Consfătuire de lucru la Arhiepiscopia Aradului

La Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului s-a desfăşurat luni 20 septembrie a.c., Consfătuirea de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, a Părinţilor Protopopi şi Serviciilor de contabilitate de la Centrul eparhial si oficiile protopopeşti.

Consfătuirea a fost prezidată de către Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului care a prezentat, în deschiderea lucrărilor, în sinteză, punctele asupra cărora s-au centrat discuţiile analitice:

– organizarea economico-administrativă la Centrul eparhial, protopopiate şi unităţi de cult în contextul declinului economic actual;

– analiza salarizării cu partea din fonduri proprii a personalului clerical şi neclerical;

– identificarea resurselor financiare pentru a susţine finanţarea programelor pastoral- misionare iniţiate de cătra Sfânta Patriarhie şi de achiziţionare a cărţilor tipărite în editura Institutului Biblic şi de Misiune, în editura Basilica a Sfintei Patriarhii;

– analiza şi impulsionarea activităţii pastoral-misionare a clerului prin stabilirea responsabilitaţilor la Centrul Eparhial, protopopiate şi parohii şi urmarirea îndeplinirii acestora.

Prea Cucernicul pr. Iacob Bupte, vicar administrativ, a prezentat o informare asupra stadiului actual în activitatea financiar-contabilă la Centrul eparhial, cu propuneri pentru viitorul imediat care se cer serios analizate şi concretizate.

În luările de cuvânt parinţii consilieri şi părinţii protopopi au abordat problema colportajului şi a monopolului Bisericii asupra lumânărilor, calendarelor şi obiectelor de cult,au făcut referiri şi propuneri legate de activitatea socială şi filantropică a Eparhiei, în contextul actual.

Urmează ca proiectele iniţiate să se finalizeze în măsuri concrete, pe care sectoarele Consiliului Eparhial, protopopiatele si parohiile să le pună în aplicare.

SFÂNTÂ LITURGHIE ARHIEREASCĂ LA IZVORUL FEREDEULUI

Din neguri încărcate de istorie, tradiţia locală a credincioşilor din Podgoria Aradului ne dezvăluie istorisiri despre un izvor cu apă tămăduitoare, izvorul Mânăstirii Feredeu, cercetat de pelerini îndeosebi în Vinerea de după Paşti şi, mai aproape de zilele noastre, la Ziua Crucii, de la 14 septembrie. Binecunoscut în zonă sub denumirea de Izvorul Maicii Domnului, izvorul de la Feredeu a intrat de secole în tradiţia şi folclorul local, în memoria colectivă, datorită vindecărilor miraculoase petrecute de-a lungul anilor, pe care localnicii şi pelerinii veniţi aici le povestesc pătrunşi de fiorul sfânt al credinţei şi al evlaviei. În jurul izvorului tămăduitor viaţa monahală s-a plămădit, potrivit izvoarelor documentare, cu multe sute de ani în urmă. Mai aproape de noi, un schit ia fiinţă aici la anul 1926, iar peste câţiva ani, în anul 1932, prin strădanianeobosită a arhimandritului Policarp Moruşca, primul episcop al românilor din America, pe atunci stareţ la mânăstirea Hodoş- Bodrog, se sfinţeşte aici, sub păstorirea episcopului Grigorie Comşa, un paraclis cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe. Astăzi aici la Feredeul din Deal, unit cu Feredeul din Vale, funcţionează, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei al Aradului, Sfânta Mânăstire Feredeu din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, avându-l ca stareţ pe Preacuv. Arhimandrit Ilarion Tăucean. Graţie strădaniilor pe care le-a depus, încă din anul 1985 de când Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei i-a încredinţat organizarea vieţii monahale de aici, preacuvioşia sa a schimbat faţa locurilor, ridicând la izvorul Feredeului o biserică şi chilii pentru monahi, iar anul acesta un paraclis de vară. Drumul asfaltat până sus la izvor înlesneşte accesul pelerinilor pe tot parcursul anului. Bucuria duhovnicească a sărbătorii Înălţării Sfintei Cruci din acest an a fost sporită la mânăstirea Feredeu de prezenţa binecuvântată a Înaltpreasfinţitului dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului care, împreună cu soborul preoţilor, a săvârşit aici Sfânta Liturghie. Îndemnul de cinstire al sfintei cruci şi de punere a întregii noastre vieţi sub ocrotirea Celui ce S-a răstignit pe ea, cu moartea pe moarte călcând, din predica Chiriarhului au săpat brazdă adâncă în sufletele credincioşilor veniţi să se reculeagă în acwest binecuvântat de Dumnezeu loc. Părintele stareţ, P. Cuv. Arhimandrit Ilarion Tăucean a mulţumit Chiriarhului pentru bucuria duhovnicească pe care a oferit-o obştii monahale şi pelerinilor prin împreuna slujire şi prin cuvintele de povaţă părintească.

 

Galerie foto:

 

 

 

Liturghie arhierească la mânăstirea Arad-Gai

Miercuri, 8 septembrie 2010, cu ocazia sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, mânăstirea Arad Gai a îmbrăcat haină luminoasă de sărbătoare. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop dr.Timotei Seviciu înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a oficiat Sfânta Liturghie, în prezenţa unui însemnat număr de credincioşi. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de preoţi din Protopopiatul Arad şi tinerii cântăreţi ai vechii Catedrale Ortodoxe din Arad.

În cadrul slujbei, la momentul cuvenit Înaltpreasfinţia Sa a hirotonit diacon pe tânărul ipodiacon Caius Cuţaru. A fost un moment emoţionant pentru familia diaconului, mai ales că în cadrul soborului a liturghisit tatăl noului hirotonit, preot cu bogată activitate misionar-pastorală şi administrativă, precum şi fost duhovnic al Facultăţii de Teologie din Arad.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, în care a surprins în mod fericit locul binecuvântat şi marea cinstire de care Preacurata Fecioară Maria se bucură în istoria mântuirii, în viaţa Bisericii noastre şi în viaţa fiecăruia dintre noi, subliniind importanţa cunoaşterii şi urmării pildei vieţii sale “aşa cum Sfânta Fecioară Maria a fost întru totul ascultătoare lui Dumnezeu, aşa şi noi fiecare trebuie să urmăm pilde vieţii ei, fiind ascultători poruncilor lui Dumnezeu, în drumul şi urcuşul nostru spiritual”, arătând mai departe importanţa trăirii generaţiilor viitoare în ascultare de Dumnezeu.

Înaltpreasfinţia Sa a remarcat apoi dragostea deosebită a poporului nostru pentru această fiinţă cu totul unică, din istoria mântuirii neamului omenesc, dragoste dovedită prin mulţimea bisericilor şi mânăstirilor închinate Maicii Domnului şi prin mulţimea credincioşilor şi credincioaselor care îi poartă numele cu sfinţenie, subliniind importanţa venirii în lume a Maicii Domnului “fără ea nu se putea împlini întreaga lucrare de mântuire a lui Dumnezeu, care se referă nu numai la creaţie, ci îndeosebi la om şi prin om trebuia să vie, pentru că omul a căzut şi omul trebuie răscumpărat… Sfânta Fecioară răscumpără neascultarea celor dintâi oameni.”

După încheierea Sfintei Liturghii un sobor de şapte preoţi au oficiat Taina Sfântului Maslu, încheind sărbătoarea închinată venirii în lume a Sfintei Fecioare.

Cerc misionar în parohia Pescari, Arhiepiscopia Aradului

În ultima decadă a lunii august, în biserica parohiei Pescari, protopopiatul Sebiş, din cadrul Arhiepiscopiei aradului s-a desfăşurat întâlnirea întrunirea preoţilor din cercul misionar Gurahonţ. Întâlnirea a fost urmată slujba Sfintei Taine a Maslului, săvârşită de preoţii aparţinători cercului misionar, în prezenţa unui număr mare de credincioşi din parohia Pescari şi satele vecine. Tema întrunirii, intitulată „Mijloace de luptă împotriva patimilor” a fost susţinută de către preotul Ioan Daşcău de la parohia Almaş. Preacucernicia sa a arătat multele ispitiri la păcat prin care sunt încercaţi credincioşii, mai ales tinerii din zilele noastre. Lupta împotriva acestor ispitiri şi păcate trebuie să fie pe măsură, iar călăuzirea în această luptă o face Sfânta Biserică prin slujitorii ei. Ca mijloace de luptă, spunea părintele, avem Sfintele Taine, mai ales cea a Mărturisirii şi iertării păcatelor, un alt mijloc fiind rugăciunea, dar nu un program de rugăciune numai dimineaţa şi seara ci acel „roagă-te neîncetat”, astfel încât să-ţi fie vorbirea ca o rugăciune şi lucrul ca o rugăciune. În acest sens părintele îl cita pe regretatul părinte Teofil Pârâian care arăta în una din scrierile sale, felul în care trebuie făcută rugăciunea de toată vremea (rugăciunea inimii): când inspiri zici „Iisuse Fiule lui Dumnezeu”, iar când expiri zici „miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Rugăciunii trebuie să-i alăturăm postul şi milostenia, iar toate acestea la un loc se încununează prin săvârşirea faptelor bune. În încheiere părintele a îndemnat pe cei prezenţi la iubire jertfelnică faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele şi totodată la păstrarea tradiţiilor noastre strămoşeşti. Au urmat apoi discuţii pe marginea temei prezentate, totul încheindu-se cu o agapă frăţească la care au luat parte preoţii cercului misionar, împreună cu maicile preotesele şi cântăreţii bisericii.

 

Baruţu T. Arghezi a trecut la cele veşnice

Fiul marelui poet naţional Tudor Arghezi, Baruţu T. Arghezi (personaj memorabil al scrierilor acestuia, alături de Miţura Arghezi), autor al unor importante volume de istorie literară, proză şi poezie, pe numele oficial Iosif Theodorescu, a plecat dintre noi, încetând din viaţă în ziua de 25 august a.c., la vârsta venerabilă de 84 de ani la Arad, locul unde, alături de soţia sa Doina Arghezi, a petrecut momente memorabile în ultima perioadă a vieţii,. Aici, la Arad, graţie înţelegerii deosebite şi preţuirii pe care au găsit-o din partea Universităţii de Vest ,, Vasile Goldiş”, în mod special a rectorului, Prof univ. dr. Aurel Ardelean, Baruţu şi Doina Arghezi au fondat, sub egida Universităţii V. Goldiş şi a Academiei Române, Centrul de Cercetare a Literaturii Argherziene, la 21 mai 2009, de ziua nasterii lui Tudor Arghezişi au înfiinţat Muzeul de Artă „Doina şi Baruţu Arghezi”. dotat cu manuscrise inedite ale poetului, cu volume din biblioteca personală şi obiecte de familie.

Prozator de o mare fineţe stilistică în scrierea unor cărţi apreciate de critica literară, poet în a cărei creaţie lirică descoperim frumuseţea tainică a unor idei percepute cu sufletul, ziarist cu o remarcabilă intuiţie a esenţialului din evenimentele comentate, cu deosebire a celor ce au influenţat destinul României şi memorialist înzestrat cu har de bun povestitor, Baruţu T. Arghezi a fost atent în rostirea cuvintelor, păstrând acea atmosferă argheziană preţuită în literatura română.

În anul 2009, Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad i-a acordat Premiul „Mihai Eminescu” pentru întreaga sa activitate literară, iar la Editura „Vasile Goldiş” University Press a fost publicat volumul „Baruţu T. Arghezi, un spirit european”.

De asemenea, Senatul Universitătii i-a acordat, la 28 decembrie 2009, la împlinirea vârstei de 84 de ani, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitătii de Vest „Vasile Goldis” din Arad.

Prezent la Adunarea de doliu de la Centrul de Cercetare a Literaturii Argheziene, cât şi la slujba de priveghere, la cripta familiei Arghezi din cimitirul Pomenirea din municipiul Arad, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a evocat, în ambele locuri, în cuvinte emoţionante, personalitatea celui trecut în veşnicie, credinţa puternică în ajutorul divin, moştenită din casa părintească, dragostea faţă de Biserică. Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat de asemenea legăturile de suflet pe care Tudor Arghezi, dar şi fiul acestuia, Baruţu, le-au avut cu personalităţi ale vieţii bisericeşti, precum şi bunele raporturi pe care Înaltpreasfinţia Sa le-a cultivat cu familia Baruţu şi Doina Arghezi, de la venirea acestora la Arad. Au fost adresate cuvinte de condolare, atât în nume personal,cât şi din partea Centrului eparhial, a conducerii bisericeşti, a unor ierarhi.

Slujba de înmormântare a fost săvârşită, din încredinţarea Chiriarhului de către P. C. Preot Vasile Pop, Consilier eparhial, împreună cu un sobor de preoţi, sâmbătă, 28 august a.c. ,la cimitirul Pomenirea din Arad,la cripta familiei Arghezi. Au fost transmise şi cu acest prilej din partea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, cuvinte de mângâiere şi îmbărbătare, soţiei şi membrilor familiei,. Dumnezeu să-l odihnească între drepţii Săi.

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a participat la Sărbătoarea comunei Şepreuş

Sâmbătă, 28 august a.c., în parohia Şepreuş, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, s-a deschis ediţia a III-a a ,,Zilelor Şepreuşului”, în organizarea Primăriei comunei Şepreuş, cu sprijinul parohiei ortodoxe de aici. Programul manifestărilor dedicate acestui eveniment a cuprins şi slujbe religioase, oficiate de un sobor de preoţi, în fruntea cărora s-a aflat Înaltpreasfinţitul Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, oaspete aşteptat cu multă dragoste şi totodată ,,Cetăţean de Onoare” al localităţii. Înaltpreasfinţia Sa a fost însoţit de părintele Nicu Breda, protopopul Aradului.

De dimineaţă, înainte de orele 10.00, Chiriarhul a fost întâmpinat în faţa bisericii parohiale de soborul preoţilor, şi de primarul comunei Şepreuş, domnul Simion Incicău.

Începând cu orele 10.00, în sfânta biserică, în prezenţa a numeroşi credincioşi, s-a săvârşit o slujbă de pomenire în memoria eroilor Rebeliunii din Şepreuş, din anul 1949. Atunci sătenii de aici s-au revoltat împotriva samavolniciilor noului regim comunist, iar revolta lor a fost înăbuşită cu cruzime. Unii au fost executaţi, alţii aruncaţi în închisori sau deportaţi. În cuvântul pe care l-a rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei s-a referit la credinţa, curajul şi demnitatea acestor eroi care s-au jertfit pentru credinţă şi neam, subliniind faptul că libertatea în care trăim astăzi se datorează tuturor eroilor neamului nostru şi că tinerii au datoria să păstreze această moştenire sfântă şi să se ridice la înălţimea acestor vrednici înaintaşi.

Manifestările au continuat apoi în faţa sediului primăriei în prezenţa oficialităţilor locale şi judeţene şi a altor invitaţi. În cadrul programului festiv a avut loc dezvelirea şi sfinţirea unei troiţe ridicate în memoria eroilor Rebeliunii. De asemenea, s-a prezentat şi sfinţit noua stemă a comunei Şepreuş şi a fost dezvelit şi sfinţit bustul luptătorului memorandist Mihai Veliciu, născut în Şepreuş. La ,, Zilele Şepreuşului” a fost lansată şi Monografia comunei Şepreuş, lucrare având ca autori pe Rodica Colta şi Doru Sinaci. Alte manifestări culturale, artistice, dansuri populare şi întreceri sportive care au aurmat, au întregit frumuseţea sărbătorii.

La Arad – Adunarea anuală pe ţară a Oastei Domnului

A devenit o tradiţie a ultimilor ani ca în luna august la Catedrala Veche din municipiul Arad să se întrunească fraţii şi surorile din cadrul Oastei Domnului în Adunarea anuală pe ţară.

Şi în acest an, Duminică, 22 august, fraţii ostaşi au participat aici la Utrenie şi la Sfânta Liturghie, săvârşite de către preoţii slujitori ai Parohiei Arad-Centru.

După amiază, cu începere de la ora 14 s-a desfăşurat obişnuitul program de cântări, rugăciuni şi cuvântări, care au durat până la începerea Vecerniei.

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a fost prezent în după amiaza zilei la programul Oastei Domnului, rostind un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat însemnătatea pe care Oastea Domnului, Asociaţie misionară în cadrul Bisericii Ortodoxe Române o are în activitatea pastoral misionară.

Înaltpreasfinţia Sa a pus sărbătoarea anuală a Oastei Domnului de la Arad în contextul Evangheliei duminicale despre lucrătorii în via Domnului cu îndrumarea datoriei de a rămâne statornici în credinţa noastră drept măritoare. Chiriarhul a îndemnat la rugăciune pentru unitatea credinţei, referindu-se şi la datoria noastră de a ne ruga în această Duminică pentru migranţii români care au nevoie de dragostea şi rugăciunii de acasă.

Sfinţirea bisericii din Socodor

Ziua de 22 august 2010 se va înscrie în istoria localităţii şi parohiei Socodor ca o zi a bucuriei şi a împlinirii. Biserica parohială a îmbrăcat haină de aleasă sărbătoare. Arhiepiscopul Aradului, Înaltpreasfinţitul Timotei, însoţit de Preasfinţitul Siluan, Episcopul  românilor ortodocşi din Ungaria, a dat curs poftirii preotului paroh Viorel Boţoc şi credincioşilor de aici, săvârşind binecuvântarea lucrărilor de pictură şi renovare a ei, urmate de Sfânta Liturghie arhierească. La eveniment a luat parte un număr foarte mare de credincioşi din Socodor şi din localităţile învecinate, precum şi oficialităţi locale şi judeţene.

Lucrările de reparaţii ale bisericii au demarat încă din anul 2005, începând cu turla şi acoperişul şi continuând cu refacerea picturii, schimbarea mobilierului, refacerea iconostasului şi a pardoselii, înlocuirea policandrelor, a geamurilor şi a uşilor şi automatizarea clopotelor. Anul acesta s-a refăcut exteriorul şi curtea bisericii. Efortul financiar s-a ridicat la aproape 800.000 lei, din care peste 600.000 lei au fost alocaţi de Consiliul local prin grija primarului Ioan Jura.

 

Toate aceste lucrări au fost încununate prin slujba de binecuvântare şi prin Sfânta Liturghie arhierească. De dimineaţă cei doi ierarhi au fost întâmpinaţi de tineri îmbrăcaţi în port naţional, de soborul preoţilor şi de mulţimea credincioşilor. Părintele Nicu Breda, protopopul Aradului, a rostit cuvântulde întâmpinare, căruia ambii ierarhii au răspuns cu vădită emoţie şi bucurie. În cadrul Sfintei Liturghii Înaltpreasfinţitul Timotei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, cu referire la pericopa evanghelică a acestei duminici şi a ssubliniat faptul că preoţii slujitori ai acestei parohii, împreună cu credincioşii lor, s-au dovedit a fi slujitori cu roade bune în ,,via Domnului”. Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a menţionat şi faptul că această Duminică este închinată migranţilor români, arătând modul fericit prin care s-a rânduit ca tocmai în această duminică să fie prezent aici şi Preasfinţitul Siluan, episcop din diaspora românească.

Înainte de încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh Viorel Boţoc a fost hirotesit întru iconom stavrofor, iar preotul Constantin Stan întru iconom.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, P.S. Siluan a dat citire mesajului P.F. Părinte Patriarh Daniel la Duminica migranţilor români. Preotul paroh a adus mulţumiri Înaltpreasfinţitului Timotei pentru permanenta îndrumare şi pentru bucuria de a poposi în mijlocul credincioşilor din Socodor în această binecuvântată zi. Pentru contribuţia adusă la propăşirea spirituală a comunei, Înaltpreasfinţia sa a fost distins cu titlul de cetăţean de onoare al comunei.

Sărbătoarea a continuat apoi cu alte manifestări culturale dedicate ,,Zilelor Socodorului”.

Imagini de la eveniment:

 

De hram în parohia Vărşand

Multe biserici din Arhiepiscopia Aradului au ca hram sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, fapt care atestă deosebita evlavie pe care poporul credincios o are faţă de Preacurata Fecioară Maria. Între acestea şi biserica satului Vărşand, prima localitate românească la intrarea în ţară, venind. din Ungaria dinspre Gyiula.

Încă din anul 1755, pe vremea arhipăstoririi episcopului Sinesie Jivanovici, este menţionată aici o biserică de lemn cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”. Aceasta a fost înlocuită în anul 1835 cu actuala biserică de zid, dar hramul celei vechi a rămas.

Bucuria credincioşilor de aici la sărbătoarea hramului a fost amplificată de întrunirea preoţilor din Cercului pastoral-misionar Chişineu-Criş, care s-a desfăşurat aici. Cei 12 preoţi din parohiile din zonă, împreună cu C.diacon C.Condurache de la Catedrala ,,Sfânta Treime” din Arad, fiu al satului, s-au reunit sub coordonarea P.C.Pr. Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I şi au săvârşit, Sfânta Taină a Maslului, în prezenţa numeroşilor credincioşi. Importanţa hramului bisericii a fost subliniată în cuvântul de învăţătură rostit de P.C.Pr. C. Craveţ de la parohia Şepreuş, care a evidenţiat importanţa preacinstirii Maicii Domnului ocrotitoarea acestui sfânt locaş.

În încheierea Sfântului Maslu, P.C.Pr.paroh D.Dragoş a adus un cuvânt de mulţumire Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului, colegilor preoţi şi tuturor credincioşilor.

La casa parohială s-a desfăşurat apoi întrunirea propriu-zisă a Cercului pastoral-misonar, la care P.C.Pr. T. Moţiu de la parohia Pilu a susţinut tema ,,Despre jertfă”. În expunerea sa, părintele s-a referit la jertfele Vechiului Testament, iar apoi a subliniat importanţa Jertfei de pe Golgota, mereu reactualizată pe masa Sfântului Altar. În contextul praznicului, părintele a evidenţiat şi jertfa Maicii Domnului, prin acceptarea Întrupării Fiului lui Dumnezeu în pântecele ei, arătând apoi că întreaga viaţă a Maicii Domnului a fost o viaţă de jertfă.