Conferinţa semestrială a preoţilor din Protopopiatul Sebiş

În data de 30 mai 2011, în biserica parohială Sebiș I cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a avut loc conferința preoțeasca cu tema „2011 Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii”.

La început s-a săvârșit slujba de Te-deum de către un sobor de preoți conduși de P.C. preot Dașcău Ioan din parohia Almaș și preoții: P.C. Nicolae Briciu din parohia Poienari și P.C. Valentin Herbei parohia Buhani.

După slujba de tedeum P.C. preot Beni Ioja  a vorbit despre importanta temei și actualitatea ei, adresând totodată cuvântul de bun venit și de aleasa prețuire P.C. sale preot Mircea Bupte, consilier, delegatul înalt Preasfinției Sale Dr. Timotei Seviciu pentru a prezida lucrările conferinței preoțești. A urmat cuvântul adresat de P.C. preot Mircea Bupte, care a arătat importanța și actualitatea temei pentru viața creștinului și a transmis mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei Seviciu.

Conferința a fost susținută de către P.C. preot Cătălin Rus Mercea din parohia Prăjești care a vorbit despre importanța acestor taine pentru viața creștinului și a pus accentul pe aspectele practice. Coreferenți au fost P.C. preot Sbârcea Vasile care a vorbit despre importanța numelui care se pune la botez, P.C. preot Simion Păiușan a vorbit despre aspecte practice legate de alegerea nașilor arătând și rolul nașilor în săvârșirea acestor taine, P.C.  preot  Nicolae Briciu  din parohia Poienari a vorbit despre necesitatea înlăturări unor practici locale în săvârșirea Sfintei Taine a Cununiei, P.C. preot Teodor Tripa din parohia Păiușeni a vorbit despre necesitatea unității pentru săvârșirea Sfintelor Taine. A luat cuvântul și PC preot Flavius Petcuț din parohia Cărand care a arătat necesitatea săvârșiri ierurgiilor premergătoare Sfintei Taine a Botezului și importanța lor în viața creștinului.

La finalul conferinței P.C. preot Ioja Beni a făcut anunțuri administrative și a mulțumit PC preot Mircea Bupte.

Înălţarea Domnului şi cinstirea eroilor în biserici arădene

La Praznicul împărătesc al Înălţării Domnului în toate bisericile Arhiepiscopiei Aradului au fost săvârşite sfintele slujbe rânduite pentru această zi de sărbătoare, continuându-se cu oficierea slujbelor de pomenire pentru eroii români căzuţi pe toate câmpurile de luptă şi din toate timpurile.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a fost prezent, după slujba oficiată în biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” a parohiei Arad Centru, la monumentul eroilor din piaţa Avram Iancu, la cel ridicat în cinstea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi la comemorarea eroilor  comunei Şiria, care şi-au jertfit viaţa pentru apărarea ţării şi a credinţei strămoşeşti. Chiriarhul Aradului a adresat celor prezenţi, la fiecare popas de rugăciune şi comemorare, cuvinte în care s-a cuprins legătura dintre Înălţarea Domnului şi ziua de cinstire a eroilor, cu referinţe speciale la jertfele înaintaşilor ca întărire în credinţă şi exemplu dăruit celor tineri, copiilor, care, parte din ei, s-au aflat prezenţi la aceste manifestări.

Tot în această zi, preoţii şi credincioşii parohiei Arad Micălaca Veche, după participarea la Sfânta Liturghie, s-au îndreptat în procesiune cu prapori spre cimitirul parohial, unde a fost săvârşit parastas pentru toţi eroii neamului din această parohie. Încărcătura momentului a fost sporită de prezenţa unui grup de elevi de la Şcoala Generală nr. 12 din cartier, care, alături de profesoara de muzică, d-na Jurjeu Veronica, au adus, în glas de cântec patriotic, recunoştinţa tuturor faţă de jertfa înaintaşilor.

CONCURS NAŢIONAL DE MUZICĂ RELIGIOASĂ LA ARAD

În cadrul Etapei Naţionale a Olimpiadelor şcolare, la Arad s-a desfăşurat, în perioada 3-5 iunie 2011, Concursul Naţional de Muzică pentru formaţiile Corale din Învăţământul Preuniversitar, Secţiunea Coruri Liceale (cls. IX- XII). Gazdă a competiţiei a fost Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” din municipiul Arad, într-un parteneriat cu alte instituţii locale, între care şi Arhiepiscopia Aradului.

Între formaţiile ajunse în această ultimă etapă a competiţiei, care s-a desfăşurat pe trei secţiuni: licee teoretice, licee vocaţionale şi seminarii teologice, s-au numărat şi şapte coruri seminariale ortodoxe: Corul de cameră „Cantate Domino” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Bucureşti, dirijor diac. Prof. Răzvan Constantin Ştefan; Corul de Cameră „Dionisie Exiguul”, al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Constanţa, dirijor arhid. Prof Ioan Adrian Clinciu; Corul de cameră „Canticum” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „ Sf. Nicolae”, Râmnicu Vâlcea, dirijor prof Gelu Stratulat; Corul de Cameră „Laudamus” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” Roman, dirijor prof. Gheorghe Gozar; Corul de cameră „Macarie Ieromonahul” al  Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgovişte, dirijor prof. Florinel- Ciprian Cazan şi Corul de cameră al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad, dirijor arhid. Prof. Paul Tiberiu Ardelean.

Aceste coruri, cărora li s-a adăugat şi Corul de cameră mixt al Liceului Teologic reformat din Cluj- Napoca, dirijor prof Dr. Szekely Arpad, s-au întrecut în cadrul Secţiunii Seminarii Liceale Teologice, în ziua de 4 iunie a.c., în sala de festivităţi a Consiliului Judeţean Arad, în faţa unui juriu cu membrii prestigioşi: Pr. Conf. Dr. Nicolae Belean, Facultatea de Litere, Filozofie şi Teologie Timişoara, Arhid. Dr. Gabriel Oprea, Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti, Conf. Dr. Mircea Buta, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din Arad, Prof. Anda Tămaş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad. Programul fiecărei formaţii a fost compus din piese religioase şi laice, din repertoriul naţional şi universal. Câştigătorii premiului întâi şi laureaţi ai concursului la această secţiune au fost desemnaţi elevii corului Seminarului Teologic Liceal Ortodox Bucureşti, celorlalţi competitori acordându-li- se, de asemenea, premii şi menţiuni. Premiul Special al Arhiepiscopiei Aradului a fost acordat corului Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgovişte.

În cuvântul adresat participanţilor la acest prestigios eveniment din viaţa cultural- spirituală a municipiului şi judeţului Arad, dar şi a Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţirul Arhiepiscop Timotei a menţionat: „Participăm cu entuziasmul firesc la Concursul Naţional de Muzică pentru formaţiile corale din învăţământul preuniversitar, în zile consacrate de Biserică înălţării noastre şi revărsării mulţimii darurilor cereşti peste lume, reprezentate prin sărbătorile Învierii Domnului, Înălţării Sale la cer şi Pogorârii Sfântului Duh. Ele sunt legate în acelaşi timp de istoria ţării, amintind jertfele înaintaşilor, prin Ziua Eroilor şi totodată datoria generaţiilor viitorului faţă de întregul popor, prin Ziua Copilului şi Familiei. Toate valorile materiale şi spirituale sunt cinstite prin cântările patriotice, bisericeşti şi populare, creând o armonie ce chezăşuieşte unitatea neamului în cadrul umanităţii doritoare de progres şi pace. Acestea au meritul de a antrena prin adevăraţi interpreţi întreaga suflare în cultivarea moştenirii din străbuni, spre continuă sporire. Dumnezeu să binecuvinteze munca şi roada dorită.”

 

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei al Aradului a împlinit 75 ani de viaţă

La 4 iunie, ziua pomenirii Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel, binecredincioşii creştini din Arhiepiscopia Aradului înmănunchează buchet de flori cu simţăminte alese pentru ierarhul lor, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, cu prilejul zilei de naştere.

Înaltpreasfinţia Sa s-a născut la Timişoara, din părinţii Caius şi Vioara, primind din botez numele Traian. În acelaşi oraş a urmat Şcoala elementară, apoi liceul. Între anii 1953 şi 1957 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, subiectul lucrării de liceţă fiind Hristologia şi soteriologia Sfântului Atanasie cel Mare. Între 1957-1960 a urmat cursurile de doctorat la acelaşi Institut, specialitatea Patrologie, secundar Istoria bisericească universală, pentru ca în 1962 să dea examenul aprofundat de admisibilitate, iar în ziua de 5 iunie 1973 să susţină teza de doctorat în Teologie cu titlul: Doctrina hristologică a Sfântului Chiril al Alexandriei, în lumina tendinţelor actuale de apropiere între Biserica Ortodoxă şi vechile Biserici Orientale, având coordonator pe  regretatul părinte profesor dr. Ioan G. Coman. În acelaşi timp a absolvit studii ecumenice în Elveţia, la Facultatea de Teologie protestantă din Neuchatel în 1967, la Institutul ecumenic de la Bossey (1967-1968) şi la Facultatea de Teologie din Frieburg (1971-1972), urmând cursuri de limba şi literatură franceză la Universitatea din Neuchatel şi participând la numeroase întruniri ecumenice din diferite centre europene.

La 1 februarie 1961 a fost numit profesor la Seminarul Teologic din Caransebeş, de la 1 octombrie acelaşi an funcţionând ca secretar eparhial la Arad, iar de la 1 iulie 1962 la Timişoara. La 1 aprilie 1968 a fost numit vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului. Hirotonit diacon necasătorit, la 22 octombrie 1961, apoi preot la 10 martie 1968, iar la 24 iunie 1969 a fost tuns în monahism la Mănastirea Hodoş-Bodrog, sub numele de Timotei. La 6 decembrie 1970, în urma aprobării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost hirotesit întru arhimandrit.

La cererea şi recomandarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit dr. Nicolae Corneanu al Banatului, Sfântul Sinod, în şedinta din 15 decembrie 1975, a ales pe arhimandritul dr. Timotei Seviciu în postul de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, cu titlul de „Lugojanul”, fiind instalat la Timişoara în data de 7 februarie 1976. Serviciul religios a fost oficiat de un sobor alcătuit din Înalt Prea Sfintitul dr. Nicolae, episcopul dr. Visarion Aştilean al Aradului, episcopul dr. Vasile Coman al Oradiei, asistaţi de un numeros sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa a mulţime de credincioşi.

În 1984, după trecerea la cele veşnice a episcopului Visarion Aştileanu al Aradului, membrii Colegiul Electoral Bisericesc, împreună cu membrii Adunării eparhiale a Episcopiei Aradului, convocaţi pentru ziua de 30 septembrie 1984, au ales în unanimitate pe Prea Sfinţitul dr. Timotei Lugojanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului ca episcop al Aradului. Instalarea a avut loc în 2 decembrie 1984, în biserica episcopală din Arad.

Şi în acest an, oficialităţi locale municipale şi judeţene, preoţi, monahi, monahii şi credincioşi au adresat cuvânt de felicitare şi au înălţat rugăciune Tatălui ceresc pentru Chiriarhul Aradului, la reşedinţa arhiepiscopală fiind oferită o recepţie cu acest prilej. În numele tuturor celor prezenţi, Preaonoratul Părinte Nica Moise, Protopop al Ineului, a adresat un cuvânt prin care a exprimat gândurile bune şi curate pe care întreaga suflare ortodoxă de pe meleaguri arădene le poartă în suflete, subliniind: „cu timp şi fără timp, de-a lungul celor 27 de ani aţi păstorit această eparhie cu zel de Apostol, curaj de Voievod şi înţelepciune de Duhovnic.”

La rândul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a mulţumit tuturor  cu cuvinte încărcate de emoţia momentului şi de responsabilitatea slujirii arhiereşti în folosul păstoriţilor săi: „este o zi deosebită pentru mine, ca să pot mulţumi Domnului pentru tot ceea ce a însemnat dar al Său şi pentru ceea ce ur­mează, oricâte ar fi după voia Sa cea sfântă. Un cuvânt de mulţumire pentru toţi cei care ne-au adresat astăzi felicitări şi s-au rugat pentru noi, după cum nu uităm pe nici unul dintre credincioşii noştri din Arhiepiscopia Aradului, care au fost întotdeauna alături de mine.”

Simpozion dedicat Anului Familiei la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Astăzi, 25 mai 2011, au început lucrările Simpozionului internaţional intitulat Existenţa umană integrată eclezial, prin Taina Botezului şi a Cununiei. Implicaţii teologice, pastoral – misionare şi sociale, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

În prima parte, toţi cei prezenţi au participat la slujba de Te Deumsăvârşită în capela Facultăţii cu hramul „Cuv. Maxim şi Sf. M . Mc. Mina”.

În Aula Magna a urmat deschiderea festivă, de faţă fiind Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, care a şi binecuvântat întrunirea, precum şi D-na. Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

PC Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan, decanul instituţiei arădene, a urat bun venit invitaţilor din străinătate şi din ţară: Pr. prof. dr. Georgios Metallinos din Atena (Grecia), dr. Andreas Heiser (Universitatea Humboldt, Germania), dr. Theodoros Alexopoulos (din Atena, Grecia), Pr. dr. Daniel Buda, dr. Ciprian Streza, dr. Ciprian Toroczkai (de laFacultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Saguna” din Sibiu), Pr. dr.  Cristian Sonea şi Pr. dr. Grigorie Moş (de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca), mulţumindu-le pentru faptul că au dat curs invitaţiei, onorând Facultatea de Teologie din Arad cu prezenţa şi contribuţiile lor ştiinţifice ce vor fi prezentate şi dezbătute în cele două zile ale simpozionului.

Tot ca preambul, au fost indicate şi câteva coordonate teologice ale problematicii avute în vedere: „În primul rând, aceste Taine sunt vehicule ale transmiterii harului în lume, în creaţie. Apoi, în acestea este actual Duhul Sfânt care-l face prezent pe Hristos Domnul printre noi. Mai departe, trebuie să evidenţiem şi dimensiunea eclesiologică, precum şi pe cea eshatologică a celor două Taine”.

În cuvântul său, Chiriarhul locului, ÎPS Timotei a salutat pe oaspeţi şi organizatori, felicitându-i „pentru gândul bun de a pune în practică iniţiativa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care a închinat anul acesta familiei creştine, prin manifestarea ştiinţifică dedicată Tainelor Botezului şi Cununiei. Acestea trebuie înţelese ca semne ale împăcării noastre cu Dumnezeu dar şi a comuniunii dintre noi”. A fost subliniat şi un alt fapt, anume că „dezbaterea aceasta sporeşte cu şi mai adânci înţelesuri, dacă ne gândim că ne aflăm în săptămâna premergătoare Duminicii Orbului, o sărbătoare prin care-L descoperim iarăşi pe Iisus Hristos, ca Cel ce dă sens existenţei noastre, ca Lumină a lumii”.

Doamna Rector, Prof. Lizica Mihuţ, a amintit asistenţei felul în care este percepută Facultatea de Teologie în cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”, ca o instituţie reper pentru manifestările ştiinţifice pe care le organizează regulat şi la care participă invitaţi de seamă din ţară şi străinătate, ceea ce-i conferă un statut deosebit şi vrednic de apreciat. Cuvinte calde de apreciere au fost adresate Preafericitul Părinte Patriarh Daniel „perceput de comunitatea noastră academică ca o personalitate providenţială pentru Biserica Ortodoxă Română, care a sprijinit enorm Facultatea de Teologie din Arad”, apreciat cu titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii arădene. Aceleaşi gânduri au fost exprimate şi către Înaltpreasfinţitul Părinte Prof. Dr. Laurenţiu Streza care a primit aceeaşi distincţie, cu puţin timp în urmă şi reprezentanţilor de la Sibiu, de care sunt legate amintiri deosebite. Urări de sănătate şi mulţumiri au fost transmise şi Înalt Preasfinţitului Părinte Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, senator de onoare al Universităţii „Aurel Vlaicu”.

Din partea PS Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, a transmis un mesaj de salut PC Pr. dr. Vasile Vlad, Consilier cultural şi cadru didactic la Facultatea din Arad.

Simpozionul a debutat cu prezentarea temei „Aspecte teologice ale Tainei Botezului” a Pr. prof. dr. Georgios Metallinos din Atena (Grecia), ajutat fiind cu traducerea de către P. Cuv. Arhim. Simeon Stana, căruia i- au urmat apoi referatele susţinute de către ceilalţi invitaţi. Mai multe pe site-ul facultăţii www.teologiearad.ro.

Dezbatere transdisciplinară pe probleme de Bioetică la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad

Vineri, 20 mai 2011, la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” din Arad a avut loc o activitate cu caracter didactic transdisciplinar fără precedent:Drepturile fundamentale ale omului din perspectiva transdisciplinară, având ca scop dezbaterea unor teme de Bioetică prea puţin abordate într-un astfel de context în societatea contemporană: Avortul, Clonarea, Transplantul de organe, Eutanasia, Pedeapsa capitală, Sacralitatea si calitatea vieţii, Asistenţa medicală, socială şi religioasă, Iubire, căsătorie, sexualitate, Familia azi etc.

Acţiunea a debutat în luna decembrie a anului 2010, când, un grup de 21 de elevi atât de la Colegiul amintit, cât si de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Arad, au prezentat lucrări de referinţă pe aceste teme în cadrul simpozionului cu profil religios Educaţia pentru o cultură a drepturilor fundamentale. Invitat de onoare a fost atunci Pr. Dr. Vasile Pop – Consilier Cultural al Arhiepiscopiei Aradului.

De această dată însă, întâlnirea a avut ca scop aprofundarea temelor alese precum şi lansarea unei carţi pe suport electronic Drepturile fundamentale ale omului în viziune transdisciplinară, cuprinzând toate materialele prezentate, prelucrate tot de elevi cu scopul pubicării. Acestora le-au fost înmânate publicaţiile în format electronic într-un cadru festiv.  Elevii au fost coordonaţi  de Pr. Prof. Mircea Hurdea, care a şi corectat materialele în scopul publicării.

La întâlnirea noastră am avut bucuria si onoarea de a-i avea ca invitaţi de onoare pe:  P. C. Diac. Prof. Florin Sirca- Inspector Şcolar de Specialitate de la ISJ Arad;  P. C. Pr. Codin Şimonca Opriţa – directorul Seminarului Telogic Ortodox Liceal Arad;  D-nul. Florin   Roman – procuror criminalist de la Parchetul de pe lânga Tribunalul Arad;  D-nul Dr. Gheorghe Furău de la Spitalul de Obstretică și Ginecologie „Salvator Vuia” Arad;  D-na lect. Dr. Anca Mustea  – psiholog de la Universitatea Vasile Goldiş Arad; D-nul Cristian Bocancea – Profesor de Filozofie de la CNMN.

Activitatea a fost organizată şi moderată de Pr. Prof. Mircea Hurdea şi Mirela Mureşan de la CNMN.

Noi toţi împreună, printr-o abordare sinceră şi doritoare de adevăr, luminaţi de lucrarea harului Duhului Sfânt am încercat să dăm un înţeles creştin ortodox termenilor de Transplant, Clonare, Sacralitate şi calitate a vieţii, Familie, Iubire şi în acelaşi timp reafirmând vocea Sfintei noastre Biserici dreptmăritoare cu privire la: Avort, Pedeapsă, Sexualitate, Asistenţă medicală etc.

Încântarea noastră a fost cu atât mai mare când am observat cu câtă dorinţă de cunoaştere au participat elevii implicaţi dar si invitatii lor: colegi mai mici sau mai mari, toţi receptând favorabil rezultatele discuţiilor.

 

Simpozion dedicat Anului Familiei la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Anul 2011 este pus de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române sub semnul Tainei Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, fiind dedicat familiei creştine. Acest îndemn al Înaltului For Bisericesc am dorit să-l concretizăm printr-o manifestare academică internaţională sub genericul: Existenţa umană integrată eclezial, prin Taina Botezului şi a Cununiei. Implicaţii teologice, pastoral – misionare şi sociale.

Simpozionul se va desfăşura, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, în zilele de 25 şi 26 maia.c. Printre participanţi se numără cadre didactice şi invitaţi din ţară şi străinătate: Pr. prof. dr. Georgios Metallinos şi dr. Theodoros Alexopoulos (din Atena, Grecia); Prof. dr. Andreas Heiser (Universitatea Humboldt, Germania); Conf. dr. Ciprian Streza şi Asist. Dr. Ciprian Toroczkai (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Saguna” din Sibiu); Pr. dr. Cristian Sonea (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca); Ciprian Olinici (Director Radio Trinitas, Bucuresti).

Mai multe pe site-ul facultăţii www.teologiearad.ro.

Cerc pastoral-misionar în parohia Prăjeşti

În data de 20 mai 2011, la ora 18.00, a avut loc întâlnirea Cercului misionar Sebiş I, condus din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, de PC pr. Traian Luştrea. Întâlnirea a avut loc în parohia ortodoxa Prăjești, protopopiatul Sebiş din cadrul Arhiepiscopiei Aradului. Tema dezbătută a fost „Despre Sfinții Împărați Constantin și Elena” şi a fost susținută de către PC. Cătălin Mercea Rus.

PC. Cătălin Mercea Rus a arătat că Sfinții Împărații Constantin și Elena, „cei întocmai cu Apostolii”, sunt pomeniți în Biserica Ortodoxa pe 21 mai. Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este strâns legată de taina și puterea Sfintei Cruci – semnul central al religiei creștine. Sfântului Constantin i s-a arătat pe cerul amiezii semnul Crucii spre biruința (In hoc signo vinces – „Intru acest semn vei învinge”), în pragul înfruntării cu păgânul Maxentiu, iar Sfinta Elena, mama sa, a descoperit la Ierusalim Crucea pe care Mantuitorul a fost răstignit. Sfânta Împărăteasa Elena a trecut la Domnul la anul 327, puțin după întoarcerea de la Ierusalim, iar Sfântul Împărat Constantin în 337, după 31 de ani de domnie.

 

Au participat la întâlnire preoții, Traian Luștrea, Beni Ioja, Marius Ioan Leucuța, Flavius Suciu, Ioan Iercoșan, Avraam Matcău, Mercea Cătalin Rus, Florin Bătrân, Ioan Suba, Romică Confideratu, Viorel Albiș şi Valentin Herbei.

Următoarea întâlnire a cercului misionar Sebiș I va avea loc în data de 30 iunie în parohia Moneasa.

Anunț achiziție servicii de telefonie și transmisie date

0001 sigla

ARHIEPISCOPIA ARADULUI anunţă achiziţia  de „Serv de telefonie si transmisie date (telefon, fax)”, cod CPV– 64210000-1 , în cadrul proiectului proiect „Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

  1. Specificaţii tehnice generale: vor fi achiziţionate: ,,Serv de telefonie si transmisie date (telefon, fax)”,
  2. Sursa de finaţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectPOSDRU/96/6,2/S/62129 „Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”
  3. Bugetul maxim alocat al acestui contract este de 14.370 lei fără TVA
  4. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: “preţul cel mai scăzut
  5. Ofertele pot fi trimise la adresa: Arhiepiscopia Aradului cu sediul in  Arad  Str. Episcopiei nr. 60-62, 310084, jud. Arad .
  6. Persoana de contact: Expert achiziţii publice CORINA CAP
  7. Data limită pentru depunerea ofertei: 01 06 2011  ora 10.00
  8. Data publicării anunţului publicitar: 19 05 2011

 

Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon:  0740517611, (+40), 0257/281.856; fax (+40) 0257/281.262, sau pe mail : episcopiaortodoxaarad@yahoo.com