MĂNĂSTIREA SF. SIMEON STÂLPNICUL ŞI-A PRIMIT PELERINII LA PRAZNICUL NAŞTERII MAICII DOMNULUI

Sute de credincioşi arădeni au participat de praznicul Naşterii Maicii Domnului la Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită la mănăstirea Arad-Gai de către Inaltpreasfinţitul Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, în fruntea unui ales sobor de preoţi. Pentru pelerinii care vin la această sfântă mănăstire în mod frecvent este cunoscut faptul că de mai mulţi ani praznicele Maicii Domnului, cel din vară, de la 15 august şi cel din luna septembrie polarizează viaţa spirituală a credincioşilor arădeni şi nu numai, trimiţându-I spre mănăstirea Hodoş Bodrog, de Adormirea Maicii domnului şi spre mănăstirea Arad-Gai de Naşterea ei. De eceea sfintele slujbe, încă din ajun, se săvârşesc cu mare fast, fiind pontificate de obicei, ca şi în acest an, de către Chiriarhul locului.

 

În sunetul clopotelor şi al toacei Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a fost întâmpinat la sosire la poarta sfintei mănăstiri de către soborul preoţilor slujitori în frunte cu Preacuviosul Arhimandrit Ilarion Tăucean, exarhul mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului, cel care a reînsufleţit mănăstirea Gai, material şi spiritual, ca duhovnic aici, în urmă cu două decenii. Soborul maicilor, în frunte cu monahia Magdalena, stareţa mănăstirii, au oferit înaltului oaspete un frumos buchet de flori.

La timpul rânduit în cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa a rostit predica sărbătorii, în care a evidenţiat importanţa sărbătorii Naşterii Maicii Domnului pentru creştini, exemplul de viaţă curată şi sfântă al Preacuratei Fecioare Maria, „povăţuitoarea îndreptării vieţii noastre însăşi  şi gartanţia credinţei celei adevărate”. Toate înfăptuirile de pe vatra mănăstirii, veche de peste două secole, această veritabilă grădină a Maicii Domnului, altarele de închinare: cel al bisericii vechi, ridicată de episcopul Sinesie Jivanovici, cel al bisericuţei de lemn, monument istoric, adusă de pe Valea Mureşului, din Săliştea de Mureş, altarul paraclisului de vară şi cel al noii biserici îşi au  închinarea şi închinătorii lor. Acestea culminează cu edificiul noii biserici mănăstireşti pe care – a spus Înaltpreasfinţia Sa – o va tărnosi, la 25 septembrie a.c., însuşi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Preacucernicul preot Traian Micoroi, consilier eparhial şi delegat al Chiriarhului pentru organizarea sărbătorii, a mulţumit ÎPS Sale din partea soborului mănăstirii, a preoţilor slujitori şi a credincioşilor prezenţi, pentru participarea la programul duhovnicesc pastoral-misionar  din cele două zile de praznic la mănăstirea Arad-Gai. În noua şi monumentala trapeză a mănăstirii au fost ospătaţi pelerinii prezenţi. La agapa frăţească oferită de sfânta mănăstire a luat parte şi Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, împreună cu toţi preoţii slujitori.

Ultima actualizare (Vineri, 09 Septembrie 2011 10:16)

Sărbătoare parohială la Birchiş

Odată cu sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, biserica din Parohia Birchiş, protopopiatul Lipova, pusă sub proteguirea acesteia, a împlinit 200 de ani de la temeluire.  Răstimpul scurs i-a adus restaurări periodice, una capitală fiind în ultimii ani încununată cu pictură nouă, iconostasul păstrându-se întocmai ca la început. Pe lângă înzestrarea obişnuită şi acomodată cerinţelor actuale s-a adăugat în întregime mobilier nou. Astfel la bicentenarul ei se prezintă şi cu o cronică de laudă, în ea intrând şi existenţa unui sediu protopopesc al eparhiei şi fii de seamă ai locului. Dreptaceea şi hramul din acest an a fost întâmpinat în duminica din 4 septembrie ca zi a localităţii în care să se regăsească toţi fiii unei vetre de înaltă trăire naţională şi ortodoxă.

Un sobor de preoţi legaţi de respectivele meleaguri, având în frunte pe chiriarh, a săvârşit slujba binecuvântării, urmată de cea a Sfintei Liturghii, în cadrul căreia Înaltpreasfinţitul Timotei a tâlcuit pericopa evanghelică a zilei, cea a tânărului bogat, în sensul reînnoirii şi întăririi vieţii spirituale prin permanenta năzuinţă spre dobândirea valorilor veşnice. Preacucernicul preot Eugen Budiul, parohul bisericii, a fost hirotesit iconom, iar autorităţilor locale şi tuturor celor prezenţi s-au exprimat cuvenitele mulţumiri pentru sprijinul permanent în acoperirea nevoilor legate de lucrări. S-a săvârşit totodată şi slujba de binecuvântare a cabinetului medical individual din comună.

După masa tradiţională a avut loc în centrul localităţii sărbătoarea populară a cântului, portului şi creaţiilor locale. La Parohia învecinată, Bacău de Mijloc, ÎnaltpreasfinţiaSa a făcut un popas întreţinându-se cu preotul şi membrii organismelor parohiale cu privire la desfăşurarea lucrărilor de renovare şi pictare a bisericii.

 

Hramul bisericii monument istoric de la Mănăstirea Arad-Gai

Mănăstirea Arad Gai din Arhiepiscopia Aradului, datând din a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, şi-a sărbătorit obişnuitul hram la 1 septembrie când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Simeon Stâlpnicul şi marchează începutul noului an bisericesc.

În dimineaţa zilei de 1 septembrie, după acatistul Sfântului şi la vremea ceasurilor obştea sfintei mănăstiri împreună cu soborul slujitor au întâmpinat pe Întâistătătorul Eparhiei, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului. Din sobor au făcut parte ostenitori ai Centrului Eparhial, protopopi, arhimandriţi şi protosingheli, preoţi şi duhovnici din Eparhai Aradului, a Caransebeşului precum şi din eparhia Devei şi Hunedoarei. A urmat Sfânta Liturghie arhierească unde răspunsurile liturgice au fost date de către obştea monahală împreună cu grupul coral Theosis din Caransebeş.

La momentul potrivit în cuvântul de învăţătură Chiriarhul a vorbit despre sensul primei zile a anului bisericesc drept călăuză pentru celelalte aşa cum şirul sfinţilor din calendarul ortodox are prevăzut pe Sfântul Simeon Stâlpnicul. Acesta prin simbolismul stâlpului este un indicator sau călăuză pe drumul virtuţilor într-un spaţiu şi timp în care se simte perpetuu prezenţa lui Dumnezeu Însuşi.

S-a slujit şi Tedeumul prevăzut pentru Indiction urmat de slujba parastasului pentru ctitorii şi slujitorii sfântului locaş. Totul s-a încheiat cu tradiţionala procesiune  de înconjurare a celor patru altare ale sfintei mănăstiri în rostirea Sfintelor Evanghelii şi ecteniilor rânduite la un atare prilej. Sărbătoarea s-a încheiat cu agapa frăţească de la trapeza mănăstirii.

Mulţimea credincioşilor a dovedit odată mai mult evlavia de care se bucură în sufletele lor Sfântul aşezământ fostă reşedinţă episcopală.

Valenţe ale preacinstirii Maicii Domnului în dezbaterea preoţilor cercului misionar Sebiş I

În data de 1 septembrie 2011, în parohia  Ignești, protopopiatul Sebiş,  a avut loc întâlnirea preoţilor din Cercul misionar  Sebiș I, condus din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiespiscop dr. Timotei Seviciu, de PC pr. Traian Luştrea. Tema  dezbătută a fost legată de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și a fost  susținută de către preotul paroh Romică Confideratu.

Din referatul prezentat s-a reţinut faptul că ţinerea sărbătorilor rânduite în cinstea Maicii Domnului constituie una din formele prin care credincioşii Bisericii Ortodoxe au arătat devoţiunea lor specială faţă de Mama Domnului nostru Iisus Hristos. Cele trei mari sărbători, Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), Buna Vestire (la 25 martie) şi Adormirea Maicii Domnului (la 15 august), sunt ţinute prin participarea la Sfânta Liturghie şi prin fapte creştineşti, cea din urmă prilejuind în Biserica Ortodoxa Română chiar pelerinaje la unele din marile mănăstiri.

Atribuirea numelui de Maria, numele Maicii Domnului, fiicelor din familiile credincioşilor ortodocşi este atât de frecventă încât, probabil, acest nume este cel mai des întîlnit la credincioasele ortodoxe. Astfel, însăsi onomastica ortodoxă devine un mijloc de preacinstire a  Maicii Domnului, devine o forma concretă şi în acelasi timp atentă, respectuoasă, de supravenerare a celei dintâi între sfinţii Bisericii Ortodoxe. Preacinstirea Maicii Domnului constituie în Biserica Ortodoxă un act cult. Ea nu înseamnă adorare – care se aduce numai lui Dumnezeu – ci o deosebită apropiere a credinciosului de Maica Domnului, prin rugăciune, pentru a dobîndi de la Mântuitorul Hristos binefaceri în viata pamântească şi petrecerea cu aleşii lui Dumnezeu în viaţa viitoare.

Au participat la întâlnire preoţii, Traian Luștrea, Beni Ioja, Marius Ioan Leucuța, Flavius Suciu, Ioan Iercoșan, Avraam Matcău, Mercea Cătalin Rus, Florin Bătrân, Ioan Suba, Romică Confideratu, Viorel Albiș şi Valentin Herbei.

 

Liturghie arhierească la parohia Arad-Subcetate

În data de 29 august 2011, de sărbătoarea Tăierii Capului Sf. Ioan Botezătorul, credincioşii parohiei Arad-Subcetate din municipiul Arad au avut bucuria de a-l avea oaspete pe Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat cu multă căldură de către preotul paroh Radomir Stoica, cu Evanghelia şi Sfânta Cruce. Deasemenea, unul dintre copiii parohiei, îmbrăcat în costum popular, a dăruit Înaltpreasfinţiei Sale un buchet de flori, în semn de preţuire din partea credincioşilor parohiei.

Chiar dacă sărbătoarea a fost într-o zi de luni, în timpul săptămânii, pentru binecuvântarea de a-l avea împreună slujitor pe Înaltpreasfinţia Sa, cei de aproape ai bisericii s-au adunat cu mic cu mare şi cu multă bucurie pentru a participa la Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învătătură, Înaltpreasfinţia Sa a sfătuit credincioşii să rămână statornici şi să perpetueze valorile credinţei strămoşeşti, să nu uite niciodată că fac parte dintr-un neam binecuvântat, neamul nostru românesc care a dat atâţia sfinţi. Dintre aceştia, au fost amintiţi Sfinţii Martiri Brâncoveni, ocrotitorii bisericii, al căror martiriu a fost tot prin sabie, precum cel al Sfântului  Ioan Botezătorul, prăznuit.

Pe lângă vizita de anul acesta, Înaltpreasfinţia Sa a mai vizitat parohia Subcetate de hram, în anul 2010, când a avut loc sfinţirea bisericii de lemn, ridicată pe locul unde credincioşii parohiei nădăjduiesc să edifice în viitor un locaş de cult.

Mulţumind în numele tuturor credincioşilor pentru părinteasca vizită,  părintele paroh a asigurat pe ÎPS Arhiepiscop Timotei de fiască ascultare, aştreptându- l cu mult drag ori de cate ori va putea să fie în mijlocul credincioşilor de aici. La plecare Chiriarhul a binecuvântat pe fiecare credincios în parte.

Actuala biserica este mică, şi parohia este mică, dar însufleţită cu creeincioşi ataşaţi şi jertfelnici.

Slujire arhierească în parohia Buteni

Duminică, 28 August 2011 Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop  al Aradului, a fost prezent în mijlocul credincioşilor din parohia Buteni, protopopiatul Sebiş, care şi-au sărbătorit în această duminică eroii căzuţi în cele două conflagraţii mondiale. În memoria acestora şi a personalităţilor care s-au ridicat de pe această vatră, autorităţile locale au aşezat în centrul comunei două plăci commemorative.

La sosire Înaltpreasfinţia Sa a fost întimpinat de primarul comunei, de soborul preoţilor, fii ai satului şi din înprejurimi, de un  număr mare de credincioşi fii ai satului veniţi din ţară şi de peste hotare.

În cadrul Sfintei Liturghii ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoţi: Pr. Teodor Faur – Consilier economic, Pr. Marian Ciucur, parohul localităţii, Pr. Ispas Ruja – Fântânele, Pr. Traian Pui – Paulian, Pr. Gheorghe Stan – Cuied, Pr. Teodor Mureşan – Cicir, Pr. Mercea Cătălin Rus – Prăjesti, Pr. Doru Măriuţa – Luguzău, Pr. Sebastian Cosma – Parohia Ortodoxa  Româna din Guidonia – Italia, Arhid. Tiberiu – Ardelean Arad. La slujbă au participat numeroși enoriași, eprezentanți ai autorităților locale, județene precum și credincioși din parohiile învecinate.

La predică Inaltpreasfinţia Sa a rostit un bogat cuvânt de învăţătură legat de pericopa Apostolului şi Evangheliei din Duminica a XI – a după Rusalii. A încurajat pe cei prezenți la respectarea tradițiilor locale și la întărirea dreptei credințe.

Răspunsurile liturgice au fost date de către Corul bărbătesc şi mixt al parohiei alcătuit din credincioşi de toate vârstele păstrând tradiţia corală de peste 130 de ani.

După Sfânta Liturghie Inalt Preasfinția Sa a Binecuvantat şi Sfintit cele două plăci comemorative dedicate eroilor localitaţii Buteni căzuţi în cele două războaie mondiale, şi personalităţilor care au contribuit la propăşirea comunei Buteni, aşezate în holul Căminului Cultural „Ion Vidu” din localitate.

 

Întâlniri pe teme sociale la Moneasa

În zilele de  25 şi 26 august a avut  loc la Moneasa o nouă întâlnire a echipei de implementare a proiectului “Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei” cu managerii judeţeni.

Discuţiile întâlnirii au vizat stadiul activităţilor în proiect, felul în care sunt administrate documentele participanţilor la cursurile de formare profesională, a fost analizată situaţia financiară a proiectului la şapte luni de la începerea activităţilor, modalităţile de îmbunătăţire a comunicării între echipa de implementare şi coordonatorii din judeţe. Totodată s-au abordat probleme organizatorice şi de optimizare a relaţiilor dintre coordonatorii judeţeni şi managerii  de proiect certificaţi, prezentându-se şi priorităţile pentru perioada imediat următoare. Cu acest prilej a fost realizată şi întâlnirea cu participanţii la cursuri, fiind transmis din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, cuvânt de apreciere pentru participare în acest proiect, cât şi îndemn de a fi cu grijă în derularea activităţilor viitoare.

Proiectul a debutat în anul 2011 şi are un prim obiectiv certificarea a 460 preoţi sau credincioşi din parohii ca manageri de proiect, în prezent desfăşurându-se a doua sesiune de formare, respectiv dezvoltarea abilităţilor de lucru cu persoane vulnerabile.

 

Întâlnire de lucru cu referințe sociale la Moneasa

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în perioada 25-26 august va avea loc la Moneasa o nouă întâlnire a echipei de implementare cu managerii judeţeni în cadrul proiectului “Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”. Vor avea loc discuţii cu privire la stadiul activităţilor la şapte luni de la debutul acestora în cadrul proiectului, se vor aborda probleme organizatorice şi de optimizare a relaţiilor dintre coordonatorii judeţeni şi managerii  de proiect certificaţi, prezentându-se totodată şi priorităţile pentru perioada imediat următoare. Proiectul se înscrie în rândul dorinţei partenerilor – Arhiepiscopia Aradului, Arhiepiscopia Timişoarei, Episcopia Caransebeşului, Episcopia Devei şi Hunedoarei şi Asociaţia Filantropia Alba Iulia – de dezvoltare a capacităţii furnizării serviciilor sociale specializate tuturor categoriilor de persoane vulnerabile.

Proiectul este cofinanțaț din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.2 “Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Manifestări religioase şi culturale de ,,Zilele Aradului”

Zilele acestea municipiul Arad, oraşul de pe Mureş, trăieşte momente de mare bucurie şi sărbătoare. În fiecare an, între 19 şi 28 august, arădenii sărbătoresc ,,Zilele Aradului”, prin ample activităţi culturale, religioase, sportive etc. Manifestările amintesc de momentul istoric petrecut în luna august a anului 1834, când Aradul, prin diplomă imperială, a devenit oraş liber regesc. Prezentă în fiecare an la aceste acţiuni, prin Întâistătătorul ei şi prin preoţii din municipiu, Arhiepiscopia Aradului se alătură municipalităţii, celorlalte instituţii implicate în organizarea şi desfăşurarea anuală a acestor festivităţi care bucură sufletul şi se constituie în motive de solidaritate umană.

Liturghie arhierească la inaugurarea cartierului Arad- Bujac

În cadrul manifestărilor prilejuite de ,,Zilele Aradului” a fost inaugurat cartierul vestic al municipiului, Arad-Bujac, complet modernizat prin introducerea reţelei de canalizare pluvială şi menajeră şi asfaltării tuturor străzilor, lucrări care s-au derulat pe parcursul ultimilor trei ani. Cu acest prilej, la invitaţia municipalităţii, a preotului paroh, dr. Vasile Pop şi a corporaţiilor parohiale, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a săvârşit, duminică, 21 august a.c., în biserica parohiei Arad-Bujac, cu hramul ,,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, Sfânta Liturghie arhierească, în prezenţa oficialităţilor municipiului, a parlamentarilor arădeni şi a credincioşilor parohiei.

Cuvântul de învăţătură al Înaltpreasfinţitului Timotei, o tâlcuire a pericopei evanghelice din Duminica vindecării lunaticului, asupra unuia dintre cele mai semnificative aspecte ale vieţii noastre duhovniceşti: credinţa, una dintre cele trei virtuţi teologice, în mod deosebit asupra extensiunii credinţei,  a unei gradualităţi în credinţă, a fost ascultat cu viu interes de cei prezenţi.

,,Credem cu toţii, de aceea venim la biserică, dar ne şi îndoim în credinţă, s-au îndoit apostolii…toţi suntem credincioşi, dar unii sunt mai mult, alţii mai puţin…Esenţa evenimentului şi al minunii Evangheliei de astăzi este acesta: avem credinţă, dar nu destulă, acest neam de demoni nu iese decât cu post şi cu rugăciune, iar postul şi rugăciunea nu sunt decât tot rodul credinţei, o credinţă mai mare, şi mai mare, tot mai mare, în care angajăm toate puterile trupeşti şi sufleteşti. Avem nevoie de mai multă credinţă…” a spus Înaltpreasfinţia Sa, arătând că numai în acest context putem înţelege deplin comparaţia Mântuitorului cu credinţa cât grăuntele de muştar, capabilă să mute muntele întreg.

Înaltpreasfinţitul Timotei a avut cuvinte de laudă la adresa celor care au pus temelia acestui cartier, care au zidit biserica parohială şi au adăugat apoi, cu timpul, alte înfăptuiri, ca şi acest loc să fie la înălţimea cetăţii, au aşezat câte o ,,cărămidă”, în gospodăria lor, în instituţiile de aici.

,,Ne prezentăm de zilele Aradului şi cu o ilustrare a credinţei, pentru că Biserica a fost totdeauna de-a lungul veacurilor o instituţie fundamentală care a sprijinit toate visurile, toate idealurile poporului nostru, în această parte de apus a ţării, unde se interferează drumurile atâtor împliniri”.

Preotul paroh a mulţumit Chiriarhului pentru bucuria duhovnicească făcută credincioşilor prin participarea la acest eveniment şi pentru permanenta părintească purtare de grijă. Din partea Primăriei municipiului Arad, Înaltpreasfinţiei Sale i s-a conferit Diploma de Onoare, pentru contribuţia la viaţa spirituală a comunităţii arădene.

Şedinţă festivă de decernare de titluri şi distincţii

În cadrul aceloraşi manifestări dedicate Zilelor Aradului, luni, 22 august a. c., la Teatrul clasic Ioan Slavici, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a participat, în calitate de invitat distins cu titlul de ,,Cetăţean  de onoare” al municipiului Arad,  la festivitatea de decernare a unor titluri şi distincţii, personalităţilor, care s-au evidenţiat în activitatea culturală, artistică, sportivă, economică etc. Înaltpreasfinţia sa a fost însoţit de către P. C. Preot Vasile Pop, consilier cultural la centrul Eparhial, prezenţi fiind şi reprezentanţii cultelor religioase din municipiu. La finalul festivităţii, D-l Gheorghe Falcă, Primarul Aradului a adresat Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei alese mulţumiri pentru participarea la sărbătorile municipiului, pentru activitatea pe care o desfăşoară permanent pentru propăşirea spirituală şi culturală a arădenilor.