mulţumit Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei pentru purtarea de grijă ce-o poartă pentru toţi fiii duhovniceşti şi, în mod deosebit pentru bucuria acestei vizite asigurând şi pe mai departe pe Înaltpreasfinţia Sa de dragostea şi ascultarea fiiască.

Conferinţe teologice la Arad

Corpul profesoral şi studenţii de la Facultatea de Teologie a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad au avut bucuria de a primi la 7 iunie 2010 vizita a doi oaspeţi de seamă: Prof. dr. Adolf M. Ritter de la Facultatea de Teologie din Heildelberg (Germania) şi D-l. Cosmin Olinici, director de programe la Radio „Trinitas” al Patriarhiei Române din Bucureşti.

Prof. Ritter a dialogat împreună cu studenţii pe marginea unui subiect incitant privind reconcilierea dintre Bisericile creştine, despre lucrurile care le despart şi cele care le apropie, dezbaterea fiind mediată prin traducerea Pr. Asist. dr. Călin Dragoş.

A doua conferinţă a fost susţinută de d-l. Cosmin Olinici, tema abordată vizând „Radioul creştin în dialog cu societatea”. Printre altele, oaspetele nostru a descris câteva dintre calităţile comunicatorului creştin: credinţa solidă, cultura riguroasă, comunicabilitatea dinamică, conştiinţa misionară şi responsabilitate eclesială, starea de pace şi bucurie, respectul şi deschiderea pentru alţii. Prelegerea a provocat un dialog interesant cu cei prezenţi, finalizată cu proiectarea unui scurt film despre naşterea acestui post de radio creştin, primului de acest gen din România.

Pr. Filip Albu

Simpozion Internaţional la Arad

La Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad s-au deshis la 7 iunie 2010 lucrările unui Simpozion Internaţional prilejuit de Anul jubiliar închinat Crezului, la care participă oaspeţi din ţară şi străinătate.

Genericul sub care se desfăşoară evenimentul este circumscris sub tema: Crezul Niceo Constantinopolitan, expresie a credinţei Bisericii celei una şi nedespărţite. Istoric, doctrină şi spiritualitate.

Această manifestare ştiinţifică se va desfăşura pe perioada a trei zile, deschiderea având loc la 8 iunie, cu oficierea slujbei de Te Deum, în prezenţa Înaltpreasfinţitului dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

 

Dintre invitaţi îi amintim pe: Prof. dr. Dimitrios Tselengidis (Thesalonic, Grecia), Pr. prof. dr. Ernst Christoph Suttner (Viena, Austria), Prof. dr. Adolf M. Ritter, (Heidelberg, Germany), Prof. dr. Theodoros Alexopoulos, (Atena, Grecia), Prof. dr. Volker Drecoll (Tubingen, Germany), Prof. dr. Andreas Heiser(Humboldt, Germany), Prof. Svetoslav Ribolov (Sofia, Bulgaria), Pr. Prof. dr. Stefan Buchiu, Pr. Prof. dr. Ioan Caraza, Pr. Prof. dr. Daniel Benga (Facultatea de Teologie din Bucureşti), Pr. Prof. dr. Adrian Niculcea şi Pr. Prof. dr. Vasile Citiriga (Facultatea de Teologie din Constanţa), Pr. Prof. dr. Ion Popescu, (Facultatea de Teologie din Piteşti, Romania), Pr. Prof. dr. Dumitru Megheşan şi Pr. Prof. dr. Marius Tepelea (Facultatea de Teologie din Oradea), Pr. Prof. dr. Ion Stoica (Facultatea de Teologie din Târgovişte, Pr. Prof. dr. Valer Bel Pr. Lect. dr. Ştefan Iloaie (Facultatea de Teologie din Cluj, Romania), Pr. Lect. Dr. Nicolae R. Stan (Facultatea de Teologie din Craiova) şi dr. Ciprian Toroczkai (Facultatea de Teologie din Sibiu).

ÎNALTPREASFINŢITUL ARHIEPISCOP TIMOTEI SĂRBĂTORIT CU PRILEJUL ZILEI DE NAŞTERE

La 4 iunie a.c. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a împlinit vârsta de 74 de ani. Prilej fericit pentru clerul din oraşul de reşedinţă şi din împrejurimi, ostenitorii Centrului eparhial, oficialităţile locale, reprezentanţi ai unor instituţii, credincioşi, de a-l felicita pe sărbătorit la reşedinţa arhiepiscopală. Înaltpreasfinţia Sa a fost prezent în dimineaţa zilei la Catedrala Sfânta Treime din Arad, unde a asistat la slujba Sfintei Liturghii şi la Te-Deum. La reşedinţa eparhială Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a primit din partea rectorului Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, medalia jubiliară de aur ,,Vasile Goldiş” pentru contribuţii excepţionale la promovarea valorilor spirituale şi naţionale în aceste locuri. Intr-un cuvânt evocator, în numele tuturor, P. On. Părinte Iacob Bupte, vicar administrativ, a evidenţiat aspecte istorice reprezentative din anii arhipăstoririi Înaltpreasfinţitului Timotei, făcându-se mesagerul doririlor de ani mulţi cu alese împliniri, ale celor prezenţi, ale tuturor preoţilor şi credincioşilor din eparhie.

Înaltpreasfinţitul Timotei, a mulţumit celor care i-au transmis urări la acest moment aniversar. ÎPS Sa a mulţumit Părintelui ceresc pentru darurile primite: „Pentru mine astăzi este o zi deosebită ca să pot mulţumi Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce a însemnat dar al Său şi pentru cele ce urmează, oricâte ar fi după voia Sa cea sfântă. De asemenea, ne aducem aminte de toţi cei care au contribuit pe parcursul vieţii noastre la tot ceea ce am putut împlini spre bine şi care nu sunt împreună cu noi astăzi. Un cuvânt de mulţumire şi pentru toţi cei care ne-au adresat felicitări şi s-au rugat pentru noi”.

Dorim Înaltpreasfinţiei Sale ani mulţi şi fericiţi şi, de asemenea, să păstorească Arhiepiscopia Aradului cu acelaşi devotament, cu dragoste şi blândeţe şi ne rugăm: ,,Întâi pomeneşte Doamne pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, pe care-l îl dăruieşte sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănăstos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău”.

Întru mulţi ani Înaltpreasfinţite Stăpâne!

Diac. Claudiu Condurache

 

Curs festiv.Promoţia 2000 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

Apropierea aniversării a două decenii de la redeschiderea porţilor Facultăţii de Teologie din Arad, în anul 1991, este pregătită de frumoasele momente ale cursurilor festive ale absolvenţilor. Una cu totul specială, însă, este aceea prilejuită de sărbătorirea unui deceniu de la absolvire, căci aici se văd cel mai bine roadele seminţelor bune sădite de profesori în studenţii lor de altă dată.

Un astfel de moment de bucurie şi emoţie a fost ocazionat de revederea celei de-a şasea promoţii (1996-2000) a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, în data de 28 mai ac.

Acesta a debutat cu slujba de Te Deum oficiat în Catedrala Veche din Arad, la care a asistat şi Înaltpreasfinţitul Arhiepsicop al Aradului Dr. Timotei Seviciu, care, într-un scurt cuvânt, le-a amintit celor de faţă că „este un moment deosebit prilejuit de împlinirea unor visuri legate din studenţie şi realizate într-o primă etapă a vieţii, de aceea, suntem datori să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru acestea”, mai ales că bunele nădejdi pe care le-au pus Părinţii Profesori în aceşti absolvenţi, au fost confirmate de realizările lor din cei zece ani.

 

După încheierea slujbei a urmat cursul festiv îndătinat, susţinut de Părintele Decan, Prof. dr. Ioan Tulcan, în Aula Magna „Ilarion V. Felea”, care le-a vorbit studenţilor despre importanţa şi valoarea Crezului pentru misiunea slujitorului bisericesc. Pornind de la exprimarea câtorva premise care au scos în evidenţă faptul că scopul mărturisirii, în şi prin Crez, nu este unul abstract ci fundamental soteriologic, acesta fiind întemeiat pe Revelaţie şi Tradiţie, a arătat cum Crezul sintetizează cele trei mari dogme ale Bisericii: despre Sfânta Treime, despre Iisus Hristos şi despre Sfântul Duh. Simbolul de credinţă devine, astfel, o permanenţă a autenticităţii credinţei creştine, prin care s-a reuşit să se păstreze unitatea de credinţă a Bisericii, acesta constituindu-se într-un punct de verificare a credinţei noastre. Pe baza acestor temeiuri au fost trasate câteva accente privind tema amintită: a) slujitorul mărturiseşte Crezul Bisericii şi nu o credinţă concepută de el, ceea ce-i dă conştiinţa trimiterii sau a investirii; b). prin mărturisirea acestui Crez el are garanţa că se află în adevăr, Crezul nefiind un produs exclusiv al raţiunii umane, ci al conlucrării cu harul divin; c) Crezul devine astfel o oportunitate de a iniţia un dialog cu credincioşii din interiorul şi de dincolo de zidurile bisericii.

După această prelegerea academică, fiecare dintre absolvenţii prezenţi şi-au prezentat, în câteva cuvinte, realizările şi evenimentele mai importante din cei zece ani scurşi de la absolvirea studiilor universitare, aducând mulţumiri şi aprecieri laudative părinţilor profesori.

 

VIZITĂ ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA HĂLMAGIU

Biserica veche din parohia Hălmagiu, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, cunoscută şi sub numele de biserica voievodală, este în prezent unul dintre cele mai importante monumente istorice din eparhie. Aici se desfăşoară, sub directa coordonare a Comisiei pentru restaurarea monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, lucrări de restaurare şi conservare a picturii murale.

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, însoţit de P. C. Consilier Vasile Pop, a efectuat o vizită de lucru la acest obiectiv, în ziua de 27 mai a.c., pentru a cerceta stadiul lucrărilor şi calitatea acestora. Au fost vizitate cu acest prilej biserica parohială şi muzeul de obiecte bisericeşti al parohiei.

Întâlnirea absolvenţilor promoţiei 2000 a Seminarului Teologic Liceal Ortodox

Anul acesta s-au împlinit 10 ani de la absolvirea celei de-a doua promoţii a Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad. Evenimentul a fost sărbătorit în cadrul unei întâlniri pe data de 28.05.2010, în care o parte din absolvenţii acestei generaţii, împreună cu familiile lor au participat în prima parte la slujba de Tedeum oficiată de către preoţi absolvenţi ai acestei promoţii, mai apoi, şeful de promoţie, Preot Radeş Mihai a rostit cuvântul de învăţătură. Partea a doua a întâlnirii s-a desfăşurat într-o sală de clasă, cuvântul de întâmpinare fiind rostit de către PC Pr. Prof. Codin Şimonca-Opriţa, directorul Seminarului Teologic, iar mai apoi dirigintele Pr. Prof. Pavel Teodor a rostit un cuvânt pentru absolvenţi, urmând citirea catalogului, fiecare dintre ei prezentându-şi activităţile şi realizările, dând dovadă de numeroase împliniri atât pe plan duhovnicesc, cât şi social. La întâlnire a fost prezent şi Înalt Preasfinţia Sa Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, care le-a vorbit absolvenţilor despre importanta misiune pe care o au în lume, aceea de a fi mărturisitori ai lui Hristos, precizând că această întâlnire are loc sub semnul anului jubiliar al Crezului Ortodox.

CONFERINŢELE SEMESTRIALE DE PRIMĂVARĂ ALE PREOŢILOR

În perioada 25- 28 mai a. c., în cele patru protopopiate ale Arhiepiscopiei Aradului s-au desfăşurat Conferinţele semestriale de primăvară ale preoţilor. Tema acestor conferinţe a fost „ 2010- Anul comemorativ al Crezului ortodox”.

La Protopopiatul Arad conferinţa a fost prezidată de către IPS Arhiepiscop Timotei şi a avut ca referent principal pe P.C. Preot Dan Magda de la spitalul Municipal Arad, iar co-referenţi pe P.C. preoţi: Liviu Iştoc, parohia Şeitin; Aurel Mager, parohia Nădab; Cantemir Lipovan, parohia Chişineu- Criş II şi Valer Jirj, parohia Munar.

În cuvântul adresat preoţilor Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a prezentat istoricul Simbolului de Credinţă, iar în partea administrativă a îndrumat preoţii să manifeste atenţie şi interes faţă de problemele curente ale vieţii bisericeşti din parohii, să respecte hotărârile Sfântului Sinod legate de circulaţia preoţilor în alte eparhii şi străinătate, presa bisericească, corurile parohiale, etc.

Conferinţa semestrială a preoţilor din Protopopiatul Ineu s-a desfăşurat în ziua de 26 mai a.c. la sediul protopopiatului şi a fost prezidată de către Chiriarh. Referatul principal a fost citit de către P. C. Preot Aurel Doca de la parohia Şilindia, iar co-referenţi au fost P.C. Preoţi: Radu Belle, parohia Bochia; Teodor Feier, parohia Drauţ; Marian Oarcea, parohia Iercoşeni; Giani Achim, parohia Dud; Florin Borca, parohia Moţiori şi Teodor Dragoş de la parohia Seliştea. ÎPS Arhiepiscop Timotei a apreciat conţinutul referatelor şi a completat informaţiile la temă cu consideraţii de ordin doctrinar, liturgic şi istoric.

În ziua de 27 mai a.c. Întâistătătorul eparhiei Aradului a prezidat conferinţa preoţilor din Protopopiatul Sebiş, referatul conferinţei fiind prezentat de către P. C. preot Confideratu Romică de la parohia Igneşti. Co-referenţi au fost preoţii: Simion Petruţ, parohia Gura-Văii; Ioan Vesa, parohia Iosăşel; Mihai Boca, parohia Honţişor. În cuvântul adresat preoţilor Chiriarhul a subliniat importanţa Crezului pentru viaţa Bisericii, istoricul statornicirii învăţăturii de credinţă prin sinoadele ecumenice, confirmarea acestor învăţături prin viaţa religios- morală şi liturgică a poporului dreptcredincios.

La Protopopiatul Lipova conferinţa preoţească s-a desfăşurat în ziua de 28 mai a.c. fiind prezidată de către P. C. Preot Vasile Pop, consilier eparhial, ca delegat al ÎPS Arhiepiscop Timotei. Referatul conferinţei a fost prezentat de către P.C. preot Florin Ardeuan de la parohia Roşia Nouă, Preacucernicii Preoţi: Aurelian Popa, parohia Chesinţ şi Mihai Gaşpar, parohia Corbeşti, luând cuvântul în calitate de co-referenţi.

La toate protopopiatele, pe lăngă preoţii menţionaţi au luat cuvântul şi alţi preoţi, întregind prin aspectele evidenţiate, tematica conferinţelor.

Conferinţele au fost precedate de slujba de Te-Deum, la care au participat toţi preoţii, iar la finele lucrărilor conferinţelor a fost rostit Crezul de către toţi cei prezenţi.