Întrunire preoţească la Parohia Macea

Duminică 20.11.2011, la Parohia Macea, protopopiatul Arad, s-au întrunit, din încredinţarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, slujitorii altarului din Cercul Pastoral-Misionar Pecica IV, unde au săvârşit Taina Sf. Maslu, fiind înconjuraţi de un număr impresionant de credincioşi.

Despre Taina Sfântului Maslu a cuvântat Pr. Prof. Pompiliu Gavra. La Taina Maslului, “unctio suprema” în limba latină, bolnavul, prin rugăciunile preoţilor primeşte har de sus spre însănătoşire corporală şi sufletească. Vechiul Testament anticipează prin proorocii Ilie si Elisei, Taina Sf.Maslu (IV Regi 4,35 “şi s-a întors şi a umblat prin casă încoace şi încolo, apoi s-a suit şi s-a aplecat peste copil până de şapte ori, iar copilul şi-a deschis ochii”). Şapte preoţi săvârşesc Sf.Maslu. Cu untdelemn se unge fruntea ca sediu al cugetelor, faţa ca organ al simţurilor, pieptul ca sediu al inimii, mâinile şi picioarele. Epitrahilul şi Evanghelia se pun pe capul bolnavului simbolizând pogorîrea darului lui Dumnezeu. Cele şapte ungeri a celor şapte preoţi pe corpul bolnavului şi arderea celor şapte beţişoare de ungere este semnul risipirii păcatului pentru neputinţa bolnavului. Din făina de la Sf.Maslu împreună cu untdelemn şi aghiazmă se face o cocă pentru fiecare persoană din casă ca timp de şapte zile pe nemâncate să guste din binecuvântarea care au primit-o prin sfinţirea săvârşită.

Preotul Gheorghe Morar, ca şi gazdă primitoare a mulţumit preoţilor prezenţi pentru participare şi totodată tuturor enoriaşilor care au participat la Taina Sf. Maslu.

Slujire şi popas arhieresc pe raza cercului misionar Chişineu-Criş

Duminică, 20 noiembrie, două parohii din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş, Protopopiatul Arad, au avut bucuria să fie cercetate de Chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu.

În dimineaţa zilei, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a poposit în mijlocul credincioşilor din parohia Şepreuş, răspunzând invitaţiei preotului paroh Florin Borca de a fi prezent la un moment important în viaţa acestei parohii, sfinţirea noilor clopote, care au fost recent turnate la Innsbruck, în Austria.

La orele  9:30, Părintele Arhiepiscop a fost întâmpinat în faţa bisericii de către soborul preoţilor şi diaconilor slujitori, în frunte cu Preacucernicul Părinte Dr. Nicu Breda, protopopul Aradului. În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia, la momentul cuvenit, a rostit cuvântul de învăţătură la evanghelia acestei duminici, a XXVI-a după Rusalii, care relatează Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina (Luca 12; 16-21).

După ce a evidenţiat principalele învăţături ce reies din această pildă, Înaltpreasfinţitul Părinte s-a referit şi la momentul de înaltă şi emoţionantă trăire duhovnicească prilejuită de sfinţirea clopotelor, care urma să aibă loc după oficierea Sfintei Liturghii. Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat rostul şi rolul major pe care îl ocupă clopotele în cultul Bisericii, în principal acela de a vesti ceasurile de rugăciune din biserica şi de a-i chema pe credinciosi la serviciile divine. La finalul cuvântului de învăţătură a Chiriarhului, preotul paroh a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod cu prilejul Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română.

După oficierea Sfintei Liturghii a urmat momentul emoţionant al sfinţirii celor trei clopote, ce urmează în cel mai scurt timp să fie aşezate în turla bisericii. La sfârşit, în cuvinte calde şi pline de recunoştinţă, preotul paroh a mulţumit Înaltpreasfinţitului Timotei pentru bucuria prilejuită de prezenţa Sa în mijlocul credincioşilor din Şepreuş la acest impresionant moment.La Căminul cultural din localitate a urmat apoi traditionala agapă.

În după-amiaza zilei, Înaltpreasfinţitul Timotei a vizitat şi parohia Ţipari, unde a avut loc întrunirea preoţilor din Cercul misionar Chişineu-Criş, prilej cu care preotul paroh Daniel Dumitru a adresat Înaltpreasfinţiei Sale invitaţia de a lua parte la această întrunire.

La orele 17:00, Înaltpreasfinţitul Timotei, însoţit de părintele protopop Nicu Breda, a fost întâmpinat în faţa bisericii parohiale de către soborul celor cincisprezece preoţi slujitoiri, la care s-au adăugat şi părintele arhidiacon Tiberiu Ardelean şi părintele diacon Marius Braiţ, invitaţi şi ei la acest eveniment.

În debutul întrunirii s-a oficiat Taina Sfântului Maslu de obşte în prezenţa Chiriarhului, care în încheierea Sfintei Taine a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură,pornind de la pericopa evanghelică a acestei duminici. Înaltpreasfinţia Sa a subliniat faptul că gândirea şi mentalitatea bogatului din această pericopă evanghelică este atât de întâlnită şi astăzi în ceea ce numim în termeni moderni societate de consum, îndemnând pe toţi cei prezenţi să nu trăiască în egoism ca şi acest bogat, ci să fie milostivi, mai ales în acestă perioadă de post, pregătitoare pentru Praznicul Naşterii Domnului. Părintele Arhiepiscop s-a referit şi la cele două taine, Botezul şi Cununia, omagiate anul acesta şi care stau la baza familiei creştine.

Părintele paroh Daniel Dumitru a adresat Părintelui Arhiepiscop cuvântul de mulţumire, exprimând bucuria şi recunoştinţa preoţilor şi poporului credincios pentru grija părintească şi onoarea de a-l avea în mijlocul lor pe Întâistătătorul eparhiei. Întrunirea preoţilor a continuat la şcoala din localitate în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop. Preotul paroh a susţinut referatul cu tema “Colindele în viaţa creştină a copiilor”.

Seara s-a incheiat cu tradiţionala agapă, în atmosfera frumoaselor colinde tradiţionale.

Pomenirea Sfântului Mare Mucenic Mina – ocrotitorul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

Ziua de 11 noiembrie este o zi aparte pentru profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Aceasta întrucât în această zi îl prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Mina, ocrotitorul Paraclisului din curtea Facultăţii, alături de Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, prăznuit în ziua de 21 ianuarie.

Şi în anul acesta, Sfântul Mare Mucenic Mina, a fost cinstit după cum se cuvine, cu o rânduială deosebită, aşa cum de altfel se cuvine să fie cinstit patronul şi ocrotitorul unui locaş sfânt de închinare şi rugăciune. Joi seara în ajun a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litie.

A doua zi, au fost săvârşite în chip solemn slujba Utreniei sfântului, şi în continuare Sfânta Liturghie de praznic, încununată de slujirea Întâistătătorului eparhiei noastre, Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. Faptul că ierarhul locului a slujit la hramul Paraclisului Facultăţii ne-a umplut de o tainică bucurie, înţelegând din aceasta preocuparea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscopiscop pentru bunul mers al şcolii noastre teologice şi pentru formarea duhovnicească a viitorilor preoţi pe care-i pregătim.

Înaltpreasfinţitul Părinte Episcop a fost întâmpinat în curtea aşezământului teologic de către soborul părinţilor profesori slujitori şi de către studenţii Facultăţii cu o vie emoţie şi bucurie sufletească, fiind condus în Sfânta Biserică unde a slujit Sfânta Liturghie de hram, răspunsurile liurgice fiind date de către cele două străni formate din studenţii Facultăţii, sub conducerea dascălului de muzică, d-nul Conf. univ. dr. Mircea Buta. Slujba Sfintei Liturghii arhiereşti a împărtăşit o mare bucurie tuturor celor prezenţi în sfântul locaş. La sfârşitul ei au fost binecuvântate prinoasele aduse în cinstea Sfântului Mare Mucenic Mina şi de asemenea, a fost săvârşită o panahidă mică pentru profesorii Facultăţii şi ctitorii sfântului locaş, adormiţi în Domnul.

La sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii, chiriarhul locului a rostit un cuvânt de învăţătură deosebit de bogat în conţinut, atât prin adâncimea cugetării teologice cât şi prin îndemnurile părinteşti deosebit de sensibile ce au fost adresate celor prezenţi.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a arătat astfel că Sfântul Mare  Mucenic Mina ne arată prin pilda vieţii sale că adevărata cinstire trebuie acordată numai lui Hristos, Domnul şi Stăpânul nostru, fiind din această privinţă un model autentic de slujire a lui Hristos pentru toţi preoţii şi viitorii slujitori ai Sfântului Altar, dar şi pentru toţi credincioşii Bisercii.

Cuvântul de mulţumire adresat ierarhului a fost rostit la sfârşitul Sfintei Liturghii de către Părintele Ştefan Negreanu, care a mulţumit Înaltpreasfinţitului pentru dragostea părintească arătată, pentru slujire şi pentru cuvântul de învăţătură, invitându-l ca ori de câte ori timpul îi îngăduie, să poposească în mijlocul profesorilor şi studenţilor, la rugăciune, în Paraclisul Facultăţii.

La slujba Sfintei Liturghii a participat de asemenea Părintele Decan al Facultăţii, Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, alături de ceilalţi părinţi profesori.

Suntem încredinţaţi de faptul că Sfântul Mare Mucenic Mina, alături de Sfântul Maxim Mărturisitorul, aduc prin rugăciunile lor înaintea tronului lui Dumnezeu, un prisos de har şi binecuvânatre pentru Facultatea noastră, pentru studenţii ei şi pentru toţi ostenitorii care-i cer sprijinul şi mijlocirea.

Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi!

Maslu de obşte la schitul “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Moneasa

Aşezat pe o culme domoală de deal, în inima staţiunii balneoclimaterice Moneasa, judeţul Arad, schitul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” este cea mai tânără aşezare monahală din cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Aradului, inaugurat, în mod oficial, chiar în cursul anului acesta. Schitul a fost ridicat din dorinţă obştească, căreia i-a dat glas Înalt Prea Sfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscopul Aradului, pe un teren aparţinând Arhiepiscopiei, beneficiindu-se, totodată, şi de o bună colaborare venită din partea primăriei comunei Moneasa.

Bisericuţa schitului a fost înălţată între anii 2009-2011, în formă de navă cu un turn central, pe o fundaţie din beton, restul construcţiei fiind din lemn de brad fasonat; acoperişul este învelit cu plăci onduline, iar bolta interioară este placată cu scândură lambrisată de brad.

Cheltuielile legate de construcţia locaşului de cult,  de confecţionarea iconostasului, precum şi de achiziţionarea policandrelor au fost suportate de către ctitorii Pavel şi Floarea Mihalca din localitatea Bunea Mare, judeţul Timiş, iar dotarea cu vase liturgice, veşminte, icoane, cărţi de slujbă etc. reprezintă donaţia unor buni credincioşi şi instituţii din sectorul de stat sau privat.

Biserica schitului, având hramul celor doi mari „corifei ai Apostolilor”- Sfinţii Petru şi Pavel, a fost târnosită în ziua 30 iulie 20011, de către Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului, dată care a coincis, de fapt, cu începutul oficial a activităţii monahale a aşezării.

Într-un timp foarte scurt, prin grija monahului Serafim Hotea – stareţul schitului – şi a fratelui vieţuitor Adrian Maftei s-a înjghebat aici o frumoasă viaţă duhovnicească, precum şi o rânduială liturgică mănăstirească adecvată, spre bucuria credincioşilor veniţi pentru tratament sau relaxare în staţiunea Moneasa din toate colţurile ţării şi nu numai, care frecventează în număr mare această oază de spiritualitate ortodoxă  spre a-şi însănătoşi nu doar trupul, ci şi sufletul şi spre a-l înălţa la cer.

La cererea expresă a acestora, s-a statornicit obiceiul de a se oficia săptămânal,  în fiecare seară de vineri, Taina Sfântului Maslu de obşte, săvârşită de un sobor alcătuit, de obicei, din preoţi slujitori în parohiile învecinate sau aflaţi la tratament ori concediu de odihnă în staţiune. Acest lucru s-a întâmplat şi vineri, 4 noiembrie 2011, din sobor făcând parte parte preoţii Ioan Ardelean (pensionar), Flavius Ardelean (Parohia Bocsig) şi Valentin Herbei (Parohia Buhani), care au mijlocit har şi binecuvântare cerească peste numeroşii credincioşi prezenţi la acestă Sfântă Taină a Bisericii.

La momentul potrivit, preotul Flavius Ardelean a ţinut un cuvânt de învăţătură despre bunătatea negrăită a lui Dumnezeu care se arată multor păcătoşi, adesea într-un mod neaşteptat şi nemeritat, nu doar pentru schimbarea vieţii acestora, ci şi pentru toţi oamenii, în general, spre a deveni cât mai buni, cât mai milostivi, cât mai preocupaţi a căuta asemănarea cu Dumnezeu Atotmilostivul. Fiind oferit ca pildă concretă vameşul Zaheu, s-a subliniat că „pocăinţa arătată prin schimbarea spirituală a mai-marelui vameşilor din Ierihon  nu este o pocăinţă care se manifestă doar ca regret pentru relele săvârşite, ci şi o schimbare în bine – din proprie iniţiativă – a modului de a gândi, simţi şi făptui; nici Mântuitorul Hristos nu l-a mustrat pe Zaheu, nici Zaheu nu a rostit cuvinte de pocăinţă sau cerere de iertare, ci, copleşit de iubirea milostivă  a Domnului, păcătosul a trecut direct la faptele îndreptării şi ale pocăinţei, ceea ce înseamnă că şi noi ne putem schimba viaţa în bine din proprie iniţiativă, nu aşteptând să fim pedepsiţi sau certaţi cu vreo boală ori suferinţă, ci cugetând la copleşitoarea bunătate a lui Dumnezeu faţă de noi, precum şi la darurile şi binecuvântările nemeritate ce le primim, de multe ori, de la El”.

În final, părintele stareţ Serafim Hotea a mulţumit tuturor  – preoţi şi credincioşi – pentru prezenţă, făcând şi un apel de suflet către cei cu dare de mână, în vederea continuării lucrărilor de edificare a chiliilor din proximitatea schitului.

TÂRNOSIRE DE BISERICĂ LA JOIA MARE

Sute de credincioşi au participat duminică, 6 noiembrie 2011, o zi splendidă de toamnă, la slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din Parohia Joia Mare, protopopiatul Sebiş al Arhiepiscopiei Aradului. Târnosirea sfântului locaş, urmată de săvârşirea Sfintei Liturghii au fost oficiate de către Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un ales sobor de preoţi.

La predică Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a tâlcuit pericopele biblice ale duminicii a XXIV-a după Rusalii, în legătură cu praznicul parohiei, adică al înnoirii bisericii, atât sub aspectul sfântului locaş, cât şi al zidirii credincioşilor în Trupul tainic al Domnului, care este Biserica cea Una. Cu privire la cel de-al doilea sens Chiriarhul a subliniat jertfa credincioşilor de aici în cursul vremii, manifestată deosebit prin slujitorii sfintei biserici, între care la loc de cinste, ca unul ce a sprijinit toate lucrările efectuate aici, profesorul de teologie, dr. Remus Rus.

La sfârşitul slujbei, cu o emoţie vădită, a luat cuvântul distinsul profesor dr. Remus Rus, exprimându-şi mai întâi bucuria de a-l întâlni pe Înaltpreasfinţitul Timotei, de care mărturiseşte că-l leagă frumoase amintiri încă din vremea anilor 60’, cât şi de a fi în biserica natală, împreună cu sătenii dragi pe care nu i-a uitat nicicând în decursul vremii.

Ca o recunoaştere a întregii activităţi pastoral-misionare şi administrative, desfăşurată pe parcursul celor 25 de ani de păstorire în parohia Joia Mare, ÎPS Timotei l-a distins pe preotul paroh Alexa Birău cu distincţia de iconom, hirotesindu-l pentru această treaptă.

La un anumit moment al slujbei, potrivit tradiţiei Bisericii noastre, toţi credincioşii, bărbaţi şi femei, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar pentru a se închina.

Biserica din parohia Joia Mare, protopopiatul Sebiş, judeţul Arad, cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, a fost construită în anul 1883, prin strădania vrednicului preot paroh Gurban Ioan şi a tuturor enoriaşilor localnici.

A fost construită în formă de navă, pe fundaţie de piatră, din cărămidă, acoperită cu tablă. Exteriorul este izolat termic, cu tencuială decorativă, iar interiorul este pictat în tehnica „a fresco” de pictorul bisericesc Popescu Constantin din Rădăuţi. Iconostasul şi stranele sunt din lemn de tei şi frasin, sculptura fiind executată de firma Vlaş din Arad.

Cheltuielile pentru lucrările de renovare, pictură, confecţionarea catapetesmei, a stranelor, candelabrelor, prapori, veşminte şi toate cele necesare cultului, s-au făcut din donaţiile credincioşilor, îndemnaţi de preotul paroh Alexa Birău, sprijinit de membrii Consiliului Parohial şi cu sprijin financiar din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, Consiliului Judeţean Arad, Primăriei Comunei Almaş, Parohiei Ortodoxe Almaş şi a altor instituţii.

Mulţumind lui Dumnezeu pentru toate, credincioşii, membrii Consiliului şi Comitetului parohial, în frunte cu preotul paroh, dorind împlinirea rânduielilor bisericeşti privind sfinţirea locaşului de cult, au cerut târnosirea bisericii pe data de 6 noiembrie 2011, dorinţa fiindu-le împlinită de către ÎNALT PREASFINŢITUL PĂRINTE DR. TIMOTEI SEVICIU – ARHIEPISCOPUL ARADULUI, prin aşezarea Sfintelor moaşte şi a Icoanelor Sfinţilor Evanghelişti în masa Sfântul Prestol şi săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti.

Din sobor au făcut parte preoţii: Ioan Daşcău, Stănel Stan, Vasile Coşeri, Mihai Radeş, Florin Oarcea, în frunte cu Preaonoratul Părinte Beni Ioja, Protopop de Sebiş.

În parohia Joia Mare se desfăşoară o bogată activitate pastoral-misionară şi social-filantropică. După ce a văzut ridicată biserica înfrumuseţată cu tot ceea ce trebuie, părintele paroh acordă acum şi mai mult timp construcţiei bisericii din sufletele credincioşilor, îndemnându-i pe fiecare în parte să fie un model pentru comunitate, prin faptele de zi cu zi.

 

Cerc pastoral-misionar la Baraţca

Duminică, 06 noiembrie 2011, în Parohia Baraţca a avut loc întrunirea preoţilor ce alcătuiesc Cercul Misionar Nr. 2 Radna, sub coordonarea Pr. Jidoi Ioan. Biserica de aici (1947) are hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Cu acest prilej  un  soborul de preoţi (compus din Pr. paroh Jigovan Aurel, Pr. Jidoi Ioan de la Parohia Radna, Pr. Rusu Gheorghe de la Parohia Păuliş, Pr. Florea Ioan de la Parohia Miniş, Pr. Cora Gheorghe de la Parohia Milova, Pr. Ardelean Cornel de la Parohia Chelmac, Pr. Ciurlea Sorin de la Parohia Conop, Pr. Murgu Marius de la Parohia Groşii Noi şi Pr. Balint Cosmin de la Parohia Bătuţa) a  oficiat Maslu de obşte. Tema pregătită de Pr. paroh Jigovan Aurel a fost: ,,Naşterea de prunci ca dar şi binecuvântare a Cununiei, naşi improvizaţi (de altă credinţă sau fără credinţă)”.

La final Pr. Coordonator al Cercului Radna, Pr. Ioan Jidoi, a rostit câteva cuvinte legate şi de importanţa pericopei evanghelice citite la Sf. Liturghie; învierea fiicei lui Iair, arătând că prin prezenţa noastră în Biserică dobândim de la Hristos, Doctorul sufletelor noastre, izbăvire şi ieartare de păcate, vindecare de boli sufleteşti şi trupeşti, accentuând credinţa statornică pe care trebuie să o avem în Dumnezeu. ,,Iair, ca reprezentant a Legii Vechi, îngenunchează înainte Mântuitorului care a venit să plinească Legea”.

Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frăţească.

„Fericiţi cei milostivi că aceia se vor milui.”

Îndemnaţi de cuvintele Sfintei Scripturi şi receptivi la nevoile celor de lângă ei, care se află în nevoi, 30 de elevi ai Grupului Şcolar „Mihai Viteazul” din Ineu, care activează în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, îndrumaţi de d-na Lăcrămioara Melania Ardelean, profesor de religie şi coordonator S.N.A.C. la nivelul instituţiei, au desfăşurat vineri, 4 noiembrie 2011, o acţiune de voluntariat la Centrul de Zi de Îngrijire a Copiilor din Ineu.

Acţiunea a presupus donarea de legume şi fructe către familiiile nevoiaşe identificate anterior de către voluntari. Cu acest prilej, tinerii voluntari au donat 126 kg de legume şi fructe de care au beneficiat  21 de familii ai căror copii sunt asistaţi în Centrul de Zi.

Pe această cale doamna director Lavinia Crişan de la C.Z.I. a transmis mulţumirile ei  tinerilor voluntari de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” din Ineu, care au răspuns, an de an şi cu alte prilejuri nevoilor celor asistaţi social.

Acţiunea a avut loc sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care, în parteneriat cu Asociaţia „Children′s High Level Group”, au organizat în perioada 31 octombrie – 4 noiembrie 2011 campania socială de sprijinire a copiiilor aflaţi în dificultate, denumită „Săptămâna legumelor şi fructelor donate”. Scopul acestei campanii a fost acela de a sensibiliza elevii şi profesorii din unităţile de învăţământ cu privire la situaţia dificilă în care se află copiii afectaţi de lipsa de alimente.

 

Hramul bisericii „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Ineu

În data de 8 noiembrie 2011, sărbătoarea Sf. Arh. Mihail şi Gavriil a fost cinstită în mod deosebit în Parohia Ortodoxă Română a Ineului, întrucât aceasta constituie hramul bisericii de aici.

În ajunul sărbătorii s-a săvârşit slujba Vecerniei unită cu Litia iar dimineaţa a fost oficiată slujba Utreniei şi Sfânta Liturghie de către preoţii parohi Cristian Flavius Ardelean şi Dan Sorin Turean. La acestea au participat, alături de o mulţime de credincioşi, un număr de peste 200 de preşcolari de la Grădiniţa cu Program Normal  nr. 1 şi elevi de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” din Ineu, instituţii cu care parohia are încheiate parteneriate de colaborare. Astfel, au fost prezente 2 clase de preşcolari însoţite de educatoarele Jurcă Elena şi Ienăşescu Dorina şi mai multe clase de elevi alături de învăţătoarele Mura Viaşu şi Irina Ban, precum şi de  profesorii Lăcrămioara Melania Ardelean, Gaşpar Marcel Alin, Cristian Şandor şi Radu Morariu.

Întreaga Sf. Liturghie a fost deosebit de înălţătoare, transpunând pe cei prezenţi într-o atmosferă harică şi apropiindu-i de Dumnezeu. Tinerii şi copiii au cântat împreună cu ceilalţi credincioşi imnele liturgice, imitând, astfel,  slavoslovia cântărilor îngereşti. De asmenea, au rostit Simbolul de Credinţă şi Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”, apoi o mare parte dintre ei s-au împărtăşit cu dumnezeieştile şi de viaţă făcătoarele Taine ale lui Hristos.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de către preotul Dan Sorin Turean, care a vorbit despre semnificaţia sărbătorii Sf. Arhangheli, despre rolul lor în iconomia mântuirii oamenilor, subliniind importanţa hramului bisericii în viaţa liturgică a parohiei. Iar după rugăciunea amvonului, preotul Cristian Flavius Ardelean a rostit rugăciunea de sfinţire a prinoaselor aduse de către credincioşi pentru a fi împărţite celor prezenţi la biserică.

La finalul Sf. Liturghii a urmat un program alcătuit din mai multe cântece şi poezii religioase în cinstea puterilor cereşti. Astfel, elevii clasei a IV-a A, pregătiţi de doamna învăţătoare Mura Viaşu, au rostit poezii închinate sfinţilor îngeri iar Grupul vocal „Agapis” (alcătuit din elevi de la gimnaziu şi liceu), condus de doamna preoteasă Lăcrămioara Melania Ardelean, a susţinut un recital de cântece religioase în cinstea Sf. Arh. Mihail şi Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Ineului.

Preoţii bisericii le-au mulţumit elevilor pentru implicarea în viaţa parohiei cu prilejul hramului bisericii şi pentru participarea la programele „Hristos împărtăşit copiiilor” şi „Alege şcoala!” iar prinoasele aduse şi sfinţite au fost împărţite celor prezenţi în cinstea Sf.. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi spre binecuvântarea duhovnicească a tuturor credincioşilor.

 

Hram la Săvârşin

Biserica cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din parohia  Săvârşin, protopopiatul Lipova  datează din anul 1899.  De-a lungul veacurilor a avut slujitori vrednici care au edificat atât biserica văzută, cât şi biserica nevazută, adică sufletele credincioşilor ei. Unul dintre vrednicii preoţi de aici merită menţionat  în mod deosebit: părintele Viorel Bembea, care vreme de 50 de ani a slujit „cu timp şi fără timp” în acest frumos lăcaş. În vremea sfinţiei sale biserica a fost împodobită cu pictură (1972-1974), ca o mireasă a Mirelui ei tainic, Iisus Hristos.

Părintele Aurel Dehelean, fiu al comunităţii de aici, care i-a urmat, a slujit aici vreme de 17 ani; sfinţia sa a schimbat interiorul bisericii, înlocuind întreg mobilierul, iconostasul, tronurile fiind sculptate în lemn de stejar.

Anul acesta, 2011, an declarat de Sfântul Sinod al BOR ca an al sfântului botez si al sfintei cununii, de hram, biserica noastră s-a îmbrăcat în haină de sărbătoare. Programul liturgic a fost unul special pentru aceste zile de praznic: duminică s-a oficiat utrenia şi Sfânta Liturghie, răspunsurile fiind date de corul parohiei. După Sfânta Lituirghie s-a oficiat un parastas de pomenire pentru toţi cei din veac adormiţi părinţi, strămoşi şi moşi ai noştrii, precum şi pentru ctitorii sfântului lăcaş trecuţi la Domnul. Marti, în ziua hramului s-a oficiat Utrenia şi Sfânta Liturghie a praznicului, prezent fiind directorul Grupului Şcolar de la Săvârşin şi un număr mare de credincioşi din parohie.  La finalul slujbei, grupul de cateheză care participă la programul „Hristos împărtăşit copiilor”  împreună cu profesoara de religie, doamna Corina Barbă şi doamna învăţătoare  Carina Suciu au prezentat un program de poezii si pricesne in cinstea Sfintilor Ingeri, copiii oferid tuturor credinciosilor un mic dar: brosura cu Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, iar ei fiind recompensati cu dulciuri si o diploma cu Sfintii Arhangheli.

În după amiaza zilei s-a oficiat şi Taina Sfântului Maslu fiind prezenţi preoţii dinCercul misionar Radna şi Săvârşin,sub protia patintelui Ioan Jidoi.Au participat elevii Grupului Şcolar Săvârşin, alături de un număr mare de credincioşi.